Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-03-2018  

Geen campagne op verkiezingsdag

 

Op de dag dat alle stemgerechtigden worden opgeroepen ter stembus, mag volgens de Kieswet geen campagne gevoerd worden in de  directe omgeving en in de stembureaus. De voorzitter van een stembureau kan dan sommeren te stoppen en zelfs het stembureau tijdelijk sluiten en de politie vragen om in te grijpen.
Maar op TV gaat de campagne op de kiesdatum onverminderd voort door de landelijke partijen. In theorie kunnen zelfs de stemmers en leden van het stembureau dat in het stembureau volgen op hun mobile telefoon.
Tijd voor aanpassing van de Kieswet met een totaalverbod van reclame voor politieke partijen op de dag dat wordt gestemd is daarom zinnig!

 
17-03-2018  

Laatste campagnenieuws


(advertorial)
 

ALMELO – Donderdag al werd vanwege de winterse weers- en temperatuurverwachtingen de gezamenlijke Politieke Markt (zaterdag) op de Koornmarkt gecanceld. De eveneens geprogrammeerde finale van het scholierendebat over prikkelende Almelose stellingen op het plein werd verplaatst naar de raadszaal in het stadhuis aan de Haven NZ. Kortom de gezamenlijkheid viel min of meer in het water en zo trokken allen hun eigen plan.
Bij winkelcentrum De Schelf flyerden de Minima Partij, het CDA en Lokaal Almelo Samen (BBA+ALA+Almelooooo = LAS). Bij winkelcentrum Van Gogh eveneens Lokaal Almelo Samen en de ChristenUnie+.
Op de Koornmarkt waren de ChristenUnie en Lokaal Almelo Samen ook te vinden om te flyeren evenals de SP, Leefbaar Almelo, GroenLinks, PvdA en Democraten.nu   Het leidde allemaal tot vluchtige contacten met het kiezersvolk vanwege de kou en zo kreeg ook enig jolijt de overhand door een spontane coalitie tussen LAS en ChristenUnie om ons 'koude' Almelo maar te overkappen. Huub Isendoorn van Democraten.nu leek het helemaal niks en werd derhalve direct tot de oppositie verbannen.
De VVD was vooral druk met het bezoek van minister en partijgenoot Cora van den Nieuwenhuizen tijdens eem 'petit dejeuner' in Grandcafé Ledeboer.
In de stad verder actief de ondeugende plakploeg van de SP die zich weer, zoals bij elke verkiezing,  veroorloofde extra posters op de gemeentelijke borden te plakken en daarmee meer ruimte nemend dan gezamenlijk was afgesproken.
Raadsnestor Gijs Stork, toch enige ervaring met het rijden van paardentrailers, was de transporteur van de rijdende windmolen met spandoeken van LAS om deze elke dag telkens op een ander druk punt in de stad te stallen. Stork verzorgde tevens de ‘fourage’ van zijn campagneteam dat ook her en der in de stad nog druk bezig was om flyers in brievenbussen te stoppen evenals de PVV dat wettelijk onmogelijke beloften op papier had afgedrukt en het kiezersvolk dus willens en wetens bedot.
Maandagavond eindigt de verkiezingsstrijd in een door het journaille van Tubantia geleide debatavond in de businessroom van het Polman Stadion voordat het volk ‘spreekt’ op woensdag a.s.

 
16-03-2018  

Gemeenteraad gunt Akar Bahar meer tijd

 

ALMELO – Het besluit om zoveel mogelijk panden in bezit van de gemeente te verkopen, veroorzaakt knelpunten in de huisvesting van de Molukse culturele vereniging Akar Bahar aan de Jan Steenstraat. De gemeente bood het pand te koop aan voor ruim een euroton maar de vereniging heeft geen geld, kan een financiering niet opbrengen en evenmin een genoemde huur van bijna 22.000 euro op jaarbasis.
Rum een jaar werd overlegd maar de partijen komen er niet uit en dus werd formeel de huur opgezegd om het pand op de vrije markt in verkoop te kunnen brengen.
Het bestuur van Akar Bahar deed nog een laatste poging met voorstellen onder welke condities een overname wel haalbaar zou zijn en stuurde de brief met die inhoud tevens naar de gemeenteraad.
Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) pikte het op, mede ook omdat Paulus Lawalata als derde kandidaat op de kieslijst van Leefbaar staat.
Hümmels deed daarop dinsdag bij motie het voorstel in de gemeenteraad om Akar Bahar en het college van B&W nog een half jaar de tijd te gunnen om mogelijk toch tot een compromis te komen. Wethouder Langius raadde de motie af en kreeg daarbij steun van het CDA en zijn eigen partij ChristenUnie. Verder gingen alle fracties akkoord inclusief de VVD die in de persoon van Willem Loupattij de Molukse gemeenschap ook niet in de steek kan laten..
Interessant om te bezien wie van de twee, Lawalata of Loupattij, nu de gunst van de achterban krijgt toebedeeld? Voor velen onder de Molukse gemeenschap is de overstap van PvdA naar VVD door Loupattij namelijk onbegrijpelijk. Loupattij werd in 2014 met voorkeurstemmen gekozen tot raadslid. Staat nu bij de VVD als zesde genoteerd en zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw genoeg voorkeurstemmen moeten hebben om op het pluche te kunnen blijven zitten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-03-2018  

Fatsoen

 

In dit land wordt vaak gesproken over hufterig gedrag. Op straat, op de werkplek, in het verkeer, op het sportveld, over minderheden, et cetera. De roep op zwaarder straffen neemt hand over hand toe en politici volgen over het algemeen dat laatste maar al te graag om maar in de gunst van de kiezers te blijven of te komen.
Zo’n beetje alles wat minder goed gaat in de Nederlandse maatschappij, we houden het gemakshalve binnen de grenzen,  wordt te onpas verweten aan minderheden en vluchtelingen. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Het zijn niet alleen mensen die maatschappelijk ‘de boot’ hebben gemist, maar ook zeer welvarende burgers die er deze mening op nahouden. Te onpas wordt ook de vrijheid van meningsuiting aangehaald om de meest hufterige uitspraken te (kunnen) doen.  Erger wordt het wanneer dat ook nog eens wordt getoond in de zendtijd voor politieke partijen.
Alles lijkt dan te zijn geoorloofd om de gunst van de afgunstige kiezer binnen te hengelen. Ja, de moraal is ver te zoeken. Inspelen op onderbuikgevoelens schijnt daarbij de weg te zijn.
Kreeg de Brits-Indische schrijver Salman Rushdie voor zijn roman De Duivelsverzen een fatwa over zich uitgeroepen, de afvallige VVD’er Geert Wilders solliciteert er ook voortdurend naar. Het kost ‘bakken met geld’ om dit figuur te beveiligen en daar betalen wij met z’n allen voor. Op zich niet erg als je het landsbelang dient, maar als de hetze zover doorgevoerd wordt dat het land, en dus wij allen,  daar schade door ondervinden, mag men zich toch wel eens achter de oren krabben. Stoppen met zijn beveiliging gaat mij te ver, maar buiten de landsgrenzen…

Wat doet Wilders nu voor de mensen die het wat minder hebben? Waar blijven de belangen van Henk en Ingrid die Wilders ten tonele voerde?

