Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-04-2022  

Trudy Vos formateur in Almelo

 

ALMELO – Na een informerende rol samen met Fred de Graaf,  oud- burgemeester van Apeldoorn en oud- Eerste Kamerlid voor de VVD, heeft Trudy Vos de taak op zich genomen om in de gemeente Almelo een coalitie tot stand te brengen tussen de beoogde partners VVD, LAS, CDA en D66.

Vos is in het dagelijks leven lid van het College van Bestuur van ROC van Twente en wordt geacht een werkbaar beleidsprogramma voor het toekomstige college van B&W te kunnen bewerkstelligen.
Uitgangspunt is een viertal wethouders die de klus moeten klaren voor de komende vier jaar. Daarbij is de verwachting dat Arjen Maathuis (VVD), Jan Martin van Rees (LAS) en Eugène van Mierlo (CDA) opnieuw wethouder worden en dat beoogd coalitiepartner D66 een geschikte kandidaat kan vinden. D66 heeft in de besprekingen voorafgaand te kennen gegeven deze coalitiepartner te willen zijn. Daarmee valt de vorige coalitiepartner ChristenUnie feitelijk buiten de boot omdat er met de ChristenUnie alleen geen meerderheidscollege kan worden geformeerd. Een vijfde coalitiepartner betekent tegelijkertijd dat er ook een vijfde wethouderszetel zou moeten komen en dat vinden de partners kennelijk een brug te ver.  E.e.a. is door de gemeenteraad van Almelo op 12 april jl besproken. Niet dat iedereen blij is met deze voortgang, maar gelet op het grote aantal fracties is het huidige coalitievoornemen het meest voor de hand liggend ondanks een krappe meerderheid. Men zal elkaar iets moeten gunnen de komende jaren.

Archief
Terug naar vorige pagina