Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-01-2020  

Bevolking Twente groeit

 

ALMELO – De gemeente Almelo groeide qua inwoners al een aantal jaren op rij, maar in 2019 vlakte de groei iets af naar +0,4 procent of liever gezegd Hengelo en Enschede maakten een inhaalslag met groeicijfers van respectievelijk + 0,7 en + 0,6 procent.
In harde cijfers groeide het aantal inwoners in Almelo met 256 inwoners terwijl dat in Hengelo en Enschede opeenvolgend 525 en 953 personen bedroeg.  De gemeente Borne was de afgelopen jaren de gemeente met de hoogste procentuele groei maar vindt zich in 2019 terug op de derde plek achter Hengelo en Enschede en in aantal 120 personen.
Ook de gemeenten Hellendoorn (+125), Dinkelland (+ 123), Wierden (+62), Hof van Twente (+53), Haaksbergen (+49), en Losser (+44) groeiden nog licht terwijl Oldenzaal het met een marginale groei van 3 inwoners moest doen. De hoogste groei zit dus vooral in de Stedenband Almelo, Borne, Hengelo en Enschede met een totaal van + 1.854 inwoners van totaal + 2.152.
In de andere Twentse gemeenten daalde het aantal inwoners volgens de gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).  Rijssen-Holten is met -0,3 procent de grootste daler, 123 in getal, ondanks een plus van 0,2 procent qua geboorte ten opzichte van sterfte, zijnde het grootste overschot van alle Twentse gemeenten. Ook Twenterand en Tubbergen telden krimp met respectievelijk 24 en 11 inwoners minder.

Landelijk is het aantal inwoners gegroeid naar + 17,4 miljoen inwoners dankzij een licht geboorteoverschot (+ 30.000) en migratie. De helft van de migratie bestaat uit ruim 50.000 nieuwe inwoners uit Europese landen.

 
27-12-2019  

Auto's botsen, twee gewonden

 

ALMELO – Op de kruising Violierstraat-Rietstraat kwamen gisteravond twee auto’s met elkaar in botsing. Een der automobilisten kruiste de Violierstraat komende vanaf de richting Van Dronkelaarsplein en reed daarbij een een auto op de Violierstraat vol in de flank. Het gevolg twee gewonde chauffeurs die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werden afgevoerd en veel materiële schade. Zo geraakte een der voertuigenenkele tientallen meters verder op, na eerst een lantaarnpaal en verkeersbord geramd te hebben,  op het fietspad om uiteindelijk tegen een geparkeerde auto tot stilstand te komen. De brandweer moest de chauffeur uit zijn benarde positie bevrijden door de auto open te knippen.
Gelet op het late uur was de verkeersregelinstallatie buiten werking (knipperstand). Het lijkt echter haast zeker dat de voorrang Violierstraat werd genegeerd.

Fotoreportage: Alwin Winkel

Fotoreportage (7 foto's)...

 
23-12-2019  

Almelo naar rechter bij ronselen PGB-cliƫnten

 

ALMELO – De Almelose wethouder Eugene van Mierlo is de praktijken von zogenoemde ‘Zorgcowboys’ meer dan zat. Al geruime tijd schakelt de gemeente de sociale recherche in bij vermeende misstanden in de zorg waar het gaat om ‘zakkenvullen’ door de eigenaren van de zorgbureaus. Vanuit de gemeenteraad kwamen herhaaldelijk vragen over misstanden en raadslid Louis Kampman (LAS) speelde afgelopen zomer de wethouder een heel dossier toe over meerdere zorgaanbieders die zich verrijkten. Het dossier kreeg Kampman anoniem toegespeeld.

Nu Almelo, met in het kielzog Hof van Twente, een aantal zorgaanbieders buitenspel heeft gezet, doet zich een volgend afkeuringswaardige ontwikkeling voor. De buitenspel gezette zorgaanbieders richten zich nu op privépersonen met recht op een persoonsgebonden budget (PGB). Deze zijn vrij in hun keuze van zorgaanbieder en de gemeente is dan alsnog verplicht het PGB-budget uit te betalen. Deze ‘achterdeurconstructie’ is vooral risicovol voor de rechthebbende PGB-cliënt die dan zelf moet toezien of rechtens alle zorg wel verleend wordt. Wethouder van Mierlo acht dat een onwenselijke ontwikkeling omdat hiermede alle kwaliteitseisen voor zorgaanbieders worden omzeild en de opdracht gevende cliënt aansprakelijk blijft voor eventuele terugvordering van uitbetaalde PGB-gelden indien zorg niet is geleverd dan wel kwalitatief sterk onder de maat is.
Omdat Almelo naast kwaliteitseisen ook integriteitseisen stelt aan zorgondernemers, wil van Mierlo deze omzeiling via de achterdeur desnoods een halt toe te roepen middels een proefproces. Nu al loopt Almelo landelijk voorop in toekenning en controle van zorgaanbieders middels een nieuwe verordening t.a.v. de thuiszorg, dagbesteding en begeleidend wonen.
Van Mierlo zette deze week e.e.a. uiteen via de journalistieke onderzoekers van 'Follow the Money', de bedenkers van de titel 'Zorgcowboys' naar aanleiding van meerdere publicaties over zakkenvullers onder zorgaanbieders.