Zo maar wat stemgedrag op een rij:
1. Hogere eigen bijdrage in de zorg – Wilders stemde voor!
2. Bezuinigingsvoorstel persoons gebonden budget – Wilders stemde voor!
3. Bezuinigingsvoorstel  begeleiding ouderenopvang dagbesteding – Wilders stemde voor!
4. Voorstel inkomensafhankelijke ziektekostenpremie – Wilders stemde tegen!
5. Afschaffen eigen risico in de zorg – Wilders stemde tegen!
6. Maatregelen verminderen wachtlijst Jeugdzorg – Wilders stemde tegen!
7. Wettelijk recht op jeugdzorg behouden – Wilders stemde tegen!
8. Bezuinigingsvoorstel jong gehandicapten – Wilders stemde voor!
9. Voorstel meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag kunnen gebruik blijven maken van een pgb – Wilders stemde tegen!
10. Invoeren Balkenende-norm in de zorg – Wilders stemde tegen!
11. Afschaffen alleenstaande ouderen-korting – Wilders stemde voor!
12. Geen winstuitkering in de zorg – Wilders stemde tegen!
13. Korten huurtoeslag – Wilders stemde voor!
14. Afschaffen hypotheekrenteaftrek boven 1 miljoen – Wilders stemde tegen!
15. Vrijstelling huurdersheffing corporaties in gemeenten met sociale woningnood – Wilders stemde tegen!
16. Alle voorstellen armoedebestrijding – Wilders stemde tegen!
17. Invoeren miljonairsbelasting – Wilders stemde tegen!
18. Beperken belastingvoordelen Koningshuis – Wilders stemde tegen!
19. Liberalisering huursector – Wilders stemde voor!
20. Huurdersheffing sociale woningen omzetten in bouw-investeringsplicht – Wilders stemde tegen!
21. Geen recht op sociale woning met maaninkomen net boven de 1.950 euro – Wilders stemde voor!
22. Trans Atlantische vrijhandelszone TTIP – Wilders stemde voor!
23. Bevriezen lonen publiek sector – Wilders stemde voor!
24. Gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers – Wilders stemde tegen!
25. Voorstel openheid financiering politieke partijen – Wilders stemde tegen!

Deze waslijst is zo te verdubbelen. Wat opvalt is dat Wilders het in zijn stemgedrag vooral opneemt voor de burgers die financieel weinig te klagen hebben en de minder bedeelden niets gunt.  De beweging van Wilders, men heeft geen ledenstructuur, is gebaseerd op wat de ‘grote meester’ zegt en wil en dat lieten al zijn volgelingen in de Tweede Kamer ook zien. 
Nu gaat zijn beweging het land in. Maar de opsomming hierboven is de leidraad die zijn kiezers voor ogen kunnen houden en niet de campagneleuzen, want de meeste zijn wettelijk niet uit te voeren.
Met die leuzen heeft Wilders wel zo’n beetje het morele dieptepunt bereikt. De Islam is het middel om angst aan te wakkeren. Of Wilders dat van huis heeft meegekregen? In zijn jeugdjaren verbleef Wilders enige tijd in een kibboets in Israël (foto). Is daar de indoctrinatie begonnen?
Feit is dat Wilders nogal wat spreekbeurten in de wereld heeft gehouden voor fanatiek traditioneel opgevoede Joden.  Qua mensbeeld en opvatting net zo extreem als een deel van de Islam en dus water en vuur. Daar schijnt ook zijn financiering van zijn beweging vandaan te komen. De kudde volgelingen van Wilders ontlopen net zoals de grote meester interviews en debat. De PR-spotjes op TV krijgen walgelijke vormen om de onderbuikgevoelens te voeden. Onderbuikgevoelens die in alle klassen van de maatschappij wel een voedingsbodem kunnen vinden, zo heeft ook het verleden al eens bewezen. Zijn beweging zal ongetwijfeld zetels behalen in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat heeft de burger daar van te verwachten?
Niets luidt de conclusie. Zo lang het fatsoen geen opgeld meer doet en zijn volgelingen de walgelijke PR-spotjes niet publiekelijk afkeuren, zijn die volgelingen net zo moreel slecht als de meester zelf!

‘Fijnslijper’

 
15-03-2018  

Demissionair maar vinger aan de pols

 

ALMELO – De gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond laat hun laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode afgesloten, maar toch…
De fracties van Leefbaar Almelo, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) hebben via een email van Bert Hümmels het college van B&W nog even fijntjes laten weten dat er nog steeds geen reactie is op een wat langer geleden aangenomen motie in het sociale domein.

Geacht college,

1. Hoe staat het met de behandeling van de motie “samenwerking sociaal domein”?
2. Hoe staat het met de behandeling van de subsidieaanvraag van “steungezin”?
Dit naar aanleiding van onze ongerustheid met betrekking tot het uitblijven van actie in het kader van onze motie en mede gebaseerd op signalen die ons bereiken!


laat Hümmels, mede namens zijn collega’s Edith van de Ham en Marieke van Doorn weten. 
Bijna demissionair of niet, het college van B&W zal volgens de drie indieners van de aangenomen motie gewoon moeten doen wat is opgedragen.

 
13-03-2018  

Volg de uitslagen in het gemeentehuis

 

ALMELO – Woensdagavond 21 maart is vanaf 21.30 uur iedere burger welkom in het Almelose stadhuis om de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing per stembureau te volgen. Om 22.00 uur heet burgermeester Arjen Gerritsen allen welkom en zo rond 22.30 uur worden de eerste uitslagen verwacht.
Tevens wordt op een groot beeldscherm meegekeken naar de landelijke trend en ‘ondervragen’ Kelly Adams en Linda Hilberink van de lokale redactie van TC Tubantia de aanwezige Almelose raadsleden in spé.
Of alle uitslagen van de 39 Almelose stembureaus voor 24.00 uur bekend zijn, is niet zeker. De individuele resultaten voor raadsleden in spé worden pas vrijdag bekend gemaakt.

 
13-03-2018  

CDA in de pen voor desolate P-Stadsbaken


Redactionele suggestie: Sloop het hele bouwblok, vergeet de havenkom op de markt en maak havenkom voor de bibliotheek om het aanzien te geven met zichtlijn vanaf de markt op bieb en oude stadhuis dat een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Op een deel van de gesloopte P-garage is ruimte voor appartementenbouw.
Vergeet verder het busstation en maak P-kelder Wierdensestraat voor de Kloosterhof.
  ALMELO - De parkeergarage Stadsbaken tegenover het oude stadhuis verkeert aan de achtergevel in een desolate toestand. Al sinds jaar en dag brokkelen stenen af vanwege de inwerking door water en vorst. De bouwschil van de betonnen P-garage, die het aanzien enigszins moest verbeteren, werd al bij aanleg verkeert geconstrueerd waardoor telkens herstelwerkzaamheden nodig zijn.
De huidige noodzakelijke reparatie gaat echter 'in de papieren lopen'. Het college van B&W liet daarom verschillende opknapscenario's onder de loep nemen. Het CDA reageert nu 'vriendelijk' met vragen over de voorgestelde oplossingsrichtingen.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-03-2018  

Slotdebat DEKALOG van Leefbaar Almelo

 

ALMELO – Op donderdag 15 maart in de bibliotheek van 17.00 tot 19.00 uur houdt Leefbaar Almelo het slotdebat van een reeks over maatschappelijke normen en waarden onder de noemer DKALOG volgens Krzysztof Kieslowski's ‘Tien Geboden’, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s.
Gespreksleider is Bert Hümmels, lijstaanvoerder van Leefbaar Almelo. Belangstellenden zijn hierbij uitgenodigd.

