Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-10-2014  

Januari start renovatie wooncentrum De Koppel


De Koppel in de jaren '60 van de vorige eeuw. Voor de deur nog de dubbele overweg. Nu is het spoor verdiept.
Archieffoto: gemeente Almelo
 

ALMELO – ZorgAccent gaat in januari starten met de renovatie van woonzorgcentrum De Koppel aan de Brouwerijstraat. Onder de noemer ‘Wonen met een Plus’ moet De Koppel een beschermde zelfstandige woonplek worden met indien nodig beschikbare ondersteuning en zorg. Ook zijn er aanvullende diensten beschikbaar zoals de maaltijdvoorziening uit eigen keuken, een kapper en een fysiotherapeut.
De Koppel krijgt een Grand café dat ook beschikbaar is voor ouderen uit de wijk en tevens komen er verhuurbare ruimtes voor verenigingen in de buurt. In De Koppel wonen senioren zelfstandig en zit de Plus in de extra diensten die ZorgAccent aanbiedt. De koerswijziging van ZorgAccent is nodig omdat het Rijk de regels voor seniorenzorg heeft aangepast op zorgzwaarte en opname in verpleegtehuizen. De formule ‘Wonen met een Plus’ moet er juist voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
ZorgAccent past de formule ‘Wonen met een Plus’ ook toe in andere wooncentra zoals Het Liefferdinck in Den Ham en ’t Flierborgh In Vroomshoop. De renovatie van De Koppel moet medio 2015 klaar zijn.
 

 
30-10-2014  

Jan van Schilt nieuwe voorzitter Almelo Promotie


De komende man Jan van Schilt en de vertrekkende man Egbert Willems (rechts)
 

ALMELO – Het bestuur van de stichting Almelo Promotie heeft de heer Jan van Schilt benoemd tot opvolger van Egbert Willems, die per 1 januari a.s. zijn functie neerlegt. Van Schilt is al langer betrokken bij de promotionele activiteiten in Almelo, onder andere als voorzitter van de stichting die de jaarlijkse Nacht van Almelo organiseert. In het dagelijkse leven is Van Schilt onder andere voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College in Enschede.
Van Schilt wil als voorzitter van Almelo Promotie de krachten bundelen om Almelo nog beter op de kaart te zetten.
De vertrekkende voorzitter Egbert Willems, in het dagelijkse leven notaris, neemt na 3 jaar afscheid en heeft sinds mei 2011 gewerkt aan professionalisering van de stichting Almelo Promotie. Ook stelde hij directeur Evy Goessen aan om dagelijks leiding te geven. Goessen: “We betreuren het vertrek van een zeer betrokken man met hart voor onze stad die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze stichting. Met grote inzet heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij onder andere de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente”.
Voor Egbert Willems komt met het vertrek als voorzitter van Almelo Promotie nog geen eind aan de Almelose publieke taken. Zo is hij onder meer voorzitter van de stichting tot Behoud Monumentale Tribune Heracles 1924, voorzitter van de stichting Historisch Festival in Almelo en werd hij benoemd tot nieuwe voorzitter van de VVD in Almelo.
 

 
29-10-2014  

Parkeerbeheer kost meer dan het oplevert

 

ALMELO – De handhaving van het parkeerbeleid kost de gemeente meer dan het oplevert. Een van de oorzaken de exorbitante kosten van het parkeerbeheer via het gemeentelijke bedrijf Stadstoezicht. Zo namen de kosten van het beheer in 2013 toe met bijna een euroton. ook andere abtelijke kosten stegen behoorlijk. De inkomsten stegen niet voldoende mee om die hogere kosten te dekken, waardoor een verlies werd geleden van 184.942 euro. In 2012 was er nog een winst van ruim 140.000 euro na aftrek van een bijdrage aan de algemene middelen van 122.000 euro.

Vanaf 2003 werd er wisselend verlies geleden of een kleine winst behaald.
Aanpassingen in beleid en rekenmethodes (verleggen van kosten) kunnen daarbij van invloed zijn. Vertekenend is ook de jaarlijkse dividend-uitkering door Stadstoezicht aan de gemeente. Op papier is er verlies in parkeerbeheer, maar de te ontvangen dividend van Stadstoezicht kan uiteindelijk winst opleveren.

< Vreemd is de uitkomst van de gemeente in de kosten van 2013. In het hiernaast getoonde beeld zijn de genoemde kostenposten identiek aan de opgave van de gemeente. Toch heeft de gemeente een afwijkende optelsom in de kosten.