 
23-12-2019  

Forse groei internationale treinreizigers

 

ALMELO – Het aantal reizigers dat in Almelo op de internationale trein tussen Berlijn en Amsterdam vice versa stapt, is in een jaar tijd met 8 procent gegroeid, iets meer dan in Hengelo. Ook Deventer is een belangrijke opstap gelet op het achterland dat tot Nijmegen en Arnhem reikt. De spoorverbinding tussen de landshoofdsteden wordt steeds populairder als alternatief voor vliegverkeer, maar heeft tevens een belangrijke rol in woon- werkverkeer aan beide zijden van de landsgrens.
Vanuit toeristisch oogpunt reizen steeds meer Tukkers richting Berlijn voor een short-stay hoewel ook dagjesmensen de trein pakken richting Osnabrück of Hannover om daar stad en ommeland te verkennen. Vanaf 2023 kan dat bovendien een half uurtje sneller omdat Deutsche Bahn dan de nieuwe Talgo-trein in gebruik neemt. Een loc-wissel net over de grens in Bad Bentheim wordt dan overbodig. Nu al nemen veel buren vanuit het Duitse achterland ook al deze trein richting Amsterdam/Schiphol om vandaar uit verder te vliegen naar verdere wereldse bestemmingen.

NS is verheugd dat het aantal reizigers internationaal toeneemt. De verbinding Amsterdam-Berlijn telde een toename van 20 procent. Nog hoger was dat op treinverbindingen richting Brussel (+22 procent), Barcelona (+ 31 procent), Milaan (+ 56 procent) en Bordeaux (+ 61 procent). Verder zit de verbinding richting Dusseldorf in de lift evenals wintersportverbindingen. Treinreizen is weer in, enerzijds door vliegschaamte, maar ook het relaxte reizen per trein wordt weer gewaardeerd.

 
19-12-2019  

VDL concentreert Twentse activiteiten in Almelo

 

ALMELO/HENGELO – De vorig jaar door het Brabantse familiebedrijf VDL (Van der Leegte) overgenomen Hengelose vestigingen van Siemens gaan verhuizen naar Almelo. Op het XL Businesspark aan de A35 koopt VDL een kavel van 40.000 m2 om nieuwbouw te plegen, nadat een speurtocht in Hengelo geen succes had. VDL Energy Systems en VDL ETG T&D, zoals de voormalige Siemens-bedrijven nu heten, worden daarmee de tweede en derde VDL-vestiging in Almelo dat aan de Bornsestraat al de alsmaar uitdijende machinefabriek bezit uit de vroegere Philips-stal en nog diverse hoogwaardige vacatures open heeft staan. 

De nieuwbouw op het Twentse XL Businesspark betekent dat de 400 werknemers uit het Hengelose, straks gaan pendelen naar Almelo. Nu werken de Hengelose vestigingen nog veel voor Siemens vanwege de vierjarige werkgarantie voor de productie van gasturbines en compressoren , maar ook dat gaat veranderen. In Almelo ligt de toekomstige focus van VDL Energy Systems op  het produceren van super batterijen met een vermogen van één megawatt (ter grootte van een zeecontainer) als alternatief voor de verplaatsbare dieselgeneratoren die nu nog op veel bouwplaatsen worden gebruikt. Ook gaat VDL Energy Systems zogenoemde ‘fuel cell’ installaties produceren waarin waterstof wordt omgezet in elektriciteit. De omzetting van waterstof in elektriciteit wordt als dé energievoorziening voor de toekomst gezien.
VDL ETG T&D is de ontwikkelafdeling van de VDL Enabling Technology Group, waartoe ook de al reeds in Almelo gevestigde machinefabriek behoort. De ‘knappe koppen’ van  VDL ETG T&D ontwerpen bijvoorbeeld onderdelen voor een nieuwe generatie lithografiemachines voor chipfabrikant ASML. 
Al met al investeert VDL 70 miljoen euro in haar nieuwe vestigingen in Almelo die medio 2021 in gebruik moet worden genomen.

Voor het Twentse XL Businesspark in Almelo is de komst van VDL een enorme ‘boost’. Na jaren ‘kwakkelen’ loopt het 120 hectare grote bedrijvenpark nu snel vol. De komst van VDL betekent tevens dat het gemiddelde aantal werknemers per ha fors naar boven kan worden bijgesteld. Het gezamenlijke bedrijvenpark van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel, komt daarmee langzaam uit de rode cijfers. De recente groei van het aantal bedrijven is daarom mede aanleiding voor een oriënterend onderzoek van uitbreiding. De zo genoemde ‘kanaalsprong’ als compensatie voor de Almelose bedrijvenlocaties, werd eerder uit de ontwikkeling geschrapt vanwege de financiële crisisjaren, maar lijkt alsnog onder regie van de provincie Overijssel tot een herkansing te komen maar dan als uitbreiding van het gezamenlijke Twentse XL Businesspark.     