< De Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski werd wereldberoemd met zijn filmserie DEKALOG

Foto: Alberto Terrile 1994

 
11-03-2018  

Gijs Stork in landelijk top 10


Gijs Stork, al 36 jaar volksvertegenwoordiger, gaat er weer fris en fruitig voor om het volk te dienen. Zijn hobby's kippen, paarden en wat 'handelen' in curiosa en boeken. Hij heeft 2 paarden en berijdt ze nog elke dag.
 

ALMELO – In de top 10 van langst zittende raadsleden in Nederland neemt de Almelose raadsnestor Gijs Stork de zesde plek e.o. in op de lijst van raadsnestors die ook voor de komende gemeenteraadsverkiezing weer kandideren. Stork doet dat als lijsttrekker van Lokaal Almelo Samen, de fusiepartij van BBA, ALA en Almelooooo. Stork heeft er inmiddels 36 dienstbare jaren als volksvertegenwoordiger opzitten. Eerst nog een bestuursperiode in Deventer en sinds zijn baan als bankman hem naar Almelo bracht, al sinds jaar en dag in de Almelose gemeenteraad.
Stork is van de no nonsense benadering, zonder omwegen, ter zake en praktisch, een benadering die hij lange tijd gemist heeft binnen bestuurlijk Almelo waar ambities de boventoon voerden om de stad voort te stuwen in de vaart der volkeren. Zijn waarschuwend vingertje (en dat van anderen) werd weggewuifd en leidde zelfs tot een breuk met zijn partij VVD in 2005 waarna Stork lijstaanvoerder werd van ALA (Almelo’s Liberaal Alternatief) in 2006 om het belang van de Almeloërs weer voorop te stellen boven dat van het grootse denken dat de stad en haar burgers nu al jaren financieel moet bezuren. Zo snel mogelijk van de schulden af en gewoon een prettige betaalbare stad om te wonen is wel de motivatie van Stork om ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezing de aanvoerder te zijn van Lokaal Almelo Samen. Niet met de bedoeling voor het wethouders-pluche, want de partij geeft de voorkeur aan vakmensen op de bestuurs-portefeuilles binnen het college die wat LAS betreft met een maximum van vier moet worden ingevuld en met personen die in Almelo moeten (gaan) wonen. 

Opmerkelijk in de landelijke lijst van langstzittende raadsleden (allemaal mannen) is tevens dat de meeste van hen kandideren voor plaatselijke partijen, oftewel dicht bij de burger maar dat geldt voor alle onderstaande langzitters. 

Bertus Kemmeren (Gemeentebelangen) – Loon op Zand (Noord-Brabant) –  44 jaar raadslid.
Paul van der Krabben (Bosch belang) – Den Bosch (Noord-Brabant) – 40 jaar raadslid.
Henk Meerdink (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) – Aalten (Gelderland) – 40 jaar raadslid.
Henk Siroen (Progressief Leefbaar Cuijk – PLC) – Cuijk (Noord-Brabant) – 37 jaar raadslid.
Gijs Stork (LAS) – Almelo (Overijssel) – 36 jaar raadslid.
Toon van Dun (Vrije Hapertse Partij) – Bladel (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Wim Clerx (CDA) – Sittard-Geleen* (Limburg) – 36  jaar raadslid.
Jo van den Boogaard (Jongerenpartij) – Best (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Spencer Zeegers (SP) – Uden (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Ben van der Linde (ChristenUnie/SGP) – Heerde (Gelderland) – 36 jaar raadslid.
Jan Kersten (BN&M – Beuningen Nu & Morgen) – Beuningen (Gelderland) – 36 jaar raadslid.
Joop Wikkerink (Progressieve partij) – Aalten (Gelderland) – 36 jaar raadslid

 
10-03-2018  

Steeds meer politieke partijen, hoezo?

 

TWENTE – Het wordt niks met al die partijen in de gemeenteraad, is zo’n opmerking die je in deze verkiezingstijd dagelijks hoort op het werk, de club, de kroeg of op straat. Het is alsof menigeen denkt dat dat het aantal lokale partijen de laatste decennia alleen maar toeneemt binnen de 14 Twentse gemeenten (en daarbuiten). Is het werkelijk zo, vroeg ook de redactie van Tc Tubantia zich af. Zij zochten het uit ten aanzien van Twente en wat blijkt;
In 1982 kregen 100 partijen genoeg stemmen voor een of meer zetels in de 14 Twentse gemeenteraden. In 2014 bij de vorige gemeenteraadsverkiezing waren er dat 99. Eentje minder derhalve. In Almelo zorgde de samensmelting van BBA, ALA en Almelooooo tot LAS direct na de verkiezing in 2014 er voor dat het aantal raadsfracties in geheel Twente nog eens zakte naar 97. Anno nu is die samensmelting geformaliseerd tot Lokaal Almelo Samen (LAS) en volgens de kieswet werd daarom het lijstnummer 1 toegekend vanwege de optelsom van het behaalde totaal aantal stemmen in 2014. Dit ter info omdat sommigen zich afvragen hoe dat kan. 

In vroegere tijden waren er zelfs geen partijen en werden individuen verkozen tot raadslid. Het is dan ook nog steeds de norm dat een raadslid is benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar zonder last of ruggenspraak. Het is tevens de uitleg dat raadsleden soms eigenzinnig uit fracties stappen of soms worden weggestuurd om daarna alleen door te gaan of zo dat dat wordt verwelkomt, tussentijds toetreden tot een andere fractie. Dat kan zelfs van de SP naar het CDA en van de PvdA naar de VVD zo leerde Almelo. Het CDA viste toen zelfs in de coalitievijver en kennelijk is  de PvdA eveneens minder ‘rood’ dan gedacht en past het liberale jasje van zelfredzaamheid kennelijk ook.
Al die wisselingen en scheuringen zorgden er voor dat het college van samenstelling veranderde en dat bleek ook nog eens redelijk uit te pakken met een wethouder minder (kosten lager) en wisselende meerderheden waarbij werd geschaafd aan de gepresenteerde voorstellen die niet zondermeer het 'blinde' vertrouwen kregen van een dichtgetimmerde coalitiemeerderheid.
Bij voorkeur stemmen op een persoon hoort er derhalve nog steeds bij, want in wettelijke zin is dat bepalend en niet de partij waarvoor wordt gekandideerd.

