Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
20-07-2018  

Nieuwbouw kleinere Rechtbank Almelo

 

ALMELO/ZWOLLE – Na jaren van onzekerheid over de locatie Almelo van Rechtbank Overijssel, is nu de kogel door de kerk. Rechtbank Overijssel houdt een vestiging in Almelo maar wel in een kleiner pand. Naast de te grote rechtbank is grond aangekocht voor de bouw van een kleinere vestiging. Daardoor kan ook de speciale zittingskamer E behouden worden. Het huidige te grote gebouw is een huurpand en de nieuwbouw wordt gebouwd in opdracht van het Ministerie van Justitie zoals dat enkele jaren geleden ook al het geval was met de speciale zittingskamer E. De 'te ruime jas' is mede veroorzaakt door het overplaatsen van een aantal 'zaken' naar de nieuwe rechtbank in Zwolle. Breed verzet in Twente voorkwam dat de locatie Almelo geheel werd uitgekleed.

Onderzoek wees uit dat het onderbrengen van de Justitiële Informatiedienst (Justid) in het huidige rechtbankgebouw een te kostbare zaak zou worden. Daarmee was ook het behoud van de huidige huisvesting van de rechtbank van de baan.
Naar verluidt verhuist Justid mogelijk naar het vroegere belastingkantoor aan de burgemeester Raveslootsingel.
Voor de Raad voor de Kinderbescherming en de NVWA, die in het huidige rechtbankgebouw zijn gehuisvest, wordt nog naar nieuwe huisvesting gezocht.
Realisatie van de plannen kan een tijdsbeslag van zeven jaar opleveren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-07-2018  

Weustenraad bestuursvoorzitter Erasmus Pro

 

ALMELO - De Raad van Toezicht van Het Erasmus heeft in de vacature, die na het vertrek van Rieks Schoenmaker is ontstaan, de heer J.M.W. (Hans) Weustenraad benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur.
Hans Weustenraad is sinds 2015 directeur College Zuid van het Stedelijk Lyceum Enschede, een school voor VMBO, HAVO en VWO. Daarvoor heeft hij 26 jaar gewerkt in diverse leidinggevende functies in het voortgezet onderwijs.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Gerard ter Bogt en de overige leden van de RvT zijn ervan overtuigd dat in de komende jaren onder zijn leiding het huidige beleid, zowel onderwijskundig als organisatorisch, wordt voortgezet en verder ontwikkeld.

Hans Weustenraad zal per 1 november 2018 zijn werkzaamheden als voorzitter College van Bestuur van Het Erasmus aanvangen. Tot die tijd is de heer Wiko Veenvliet waarnemend voorzitter College van Bestuur.

 
15-07-2018  

Havenfestival 2018

Fotoreportage Jan Bril .
 

Fotoreportage (122 foto's)...

 
13-07-2018  

Geen entreegeld Amaliaplein tijdens Profronde

 

ALMELO – Het plan om tijdens de avond van de Profronde entree te heffen op het Amaliaplein gaat niet door. De organisatie van de Profronde dacht op die manier 20.000 euro binnen te kunnen ‘harken’ door het aantal entreekaarten te bepalen op 4.000 voor het plein en de aanliggende horecabedrijven. In ruil daarvoor zou de organisatie de muziek op het plein betalen en hoefden de aanliggende horecabedrijven geen sponsorbijdrage aan de Profronde te leveren. Met het beoogde plan zou een soort tolheffing voor een deel van de Grotestraat geheven worden dat niet aan het parcours ligt. Bovendien zou een biertje op die wijze duur betaald moeten worden vergeleken met andere horecabedrijven elders in de binnenstad.
De raadsfractie Lokaal Almelo Samen vond dat een vreemde constructie die slechts een deel van de Almelose horecaondernemers in het centrum extra winst (geen sponsoring en geen muziekkosten) zou brengen terwijl de Grotestraat tussen Schuttenstraat en Hofkampstraat toch een openbare weg is die niet direct aan het Profrondeparcours gelegen is.

De afdeling Bijzondere Wetten van de gemeente achtte de constructie juridisch wel mogelijk omdat het Amaliaplein binnen het gebied van de verleende evenementenvergunning ligt. Daardoor zou het gebied een andere status krijgen.(?)
Overleg tussen de gemeente en de organisatie van de Profronde heeft echter opgeleverd dat de organisatie afziet van de ‘tolheffing’. De organisatie wilde dit middel inzetten om een betere publieksverdeling in het centrum te bewerkstelligen vanwege de ‘zuigende kracht’ van het Amaliaplein. Elders in het centrum zou daardoor minder publiek het parcours omzomen. Ook de Koornmarkt werd in het persbericht van de Profronde al een te grote aantrekkingskracht toegedicht. De gecancelde 'tolheffing' voor het Amaliaplein zou dus een opmaat kunnen zijn geweest voor de toekomst elders in de binnenstad tijdens de Profronde.

Burgemeester Gerritsen, die niet op de hoogte was van het plan entree te heffen, acht ‘crowd management’ wel van belang in het kader van openbare orde. Teveel mensen binnen een bepaald gebied acht hij niet wenselijk. Elders in Nederland zijn voorbeelden van publiekbeheersing door de politie middels het signaleren van mobiele telefoons binnen bepaalde centrumgebieden. Bij teveel getelde mobiele telefoons kunnen dan delen van het centrum worden afgesloten tot het teveel aan bezoekers weer is gezakt onder de gestelde veiligheidsnorm. Ook Enschede paste dit middel al eerder toe. Dit middel van ‘crowd management’ brengt in ieder geval geen ‘geldklopperij’ met zich mee en ook geen scheve gezichten onder horecaondernemers onderling.