Parkeerbeleid kostenvergelijk 2012-2013

 
29-10-2014  

Wim Urlings waarnemend burgemeester in Almelo


Wim Urlings - foto: CDA Hoogeveen
 

ZWOLLE/ALMELO – Commissaris der Koning Ank Bijleveld heeft Mr. W.P.M. Urlings (64) benoemd tot waarnemend burgemeester in Almelo. De CDA-er is geboren in Breda en begon zijn carrière als wetenschappelijk ambtenaar bij het economisch instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht, werd kabinetssecretaris van de burgemeester in Breda en begon zijn burgemeesterscarrière in 1984 in Ootmarsum. Daarna was hij burgemeester in Son en Breugel, Hoogeveen en waarnemend burgemeester in Dalfsen. Urlings woont in Hoogeveen waar hij actief is met een maatschappelijk adviesbureau. Zo is Urlings o.a. voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Actium, voorzitter bestuurscommissies Dwingelderveld en Oude Willem en voorzitter Commissies Regionaal Overleg luchthavens Eelde en Hoogeveen.
Urlings neemt waar in Almelo wegens verlof van burgemeester Jon Hermans vanwege de ernstige ziekte van haar man.Eerder dit jaar kreeg burgemeester Hermans al tijdelijke ontheffing van de woonverplichting om in Almelo te wonen. Hermans heeft in Losser een tweede huis waar haar man ook een bedrijf heeft.

 
26-10-2014  

Stadsspeld voor vrijwilligers Stadsmusical

 

ALMELO – De Almelospeld, een nieuwe onderscheiding om burgers met verdiensten voor de stad in het zonnetje te zetten, werd zondag voor het eerst maar liefst in vijfvoud uitgereikt aan vrijwilligers van de succesvolle Stadsmusical Van Katoen en Nu.
Loco-burgemeester Claudio Bruggink reikte de Almelospeld, ontworpen door de lokale goudsmid Matthieu Bloem, uit aan Marianne van der Steeg, Petra Schumer, Roos Schiphorst, Siebe Koster en Frank van Nus die zich allen verdienstelijk hebben gemaakt voor de succesvolle Stadsmusical. Loco- Bruggink noemde het tijdens de uitreiking in het Theaterhotel ‘een historische blijk van waardering bij een historische prestatie’. In de Stadsmusical Van Katoen en Nu werd de historie van 100 jaar Almelo uitgebeeld, de textielstad van weleer die nu hoge ogen gooit met bedrijven van wereldnaam in de technische sector.

< Foto: Coen Mulder

 
22-10-2014  

Afscheid Nolda Schepers bij Boodschappenmand


Zo poseerde Nolda Schepers vaak, indien een bedrijf of instantie weer een gift schonk aan de Boodschappenmand.
Hier op een archieffoto van fotograaf Jan Bril uit 2011.
 

ALMELO – Het project Boodschappenmand werd in 1994 gestart vanuit de diaconie van de Noorderkerk. Als diaken werd Nolda Schepers geconfronteerd met armoede in Almelo en met de voor haar kenmerkende voortvarendheid vroeg zij de Almelose samenleving aandacht en financiën beschikbaar te stellen om de wekelijkse vraag naar boodschappenmanden te lenigen.
Haar woning was soms een pakhuis, want daar werden geschonken en ingekochte goederen verdeeld over meerdere boodschappenmanden om de nood van stadgenoten te ledigen. Haar man Herman gaf daarbij volledige ondersteuning om het nuttige werk voor de minder bedeelden te kunnen uitvoeren.

Nu na 20 jaar geeft Nolda Schepers het stokje over aan andere vrijwilligers. Fysiek gaat het op haar leeftijd allemaal wat minder ondanks alle betrokkenheid met burgers in problemen. Het doet haar goed dat de continuïteit is gewaarborgd en dat een grote groep vrijwilligers o.l.v. Rie Zeillemaker en Henk van Rooij er voor zorgt dat wekelijks de voedselpakketten worden samengesteld en bezorgd. Dat hoeft allemaal ook niet meer vanuit haar huis, want Aws Beter Wonen heeft daarvoor inmiddels ruimte beschikbaar gesteld.
Voor Nolda Schepers komt het formele einde op donderdag 23 oktober tijdens een afscheidsdiner met alle vrijwilligers in restaurant Casa Santa Maria, waar haar ongetwijfeld de nodige lof zal worden toegezwaaid.