Kiesdrempel?
Waarnemend Commissaris der Koning in Overijssel Boele Staal verkondigde vandaag in de Volkskrant dat hij voor verhoging is van de kiesdrempel om het groeiend aantal fracties in gemeenteraden tegen te gaan (Niet geheel juist zoals hierboven blijkt). Ook wil hij zelfs het liefst een verbod op het uittreden uit fracties. Dit omdat gemeenteraden daardoor niet meer slagvaardig zouden zijn. Almelo is in deze bij uitstek het Twentse voorbeeld dat slagvaardigheid kan leiden tot ‘blind’ beleid en honderden miljoen euro’s schuld. 
Staal, van huis uit D66 en volgeling van de partij-oprichters journalist Hans van Mierlo en Amsterdamse kroegbaas Hans Gruyters, heeft inmiddels ruimschoots aan de macht geroken en dan gaat maar al te vaak de knop om. Dan is de gekozen burgemeester niet meer belangrijk of het referendum, allemaal idealen waarvoor D66 streed. Nee, dan telt alleen het behoud van het pluche.
Overigens heeft Boele Staal het over een hogere kiesdrempel, maar die bestaat niet in de Nederlandse kieswet. De kieswet kent een kiesdeler, zijnde het aantal procentuele stemmen naar gelang de opkomst van de kiezer. Hoe meer kiesgerechtigden hun stem uitbrengen, hoe hoger het benodigde aantal (voorkeur)stemmen.
Oud- politieman Staal is zelf nimmer raadslid geweest en ‘rolde’ namens D66 in 1991 als senator de Eerste Kamer in, werd in 1998 Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht waar hij nog een ‘bok‘ uithaalde om partijgenoot Jacob Kohnstamm tot burgemeester van Utrecht te willen benoemen boven de bij voorkeur door de gemeenteraad voorgedragen Annie Brouwer-Korf. Bram Peper greep als minister van Binnenlandse Zaken vervolgens in en benoemde alsnog Brouwer-Korf.

De vermeende kloof tussen de kiezer en de politiek is dus meer de kloof met baantjesjagers binnen gevestigde landelijke partijen en niet met de idealist uit uw straat die in de gemeenteraad het belang van de burgerij wil dienen.

Lees meer over Boele Staal  

 
09-03-2018  

Almelose verkiezingen of Haagse?

 

ALMELO – Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar op TV, radio of in de krant zie, hoor of lees je wat de kopstukken van de landelijke partijen te berde brengen. De vrees bestaat kennelijk dat lokale partijen nog meer afsnoepen van de gevestigde orde, want als je al die lokale partijen bij elkaar optelt, zou het de grootste politieke beweging van Nederland zijn.

De vraag is echter waarom al decennia lang de aanhang van lokale partijen groeit en landelijke partijen op lokaal niveau alleen maar krimpen? Partijdiscipline zou daar wel eens de oorzaak van kunnen zijn. Zowel in het parlement, het provinciebestuur en lokaal bestuur wordt met ‘ijzeren hand’ de discipline gehandhaafd ongeacht voorstellen goed of slecht voor het volk zijn, want je staat als individu voor je kopstukken of je ligt er uit bij volgende verkiezingen.

In Almelo bijvoorbeeld is de zich voortslepende financiële ellende te danken aan de periode waarin het CDA en de PvdA de absolute macht hadden en opeenvolgend D66 en VVD dat nog eens versterkten. De stad moest groeien naar 100.000 inwoners. Benoorden Almelo zou Waterrijk ontstaan. Luxere duurdere woningen met een ligplaats voor een boot aan het water. Een roeibaan voor internationale wedstrijden moest het geheel completeren.

Aan de Sluiskade NZ moest een 10 miljoen euro kostend Poppodium worden gerealiseerd terwijl alom in den lande elk Poppodium dik verliesgevend was. De rekensom hoeveel glazen bier er jaarlijks moesten worden verkocht, deed de ‘droom’ van opeenvolgende wethouders Jan de Ruiter (PvdA) en Huub Isendoorn (toen D66 – nu  Democraten.NU) uiteenspatten.

In de binnenstad ontstond een vernieuwingsplan waarmee dik 500 miljoen euro gemoeid was. ‘Almelo heeft een sterk figuur als wethouder Sjoers (CDA) nodig’, riepen de investeerders in koor die een contract met de gemeente afsloten. In het plan een ‘Glaspaleis’ aan de markt als zijnde het nieuwe stadhuis. Onder de markt een parkeerkelder.

Een ander idee uit de koker van Sjoers was een ‘Personal Rapid Transport’ via monorail van Waterrijk via de binnenstad naar de Woonboulevard en het Almelose ziekenhuis en omgekeerd. Ook het Verdiept Spoor zou een einde maken aan de splitsing van de stad in West en Oost omdat op straatniveau alles met elkaar verbonden kon worden. Het resultaat is bekend. Minder diep dan beoogd vanwege een gebrek aan kapitaal.

Aan de zuidkant werd de Nijreessingel gerealiseerd. Een plan uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De opening werd onder aanvoering van weth. Sjoers groots gevierd evenals trouwens het Verdiept Spoor. Achteraf was de asfaltkeuze matig net zoals bij tegellijm voor de tegels in de ‘kunstwerken’ en dat zorgde weer voor financiële tegenvallers.

In Almelo Noord Oost werd al vast een park aangelegd als hart van een nieuwe villawijk. Nu jaren later zijn 7 villa's gerealiseerd.
Toenmalig wethouder van financiën Reinier van Broekhoven (CDA), zette voor de ambities van zijn partijgenoot Sjoers de gemeentelijke ‘schatkist’ niet op een kier, maar schroefde zelfs de deksel er af.

Bedacht werd ook dat al die ambities wel een ander ambtelijke aansturing behoefden. In de persoon van oud- inspecteur van politie Herman Geerdink als gemeentesecretaris, werd ambtelijk bedrijfsmatig. De operatie ‘Goal’ werd geboren en zo’n beetje alle leidinggevenden  werden vervangen.  Binnen een jaar was meer dan de helft al weer weg, want wie teveel tegensputterde werd vervangen door een jaknikker en weer kon iemand op de in het stadhuis hangende grote posters met foto’s van leidinggevenden worden doorgestreept.
Het betekende voor tal van goede ambtenaren ‘verbanning’ en uitruil naar bijvoorbeeld Hengelo, Enschede, het kantoor van Regio Twente  of zelfs vervroegd pensioen of ontslag. Zo werd de gehele juridische afdeling opgeheven. Decennia aan ervaring werd overboord gekieperd en jonge onervaren juridische assistenten op afdelingsniveau mochten alle plannen  groen licht meegeven. Het werd een debacle. Als voorbeeld project Fortezza dat in totaal zo’n 17 miljoen euro verlies betekende, heeft oud- raadslid Jan Veenstra (ChristenUnie) al eens berekend. Het verlies werd ‘weggepoetst’ in de bouw van het huidige stadhuis op de plek waar eerst Fortezza gerealiseerd moest worden.
Wethouder Van Broekhoven, haakte als eerste af. Collega Sjoers volgde en ook ‘dictator’ Geerdink zocht zijn heil elders toen toenmalig burgemeester Knip liet weten een rol als senator wel te zien zitten als afsluiting van een bestuurlijke carrière.
Geerdink vond ónderdak als bestuursvoorzitter bij de 160-jarige Gelderse Hoenderloo Groep voor moeilijk opvoedbare jongens. Echter onder zijn leiding stevende het af op een faillissement waarna noodgedwongen moest worden gefuseerd om te overleven. De ‘vluchtweg’ ging vervolgens als bestuursvoorzitter naar verslavingscentrum Maliebaan in Utrecht dat werd ómgeturnd in Fictas. Het eindigde in een faillissement. Kortom een bestuurs-carrière met een en al ellende voor vele medewerkers o.l.v. de zich specialist in veranderingsmanagement noemende Geerdink.
Terug bij af in Almelo, ziet Geerdink echter een nieuwe toekomst gloren als nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA. De ambitie lijkt duidelijk, wethouder worden. Iets om na te denken voor de kiezer.