Het familiebedrijf VDL telt in totaal zo’n 16.000 werknemers. Zo produceert het in opdracht van BMW ook auto’s in het Limburgse Born en bouwt het onder eigen naam bussen voor openbaar vervoer en luxe travel. Hierin neemt de productie van elektrisch aangedreven bussen ook een grote vlucht. Zo bestelde de gemeente Osnabrück (D) onlangs bewust 63 elektrische bussen bij VDL Bus en Coach voor stads-en regiovervoer, als zijnde Europese producent. Dit in tegenstelling met vervoerder Keolis die voor het openbaar vervoer in Overijssel met een Chinese fabrikant in zee ging. Dit tot woede van VDL-topman W. van der Leegte die in het Financieel Dagblad wees op de ongelijke concurrentieverhoudingen met Chinese producenten.

 
14-12-2019  

Winters Almelo met Disney Kerst Parade

 

ALMELO – Ondanks het slechte weer hebben toch duizenden kinderen en hun ouders genoten van de Disney Kerst Parade door de Almelose binnenstad.  Zaterdagmiddag werd de derde parade vanwege het verslechterende weer gecanceld, maar op de Koopzondag kon men alsnog genieten van de p[tocht in Disneysfeer.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.

Fotoreportage (95 foto's)...

 
11-12-2019  

Kerstmarkt Stadsboerderij Beeklust.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (46 foto's)...

 
03-12-2019  

Schuttenstraat wordt autostrada

Sneller met auto van P-Oost naar P-West in centrum
 

ALMELO – In het stadhuis van Almelo wordt al een tijdje ambtelijk nagedacht om de doorstroming en verwerking van het autoverkeer van en naar de binnenstad te verbeteren. Zo werd al deels de Grotestraat Noord tussen Oranjestraat en Hagengracht, inkomend een richting vanuit Oranjestraat, voor auto’s opengesteld tot treurnis van enkele ondernemers in het noordelijkste deel van de Grotestraat en nu wordt bestuurlijk geopperd om bij grote toestroom via de Hofstraat naar de P-garages aan de Hagenborgh, de smalle Schuttenstraat open te stellen. De minst bezette parkeergarages van de stad blijken namelijk bij druk Schouwburgbezoek wel eens vol te geraken met als gevolg veel draaiend verkeer om via allerlei omwegen naar parkeergarages in het westelijk deel van de binnenstad te geraken. Een situatie die is ontstaan in de éindjaren ’80 / beginjaren ’90 bij de eerdere stadsvernieuwing en de aanleg van de passage. Geen vrije doorgang meer derhalve van Wierdensestraat naar Hofstraat, een voordien brede driebaans doorgang.
De Schuttenstraat werd toen het alternatief voor de busroute Zuid (al jaren gestopt – red.) dat tot vele klachten leidde rondom de oversteek van de Grotestraat Zuid.

Inmiddels is het Amaliaplein als horecaplein tot wasdom gekomen, met meer uitgaand publiek en dus ook meer horeca-traffic in avond en nacht tussen het belangrijkste horecaplein en bijvoorbeeld  Café België en Nielz aan de markt. Soms tot ergernis van bewoners van appartementen aan de smalle Schuttenstraat omdat er ook wel eens ‘gebral’ ontstaat vanwege illegaal passerende automobilisten.

Nu in de Hagenborgh ook nog eens een restaurant (Fusion Plaza) met ruim 600 zitplaatsen is geopend, wordt nog meer traffic verwacht en overlast omdat de P-garages vaker vol stromen. Gelet op de perikelen die de toestroom naar het theater soms al te weeg bracht, wordt ambtelijk onderzocht of op bepaalde uren de verkeersafwikkeling via de Schuttenstraat ergere verkeersperikelen aan de Hofstraat/Hagenborgh kan voorkomen.

De VVD in Almelo heeft zich dat plan nu eigen gemaakt en komt nu in de gemeenterad (vanavond) met een motie of de Schuttenstraat open gesteld kan worden voor autoverkeer. De VVD wil daarom in overleg met de winkeliers. Verder wil de VVD dat de bewegwijzering van en naar de parkeergarages in het centrum worden geoptimaliseerd.
Kortom de Schuttenstraat als autostrada op bepaalde uren met flitscamera’s (net zoals wordt gerealiseerd in de aanrijroute Grotestraat Zuid) om te verbaliseren indien in de gesloten uren door de straat wordt gereden.
Wat zei Finkers ook al weer?


Motie VVD: parkeergarages en Schuttenstraat

 
27-11-2019  

Geen geld voor noodhulp Molukken

Gemeenteraad zet zichzelf klem

26 september 2019:
Beving met 6.5 op de schaal van Richter en sindsdien vele honderden naschokken waardoor men in angst leeft.
De officiƫle telling luidt 39 doden, 1.578 gewonden, 170.900 daklozen, 6.355 beschadigde huizen en 512 tot puinhopen verworden openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, scholen en bruggen.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo stelt geen geld beschikbaar voor noodhulp aan de Molukken. Op 26 september beefde de aarde op de Indonesische eilandengroep met een kracht van 6.5 op de schaal van Richter. Het gevolg 39 doden, honderden gewonden en zo’n 170.000 mensen die dakloos werden.