 
22-10-2014  

Waarnemer gezocht voor burgemeester Hermans

 

ZWOLLE/ALMELO – De Overijsselse Commissaris der Koning Ank Bijleveld heeft de Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld per direct tijdelijk en voor onbepaalde tijd verlof verleend om haar ernstig zieke man te verplegen.
Hermans kreeg eerder dit jaar al een ontheffing van het woongebod, zodat zij meer bij haar man in Losser kon zijn. Een burgemeester dient namelijk te wonen in de gemeente waar zij of hij is benoemd.
In overleg met de fractievoorzitters in de Almelose gemeenteraad wordt nu gezocht naar een tijdelijke vervanger als burgemeester.

< Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld gaat tijdelijk voor onbepaalde tijd met verlof.

 
21-10-2014  

Grijze afvalbak voorlopig nog niet weg in Almelo

 

ALMELO – Het plan om milieuparken in de wijken te realiseren, waarbij de grijze afvalbak zou verdwijnen, was het verkiezingsitem bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. BBA (Burgerbelangenalmelo) dankte er haar terugkeer in de raad aan met maar liefst 3 zetels omdat veel burgers dit niet zien zitten. Door de vorming van de fractie LAS, samen met ALA en Almelooooo, hoopte men meer body te krijgen en zelfs een rol te kunnen spelen in de collegevorming, maar dat werd door de coalitievorming van CDA, PvdA en SP onmogelijk.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van vanavond over de plannen voor huishoudelijk afval, bleek dat de grote verliezer van de verkiezingen, VVD-wethouder Johan Andela zich wel verbonden had aan vergaande afspraken via afvalverwerker Twente Milieu. Doel het meer gescheiden inzamelen van afval en het restafval verminderen naar 50 kg op jaarbasis per wooneenheid. Twenterand en Wierden nemen wel die stap, maar in Almelo wil een meerderheid van de gemeenteraad nog niet af van de grijze bak, zo lijkt het. Een meerderheid wil de grijze bak nog minimaal eens per 4 weken laten ledigen. In zover wijkt de heroverweging af van het plan dat Andela voor de verkiezingen presenteerde. Het is dus haast zeker dat de afval producerende burger toch een rol krijgt om als pakezel te fungeren om zoveel mogelijk gescheiden afval naar inzamelplekken te sjouwen. Twente Milieu rendeert er beter door ten faveure van de aandeelhouders. De financiële voordelen voor de burger zijn echter marginaal volgens het eerder door Andela gepresenteerde model. Groot vraagteken ook, gedraagt de burger zich volgzaam of neemt zwerfafval toe door illegale storting? Onzekere factoren die ook kosten met zich mee kunnen brengen. Daar komt bij dat huidige beschikbare technieken scheiding achteraf zelfs efficiënter doen verlopen, zoals afvalverwerker Twence eerder al eens verkondigde. Beide bedrijven zijn echter door de aandeelhoudende Twentse gemeenten in een gezamenlijk keurslijf gedwongen. Twente Milieu haalt de krenten uit de pap, zoals glas, papier en plastic en Twence mag het restafval verbranden om energie op te wekken. Raadslid Jaap Stapel (PvdA) gooide nog wel een balletje op om plastic gewoon in de grijze bak in te zamelen omdat het plastic van nu, goed verbrandbaar is in de ovens van Twence. Ook wil hij meer inzicht in de milieubelasting bij de inzameling. Raadslid Jan Hammink (LAS) wil meer ruimte voor verenigingen om papier, textiel en plastic in te zamelen. Kortom tijdens de besluitende raadsvergadering zal nog het nodige debat ontstaan.

 
21-10-2014  

Boessenkool lonkt naar Duitse subsidies en grond


De gemeenteraadsfractie van de VVD is er niet gerust op dat het Almelose college van B&W er alles aan doet om de nieuwe fabriek van Boessenkool voor Almelo te behouden.
Men sprak met directeur Osse die verhaalde van een 'stroeve' opstelling van zijde van de gemeente t.o.v. de plannen van Boessenkool dat al ruim 110 jaar in Almelo is gevestigd.
De VVD-fractie wil nu mondeling vragen stellen aan het college.
Zie de Link hiernaast >>
 

ALMELO – Het Almelose metaalbedrijf Boessenkool is een van de paradepaardjes in de Twentse maakindustrie. In de afgelopen jaren bouwde het bedrijf twee grote productiehallen waar zeer grote machines producten maken in zeer hoge precisie. Veelal voor de offshore maar het bedrijf doet ook veel aan innovatie. Ondernemer Eelco Osse werd in de laatste jaren veel geprezen om zijn ondernemersgeest in de jaren dat de crisis toesloeg, maar nu dreigt er een schaduw over het succes, waarbij Almelo en Twente het nakijken hebben bij de bouw van een fabriek voor elektrische tractoren.