Tot slot
Even terug naar het begin van dit artikel. De invloed van landelijke kopstukken op gemeenteraadsverkiezingen.

De PvdA heeft Tweede Kamerlid Sharon Dijksma gestrikt voor een werkbezoek op vrijdag 9 maart aan de Schelfhorst. Ze gaat kijken bij het dagactiviteitencentrum van De Colckhof, schuift aan bij De Huiskamer in De Schelf, bekijkt valtraining voor senioren en schuift aan bij een lunch om de zorgvraag van mensen met een beperking te bespreken.
 
CDA Almelo laat maandagavond 12 maart minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in Almelo opdraven om de Almelose aanpak ‘Gezond in de Stad’ te ervaren. De Jonge prikt een vorkje mee bij bij ‘De Buurvrouw’ in wijkcentrum de Driehoek, het domein van de partijloze wijkwethouder Christien van Wijk. Maar ja in verkiezingstijd…

D66 Almelo organiseert een ‘wiet-top’ op 15 maart van 20:00 tot 22:00 in Villa Valetudo, Lankampsweg 3 in Almelo. Gastspreker is Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

 
07-03-2018  

SHBW teleurgesteld in aandacht voor huurders

 

ALMELO – De Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen is teleurgesteld in de verkiezingsprogramma’s  van de politieke partijen die dingen naar raadszetels in de Almelose gemeenteraad. Volgens SHBW heeft in meer of mindere mate iets meer dan de helft van de partijen nagedacht over de situatie van huurders in Almelo.  SHBW, onder voorzitterschap van W.P. van der Elst, vroeg alle partijen naar hun standpunten, maar kreeg geen reactie van de PVV, lijst Çete, SP, PvdA, Democraten.Nu  en Minima Partij.

Om uw eigen vergelijk te kunnen maken hieronder de Links naar de diverse verkiezingsprogramma’s op toegekende nummervolgorde van kieslijst.

Lijst 1 – Lokaal Almelo Samen (LAS)
Lijst 2 – CDA
Lijst 3 – D66
Lijst 4 – PvdA
Lijst 5 – SP
Lijst 6 – VVD
Lijst 7 – ChristenUnie
Lijst 8 – PVA
Lijst 9 – Almelo Centraal
Lijst 10 – Leefbaar Almelo
Lijst 11 – GroenLinks
Lijst 12 – PVV
Lijst 13 – Minima Partij
Lijst 14 – Democraten.Nu
Lijst 15 – Ugur Çete (Niet online beschikbaar)

 
03-03-2018  

LAS en CU stellen krimp buslijnen aan de kaak

ChristenUnie heeft plan en vragen buslijn 95

ChristenUnie wil buslijn 95 Almelo-Wierden met ommetje door de Aalderinkshoek.
  ALMELO - De nieuwe roosters voor het openbaar vervoer in de Twentse regio zorgt opnieuw voor minder service. Vervoerder Twents/Syntus/Keolis maakte de nieuwe roosters bekend en splits o.a. lijn 80 Almelo-Hardenberg en Almelo-Vriezenveen.
Ook buslijn 66 Almelo-Neede is met ingang van 4 maart minder frequent door buiten de spitsuren en in het weekend al helemaal niet meer te rijden.
De wijziging kwam plompverloren zonder dat de gemeenteraad van Almelo vooraf werd geinformeerd. Lokaal Almelo Samen (LAS) roept nu portefeuillehouder Irene ten Seldam (CDA) ter verantwoording.

Het opheffen van stadsbus lijn 25 (Aalderinkshoek) veroorzaakte in het verleden ook ophef in de gemeenteraad. LAS stelde dat destijds flink aan de kaak en ook de ChristenUnie betreurde de inperking. Maar Ten Seldam kreeg haar zin met de invoering van de buurtbus, bemant door vrijwilligers. Maar die kleine busjes laten regelmatig passagiers staan want met 8 personen zijn de busjes gevuld.
De fractie van de ChristenUnie komt nu met het al eerder gelanceerde plan om buslijn 95 (Almelo-Wierden) door de Aalderinkshoek te laten rijden. Volgens zegsman van Heek kost dat nauwelijks meer tijd en heeft de wijk dan wel een optimale verbinding met NS station Almelo Centraal.

Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
25-02-2018  

Geen bewijs criminele infiltratie gemeenteraden

 

Bestuurders waarschuwen voor criminele infiltratie in de gemeenteraad. Dreigen er Italiaanse toestanden? Vanavond (zondag) 19.00 uur bij @ReporterRadio1

ALMELO - De burgemeesters van Breda en Eindhoven schreven in de aanloop naar de komende verkiezingsstrijd op 21 maart brieven naar de fractievoorzitters van politieke partijen om alert te zijn op pogingen van criminelen te infiltreren in gemeenteraden en om ondermijning in verkiezingsprogramma’s op te nemen.
Ook Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, uitte publiekelijk zijn zorgen inzake het bestuurlijk domein in relatie met criminelen. Maar is die zorg terecht? Volgens hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga en ex- voorzitter van de commissie Elzinga die het duale bestuursstelsel introduceerde, is daar echter geen bewijs voor en zijn deze waarschuwingen alleen maar schadelijk voor het aanzien van Nederlandse politici.
Ook politielector Guus Meershoek vindt dat het gevaar voor criminele infiltratie in gemeenteraden wordt overdreven. Wel constateert hij dat bedreigingen aan het adres van bestuurders zijn toegenomen.
Beide deskundigen zeggen dit vanavond in het radioprogramma Reporter Radio op Npo 1. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in het programma dat criminele infiltratie moeilijk te bewijzen valt. Het ministerie kan zelfs geen enkel geval aangeven.

