Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-09-2019  

Broodje bij de Brug naar Dolle Pret?

 

ALMELO – In Tubantia vandaag een bericht dat cateraar ‘Broodje bij de Brug’ uit Aadorp zich gaat vestigen in Kinderspeelparadijs ‘Dolle Pret’ op het bedrijventerrein Noordbroek. Ondernemer Quick leeft al jaren in onmin met de gemeente Almelo en met de huiseigenaar over zijn horeca-activiteiten aan de Peppellaan in Aadorp.
De gemeente vindt de horeca-activiteiten van Quick in strijd met het vigerend bestemmingsplan en ook de pandeigenaar eiste onlangs ontruiming van de horeca-keuken in het bedrijfspand achter de door Quick gehuurde woning. De rechter ging daar in mee, zodat Quick de bedrijfskeuken gedwongen ontmantelde. Wel is Quick nog in meerdere procedures verwikkelt om alsnog zijn gelijk tekrijgen.

Horeca-onderneemster Ter Avest van ‘Dolle Pret’ wil nu ‘Broodje bij de Brug’ onderdak bieden in een nog ongebruikte ruimte van ‘Dolle Pret’, zo valt te lezen op de facebookpagina van Ter Avest. Zij zelf was jaren verwikkelt in een procedure met de gemeente Almelo omwille van haar eigen horeca-activiteiten in ‘Dolle Pret’. Het toenmalige college van B&W ten tijde van burgemeester Menno Knip wijzigde het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Noordbroek en daarin was geen ruimte meer voor horeca gerelateerde activiteiten hoewel de burgemeester eerder wel alle ruimte gaf om een kartbaan met restaurant ter plaatse binnen te halen. Dat gewijzigde bestemmingsplan (zonder horeca) is nog immer van kracht. Dat Quick op die locatie de cateringactiviteit kan voortzetten, lijkt derhalve niet direct voor de hand liggend.

Ter Avest kreeg na jaren strijdt, alsnog een vergunning voor horeca-activiteiten’ in het kinderspeelparadijs. Dit nadat uiteindelijk de gemeenteraad ingreep omdat het toenmalige college van B&W wel het bestemmingsplan wijzigde zonder Ter Avest daarover actief te informeren. In juridische zin moest Ter Avest wel de opgelegde dwangsommen betalen omdat de wijziging van het bestemmingsplan bij de bestuursrechter wel in stand bleef.
Ter Avest is bovendien ook nog in een strijd verwikkelt ten aanzien van een door de overbuurman gewenst parkeerverbod. Deze zou hinder ondervinden van de geparkeerde auto’s van klanten van ‘Dolle Pret’ en het aanverwante ‘Wereldrestaurant’ dat Ter Avest eveneens bestiert in hetzelfde pand.

Ter Avest geeft in haar facebook-bericht te kennen dat de gemeente Almelo actieve ondernemers juist meer moet faciliteren en niet alleen maar dwars moet zitten zoals nu Quick. Die mening is waarschijnlijk mede gevormd door haar eigen vroegere strijd om een vergunning.
Dat Quick op de locatie 'Dolle Pret' ook een vergunning krijgt, lijkt voorshands uitgesloten, zo blijkt uit rondgang bij deskundigen die tevens naar het vigerend bestemmingsplan Noordbroek verwijzen waarin geen ruimte meer is voor horeca, met uitzondering dan van horeca voor het kinderspeelparadijs dat al voor de bestemmingsplanwijziging bestond. De vestiging van Quick's 'Broodje bij de Brug' is echter nieuw beoogd en is geen onderneming van Ter Avest. Voor beoogde nieuwe horeca-ondernemingen geldt wel het huidige bestemmingsplan Noordbroek.

Archief
Terug naar vorige pagina