 
12-07-2018  

Zes keer postcodestraatprijs in Almelo

 

AMSTERDAM/ALMELO – Voor zes deelnemers aan de Postcodeloterij in Almelo was het vandaag een geluksdag. Liefs zes keer 25.000 euro ontvingen bewoners aan de Deldensestraat met de postcode 7601 RP. Voor een van hen was er ook nog een auto als extra prijs.
Uiteraard werd de gouden envelop aan huis bezorgd. Voor Stefanie (27) en haar vriend Dennis kwam de geldprijs goed uit, want zij hebben plannen een huis te kopen. Winnaar Brigitte (47) werd verrast tijdens het ramenlappen. ‘Opeens stond de Postcode Loterij voor de deur. Geweldig, we maken er een mooi straatfeest van!’

Iedere werkdag een Straatprijs
In de maand juli maakt de Postcode Loterij extra veel deelnemers blij met de PostcodeStraatprijs. Naast de vijf reguliere Straatprijzen die de Postcode Loterij in juli uitreikt, worden deze maand nog eens 20 extra Straatprijzen uitgereikt. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.

 
12-07-2018  

Openbaar stadsvervoer

 

ALMELO - De gemeente  Almelo laat onderzoek verrichten naar het openbaar vervoer in de wijk Aalderinkshoek. Waarom geen onderzoek naar het gehele openbaar vervoer per stadsbus door Almelo, is dan de logische vraag?
Gaat het alleen om het ritje Aalderinkshoek heen en terug naar het NS station en naastliggende busstation of zijn mogelijk ook de aansluittijden met andere stadsroutes van belang?
Puur de wijkbus Aalderinkshoek onderzoeken geeft slechts een deel van de bevindingen weer en dat riekt naar manipulatie.
Doe het goed of doe het helemaal niet, want dit lijkt een schijnoplossing. Het probleem is groter!

Wie toch zijn ei kwijt wil!
Klik hier en beantwoord de vragen maar maak ook gebruik van de tekstvelden om uw bevindingen/wensen over te brengen.

<< VDL, een van de grotere busproducenten in Europa, bouwt o.a. de VDL City e-bus met lengtes van 9,95 meter, 10,70 meter, 11,98 meter en 12,68 meter speciaal voor het stadse verkeer met respectievelijk draaicirkels van  16,75 meter, 18,624 meter, 20,628 meter en 22,378 meter. De actieradius is geschikt voor het dagelijkse stadsvervoer en de bussen zijn voorzien van speciale snelladers. Kortom aangepast op de passagiersbehoefte per route in het openbaar vervoer.<< VDL, een van de grotere busproducenten in Europa, bouwt o.a. de VDL City e-bus met lengtes van 9,95 meter, 10,70 meter, 11,98 meter en 12,68 meter speciaal voor het stadse verkeer met respectievelijk draaicirkels van  16,75 meter, 18,624 meter, 20,628 meter en 22,378 meter. De actieradius is geschikt voor het dagelijkse stadsvervoer en de bussen zijn voorzien van speciale snelladers. Kortom aangepast op de passagiersbehoefte per route in het openbaar vervoer.

 
06-07-2018  

De Oranje 'bak' wordt uitgerold, weigeren mag


Papier, glas, textiel en metalen leveren de gemeenten veel geld op.
Vooral papier, dat in vroegere jaren ten goede kwam aan inzamelende verenigingen en stichtingen, zorgt voor kapitaal in de gemeentekas.
De jaarlijkse nota afvalstoffenheffing, waarvoor minima vrijstelling kunnen vragen, gaat echter nauwelijks omlaag.
 

ALMELO – Vlak voor de gemeenteraadsverkiezing heeft de gemeenteraad in oude samenstelling en in meerderheid nog het besluit genomen om iedere grondgebonden woning van een oranje afvalbak voor het inzamelen van 'kunststof' verpakkingen te voorzien. Nu brengt de burger dat nog naar de milieu-eilanden in de wijken of stopt men het ongewenst in de grijze bak voor restafval.

Doel van dit alles is voorkomen dat ‘plastics’ in het milieu terecht komen, maar over de wijze waarop de lokale overheden in Twente de burgers verplichten als werkezel te fungeren en vervolgens ook nog fors laten betalen voor de eindverwerking, stuit op flinke weerstand.

Twente Milieu, het afvaluitvoeringsorgaan van de meeste Twentse gemeenten, stelde de inwoners van Almelo deze week per post op de hoogte dat de ‘bak’ met oranje deksel wordt uitgerold tussen 17 september en 19 oktober. Naast de bak met groene-, grijze- en blauwe deksel komt er dus een vierde afvalcontainer bij.  