 
24-02-2018  

Hummels verwacht succes voor LAS en PVV

 

ALMELO – Raadslid Bert Hümmels van Leefbaar Almelo verwacht bij de komende gemeenteraadsverkiezing succes voor Lokaal Almelo Samen (LAS) en nieuwkomer PVV. Van LAS vindt Hümmels dat zij georganiseerd werken en ook actief is om de burgers te betrekken.
Het verwachte succes voor de PVV baseert Hümmels op de omrekening van de landelijke verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer van vorig jaar. Dit met zijn kanttekening dat in de omrekening geen rekening is gehouden met lokale partijen die landelijk toch ruim 33 procent van de kiezers vertegenwoordigen in gemeenteraden.
Hümmels vond het terugblikkend ook een zegen dat Almelo de laatste jaren een minderheidscollege heeft en er daarom telkens naar meerderheden gezocht moest worden bij raadsbesluiten. Dit in tegenstelling tot het machtsdenken uit het verleden. In deze is hij verbaasd over de ontwikkeling binnen het CDA met de oud- gemeentesecretaris Geerdink als tweede kandidaat. Blij was hij over het installeren van een Jongerenraad. Het raadslid voor Leefbaar Almelo hoopt zelf op een terugkeer in de gemeenteraad na de verkiezingen op 21 maart. Van zijn echtgenote, die in HongKong woont, mag Bert er nog een keer voor gaan.

Bekijk het interview van AlmeloAnders.nl

 
22-02-2018  

GroenLinks wil treinen naar Groningen


Ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Heerenveen becijferde de kosten voor het traject Almelo-Groningen op een investering van 250 miljoen euro.
  ALMELO – Voor een goede treinverbinding tussen Twente en Groningen Stad wordt door de gemeente Hardenberg al langer gelobbyd. Volgens het Hardenbergse college van B&W is dat van groot belang voor de ontwikkeling van eigen regio maar ook voor Twente en de regio Emmen.
Zo bestaan er in Drenthe al langer plannen om de verloren gegane treinverbinding tussen en Emmen en Musselkanaal/Stadskanaal weer in ere te herstellen en ziet men daar ook het belang van het elektrificeren van de treinverbinding Almelo-Mariënberg.

GroenLinks Almelo bij monde van raadslid Hans Buitenweg sluit zich nu aan bij de lobby omdat de treinverbinding van Almelo naar Groningen dan slechts 85 minuten bedraagt. Almelo zal daar garen bij spinnen denkt Buitenweg die ook nog eens de vermindering van fijnstof op het nu nog dieseltraject Almelo-Mariënberg benoemt.
Buitenweg wil een raadspetitie richting Den Haag en Zwolle om dit plan, zo snel als mogelijk is, te realiseren. Vorig jaar werden in Emmen en Hardenberg ook al petities georganiseerd.
Emmen kijkt bij het plan ook naar een vervolg voor een treinverbinding met Rheine (D), waardoor ook het Duitse spoornet ontsloten wordt voor Drenthe.
Lees verder...

 
21-02-2018  

D66 bepleit regionale jeugdhulp en Wmo

 

ALMELO – Op vele manieren wordt er door de Twentse gemeenten gezamenlijk gewerkt aan maatschappelijke dossiers. Zo is dat ook het geval bij Jeugdhulp en Wmo waarbij gezamenlijk beleid en offertes zijn/werden ingezet.
Het Almelose college van B&W wil echter een eigen koers varen om beleidszaken op deze gebieden lokaal te kunnen uitvoeren. Reden o.a. het tekort van 4,5 miljoen euro op de lokale jeugdzorg in 2016.
De fractie van D66 in de Almelose gemeenteraad betreurt die ‘Einzelgang’, gelet op vragen en antwoorden van het college.


D66 over inkoop jeugdhulp en wmo met antwoorden

 
20-02-2018  

Kieskompas.nl helpt bij het maken van keuze

 

ALMELO - Inwoners van Almelo kunnen vanaf morgen (woensdag 21 februari) almelo.kieskompas.nl raadplegen. Kiezers kunnen dit Kieskompas gebruiken als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart a.s.
Het Kieskompas maakt verschillen tussen politieke partijen duidelijk. Het laat zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Zo helpt het Kieskompas met het maken van een weloverwogen keuze.
Klik hier voor Kieskompas.nl

Meer informatie
Kiezers in Almelo vinden meer informatie over de verkiezingen en de stembureaus op de website van de gemeente via www.almelo.nl/verkiezingen. Daar staat ook een digitale kaart met alle stembureaus in Almelo.
-----------------

De coalitie voor de bestuursperiode 2014-2018 werd in het begin gevormd door het CDA, PvdA, SP en D66. Wethouders werden Irene ten Seldam (CDA), Jan van Marle (CDA), Anja Timmer (PvdA), Javier Cornelissen (SP) en Claudio Bruggink (D66).
Gaande de ‘rit’ zorgde een ‘scheuring’ binnen D66 er voor dat de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) tussentijds aftraden. Een half jaartje later trad Anja Timmer (PvdA) af om persoonlijke redenen.
Mede door opvolgingsperikelen binnen de PvdA en een 'scheuring' in de fractie, werd daarna een minderheidscoalitie gesmeed door het CDA, SP en ChristenUnie. Irene ten Seldam (CDA) en Javier Cornelissen (SP) bleven op het pluche. Alex Langius (CU) en de partijloze Christien van Wijk completeerden nu een kwartet wethouders dat onder voorzitterschap staat van burgemeester Arjen Gerritsen die de tussentijds vertrokken Jon Hermans-Vloedbeld opvolgde.

Financieel zit de gemeente Almelo in zwaar weer door de schuldenlast en afschrijvingen (verlies) op grondposities die in vorige coalities voor 2014 werden veroorzaakt. Coalities van CDA, PvdA en afwisselend D66 en VVD investeerden teveel geld in te ambitieuze plannen. Het gevolg sinds jaren, oplopende kosten voor inwoners en verenigingsleven. Tot 2020 zijn nog de nodige bezuinigingen voorzien om de stad weer financieel gezond te maken.

Referendum
Op woensdag 21 maart kiest u niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar kunt u ook uw stem uitbrengen in een raadgevend referendum voor of tegen de invoering van de zogenoemde 'sleepwet' die de overheid meer vrijheid geeft om uw gegevens van telefonie en digitaal verkeer via internet vast te leggen. Die gegevens mogen met internationale bondgenoten gedeeld worden.
Het raadgevend referendum over de 'sleepwet' is na het Oekraïne-referendum het tweede raadgevend referendum dat ooit werd gehouden. Het huidige kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie wil het raadgevend referendum weer afschaffen, ondanks veel kritiek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Indien het kabinet Rutte III het referendum afschaft, en dat ziet er wel naar uit, gaat ons land weer bij de weinigen behoren van landen in Europa die geen referendum-recht hebben geregeld zoals België en Bosnië/Herzegowina. In Noorwegen, Tsjechië en Cyprus worden door de regeringen soms referenda uitgeschreven. Zwitserland is koploper in het uitschrijven van bindende referenda.
Actievoerders voor het behoud van referenda hebben voldoende handtekeningen verzameld om een raadgevend referendum over de op handen zijnde afschaffing af te dwingen. De huidige coalitie wil dat negeren. CDA-voorman Sybrand Buma riep zelfs hardop dat hij de uitkomst van een dergelijk referendum zou negeren.