Een verzoek om hulp kwam uit de Molukse bevolkingsgroep in Almelo om financieel bij te dragen voor noodhulp en heropbouw. Echter de gemeenteraad werd door burgemeester Gerritsen herinnerd aan een eerder raadsbesluit dat de gemeente alleen bijdraagt aan rampen van omvang waarvoor Giro 555 wordt geopend.
Een ingediende motie door de fracties van o.a. Leefbaar en PVA geraakte door het eerdere raadsbesluit in de knel en dat werd mede daardoor een politiek hangijzer dat drie keer geagendeerd moest worden in de afgelopen weken. Tijdens de eerste keer werden de beraadslagingen gestopt vanwege rumoer op de publieke tribune en een aanpassing in de motie met een uitgebreide omschrijvingsopdracht aan het college van B&W, door de voornoemde indieners, deed het voorstel tot hulp in ‘politiek drijfzand’ belanden omdat de mede-indiener van de PVA de vermeende tegenstanders in een politiek strafhoekje plaatste dat bij stemming wel zichtbaar zou worden. Driekwart van de raadsleden verliet daarop boos de vergadering waardoor het agendapunt werd verdaagd naar gisteren. Maar ook gisteren liep het spaak. De raadsvoorzitter vroeg de raad of er nog behoefte was aan verder debat en dat bleek niet het geval waardoor de aangepaste motie meteen in stemming werd gebracht en met 25 tegen 7 werd af-geserveerd. Geen gemeenschapsgeld voor noodhulp derhalve waarbij Almelo aansluit in het rijtje Almere en Tilburg die ook de hand op de knip houden.

Via het Rode Kruis kunt u doneren voor noodhulp op de Molukken.
KLIK HIER voor meer info.

 


In café België wordt zondag 1 december een MosselBingo gehouden
ten bate van noodhulp op de Molukken. Schrijf je in!!!


 
23-11-2019  

Graaf van Almelo op weg naar laatste rustplaats

 

ALMELO – Onder begeleiding van honderden genodigden en duizenden belangstellenden langs de route, wordt de graaf van Almelo Adolph van Rechteren naar zijn zijn laatste rustplaats begeleid in de grafelijke bossennabij Huize Almelo.
Daarvoor werd het verkeer op de van Rechteren Limpurgsingel stil gezet zodat de rouwstoet ongehinderd de oversteek via de Gravenallee kon passeren. Voor het laatst gebeurde dat in februari 1992 toen de vader van Graaf Adolph ten grave werd gedragen. Mocht Willem Constantijn 94 jaar worden, zijn zoon Adolph overleed vorige week op 88-jarige leeftijd.
Adolph van Rechteren wordt als heer van de Heerlyckheid Almelo opgevolgd door zijn oudste zoon Max. Max jongere broer Christiaan woont op kasteel Rechteren bij Dalfsen.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (44 foto's)...

 
21-11-2019  

Van Rechteren Limpurgsingel dicht voor begrafenis

 

ALMELO – Zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen automobilisten de van Rechteren Limpurgsingel tussen Hofstraat en Sluitersveldsingel beter mijden vanwege tijdelijke afsluitingen voor de begrafenisstoet waarbij de overleden Graaf van Almelo graaf Adolph van Rechteren Limpurg via de Gravenallee naar zijn laatste rustplaats wordt gereden.
Ook zal in die uren de stoet via de Doelenstraat en Grotestraat naar en van de Grote Kerk aan de Kerkstraat passeren.   

<< Stukje bij beetje werken aan achterstallig onderhoud
Aan de Sluiskade ZZ tussen de parallelweg van de van Rechteren Limpurgsingel en de fietsbrug naar het Sportpark heeft de gemeente het fietspad richting de ijsbaan opnieuw laten verharden. In de loop der jaren was het meer een geitenpad geworden maar nu ligt er een fraai stukje asfalt dat voor fietsers doorloopt tot de Tukkersdijk en het Linkerbruggetje.
Op de T-kruising van de parallelweg met de Sluiskade ZZ moeten automobilisten die richting de Vriezebrug willen,  de fietsers uit beide richtingen nu voorrang geven en dat is tevens een stuk veiliger.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-11-2019  

Bolk Transport winnaar Energiek Award

 

ALMELO – Het bedrijf Bolk Transport heeft de Energiek Award van Almelo gewonnen. Dat bleek tijdens een informatief-feestelijke bijeenkomst in het Theaterhotel ter stede. Er waren drie bedrijven genomineerd, want behalve Bolk Transport ook Hubregtse Cartonnage en FixjeIphone.
Lees verder in De Roskam

 
18-11-2019  

Gratis naar de Kerstmarkt in partnerstad Iserlohn


Barendorf, het kunstenaarsdorp bij Iserlohn
 

ALMELO – Al uit 1954 stamt de jumelage tussen de steden Almelo en Iserlohn in het Duitse Sauerland. De eerste Nederlands-Duitse jumelage van na de Tweede Wereldoorlog om na de verschrikkingen de ‘verscheurde banden’ weer aan te trekken met vooral een blik op de toekomst in een minder vijandig Europa. Nu 65 jaar geleden was burgemeester Mr. J. Ravesloot , de langst zittende burgemeester ooit van Almelo, een der kartrekkers om vriendschappelijke banden tussen beide steden en haar inwoners te ontwikkelen. In Almelo werd het Iserlohn Comité van de grond getild en in Iserlohn gebeurde het omgekeerde. Scholen (o.a. Canisius) , verenigingen en vele jaren ook de brandweerlieden uit beide steden onderhouden uitwisselingen. Om dat te vieren, heeft het Iserlohn Comité Almelo een gratis dagtocht naar de ‘Weinachtsmarkt’ van onze partberstad georganiseerd voor Almelose ingezetenen.