Tegen dat raadsbesluit vlak voor de verkiezingen, was de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vanwege de investeringskosten in opnieuw een afvalbak en vooral vanwege de toenemende druk tot verplicht scheiden van afval door burgers. Dit terwijl onomstotelijk vaststaat dat professionele na-scheiding een veel beter restresultaat oplevert voor herbruikbare stoffen. De mening van LAS kreeg onvoldoende steun en zo worden weer eurotonnen besteed aan een vooraf bekend te mager resultaat terwijl dat geld toch beter geïnvesteerd kan worden in na-scheiding.
Bij de aankondigingsbrief van Twente Milieu ook een uitgebreide folder met 3 pagina’s scheidingsvoorschriften van (huishoudelijk) afval. Het vergt een hele studie van hoe het hoort, Niet iedereen met een huis en tuintje zit daar op te wachten, want de regels gelden niet voor de meeste hoogbouwlocaties. Ook de ondernemers wonende  in de duurdere  wijken hebben er minder last van. Daar zie je maar al te vaak een bedrijfscontainer in gebruik voor het huishoudelijk afval. Twente Milieu hoeft in die buurten nauwelijks wat op te halen, want de extra kosten lopen via het bedrijf van de luxe wonende ondernemers. Een ‘sluipweg’ waartegen oud- wethouder van milieu Javier Cornelissen nog zei dat hij dit betreurde maar er nauwelijks iets aan kon doen, dit naar aanleiding van vragen van een ex- raadslid, zelf wonende in zo'n luxe buurt. De gewone burger met een huis en een tuintje is dus de schlemiel, tenzij hij de bak met oranje deksel voor het inzamelen van ‘verpakkingen’ weigert. Het kan! Overweeg en neem een besluit en bij weigeren kijkt u voor 21 juli op de website www.almeloaandebak.nl Daar kunt u middels de inlogcode, die op de brief van Twente Milieu staat, aangeven dat u deze vierde afvalbak niet wilt.
U kunt ook bellen via 0800-0201044 om uw weigering kenbaar te maken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
05-07-2018  

Wandschildering Willibrordkerk naar Almere

 

ALMELO / ALMERE – Het had de nodige voeten in de aarde, de sloop van de Sint Willibrordkerk aan de Berlagelaan. Gebouwd onder architectuur van Jan de Jong naar voorbeeld van de Bossche School en opgesierd met 72 meter aan wandschilderingen door de bekende kunstenaar Théodore Strawinsky. In 2004 gaf de rechter groen licht voor sloop na vergeefs verzet van de familie Strawinsky en de Van Abbe Stichting uit Eindhoven. Maar niet nadat woningstichting St. Joseph had toegezegd een boek te laten maken als naslagwerk en de schilderingen zelf door restaurateurs Bouwhuis en Journée te hebben laten ‘overzetten’ van de muur op doek. 

Met de rechterlijke toestemming voor sloop was ook de weg vrij om de St. Willibrordparochie, St. Egbertusparochie
en de St. Christoffelparochie samen te laten vloeien in de Elisaparochie in een nieuw kerkgebouw tegenover de evenementenweide aan de Rembrandtlaan. De St. Egbertuskerk bleef behouden en is eigendom van woningstichting St. Joseph maar de St. Christoffelkerk, eveneens Bossche School, viel ook ten prooi aan de slopershamer om de weg vrij te maken voor woningbouw.

Nu 14 jaar later heeft St. Joseph ook een bestemming gevonden voor de zorgvuldig bewaarde 72 strekkende meter aan schilderdoek met de ‘muurschilderingen’ van Strawinsky die 25 scènes uit het leven van Jezus van Nazareth verbeelden. De Heilige Bonifatiusparochie in Almere, de eerste rooms-katholieke parochie in deze groeigemeente onder de 'rook' van Amsterdam, bouwt aan een nieuw kerkgebouw naar voorbeeld van de Bossche School en zal derhalve enige gelijkenis hebben met de afgebroken Willibrordkerk. Mede omdat via bemiddeling van de afdeling ´erfgoed in kerken en kloosters´ van het Catharijneconvent in Utrecht de contacten werden gelegd tussen woningstichting St. Joseph en de rooms-katholieke parochie in Almere. 

(meerdere bronnen waaronder De Roskam)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-07-2018  

Nieuwe sportwinkel 100% Voetbal

 

ALMELO – De Almeloër Remco Zwijnenberg heeft zaterdag aan de Woonboulevard 54 de sportwinkel 100 % Voetbal geopend. De onderneming is een franchiseformule gespecialiseerd in voetbal met schoenen, kleding et cetera van de beste A-merken en tevens clubkleding van de grote clubs in Europa. 100% Voetbal telt inmiddels 23 winkels in Nederland en telt ook een webshop.
Zwijnenberg heeft verder in Almelo de groothandel De Teamsportfabriek voor specifieke clubteams-outfits met reclameopdruk en promo-artikelenbedrijf Premz aan de Zeearend 10.
 

 
03-07-2018  

Dode aangetroffen bij woningbrand

 

ALMELO – Na het blussen van een woningbrand aan de Jan Sluyterslaan in de wijk Ossenkoppelerhoek/Beeklust maandagavond laat, hebben de gealarmeerde hulpdiensten een lichaam aangetroffen. De forensische dienst doet nu onderzoek naar het slachtoffer en naar de oorzaak van de brand die in de keuken begon. Over zowel de oorzaak van de brand als over de identiteit van het slachtoffer, doet de politie nog geen mededelingen hangende het onderzoek.
 

 
24-06-2018  

Lust Truck Food Festival Schelfhorstpark

 

ALMELO – Het was dit weekend goed toeven in het Schelfhorstpark tijdens het eerste Lust Truck Food Festival. Het weer werkte niet geheel mee, maar voor de inwendige mens viel er heel wat te snaaien bij de diverse ‘foodtrucks’ onderwijl genietend van de zestien acts die de organisatie voor de bezoekers in petto had voor jong en oud.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.
 