'Sleepwet'
Trouw: Dit zijn de gevolgen
NRC: Stevige kritiek Raad van State op sleepwet


De OSF, Onafhankelijke Senaats Fractie, strijdt tegen kiezersbedrog en steunt de lokale partijen.
Bekijk het spotje: Kies Lokaal

 
14-02-2018  

TeCe weer actief op AlmeloAnders.nl

 

ALMELO – Het was een tijdje rustig op de website AlmeloAnders. Schrijver-vormgever Tony Cassese had het ‘veder’ een tijdje neergelegd, maar in verkiezingstijd gaat het weer ‘borrelen’. Voor de burgemeester, wethouders, raadsleden, kandidaten voor de komende verkiezingen is het dan ook tijd om met regelmaat zich even te verkneukelen wie TeCé op de korrel heeft genomen in de politieke stoelendans die verkiezingstijd nu eenmaal is.

 
13-02-2018  

PVA op de bres voor Broodje bij de Brug

  AADORP – In Aadorp is Richard Quick al jaren actief met de exploitatie van een biljartclub aan de Peppellaan. In vroegere tijden leverde dat de nodige onmin op met de gemeente inzake een exploitatievergunning.
Toen Quick later uitbater werd van dorpshuis ´t Aahoes, leek aan deze strijd een einde gekomen, mede omdat de biljartclub meeging naar ‘t Aahoes. Maar ook daar ging het niet goed. Quick geraakte in onmin met het toenmalige stichttingsbestuur van ´t Aahoes en na zes jaar exploitatie keerde Quick terug naar het pand aan de Peppellaan.
´t Aahoes kreeg een nieuw stichtingsbestuur en zo leek de rust teruggekeerd in het dorp. Dat bleek toch anders te gaan, want Quick begon ook een catering onder de naam ‘Broodje bij de Brug´ en dat was tegen het zere been van de stichting die daarmee concurrentie zag voor haar nieuwe exploitant-beheerder. Bovendien waren er klachten uit de buurt over geuroverlast.
Kortom aan de Peppellaan werd het pand van Quick onderworpen aan een keuring en dat bleek niet allemaal volgens de richtlijnen te zijn. De handhaving trad derhalve in werking met zelfs een dreigende dwangsom aan toe.

Raadslid Harry de Olde (PVA) maakt zich nu sterk voor ‘Broodje bij de Brug´ en stelde daarom de nodige vragen aan het college van B&W.
Lees verder...

 
10-02-2018  

ChristenUnie stelt vragen over mensenhandel

 

ALMELO – De ChristenUnie in Almelo stelt mensenhandel en vormen van dwangarbeid cq misbruik van mensen centraal in een brief met vragen aan het Almelose college van B&W.
 


Lees de bijlage...

 
09-02-2018  

Deelnemers gemeenteraadsverkiezing definitief


Lokaal Almelo Samen (LAS) kreeg tot verrassing van de andere kandiderende partijen lijstnummer 1 toegewezen. Door de fusie van BBA, ALA en Almelooooo (Jan Hammink) werden alle behaalde stemmen van 2014 bij elkaar opgeteld, zo schrijft de Kieswet voor. LAS werd direct na de verkiezingen 2014 gesmeed tot één fractie om de versnipperde gemeenteraad meer body te geven.
Het CDA, onder aanvoering van Irene ten Seldam, hield LAS destijds buiten de coalitie-onderhandelingen en vormde met de SP en D66 de coalitie 2014-2018.
Gaande de rit snoepte het CDA ook nog eens Robin Gelici weg bij coalitiegenoot SP dat zich verder gaande de rit opstelde als een ‘lamme eend´.
De derde coalitiegenoot D66-fractie halveerde zelfs door onderlinge gekrakeel nadat de veteranen Fred Gerritsen en Huub Isendoorn te hard de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) attaqueerden. Het kostte de wethouders de kop, maar ook Gerritsen en Isendoorn die bij hun partij niet meer welkom waren. Zij vormden daarop de fractie Democraten.Nu
Bij LAS werd gaande de rit het raadslid Stam weggestuurd. Hij sloot zich later aan bij de gehalveerde fractie van D66.
Ook de PvdA haalde niet compleet de eindstreep. Raadslid Willem Loupattij aasde teveel op de wethouderszetel die de vroegtijdig vertrokken partijgenoot en wethouder Anja Timmer achterliet. Loupattij werd vervolgens binnen gehengeld door de VVD.
Ook Lieneke Bolhuis was al uit de fractie van de PvdA gestapt, omdat zij een socialer beleid voorstond. Zij vormde daarop de Minimapartij als eenkoppige fractie.
 

ALMELO – Bij het inleveren van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s., hebben enkele politieke partijen kleine foutjes gemaakt. Zo bleek uit het proces verbaal van de Kiesraad dat het zittende raadslid Ugur Çete niet de naam van de partij Lijst Çete had ingevuld. Door de omissie werd de inschrijving als blanco lijst beschouwd en dus als een nieuwe inschrijving in het kiesregister. Het gevolg deelname aan de loting voor een lijstnummer voor nieuw ingeschreven partijen waartoe ook behoren de Minimapartij, Democraten.Nu en Partij voor de Vrijheid. De eerste 11 genummerde partijen kregen hun lijstnummer op basis van het behaalde aantal stemmen in 2014.
Zonder foutje bij de inlevering zou de lijst Çete het lijstnummer 8 zijn toegekomen. Çete maakte nog een foutje in de naamomschrijving van mede-kandidaat Cengizhan Kandemir. Soortgelijke fouten maakte ook de VVD met de kandidaten  Babbette Schoonebeek en Gerrit van Woudenbergh en ook de PvdA bleef niet foutloos met de naam van kandidaat Tom Munter. Alle correcties konden nog op tijd door het centraal stembureau worden aangebracht.
Kandidaat Wiebe Blaauw (VVD) moest ter elfder ure alsnog een geldig identiteitsbewijs overleggen omdat het ingeleverde kopie van een verlopen identiteitsbewijs was.
Tegen de kandidaatstellingen zijn bij het centraal stembureau geen bezwaren ingediend.
Opmerkelijk ook dat de voor de PVV kandiderende Oldenzaler Hidde Heutink, 3e op de lijst, al is ingeschreven in het bevolkingsregister van Almelo.


Verkiezingsuitslagen Almelo GR 1982-2014

 
08-02-2018  

Ouderenbonden organiseren politiek debat

 

ALMELO, donderdag 1 maart, stadhuis, aanvang 16.00 uur

Uit onderzoek blijkt dat senioren weinig tot geen vertrouwen hebben in de politiek. Of zij een punt hebben, zal donderdag 1 maart moeten blijken wanneer in het stadhuis van Almelo een politiek debat wordt georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!’

Lokale partijen zijn uitgenodigd om uitleg te geven over hun inzet voor ouderen gedurende de afgelopen 4 jaar en welke plannen zij voor deze categorie kiezers hebben voor de periode 2018-2022. Fracties die deze donderdag schitteren door afwezigheid vallen sowieso door de mand en zij die wel aanwezig zijn zullen aan de hand van enkele stellingen stevig aan de tand gevoeld worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn wonen, mobiliteit, zorg en welzijn in Almelo.

Ook het publiek wordt in de gelegenheid gesteld vragen op de dames en heren politici af te vuren. Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren en dat brengt grote uitdagingen met zich mee.