Kunstlerdorf
Een van de hoogtepunten in de dagtocht op zaterdag 14 december is het vlak bij Iserlohn gelegen kunstenaarsdorp Barendorf aan het riviertje de Baarbach, dat al sinds vier eeuwen haar vakwerkhuizen en ambachtelijke werkplaatsen koestert en in de loop der jaren zo tot een der beduidendste industrieel-culturele monumenten in de regio Zuid-Westfalen/Sauerland is gaan behoren. Kunstig geweven voorwerpen, sieraden, zeep, kaarsen, hoeden en tassen allemaal volgens ambachtelijke productie is er te bekijken en uiteraard ook te koop.

Verder bezoekt men uiteraard de Kerstmarkt in de binnenstad van Waldstadt Iserlohn met haar behouden typische architectuur en moderne bouw en verder wordt ook gesnoven aan de Kerstsfeer in het stadsdeel Lethmate, bekend om haar druipsteengrotten.

Als inwoner van Almelo kunt u zich gratis opgeven voor de dagtrip in kerstsfeer naar onze partnerstad Iserlohn. Daarnaast heeft het Iserlohn Comité Almelo ook een aantal stadgenoten via de Voedselbank en Boodschappenmand uitgenodigd om mee te gaan. Uiteraard zorgt u zelf voor een lunchpakket, terwijl het Comité u bij aankomst koffie of thee aanbiedt.
U kunt zich opgeven via Sini Pots per telefoon 0622 796190 of via email sinypots@gmail.com
Het vertrek op zaterdag 14 december is om 08.30 uur bij de IISPA (tegenover stadion van Heracles).

 
17-11-2019  

Automobiliste ramt hekwerk spoor

 

ALMELO - Vanmorgen even geen treinen tussen Almelo en Wierden en tussen Almelo en Mariënberg. Een automobiliste geraakte even na half acht vanmorgen het spoor bijster toen de spoorbomen daalden en zij vervolgens het voertuig niet onder controle hield. Zij ramde vervolgens het hekwerk van de overweg in de Aalderinkssingel maast de slagboom waarbij haar auto total loss geraakte en het ‘puin’ bezaaid raakte over de weg en het spoor. Zelf kwam ze er goed vanaf. Wel ondervond het treinverkeer enkele uren hinder omdat eerst gecontroleerd moest worden of er vitale delen van de spoorboominstallatie beschadigd waren.

Fotoreportage: Alwin Winkel

Fotoreportage (5 foto's)...

 
17-11-2019  

Stad staat stil bij verscheiden Graaf van Almelo

 

ALMELO – Op 88-jarige leeftijd is vrijdag Adolph van Rechteren Limpurg, Graaf van Almelo, overleden. Hij was de meest onbekende bekende Almeloër, want had veel in de melk te brokkelen, maar stond zelden op de voorgrond. Met de stad had hij een haat/liefdeverhouding en dat was wederzijds.
Lees verder in De Roskam

 
16-11-2019  

Feestelijke intocht Sinterklaas in Almelose haven

 

ALMELO - Sinterklaas is weer in de stad. Zo´n dikke 10.000 mensen omzoomden de kade van de haven in de Almelose binnenstad om de goedheiligman en zijn zwarte pieterknechten met de pakjesboot te zien aanmeren. Muziek- en danspieten hadden de menigte al enigszins opgewarmd om de Sint te verwelkomen. Burgemeester Arjen Gerritsen verwelkomde de geodgeluimde Sint en zijn pieten die alle tijd namen voor een selfie met de omstanders voordat hij zijn tocht naar het centrum, waar het Sinterklaashuis staat, voltooide. Op de Koornmarkt was het tevens een drukte van belang en nam de goedheiligman alle tijd voor zijn jeugdige fans die beloofden vanavond allemaal hoen schoen te zetten.
In het Sinterklaashuis nam de Sint daarna enige rust voordat hij met zijn gevolg een rondhng maakte lans het ziekenhuis en Almelose zorgcentra.

Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande reportage.

Fotoreportage (106 foto's)...