Ook in het Duitse grensgebied was het succes van Boessenkool opgevallen. Reden waarom contact gezocht werd om Boessenkool te verlokken zich in Duitsland te vestigen met de bouw van de innovatieve elektrische tractoren. De grondprijs was een eerste lokkertje, slechts 25 euro per m2. Maar de Duitsers doen meer. Zij tasten diep in de subsidiebuidel en stapelen subsidie op subsidie en willen zelfs achtergestelde leningen verstrekken. Daarmee wordt vestiging over de grens wel heel aanlokkelijk gemaakt.

Reden waarom in het stadhuis van Almelo alle alarmbellen gingen rinkelen, maar de stad kan niet concurreren met de Duitsers. Ook de Twente Board, bestaande uit vooraanstaande Twentse topondernemers, werd ingeschakeld om het dreigende verlies in te dammen. Dat zal nog een moeilijke klus worden voor voorman Herman Hazewinkel om Osse over de streep te halen om toch in Twente de nieuwe fabriek te bouwen voor de productie van de elektrische Multi Tool Trac, een tractor die zeker meer dan 20 procent energie bespaart, voorzien is van GPS en zelfs 3 werktuigen tegelijkertijd kan aansturen. Bij een productie van 150 stuks per jaar is de nieuwe onderneming lonend. Dat Boessenkool samen met Wissels Techniek en adviseur Van Ham de tractor kon ontwikkelen, dankt het mede aan een subsidie van 400.000 euro die de provincies Overijssel en Gelderland en de Europese Unie beschikbaar stelden. Maar dat telt natuurlijk niet meer als een ontwikkelingsidee productierijp is geworden en cashen voorgaat.


Raadsvragen van de VVD aan college van B&W.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-10-2014  

Stichting Present Almelo helpt al weer 2 jaar

  ALMELO – Sinds 2 jaar helpen vrijwilligers via de Stichting Present Almelo Almelose burgers in nood. Sinds 18 oktober 2012 is Present de verbindende schakel tussen drie partijen: vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers, waarbij de vrijwillige inzet altijd kortdurend en éénmalig is. In die periode werden 90 projecten afgerond en staat de urenteller op 2.500 uren inzet door vrijwilligers.
Lees verder...

 
19-10-2014  

Manfred Wolhgemut: ‘Ich bin ein Almeloër´

 

ALMELO – In de bibliotheek van Almelo werd zaterdag het achtste boek van Leidy Wolhgemut-Rooze gepresenteerd. Dit keer niet over het vroegere Schalderoi of Almelo in het verleden, maar over haar echtgenoot Manfred. Geboren in Berlijn in 1937, enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Te jong om het nationalisme dat in Duitsland de kop had opgestoken te begrijpen, maar wel al beseffend tegen het einde van de oorlog hoe de ‘hel’ over Berlijn uitbrak. Aan de hand van moeder Wolhgemut ontvluchtte Manfred samen met zij stiefvader en halfbroertje, de zware bombardementen op de hoofdstad van Nazi-Duitsland. En aangezien Polen en Rusland dichterbij lag toog men lopend oostwaarts om aan de Russische grens in de vuurlinie van de oprukkende Russen te belanden. Het alternatief was terug naar Berlijn en vandaaruit richting Nederland waar Manfred uiteindelijk in 1945 in Amsterdam terecht kwam.
Manfred toog uiteindelijk naar Almelo. Leerde er zijn Leidy kennen en was eind 2010 vijftig jaar met haar getrouwd. Manfred Wohlgemut werd dus een echte Almeloër, en vond er de rust die hij nodig had. Tegenwoordig speurt hij met zijn fotocamera heel wat af in de stad om fraaie ‘plaatjes’ te schieten. Dat gaat hem net zo goed af als het schieten van kleiduiven. Niet voor niets werd hij al herhaaldelijk gekroond tot Koningsschutter in Tubbergen. De fraaie plaatjes die met de camera werden geschoten werden door Leidy gebruikt in haar boeken. Nu schreef ze het levensverhaal van haar echtgenoot. De titel is veelzeggend en lang: “De oorlog ontnam mij mijn jeugd en zette mijn wereld op zijn kop, mijn leven begon daardoor in Almelo.”