Fotoreportage (49 foto's)...

 
21-06-2018  

Kaartje kopen Amaliaplein tijdens Profronde?


Een drankje wordt duur op het Amaliaplein tijdens de Profronde !
Tenminste als de gemeente de regels opzij schuift. Een tijdelijke afsluiting zoals beoogd lijkt op het heffen van tolgeld en dat is in een wettelijk kader vastgelegd. Dit kader geeft gemeenten geen vrijbrief om tijdelijk tolgeldheffing toe te staan aan organisaties van welk evenement dan ook. Het plan van de organisatie van de Profronde kan daarom de prullenbak in, zo maakten advocaat Diederik Briedé en juridisch adviesbureau JEEJAR al publiekelijk op internetfora. Beiden zijn specialisten in het bestuursrecht.
 

ALMELO – De organisatie van de jaarlijkse Profronde wil het populaire uitgaansgebied Amaliaplein op de avond van de profronde afsluiten. Publiek krijgt dan alleen toegang door een entreekaartje te kopen à raison van 5 euro per persoon. Maximaal 4.000 kaartjes wil men in de voorverkoop brengen staat in het persbericht van de Profronde.
Niet dat de wielerkaravaan over het Amaliaplein komt, maar omdat het plein tijdens de rondjes door het centrum van de stad  ‘the place to be’ is en daardoor nogal een kostenpost vormt in het toezicht qua openbare orde.
De baten van de verkoop, zo’n 20.000 euro, zou dan de organisatie toevallen en de horecaondernemers aan het plein zouden instemmen met deze regeling mits de organisatie ook de muziek regelt en afziet van verdere sponsoring door de aanpalende horecabedrijven. De kern van het verhaal is feitelijk dat het Amaliaplein de publieke belangstelling langs het parcours drukt, zo staat in het persbericht.

Met dit voornemen wordt in principe een openbare weg, niet aan het evenement gelegen, tijdelijk afgesloten en alleen toegankelijk mits men betaalt. Een oude discussie die ook al speelde bij het ontstaan van de Profronde. Destijds bij het afsluiten van de Gravenallee waar de wielerkaravaan doorheen ging, maar een politieman ter stede en in zijn vrije tijd, was het niet eens met die afsluiting en maakte bezwaar. Het tweede jaar van de Profronde werd dus gratis publiekelijk toegankelijk omdat niet zomaar de openbare weg mag worden afgesloten.
De gemeente Almelo zal zich dus over de kwestie moeten buigen of de organisatie van de Profronde op ‘dubieuze gronden’ extra geld kan binnen hengelen?


Persbericht Amaliaplein-Profronde2018

 
16-06-2018  

Taptoe levert goede doelen flink geld op


Foto: Advendo Sneek
 

ALMELO – Het is nog een van de weinige Taptoe’s die in Nederland gehouden worden en zelfs de laatste in Twente, de Benefiet Taptoe in het  Almelose Polmanstadion.
In vroegere tijden kende Almelo een Taptoe op de markt in het centrum. Er werden zelfs speciale tribunes gebouwd om de duizenden toeschouwers een zitplaats te kunnen geven. Het grote voorbeeld was toen de nationale Taptoe in Delft waar nog immer de traditie in ere wordt gehouden. In Almelo ging het ter ziele maar in de jaren ’90 kwam er een wederopstanding die echter ook geen lang leven beschoren was.
Kortom er volgde een nieuw initiatief en zaterdag was daarvan het eerste lustrum. Elf muziekkorpsen gaven ‘acte de préséance’ en paradeerden over het kunstgras in het Polmanstadion voor enkele duizenden toeschouwers die genoten van bijvoorbeeld de gezamenlijke uitvoering van Ravel’s Bolero door de militaire korpsen van de Marechaussee,  de Grenadiers en de Limburgse Jagers. Ook Advendo uit Sneek liet horen en zien waarom het wereldwijd wordt uitgenodigd. Verder fraaie korpsen uit de Duitse partnerstad Iserlohn en o.a. uit Katwijk, Kampen en Leiden. Al met al een vier uur durende topavond die dankzij de 4.000 toeschouwers en sponsoren ook nog 12.000 euro in kas bracht voor Kans voor een Kind en voor De Klub Twente en de Nierstichting ieders 1.500 euro.

 
16-06-2018  

Binnenbrandje cafe De Burcht - Schelfhorst

 

ALMELO - Bij café De Burcht in de wijk Schelfhorst ontstond zaterdagavond een binnenbrandje. De medewerkers wisten dat zelf te doven. De gealarmeerde brandweer maakte zich nog nuttig met het 'leegblazen' van het pand dat tijdens het ontstaan van het brandje nog niet geopend was.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (7 foto's)...