 
15-11-2019  

Jubilerend Witzand schenkt Almelo 125 bomen

 

ALMELO – Honderdvijfentwintig jaar geleden begon de familie Witzand haar houtzagerij en houthandel in Almelo. Aan de Sluiskade NZ werd toen nog het hout per schip aangevoerd om in de aanpalende zagerij te worden verzaagd tot balken en planken voordat het zijn weg vond naar de bouwers in de verre regio.
Nu is Witzand een gerenommeerd bedrijf met vestigingen in Almelo, Eibergen, Enschede, Lichtenvoorde, Ruurlo en Vriezenveen met handel in alle bouwmaterialen en doe het zelf maar blijft hout natuurlijk wel de hoofdmoot.  
Vanwege het 125-jarig jubileum schenkt Witzand voor elk jaar van haar bestaan een boom aan de gemeente Almelo, zijnde de ´roots´ waar het allemaal begon. Burgemeester Arjen Gerritsen, nazaat Jan Hein Witzand en mede-eigenaar Hans Morsink plantte in eendrachtige samenwerking vandaag het eerste exemplaar in de nabijheid van het bedrijf. De andere 124 bomen krijgen in goed overleg ook een plek in de stad.

Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande reportage.

 

Fotoreportage (34 foto's)...

 
14-11-2019  

Bakker Bart lanceert nieuw concept in Almelo

 

ALMELO – Op donderdag 14 november opende Bakker Bart haar 164e winkel in Almelo.  Dit volgens nieuw concept waar naast het vers gebakken brood in vele soorten ook de restauratieve kant een belangrijk issue is. Want bij Bakker Bart in Almelo kun je er ook terecht voor een lekker ontbijt, koffie met iets lekkers, een heerlijke lunch of verse warme snack. Het interieur oogt modern industrieel en doordat de winkel modulair is opgebouwd kan er sneller en kostenefficiënter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Met Bakker Bart nieuwe stijl is de retail van het bedrijf weer helemaal bij de tijd.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
14-10-2019  

Het weekend: Dode bij brand en 'Fahrerflucht'

 

ALMELO – Politie en brandweer kwamen dit weekend in actie bij een huisbrand aan de Goudenregenstraat, waar de bewoner in het ziekenhuis overleed, een huisbrand aan de Violierstraat zonder gewonden en een aanrijding eveneens aan de Violierstraat kruising Rietstraat waarbij de bestuurder van een scooter werd aangereden door een automobilist die er als een haas vandoor ging. De scooter werd honderden meters meegesleept en geraakte pas voorbij de Brouwerijstraat los van de auto die later in de Bornerbroeksestraat werd achtergelaten. De berijder van de scooter kon lopend de ambulance in en werd daarna in het ziekenhuis onderzocht op letsel. De bestuurder van de auto meldde zich later bij de politie.

 
10-10-2019  

Flitspaal Wierdensestraat topper in Overijssel

 

ALMELO - Volgens de statistieken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er in Overijssel over de periode 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 liefst 62.240 verkeersboetes opgelegd via flitspalen. Het betreft 59.143 snelheidsovertredingen en 3.095 overtredingen met rijden door rood licht.

Een van de ‘toppers’ qua snelheidsovertredingen is de flitspaal aan de Wierdensestraat in Almelo waar liefst 6.198 automobilisten op de bon gingen in vijf maanden tijd, een gemiddelde van 40 per dag. Daarmee is flitspaal 3617 zoals deze genummerd is, de tweede qua geldstroomboetes in Overijssel. Met stip op één is traditioneel flitspaal 3613 die aan de N30 aan de oostzijde staat met liefst  6.753 snelheidsovertredingen. Als derde gerangschikt staat flitspaal 3063 in Hardenberg aan de N377 met 5.117 snelheidsovertredingen. Al met al voor de gehele provincie een ontwikkeling van + 14,6 procent aan overtredingen.
Nieuwkomer in cameratoezicht is het toezicht bij de kentekenregistratie voor het Stadserf in Enschede. Na 11.00 uur mag men met de auto niet meer het Stadserf op. Na twee proefmaanden met waarschuwingen is per 1 september een boete aan de orde. In de eerste maand leverde dat al 3.000 boetes op met een totaalbedrag van ongeveer 300.000 euro dat geïnd wordt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden.

In de provincie Zuid Holland Utrecht vallen de meeste boetes door flitspalen en trajectcontroles Het record is een flitspaal in Delft met 16.063 boetes. In de provincie Utrecht is een lichte daling van – 2,3 procent waargenomen. Sterkste stijgers procentueel zijn de provincies Limburg +25,3 procent en Drenthe 24,5 procent.

 
28-09-2019  

Almelo zoekt kanjer van een Kerstboom!

 

ALMELO – Kerst lijkt nog ver weg, maar pepernoten liggen al in de winkel voor Sinterklaas en dan volgt al snel de Kersttijd. Reden voor Almelo Promotie om al vast op zoek te gaan naar een robuuste grote spar die dienst kan doen als Kerstboom in de Stadsvijver.
Misschien heeft u wel een geschikte boom die minstens 15 meter hoog is en al een tijdje overheersend in uw tuin staat. Wilt u hem kwijt, dan komt Almelo Promotie keuren of uw spar dienst kan doen als DE Kerstboom van Almelo einde dit jaar. Mocht hij geschikt zijn, zorgt Almelo Promotie er voor dat de boom in uw tuin gratis wordt omgezaagd en vervoerd om nog éénmaal dienst te doen als ‘fonkelende’ verlichte Kerstboom.    