Verkrijgbaar in de Almelose boekhandels voor 15 euro.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (41 foto's)...

 
18-10-2014  

Caiway via Cogas duurder dan elders


Caiway is buiten het Cogas-gebied 2,45 euro per maand voordeliger!
 

ALMELO – Er is veel ophef over de verplichte overstap van Cogas-klanten via het glasvezelnetwerk van de Twentse netwerkbeheerder. Verplicht afscheid nemen van Ziggo schiet velen in het verkeerde keelgat. Vooral de wijziging van het emailadres stuit bedrijven en burgers tegen de borst.
Cogas schermt met kwaliteit en vergelijkbare kosten, maar wat blijkt, reguliere aanbieding van Caiway-pakketten zijn elders na zes introductiemaanden 2,45 euro per maand goedkoper.
Op 28 oktober a.s. wil de VVD in Almelo een interpellatiedebat over de verplichte overstap. Een overstap die in september 2013 al werd besloten met instemming van de aandeelhouders. De gemeente Almelo is de grootste aandeelhouder van Cogas Infra.
In het glasvezelnetwerk hebben de gemeenten een minderheidsaandeel. Cogas Kabeltelevisie N.V. werd op 5 november 2013 verkocht aan investeerder CIF (het Communication Infrastructure Fund) met terugwerkende kracht per 1 juli 2013. CIF wordt beheerd door Bouwfonds Reim, dat deel uitmaakt van de Rabo Vastgoedgroep, een dochteronderneming van de Rabobank Group. CIF is ook eigenaar van Caiway. De gemeenteraadsleden van de aandeelhoudende gemeenten hebben dus in 2012 zitten slapen toen de deal met CIF aan de gemeenteraden werd voorgelegd ter goedkeuring.

Lees het jaarverslag 2013 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-10-2014  

Vernielde lamp Linkerbruggetje straalt weer

 

ALMELO – Een ondernemer ter stede, met ‘roots’ op het Sluitersveld, heeft zijn medewerkers aan het werk gezet om de vernielde lamp op het monumentale Linkerbruggetje over het kanaal Almelo-Nordhorn te herstellen. Na demontage werd de lamp gerestaureerd, gestraald, kreeg het een anti- roest behandeling en werd de lamp weer wit gespoten. De huiselektricien repareerde het elektrische deel, waarna de lamp van nieuw glas werd voorzien en de lamp weer op het bruggetje kon worden gemonteerd.
De ondernemer in kwestie wil onbekend blijven, maar heeft zich enorm gestoord aan de vernielzucht van drie ‘volwassen’ kerels die de lamp stuk gooiden met stenen. “Laten we hopen dat de daders hun foute vernielzucht gaan inzien en juist gaan waarderen dat er nog iets origineels in Almelo behouden blijft. Ik vind dat wel van belang en met mij ook anderen. Het Linkerbruggetje heeft een lange historie en dat moet worden gekoesterd”, aldus de ondernemer die wel hart heeft voor zijn stad en Twente.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-10-2014  

Vernieling lamp monumentale Linkerbruggetje

 

ALMELO – Het monumentale Linkerbruggetje over het kanaal Almelo-Nordhorn is een bruggetje dat alle Almeloërs sinds mensenheugenis al kennen. Enkele jaren geleden werd het bruggetje, dat alleen toegankelijk is voor wandelaars en fietsers, volledig gerestaureerd. Het vormt de verbinding tussen de de wijk Sluitersveld en de Gravenallee en wordt veel gebruikt door omwonenden voor een fijne wandeling door het grafelijk domein.
Het bruggetje kreeg bij de restauratie tevens haar lantaarn terug, bovenop het hoogste punt van de vroegere draai-as, voorzien van 2 rode lichtzijden en twee witte. Het rode licht staat symbolisch voor een geblokkeerde doorvaart in het kanaal en het witte licht beschijnt het smalle brugdek zodat ook in donkere uren men enig zicht heeft.
Toch vonden drie volwassen onverlaten het onlangs nodig om de lantaarn met stenen stuk te gooien. Dat werd door omwonenden echter waargenomen en daarvan is ook melding gemaakt bij de politie. Een weekje ‘water en brood’ en een ‘pluk ze-actie’ lijkt de getuigen wel op haar plaats, na deze afkeurenswaardige en zinloze daad!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-10-2014  

Crea Beurs in wijkcentrum 't Dok

 

ALMELO – Handnijverheid vormde toch wel de overhand van alle getoonde spullen tijdens de Crea Beurs 2014 in het onlangs totaal vernieuwde wijkcentrum voor de binnenstad ’t Dok aan het Sumatraplein.
Van breiwerk tot schilderen en van bloemschikken tot houtsnijwerk en wat dies meer zij werd getoond en verkocht. De ene deed het voor de eigen knip, de andere voor de straatkinderen in Peru.