 
15-06-2018  

Haringhappen bij Bolk goed voor Twente

 

ALMELO – Traditioneel is het jaarlijkse ‘Haringhappen’ bij Bolk Transport het ‘feestje’ waar bestuurlijk Twente, de Twentse transportwereld en ‘Haagse’ vertegenwoordigers elkaar ontmoeten. Dit keer zo’n 500 in getal. De ‘eerste hap’ was dit keer voorbehouden aan grondlegger Henk Bolk zelf, VVD Tweede Kamerlid Han ten Broeke, de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen en voormalig staatssecretaris Rita Verdonk die liet weten dat een mens in zijn of haar leven mooi hoogtepunten en dieptepunten meemaakt. In dat laatste geval leer je je vrienden kennen, daarbij doelend op Henk Bolk die haar immer een hart onder de riem stak ook toen het politiek wat minder succesvol werd.  Uit het kabinet deze keer geen vertegenwoordigers vanwege de overvolle agenda’s.

Het jaarlijkse ‘Haringhappen’ is natuurlijk in eerste instantie een ‘netwerkmoment’ voor de Bolk-bedrijven onder de vlag van Bolk Transport en ‘zustermaatschappij’ Container Terminal Twente (CTT) met vestigingen in Almelo, Hengelo, Rotterdam en Bentheim (D).

André Pluimers, directeur Bolk Transport, liet namens zijn mede-eigenaren en mede-directieleden Joop Savenije en Gerco Linthorst (CTT) in zijn welkomstwoord weten dat Twente al decennia structureel één procent achterloopt ten aanzien van de landelijke economische ontwikkeling. ‘Dat zijn 3.500 banen, die wij met de huidige impulsen voor Twente als logistieke ‘hotspot’ voor eens en voor altijd kunnen inhalen als iedereen er de schouders onder zet ’, aldus Pluimers.
Belangrijk daarin is de functie van het XL Businesspark Twente in Almelo waar de  Chinese speelgoedgigant V-Tech haar Europese distributiemagazijn met een maand in gebruik neemt.  Bleckmann Logistics is daarbij de uitvoerder met zo’n 250 banen. Voor CTT Almelo betekent het een constante ‘stroom’ van zeecontainers aan de laad- en loskade bij Bornerbroek. Een volgende ontwikkeling op het ‘XL Park’ is een nieuw ‘Warehouse’ voor Bolk Transport als tussenopslag voor diverse bedrijven in de regio voor het verzenden en ontvangen van goederen. In Hengelo breidt Bolk Transport het bestaande eigen ‘Warehouse’ naast de CTT-terminal eveneens fors uit door het verkrijgen van AKZO ZOUT als klant.
In deze mag ook de inzet van de Belgische investeerder Heylen genoemd worden die op het XL Bussiness Park al de huisvesting voor V-Tech realiseerde en nog veel meer grootse plannen heeft. Voor bestuurlijk Twente, de provincie Overijssel en het Rijk de taak om de Twentekanalen en de wegenstructuur zoals de A1/A35 verder te optimaliseren. Symbolisch werd dit tijdens het ‘Haringhappen’ bezongen door Johnny Bolk (zoon van) met zijn nieuwe single ‘Rijdt maar door’.
En restte André Pluimers namens zijn zakenpartners Joop Savenije en Gerco Linthorst om ‘raadgever en investeerder’ Henk Bolk dank te zeggen voor al zijn inzet voor de ‘Bolk bedrijven’ sinds zijn uittreden in 2008, maar ook voor het ‘netwerken’ voor logistiek Twente als geheel.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (109 foto's)...

 
14-06-2018  

Boessenkool wint Nationale Innovatieprijs 2018

 

SCHEVENINGEN/ALMELO – Machinefabriek Boessenkool aan de Turfkade in Almelo is al jaren spraakmakend. De crisis ging Boessenkool min of meer voorbij, getuige de uitbreidingen in de laatste jaren waarbij de werkvloer het zesvoudige werd. Ook kwam Boessenkool regelmatig in het nieuws met nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. een elektrisch aangedreven tractor de de Multi Tool Trac, ´s werelds eerste grote volledig elektrisch aangedreven tractor.  Een machine met een variabele spoorbreedte: smal op de weg, breed op de akker. Met 3 werktuigposities, alle drie met hefmechanisme en PTO (aftak-as) of neem de toepassing van vliegwieltechniek om spanningswisselingen op het elektriciteitsnet tot 9 megawatt te nivelleren. Toenmalig minister van economische zaken Henk Kamp viel bij een werkbezoek aan Boessenkool destijds van de ene in de andere verbazing.

Nu is het familiebedrijf van directeur Eelco Osse groots in het nieuws met een ‘vliegende tractor’ oftewel een drone die een last kan vervoeren van 500 kg. Inzetbaar voor het sproeien van gewassen maar ook voor de bevoorrading in moeilijk toegankelijke rampgebieden. Defensie bekijkt inmiddels serieus of de drone ook ingezet kan worden als vliegende ambulance. Vorige week werden bij Boessenkool al opnamen gemaakt vanwege de nominatie voor de Nederlandse Innovatieprijs 2018.

Ruimtevaarder André Kuiper overhandigde tijdens de door Jort Kelder gepresenteerde tv-uitzending de prestigieuze prijs in het Scheveningse Kurhaus aan een trotse directeur Eelco Osse van Boessenkool. Kuipers prees de technologische hoogstandjes van het familiebedrijf aan de Turfkade, waar de afgelopen jaren de ene na de andere wereldprimeur is ontwikkeld. Andere genomineerden voor de prijs waren KPN en internetbedrijf Youwe.