Via info@almelopromotie.nl of via 0546-621785 (tijdens kantooruren) kunt u uw boom aanmelden. Vergeet niet uw contactgegevens door te geven, zodat Almelo Promotie u kan benaderen.

 
27-09-2019  

Open Dag Riwald Recycling met truck Dakar Rally


De nieuwe hybride truck voor het Riwald Dakar Rally Team.
 

ALMELO – Zaterdag houdt Riwald Recycling op haar vestiging aan de Buitenhaven een Open Dag ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de ferro- en nonferro recycler.
Het begon voor de gebroeders Huzink in 1989, het jaar dat de Berlijnse muur viel. Daardoor opende zich een geheel nieuwe markt qua inzameling en verwerking van metalen voor hergebruik.
De gevolgen van de oorlog om de Falklandeilanden voor de kust van Argentinië was een tweede ‘boost’ voor het van oorsprong Geesterense bedrijf. De Britten wonnen de strijdt met de Argentijnen, maar het slagveld moest wel opgeruimd worden van allerlei oorlogstuig en dat werd een groot avontuur voor de gebroeders Huzink, dat uiteindelijk geen windeieren legde.
Inmiddels heeft Riwald Recycling haar hoofdvestiging in Almelo, nam het begin 2016 Koster Metalen in Beverwijk over, vestigde het in het Friese Kootstertille scheepsontmantelingswerf Riwald Ship & Offshore Recycling en heeft men in Duitsland nog een locatie waar men militair materieel zoals afgeschreven tanks van de Britten ontmantelt.

In Almelo aan de Buitenhaven investeerde Riwald miljoenen in de verwerkingsinstallatie dat metalen versnippert en sorteert in ferro- en nonferro. Vanuit Almelo gaat het versnipperde metaal per schip naar Beverwijk zodat vanaf de eigen kade het gerecyclede metaal gesorteerd de wereld over gaat naar smeltovens. Al met al behoort Riwald Recycling nu tot de grootste ‘spelers’ in Nederland qua handel en hergebruik van metalen.

Dakar Rally
In de sport kom je de naam Riwald Recycling met regelmaat tegen. Het bedrijf ondersteunt bijvoorbeeld Heracles Almelo, maar ook sportclubs in de regio’s waar men gevestigd is. Ook maatschappelijke doelen steunt Riwald met regelmaat.
Zelf is Riwald prominent actief in de rallysport. Al jaren neemt het truckrallyteam van Riwald deel aan ’s werelds zwaarste rally Dakar.
Komend jaar start Gert Huzink met de nieuw ontwikkelde hybride Renault rallytruck. Het Tsjechische MKR Technology speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de truck die als eerste hybride truck begin januari in de Dakar Rally van start zal gaan. ASO, organisator van de zwaarste rally ter wereld, volgt in deze de stappen van het Riwald Rally Team op de voet. ‘We denken een stap naar de top van het klassement te kunnen maken’, aldus Gert Huzink die zich tevens gesteund weet door de assistentie-truck en het monteursteam dat meereist en sponsoren als Renault Trucks, ZF Friedrichshafen, Hendrickson, AxleTech en Eurol.
Al dit rally-materieel voor Dakar is zaterdag eveneens te bewonderen tijdens de Open Dag van Riwald Recycling aan de Buitenhaven in Almelo. De tijden; 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-09-2019  

Almelo kapt met zorg BiOns en 't Thuisgevoel

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft vandaag besloten geen huishoudelijke zorg meer te laten verlenen via de zorgbureaus BiOns en Thuisgvoel. Met beide zorginstellingen lopen eind dit jaar de contracten af.
Eigenaresse Ümmühan T. van zorgbureau Thuisgevoel kwam eerder in het nieuws na een FIOD-inval in de zomer van 2018 in de woning aan de Wierdensestraat. T. werd verdacht faillissementsfraude te hebben gepleegd met haar eerder failliet verklaarde zorgbureau Avant Zorg. Pensioenpremies bleken door Avant Zorg niet te zijn afgedragen en bovendien werd 2 euroton onrechtmatig aan het bedrijf onttrokken. Curator Weening constateerde dat zorg niet meer werd verleend omdat 20 personeelsleden van de ene op de andere dag werden ontslagen.
Eigenaresse Truus  Z. van zorgbureau BiOns kwam eerder deze zomer in het nieuws door leningen te verstrekken aan collega-zorgorganisaties. Een jaar eerder al stelde curator Daniëls haar aansprakelijk wegens onbehoorlijk bestuur bij het failliete Solace ATC. Deze procedure loopt nog.

De gemeente Almelo nam het besluit onafhankelijk van he samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten. Vooral Almelo maar ook de gemeente Hof van Twente trekken meer samen op bij het stellen van zwaardere criteria nadat meer en meer ‘zorgcowboys’ negatief in het nieuws kwamen en komen door exorbitante winsten op te strijken.
"Almelo staat - als het gaat om toezicht in de zorg - intussen bekend als een gemeente die voorzichtig is en geen risico's neemt. De sociale recherche onderzoekt de signalen momenteel. Alleen moeten wij voor 1 oktober een besluit nemen over het contract. Bij twijfel niet inhalen, zeggen we dan. En daarom hebben we besloten het contract te beëindigen", aldus wethouder Eugene van Mierlo nadat eerder vandaag het Almelose college van B&W de knoop doorhakte. Van Mierlo deelde tevens mede dat cliënten van beide zorgbureaus niet via een zogenoemde U-bocht via het persoonsgebonden budget alsnog per 1 januari klant kunnen blijven. Het gaat in totaal om 125 Almelose cliënten di per brief worden geïnformeerd dat zij een nieuwe keuze moeten maken en daarbij de keuze beperkt zullen zien tot acht bureau waarmee de gemeente Almelo volgend jaar wel doorgaat als contractpartner.