Telde ons land op 1 januari 2016 3,1 miljoen 65-plussers, dat aantal zal over 20 jaar oplopen tot bijna 5 miljoen, bijna 20 procent van de totale bevolking. Een grote groep potentiële kiezers wat voor het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de koepel van de drie ouderenbonden in Almelo aanleiding is deze debatmiddag te organiseren. 

“Een goed inzicht ontbreekt nog, maar wij hebben via onze COSBO Adviesraad aanwijzingen dat de senior geen issue is voor de lokale politiek”, aldus voorzitter Lily Altena van de COSBO.

Het debat is gratis bij te wonen en vindt plaats op donderdag 1 maart van 16.00 tot 18.00 uur in het stadhuis van Almelo.
Aanmelden is verplicht. Dit kan via Almelo Sociaal, tel. 0546-456909 of per e-mail cosbo@almelosociaal.nl

 

 
08-02-2018  

Almelo in de min door slechte bereikbaarheid

 

ALMELO – Het is een ‘hot item’ hoe de herontwikkeling de binnenstad aantrekkelijker moet maken. In de afgelopen jaren werd in de gemeenteraad al vaker ‘gratis parkeren’ aangedragen als middel maar een meerderheid schijnt dat inmiddels achter zich gelaten te hebben. Zelfs VVD-voorman Jemy Pauwels gelooft daar niet meer in, zo stond in Tubantia.
Tijdens een debatavond van Lokaal Almelo Samen (LAS) in wijkcentrum ’t Dok had gastspreker Remco Klomp ook een nieuwtje: ‘Gratis parkeren bestaat niet’, begon hij zijn inleiding. ‘Maar als Almelo niets doet, kom je wel achteraan in het rijtje’, was zijn waarschuwing.

Klomp was als directeur van investeerder Urban Interest 10 jaar actief met de vernieuwing van de Almelose binnenstad en maakte uit dien hoofde talrijke gesprekken met opeenvolgende colleges van B&W. ‘Vasthouden aan parkeren waarbij de bezoekers van de binnenstad eerst geld in de meter moeten werpen . werpt de stad steeds verder achteruit en dan kom je vanzelf helemaal achteraan te staan’, aldus Klomp die ook andere oplossingen ziet.
‘Maak nu eerst eens een rondrekening van de geldstroom van het parkeerbeheer. Hoeveel brengt het in de gemeentekas en welke geldstroom gaat er weer uit gaat om het parkeerbeheer vorm te geven. Ik geef u op een briefje dat het negatieve verschil niet meer is dan 40.000 euro’, betoogde Klomp.

Volgens Klomp kan hij binnen 24 uur regelen dat er in de binnenstad van Almelo een supermarkt komt van een grote Nederlandse keten indien de klanten er gratis kunnen parkeren. ‘De beheerskosten van dat parkeren willen die ketens graag betalen’, aldus Klomp die er op wees dat Almelo Centrum al jarenlang omzet ziet wegvloeien naar buurgemeenten en naar de succesvolle wijkwinkelcentra in de stad zelf, waar ook geen geld in de parkeermeter hoeft.

Klomp beweerde ook dat de middenstand in het kernwinkelgebied best wil bijdragen voor een klantvriendelijke benadering van de bezoekers aan de binnenstad. Toch ook een kleine maar. ‘Het wordt nooit meer zoals het was. Almelo heeft niet meer het verzorgingsgebied van weleer. Het is een andere tijd waardoor anders wordt geshopt (internet) en mede daardoor er feitelijk teveel m2 aan winkelruimte is. Het kernwinkelgebied moet compacter, maar ook goed bereikbaar zijn voor de shoppende klant met auto. Deze brengt namelijk meer geld in het laatje dan de klant met de fiets. Vooral vanuit de westkant ontbreekt een goede ontsluiting en parkeergelegenheid. Er zijn wel paarkeerplaatsen, maar op de verkeerde plek’, zo zei Klomp die de knip in de Wierdensestraat/ Hofstraat (Passage) een historische fout noemde.

‘Parkeerbeleid met parkeerplaatsen op de verkeerde plekken ook nog tegen betaling en met verschillend beleid voor de bewoners in de binnenstad gaat niet werken. Almelo is geen Amsterdam. Dat zijn net zomin Den Haag of Amersfoort of dichterbij Hengelo en Enschede. Al dist soort steden krijgen problemen met hun aantrekkelijkheid. Dat begint bij klantvriendelijk parkeren en een warme aankleding van het winkelgebied met restauratieve voorzieningen. Dan komen er ook weer aantrekkelijke winkels om te shoppen’, aldus het betoog van Klomp die vindt dat de neuzen dezelfde kant op moeten om het Almelose stadscentrum aantrekkelijk te maken voor shoppen, recreeren en wonen. Het antwoord ligt bij de gemeenteraad die het college van B&W, de beleidsambtenaren en de Almeloërs zal moeten overtuigen dat het anders moet!

Opvallend ook het betoog van Ab Gietelink, oud- directeur Economische Zaken van de gemeente Almelo. Volgens Gietelink begint de klantonvriendelijkheid al op de Wierdensestraat met een 'verborgen' flitspaal die menigeen al flink duiten heeft gekost om vervolgens al het geld uit de knip te halen voordat je in de winkel bent. Anderen betoogdendat ze in Wierden, Rijssen (markt) en Twenterand boodschappen gingen doen, louter vanwege het parkeergeld met het risico van boetes.
Eigenaar/bewoners van appartementen in de Hagenborg wezen op de hoge gemeentelijke heffing van ruim 620 euro per jaar voor een parkeerplaatsje ergens op het parkeerdek terwijl de huurders van het eerste uur daar de helft voor betalen. Ook betalen zij veel meer dan andere bewoners met een parkeervergunning in de binnenstad.

 
05-02-2018  

PVV maakt Almelose kandidaten bekend

 

ALMELO – Zoals eerder publiekelijk werd, is deurwaarder Sebastiaan Stöteler de lijstaanvoerder van de Almelose aanhang van Geert Wilders. Nummer twee op de lijst is de juriste Patricia Pol, medewerkster bij een accountantskantoor dat zegt maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel te hebben. Pol kwam eerder in het nieuws door uitspraken als ‘Marokkaans tuig’ op sociale media. De Oldenzaler Hidde Heutink schijnt de ‘cultuurbewaker’ te moeten worden. Het PVV-statenlid droomt van ‘meer blauw op straat en een vluchtelingenvrij Overijssel’. Haalt Heutink voldoende stemmen, dan moet hij verhuizen naar Almelo. Op nummer vier staat Joey Tijhof, gevolgd door Mario Siebum en de autohandelaar in occasions Mark Leus. Dave Tijink sluit de rij.
De Almeloër Edwin Oldersma staat niet meer op de lijst. Bij de presentatie in Zwolle stond hij nog wel op de foto met 'grote meester' Wilders. De reden waarom Oldersma vandaag niet is aangemeld voor het kiesregister, is onbekend. De PVV kent in deze geen leden en democratische gekozen bestuur. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de beweging van Wilders vanaf boven kandidaten screend en alle kandidaten zorgvuldig hun mediaberichtgeving laat opschonen.

Archief
Terug naar vorige pagina