Fotograaf Jan Bril nam voor AlmeloNieuws.nl en u een kijkje. Daarbij maakten de gebreide mutsen voor de Oranjefans toch wel een blijvende indruk. Afwachten dus wanneer ze in het stadion verschijnen. Mogelijk zelfs in een Heracles Almelo variant!

Fotoreportage (46 foto's)...

 
11-10-2014  

Afschrijven plan Leemslagen kost 6,5 miljoen euro

 

ALMELO – De meerjarige begroting die wethouder van financiën Jan van Marle onlangs presenteerde, toonde al aan dat de gemeente in de komende jaren nog fors zal moeten afwaarderen op het grondbedrijf. Mocht de begroting voor 2014-2015 dan sluitend zijn, in de jaren er na dreigen opnieuw miljoenentekorten. De oorzaak is tweeledig, dalende inkomsten vanuit het rijk en te lage inkomsten uit de verkoop van bouwgrond.
De gemeente schreef in de afgelopen jaren al tientallen miljoenen euro’s af op het grondbedrijf, maar is er nog niet. De provincie gaf als toezichthouder al een hint dat Almelo opnieuw moest afschrijven op de voorhanden zijnde bouwgrond. Voor de bestuurlijke top lijkt een herwaardering van opnieuw de gronden van Waterrijk alsnog een brug te ver. Nog slechts het deel langs de Aadijk is bestemd voor woningbouw. Van Marle zoekt volgens het Twents Opinieweekblad De Roskam de oplossing in het afwaarderen van de Leemslagen. Eveneens een villawijk met water en aanlegsteigers voor een boot aan de Wierdense kant van het Twentekanaal aan de Leemslagenplas. Het bedrag dat moet worden afgeschreven bedraagt 6,5 miljoen euro. Binnenkort kan de gemeenteraad zich dus buigen over nieuwe bezuinigingsvoorstellen die ongetwijfeld ook de Almelose burger zullen raken.

< In 2008 meldde de gemeente nog dat er 590 kandidaten waren voor het woningbouwplan Leemslagen. Anno 2014 kan de gemeente de bouwkavels in de stad amper kwijt. Voor de voormalige zandafgraving Leemslagenplas bestaat er ook nog een plan voor warmte-koudewisseling. Er werd nog even gedacht om het nieuwe stadhuis er op aan te sluiten, maar ook dat kwam niet van de grond. Voorzichtig wordt nog gekeken of het ziekenhuis ZGT-Almelo nog een optie is.

 
11-10-2014  

Obs Compaan maakt lip dup glascampagne

 

ALMELO – Onder het motto ‘Glas in ’t Bakkie!’ maakten leerlingen van basisschool de Compaan zich sterk voor het meer inzamelen van glas. In een lip dub van enkele minuten gaan ze dat laten zien. De opnames daarvoor werden vrijdagmiddag gemaakt in en rond de school aan de Kolibrie 26 in Almelo.
Wethouder Javier Cornelissen figureerde mee in de tocht van de school naar de glasbak op het parkeerterrein van winkelcentrum De Gors. Gezamenlijk werd het meegebrachte glas in de bak gekieperd en ook was er een verrassing voorbereid door het VIP Team van de Glasbaktour.

Belangrijke boodschap ook. Een beetje restjes en doppen op de fles is geen bezwaar. Dat wordt bij de recycling gescheiden. De leerlingen van de Compaan en de gemeente Almelo willen dat het ingeleverde aantal gesorteerde kilo’s glas op jaarbasis omhoog gaat. Nu is dat 16 kilo per inwoner. Die stijging is realiseerbaar, omdat uit sorteerproeven van ingeleverd huishoudelijk afval blijkt dat er gemiddeld per inwoner ook nog 9 kilo jaarlijks ongesorteerd wordt afgevoerd.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

 
10-10-2014  

Geen veiling inventaris Dolle Pret

 

ALMELO – Er komt op 14 oktober geen openbare verkoop van de inventaris van Kinderspelparadijs Dolle Pret. Ter elfde ure werd met behulp van iemand die zijn naam niet bekend wil maken, de kosten van bijna 18.000 euro die bovenop de al betaalde dwangsom van 50.000 euro kwam , alsnog contant betaald bij de deurwaarder.