Vanuit de gemeenteraad wordt al langer aangedrongen om de zogenoemde ‘zorgcowboys’ aan banden te leggen. Lokaal Almelo Samen (LAS) overhandigde verantwoordelijk wethouder Van Mierlo al meerdere dossiers met klachten en de lokale PVV-fractie signaleerde het ‘bankieren’ van de eigenaresse van BiOns.

 
20-09-2019  

Mans Kapbaargprijs voor Coen Cornelissen

 

ALMELO – Historicus en schrijver Coen Cornelissen is de winnaar van de Mans Kapbaargprijs 2019. De prijs toegekend voor diens naslagwerken over de Tweede Wereldoorlog, werd hem uitgereikt door cultuurwethouder Jan Martin van Rees (LAS). Liefst 7 boeken schreef Cornelissen over de roerige periode in het Almelose, puttend uit een uitgebreid archief dat de geboortige Almeloër verzamelde via onderzoek en gesprekken met ooggetuigen in binnen- en buitenland.
Voor Cornelissen is het min of meer een oeuvreprijs omdat niemand de amateurhistoricus heeft kunnen betrappen op een fout in zijn naslagwerken over de oorlogstijd in en rond Almelo, zo zijn dankwoord. De pen heeft Cornelissen dan ook neergelegd omdat hij zijn  eigen missie in deze als voltooid beschouwd.

De Mans Kapbaargprijs is ingesteld door de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuurhistorie van Almelo. Sinds 1969 wordt de prijs elke vijf jaar uitgereikt, laatstelijk in 2014 aan Gerard Kokhuis.
De naam van de Mans Kapbaargprijs is ontleend aan de hoofdpersoon in het boek van de bekende Almelose schrijver Gerard B. Vloedbeld.
De Mans Kapbaargprijs bestaat uit een door goudsmid Matthieu Bloem gemaakte penning, naar een ontwerp van Janny Brugman, en een oorkonde.

 
19-09-2019  

Van der Hout vertrekt met Almelose Stadsspeld

Nieuwe directeursfunctie bij Siza Zorg Arnhem
 

ALMELO – Peter van der Hout, directeur Aws Beter Wonen, heeft tijdens zijn afscheidsreceptie de zilveren Almelose Stadsspeld opgespeld gekregen door burgemeester Arjen Gerritsen. De burgemeester loofde Van der Hout betreffende zijn visie over de sociale woningbouw met daaraan onlosmakelijk verbonden de sociale cohesie van de bevolking. Verder tipte Gerritsen zijn inzet aan voor sociale organisaties in de stad en de creatieve wijze hoe Van der Hout omging met beperkende regels in de sociale woningbouw. “Het zijn niet alleen de stenen, maar ook instellingen als De Buurvrouw, Ezra Foundation en de Voedselbank die hij een warm hard toedroeg. Zo zorgde hij er voor dat de Voedselbank een moestuin ter beschikking kreeg en ondersteunde hij met raad en daad andere maatschappelijke organisaties”, zo Gerritsen die blij ervaarde dat Van der Hout weliswaar Almelo verlaat, maar toch in het Almelose op het sociale vlak vrijwillig actief blijft. ‘Al met al heeft u in uw jaren bij Beter Wonen indruk gemaakt als mens, maar ook met uw tomeloze inzet en dat verdiend de Almelo Speld’, aldus Gerritsen die van der Hout de bijbehorende oorkonde overhandigde en het ereteken op spelde.

Medewerkers van Beter Wonen, collegae van andere corporaties, maar ook Wim van der Elst, voorzitter van de huurdersvereniging Aws Beter Wonen hadden lovende woorden voor de vertrekkende directeur. Als dankwoord meldde Van der Hout dat Almelo hem in het hart is gaan zitten en hij de stad nog regelmatig zal bezoeken mede vanwege nog een aantal betrokken sociale functies waar hij nog geen afscheid van wil nemen.

Van der Hout werd bijna 12 jaar geleden directeur bij Beter Wonen als opvolger van Wil Boerstoel en vertrekt naar Arnhem waar hij directeur Vastgoed wordt van zorgorganisatie Siza met diverse vestigingen in het Gelderse, waaronder ook Het Dorp behoort dat destijds gesticht kon worden door de bevlogen TV-actie met de on-vergeten presentatrice Mies Bouwman.

Peter van der Hout wordt per 1 november opgevolgd door Marjan Nekkers die voorheen carrière maakte bij de Nationale Politie en vervolgens diverse managementfuncties bekleedde bij diverse overheden.

Archief
Terug naar vorige pagina