Boessenkool begon in Almelo aan de Bornebroeksestraat 28 in 1902 met reparatie en onderhoud van T-Fordjes en een tankstation maar ging al snel ook de kant op van het maken van machineonderdelen. Anno nu werkt Boessenkool naast de eigen innovtieve ontwikkelingen ook veel voor de offshore, de energiesector en aan toepassing van vernieuwende agro-technieken. Boessenkool beschikt daarvoor over een keur aan precisie metaalbewerkingsmachines in de grootste formaten die in Europa voorkomen tot een productgewicht van 120 ton. De laatste Boessenkool verdween 40 jaar geleden uit het bedrijf dat sindsdien de familei Osse behoort.

Bekijk de uitzending

Overigens heeft de Osse Groep wel te maken met tegenslag in de productie en verkoop van gasturbines. Het tot de  Osse Groep behorende Thomassen Machining in Rheden ging begin van deze maand failliet . Reden de transitie in de energiewereld en de wereldwijd gekelderde vraag naar gasturbines. Verkoop van Thomassen Machining slaagde niet. Het machinepark valt niet in he faillissement omdat deze tot het moederbedrijf van de Osse Groep behoort. Door het faillissement verloren 40 mensen hun baan. Klik hier voor alle bedrijven onder de
Osse Equipment Manufacturing Group.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
14-06-2018  

Brand verwoest woning op Rumerslanden

 

ALMELO – Bewoners aan de Pater Bleijsstraat in de Almelose wijk Rumerslanden, werden vanavond opgeschrikt door een woningbrand. De brand brak uit op de bovenverdieping. Toen de brandweer arriveerde was niemand meer in de woning aanwezig. Wel sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer kon ondanks de inzet van een ladderwagen zware schade niet voorkomen. Ook beide buurpanden liepen brand- en waterschade op. De brandweerkorpsen Vriezenveen en Tubbergen gaven assistentie.
Voor de getroffen bewoners van de drie panden is alternatieve huisvesting gezocht. De bewoners van de andere zes panden in een blok van negen, konden in het begin van de nacht wel terugkeren in hun huis.

Fotoreportage:
Alwin Winkel Fotografie

 
12-06-2018  

Jan Martin van Rees wethouder voor LAS

Arjen Maathuis kandidaat voor de VVD
 

ALMELO – De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS)  heeft in de persoon van Jan Martin van Rees een nieuwe wethouder gevonden. Dat is gelukt na het bereiken van een coalitieprogramma en portefeuilleverdeling tussen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Van Rees is een persoon met veel bestuurlijke en politieke ervaring. Hij maakte een sterke indruk op de selectiecommissie en de fractie van LAS, waarna unaniem de knoop werd doorgehakt om hem namens LAS voor te dragen aan de gemeenteraad.

Van Rees was de afgelopen vier jaar wethouder in Losser voor de lokale partij Burgerforum en de bestuursperiode daarvoor verrichtte hij dezelfde functie in Haaksbergen. Van Rees was voordien werkzaam als ondernemer/consultant en als projectmanager. Hij adviseerde bovendien diverse gemeenten op het gebied van de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen) .
Politieke ervaringen deed hij in het verleden eveneens op als lid van Provinciale Staten van Overijssel en als raadslid namens de VVD in Enschede, waar hij tevens jarenlang bestuurslid was. Ook was hij voorzitter van de Rekenkamer Enschede. Van Rees woont in Boekelo, is geboren in 1962, is getrouwd en heeft drie kinderen. Van Rees is van plan zo spoedig mogelijk met zijn gezin naar Almelo te verhuizen om zich namens LAS actief en vol elan in te zetten voor de stad Almelo.

UPDATE

VVD presenteert Arjen Maathuis als wethouder.
ALMELO - Na het via De Roskam uitlekken van Jan Martin van Rees als kandidaat wethouder voor Lokaal Almelo Samen (LAS), maakte ook de VVD haar kandidaat bekend. Zittend raadslid en vice-voorzitter van de gemeenteraad Arjen Maathuis (29) completeert naast Van Rees, Van Mierlo en Langius het viertal Almelose wethouders voor de bestuursperiode tot maart 2022.

Maathuis kwam al als 20-jarige in 2010 in de gemeenteraad terwijl hij nog bestuurskunde en bedrijfskunde studeerde aan de Universiteit Twente. Inmiddels zijn die studies afgerond en werkt Maathuis al enige tijd als beleidsmedewerker bij de gemeente Berkelland.  
Met de geboortige Almeloër zet de VVD in op verjonging tot vreugde van voorzitter van de VVD-kandidaatstellingscommissie/kieskring Almelo, Egbert Willems, die Maathuis omschrijft hem als ‘een politiek talent uit eigen stal, die weet wat er speelt, goed benaderbaar is voor onze inwoners en bedrijfsleven en de ambitie heeft om Almelo op de kaart te zetten als logistieke hotspot in het oosten van het land’.
Maathuis is vereerd en trots over zijn voordracht en ziet er naar uit om in de komende periode meer mensen ut de bijstand naar een baan te begeleiden. Ook erkend hij de grote opgaven waarvoor de gemeente staat om uit het dal te kruipen maar wil tevens de economie stimuleren.

College compleet
Met het bekend worden van Van Rees en Maathuis is het nieuwe Almelose college compleet. Eerder al kwam de naam van Eugène van Mierlo (CDA) naar buiten en de kandidatuur van 'zittend' wethouder Alex Langius (CU) lag vanaf het begin van de onderhandelingen in de lijn der verwachting. Burgemeester Arjen Gerritsen kan volgende week met een nieuw team aan de slag.