Lees meer in: AW
 

 
10-10-2014  

Piet Jonkman 45 jaar in dienst bij SW BV

  ALMELO - Piet Jonkman is 45 jaar in dienst bij SW BV in Almelo. Op 5 oktober 1969 trad hij in dienst bij de toenmalige Schilderswacht. Vijfenveertig jaar is een respectabel dienstverband en toch lijken die jaren voorbij gevlogen. Regiodirecteur Gert Kampherbeek feliciteerde Piet op maandag 6 oktober jl. en bedankte hem voor zijn hem inzet en collegialiteit. Een mooie bos bloemen en envelop met inhoud ontbraken uiteraard niet. In een informeel gesprek met enkele collega's passeerden vele leuke anekdotes de revue.
Piet herinnert zich nog goed hoe hij via de ambachtsschool in de fijnmetaal terechtkwam als bankwerker bij Philips. Het werken tussen vier muren beperkte hem in zijn vrijheidsbeleving. Met een oom die toentertijd bij een schildersbedrijf werkte mocht ie mee naar verschillende werken overal in het land. Dit was zijn wereld, ontdekte Piet en zo werd hij omgeschoold tot leerling gezel in de schildersbranche. Wie met hem in gesprek is, zal het niet ontgaan dat de man met de markante snor en de pretoogjes de wereld om zich heen scherp observeert. En daarin schuilt 'm juist zijn vermogen om leven en werk met een knipoog naar de humor te benaderen. Collega's kennen Piet dan ook als de vakman die zegt waar het op staat, die gefundeerde kritiek geeft en ook als een man die het prachtig vindt om collega's een poets te bakken.
Lees verder...

 
09-10-2014  

Overval op computerwinkel. Getuigen gezocht.

 

ALMELO – Electroshop Drenthen aan de Ootmarsumsestraat is donderdag rond het einde van de koopavond overvallen door een man en een vrouw. Zij gingen er met een onbekend geldbedrag tussenuit. De twee hadden twee grote tassen bij zich en zijn richting het centrum gevlucht. De man en vrouw hadden handschoenen aan en droegen een petje of een sjaal. De politie acht het niet onmogelijk dat zij in een auto zijn gestapt.
De politie zette nog wel de Ootmarsumsestraat af voor sporen- en buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.

Update: 10-10-2014
Bij de geweldadige overval werd de eigenaar mishandeld. Ook werd vandaag bekend gemaakt dat de buit niet alleen wat contant geld betrof, maar ook enkele laptops.


< Twitterfoto: @rijssemus

 

 
09-10-2014  

Boekoverhandiging Verkochte Zielen.

Fotoreportage Jan Bril.
 

Fotoreportage (26 foto's)...

 
08-10-2014  

Duikers brandweer vinden kluis

 

ALMELO – De duikers van Brandweer Twente hebben tijdens een oefening in het havengebied Dollegoor een kluis opgedoken. De politie ontfermde zich over de kluis en duikt de archieven in of deze kluis mogelijk van diefstal afkomstig is. Wie de kluis herkent, kan zich uiteraard melden via 0900 8844

< Foto: Patrick Weegink

 

 
08-10-2014  

Alexandra verhuurt als pension voor Polen

 

ALMELO – De voormalige inrichting Huize Alexandra aan de Vriezenveenseweg in Almelo is voor een periode van 10 jaar verhuurd aan het Almelose bedrijf Marquette Detachering, voor het huisvesten van zo’n 70 Poolse werknemers.
Eerder was Marquette Detachering al in beeld als mogelijke koper, maar de gemeente Almelo kocht het justitieonderkomen voor het symbolische bedrag van één euro om het te slopen en de grond toe te voegen aan de strategische voorraad.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) informeerde echter bij de gemeente om er asielzoekers onder te brengen als uitbreiding van het naastgelegen AZC. Die belangstelling vormde een belemmering voor snelle sloop. Omdat ook Marquette Detachering belangstelling had, koos de gemeente voor het alternatief om er Poolse werknemers te huisvesten.
Marquette Detachering kocht onlangs ook via een omweg Residence Het Lageveld van de Almelose vastgoedondernemer Voskamp. Het naastgelegen Villapark Lageveld was al jaren van Marquette Detachering waar ook Poolse werknemers zijn gehuisvest. Dit tot leedwezen van Voskamp, die handhaving van recreatiebestemming eiste van de gemeente Wierden. Onlangs kondigde de gemeente Wierden een dwangsom aan, nadat het eerder dit jaar juist beloofde om het bedrijf nog maximaal 3 jaar de ruimte te geven om elders huisvesting voor de Poolse werknemers te realiseren.
Marquette Detachering gaat het park van Voskamp nu met 31 vakantiewoningen afbouwen om deze daarna te verkopen. De bungalows in het naastgelegen Villapark Lageveld blijven dan gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van Poolse werknemers. Het bedrijf heeft in Almelo, Wierden en Den Ham ook al woningen gekocht om er werknemers onder te brengen.

Lees ook: Kapitaalvernietiging rond Huize Alexandra en lees dit

 
08-10-2014  

Beter Wonen bouwt 26 sociale appartementen

 

ALMELO - Aan de Thorbeckelaan in Almelo, waar voorheen een gebouw met 36 portiekflats stond, bouwt Beter Wonen 26 nieuwe appartementen in de sociale huurklasse geschikt voor kleine huishoudens (1 tot 2 personen).
Hierbij is een samenwerking gezocht met RIBW Groep Overijssel. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de oplevering is gepland medio 2015. Alle woningen zijn op dit moment al verhuurd. Beter Wonen zet zich blijvend in voor betaalbaar en goed wonen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Samenwerking RIBW Groep Overijssel
De RIBW Groep Overijssel (Regionale Instelling Begeleiding bij Wonen Werken en Welzijn) is al jaren actief in Overijssel en heeft ook in Almelo diverse locaties. De RIBW begeleidt mensen met een psychische beperking, met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk wonen en deelnemen aan de maatschappij. De mensen die in de appartementen aan de Thorbeckelaan gaan wonen, krijgen begeleiding vanuit een deskundig team, dat 24-uurs bereikbaarheid biedt en een kantoor vlak in de buurt heeft. Rik Gockel van Beter Wonen vertelt : “De bewoners die volgend jaar hier komen wonen, zijn opgegroeid in of rondom Almelo en zijn heel blij dat ze een kans krijgen zelfstandig te kunnen wonen.”

Binnentuin met omwonenden
Door de nieuwbouw van de appartementen ontstaat er aan de achterzijde een binnentuin. Samen met omwonenden en het RIBW is een ontwerp gemaakt dat zorgt voor een goede verbinding en gebruik van het groen tussen de bestaande bebouwing (Appelstraat en Kalkovenweg) en de nieuwbouw.

Start bouw
Peters & Lammerink architecten uit Hengelo is de architect van het woongebouw aan de Thorbeckelaan. Nikkels Bouwbedrijf uit Twello verzorgt de bouw. De bouwwerkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2015 de oplevering.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-10-2014  

Na Urenco nu Buurtzorg Almelo beste werkgever

 

AMSTERDAM/ALMELO – De beste werkgever van Nederland 2014 komt weer uit Almelo. Het Almelose Buurtzorg is de opvolger van Urenco in de categorie met meer dan 1000 werknemers. Oprichter Jos de Blok van de stichting Buurtzorg Nederland won de jaarlijkse verkiezing van Effectory en Intermediair met een score van 8,7 en kreeg de onderscheiding uitgereikt in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Urenco eindigde vorig jaar samen met KLM als eerste.

Buurtzorg Nederland werd tot winnaar gekroond vanwege werkplezier en een "goede fit tussen medewerker en organisatie". Volgens oprichter Jos de Blok kent de stichting geen hiërarchie en stellen verpleegkundigen zelf hun teams samen. "Wie zit er nou te wachten op een leidinggevende?", aldus De Blok die met zijn bedrijf eerder al internationale aandacht trok uit de USA, Zweden en Japan.
Buurtzorg werd in 2011 en 2012 ook al eens eerste. In de jaren 2011, 2012 en 2013 won Buurtzorg eveneens de Gouden Gazelle van het Financieel Dagblad, als snelst groeiende onderneming. Buurtzorg telt inmiddels 8.700 werknemers die hoofdzakelijk als zelfstandige wijkteams o.l.v. een verpleegkundige werkzaam zijn in de zorg.
Zie ANP video-compilatie op YouTube

Archief
Terug naar vorige pagina