Zie coalitieprogramma en portefeuilleverdeling 

Installatie 19 juni
Op maandagavond 18 juni is er een openbare bijeenkomst in de raadzaal over het coalitieakkoord waarbij ook de vier kandidaat-wethouders aanwezig zijn. Op dinsdagavond 19 juni vindt de installatie plaats van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-06-2018  

Kees Smit gaat helemaal groen

 

ALMELO/AMERSFOORT - Tuinmeubelspecialist Kees Smit organiseert in juni een Green Weekend in de Experience Stores XXL in Amersfoort en Almelo. Denk aan het fenomeen Black Friday, maar dan in een groen jasje gestoken. Het Green Weekend vindt plaats van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni en zal in het teken staan van duurzaamheid en milieu met verschillende groene acties.
Kees Smit Tuinmeubelen staat voor genieten van het buitenleven. Extra aandacht voor het milieu is daarom niet verkeerd. De eerste stap waarmee ze de groene weg inslaan, is het planten van nieuwe bomen. Voor iedere order in Amersfoort, Almelo óf online in het Green Weekend, plant de tuinmeubelzaak een nieuwe boom. Dit doen ze in samenwerking met Trees For All.

Een andere groene actie is een kilometervergoeding als je op de fiets komt. Om het fietsen naar de Experience Stores XXL te stimuleren, ontvang je een cadeaubon als je op de fiets komt. Hoe langer de tocht, hoe hoger het bedrag op de cadeaubon. Als afsluiter van het weekend verloten ze een groene fiets. Met dit weekend zet Kees Smit Tuinmeubelen duidelijke stappen om zichzelf als groen merk op de kaart te zetten. Meer informatie over het Green Weekend is te lezen op: www.keessmit.nl/blog/green-weekend.  

 
07-06-2018  

Almelo heeft een nieuw 'regeerakkoord'

 

ALMELO – De raadsfracties van CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie hebben samen een coalitieakkoord bereikt. Al eerder werd men het eens dat dit akkoord met vier wethouders moet worden bemand. Daarmee kunnen de formateurs Hans Esmeijer en Henk Jan Meijer hun taak op maandag 11 juni afronden wanneer het akkoord ten stadhuize wordt gepresenteerd aan de pers. Marcel Zielman (CDA) zal dan namens de coalitiegenoten een verdere toelichting geven.
Op maandag 18 juni volgt de presentatie van de nieuwe wethouders aan de gemeenteraad. Een dag later zal dan het raadsdebat plaatsvinden over het coalitieakkoord en zullen aansluitend de wethouders worden beëdigd.

Voor het CDA werd al eerder bekend dat Eugène van Mierlo de beoogde wethouder is. Voor de ChristenUnie is dat de ‘zittende’ wethouder Alex Langius. Bij de VVD is het nog niet formeel, maar schijnt Arjen Maathuis over de ‘beste papieren’ te beschikken. LAS heeft een sollicitatieprocedure achter de rug en schijnt vandaag nog tot een besluit te komen wie de partij vertegenwoordigt in het Almelose college.    
 

 
07-06-2018  

Almelo betaalt mee aan Apeldoornse tekorten

 

ALMELO – Het Apeldoorns gemeentelijk bedrijf Accress dat ook de wijkcentra in Almelo exploiteert, zag vorig jaar haar omzet groeien naar 25,1 miljoen euro. Toch zakte de winst naar 107.000 euro, mede omdat de gegarandeerde afdracht aan de gemeente Apeldoorn tijdens de crisisjaren werd verhoogd om een verlies van 200 miljoen op het Apeldoornse grondbedrijf weg te werken.
De exploitatieresultaten van Accress kwamen daardoor lager uit. Van de winst over het jaar 2017 moet Accress bovendien nog eens 80.000 euro aan de gemeente Apeldoorn afdragen.
De winst die wordt gemaakt bij de exploitatie van de Almelose wijkcentra, verdwijnt dus grotendeels in de gemeentekas van Apeldoorn.

Accress ligt ook in de Tweede Kamer onder vuur vanwege het plan om in Apeldoorn een multi-activiteitencentrum (MAC) te starten inclusief escaperoom, lasergamecentrum en bowlingbaan. Daarmee gaat het gemeentelijk bedrijf Accress de concurrentie aan met particuliere ondernemers.
VVD en D66 kondigden eind vorig jaar in de Tweede Kamer een initiatiefwet aan die moet gaan verbieden dat gemeentelijke bedrijven zich op de commerciële markt begeven.

Ook Twente Milieu, in bezit van meerdere Twentse gemeenten, bewandelt in de loop der jaren zijpaden die buiten de oorspronkelijke doelstellingen liggen. Zo heeft het een  technische ‘tak’ dat zich richt op onderhoud en reparatie van technische systemen voor bijvoorbeeld verkeerslichtinstallaties. Normaliter wordt dit soort leveranties en onderhoud door gemeenten aanbesteed bij reguliere ondernemers.

 
06-06-2018  

Pas op voor de eikenprocessierups

 

ALMELO – Er is haast geen beginnen aan het bestrijden van de eikenprocessierups. In en rond Almelo worden besmette eiken voorzien van een lintje om voorbijgangers te waarschuwen. Vooral met blote armen en benen loopt men de kans in aanraking te komen met de haren van de rups waardoor klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen kan ontstaan.

‘Elke rups heeft zo'n 700.000 haartjes die makkelijk afbreken en met het minste zuchtje wind kunnen worden verspreid. Vooral van half mei tot eind juni - wanneer de beestjes haren krijgen - komen er veel haren in de lucht. In juli tot september kunnen er haren uit de lege nesten waaien. Deze zijn vrijwel onzichtbaar voor het blote oog. De klachten door het contact met de haren van de rups kunnen dagen voortduren’, schrijft Gezondheidsnet.

Door het warme voorjaar rukken de eikenprocessierupsen steeds noordelijker Nederland binnen. In Almelo zijn bijvoorbeeld de meeste eiken langs de Bornsestraat en in het verlengde de van Rechteren Limpurgsingel tot in de wijk Schelfhorst van een waarschuwingslintje voorzien. Ook bij de Gravenallee heeft het beestje al ‘toegeslagen’ maar ook elders in de stad.

Kijk op de kaart waar de eikenprocessierups is gesignaleerd.

 
31-05-2018  

Monkey Town wil naar de Woonboulevard

 

ALMELO – In Almelo kennen we al het indoor-kinderspeelparadijs Dolle Pret. Jarenlang werd er gesteggeld over de nodige vergunningen nadat eerst een indoor-kartbaan met horeca wel mocht en het kinderspeelparadijs niet.
Nu schijnt er concurrentie op te doemen voor Dolle Pret. Kinderspeelparadijs-gigant Monkey Town heeft haar ogen op Almelo gericht en wel op de Woonboulevard. Moest Dolle Pret in het verleden nog naar de binnenstad, Monkey Town schijnt geen strobreed in de weg te worden gelegd als we het artikel in Tubantia voor waar mogen aannemen.
De eigenaren van de Woonboulevard willen de leegstand beëindigen met nieuwe initiatieven zoals o.a. vestigingen van  Cool Blue, Decathlon, Action XL en Toychamp, althans die namen worden bij herhaling genoemd. De plannen vormen nog een punt van bespreking tussen de plannenmakers, de gemeente en de middenstand in de binnenstad, maar de komst van Monkey Town wordt door pandjesbaas Jos Finkers al als zeker aangekondigd. De noodzakelijke verbouwing van de bovenverdieping van Woonboulevard 40 zou al begonnen zijn om in september te kunnen openen. Daarvoor moet het dak 3 meter omhoog. Maar over deze plannen is nog niets bekend gemaakt door de gemeente en stond de afgelopen maanden ook niets in collegebesluiten.
Ondernemer
Franchise-ondernemer Kai Zheng , van de toekomstige vestiging van Monkey Town, schijnt echter zeker van zijn zaak te zijn. Kai Zheng heeft al een vestiging in Wijchen en richtte zijn Twentse onderzoek op Enschede en Almelo. Het pand van Finkers aan de Woonboulevard gaf voor hem de doorslag, lazen we in Tubantia.
Nu nog een exploitatievergunning, want ook daarover hebben wij nog niets kunnen lezen in de collegebesluiten. En als Hornbach lijkt te sneuvelen over de bezwaren van Praxis en Gamma, lijkt Dolle Pret ook nog wel een rimpel in de vijver te kunnen veroorzaken. Helderheid door het demissionaire college van B&W is dus gevraagd.

Vigerend bestemmingsplan.
http://www.dollepret.nl/mod:TG9nby92MS4w/img/553fcd242365be30028b4567/logo.png
 

 
29-05-2018  

Proef drijvende plantenbakken in Almelo.

Fotoreportage Jan Bril .
 

Fotoreportage (19 foto's)...

 
28-05-2018  

Bolk Warehouse naar XL Businesspark Almelo


Bolk Transport neemt eind dit jaar een magazijn van 14.000 m2 in gebruik op het XL Businesspark bij Almelo.
 

ALMELO – Bolk Warehouse, onderdeel van Bolk Transport in Almelo, neemt per einde van dit jaar op het XL Businesspark bij Almelo een ‘warehouse’ in gebruik van 14.000 m2. In Hengelo heeft Bolk al een magazijn van 7.000 m2 dat momenteel in eigen opdracht wordt uitgebreid naar 25.000 m2 vanwege de overeengekomen meerjarige logistieke werkzaamheden voor AKZO Zout.

In Almelo gaat Bolk Warehouse huren van de Belgische ontwikkelaar Heylen die op het bedrijvenpark aan de A35 en het Twentekanaal zo’n 180.000 m2 aan logistieke capaciteit wil realiseren. Eerder al werd met Bleckmann Transport een contract voor 43.000 m2 binnengehaald voor het Europees magazijn van het Chinese speelgoedconcern V-Tech. Door de overeenkomsten met Bleckmann en Bolk heeft Heylen nu al bijna een derde van het beschikbare terrein vergeven.

Met het magazijn op het XL Businesspark neemt Bolk Warehouse een voorschot op de economische groei van palletvervoer en zeecontainers die gelost worden op de kades van CTT in Almelo en Hengelo.  Het containervervoer van CTT per spoor wordt dagelijks verwerkt in het net over de grens liggende Duitse Bentheim. CTT heeft eveneens een containerterminal in Rotterdam, waar het dagelijks goederentransporten via spoor, binnenvaart en weg samenstelt.
CTT is eveneens een initiatief van Bolk Transport.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina