Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
18-06-2018  

Krenterig


De PvdA in Almelo wil mondelinge vragen stellen aan B&W waarom VMBO-geslaagden niet in aanmerking komen voor de sinds 2010 bestaande jaarlijkse 'Graduations Party'.
Overigens is het niet alleen een feestje maar legt het Almelose bedrijfsleven er ook contact met de toekomstige hoger opgeleide talenten.
Een noodzaak om de bedrijven in Almelo te behouden en uiteindelijk ook zinvol voor vaklieden uit het VMBO.
 

Je hebt soms politici die ‘op alle slakken zout leggen’. Neem nu de PvdA in Almelo. In de loop der jaren geslonken van absolute machtspartij met soms wel 15 raadszetels naar een schamele 2 zetels. Voor het eerst geen wethouder leveren na de jongste gemeenteraadverkiezing en dan?
Oppositie drijven lijkt dan het credo, maar hoe doe je dat?

Maar eerst even dit. Alle raadsfracties konden na de verkiezing een wensenpakket inleveren bij de informateurs en een voorkeur uitspreken voor een te vormen coalitie. Van de 35 raadszetels werden er door de informateurs 26 geteld die een coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie als meest logisch zagen. Zo gezegd, zo gedaan valt nu op te merken. Bovendien met vier wethouders, gelet op de ‘smalle beurs’ van ons aller Almelo.

Toch hebben de ‘machtsdenkers’ van de PvdA daar kennelijk moeite mee. Alras werd daarom gezamenlijk met GroenLinks, SP (ook al verliezer) en Leefbaar Almelo een ‘links blok’ opgetuigd en werd het ‘wensenpakket’ nog wat opgeschroefd. Dat de stad  (dus alle inwoners die geen recht hebben op vrijstelling van gemeentelijke heffingen) jaarlijks ruim 7 miljoen euro moet bijpassen in het sociale domein doet even niet ter zake. Schande werd uitgesproken over het gepresenteerde coalitieakkoord met een investeringsbudget voor de komende jaren om achterstanden in het publiek domein (straten, wegen, riolering) weg te werken en schande over de doelstelling om het sociale domein efficiënter en minder verliesgevend te maken. Dit al voor het debat over het coalitieakkoord nog moet plaatsvinden.

Dat het ‘Links Blok’ oog heeft voor minder bedeelden in de samenleving is nog wel te vatten. Maar het is geen alleenrecht. Ook de ChristenUnie stelt in de regeringscoalitie zo haar kaders en liet dat beeld ook in de afgelopen jaren zien in de Almelose gemeenteraad. Ook LAS liep daarin de VVD niet rechts voorbij gelet op bijvoorbeeld de inzet voor De Eethoek waar minima geregeld aan kunnen schuiven voor een maaltijd.

Nee, het stadsbestuur in brede zin heeft best oog voor de mensen die het veel minder hebben, maar het moet allemaal wel opgebracht kunnen worden. Enige nuance ten opzichte van de kritiek uit het ‘Links Blok’ is dus op zijn plaats. Het is in ieder geval niet een wijze van oppositie voeren die de PvdA weer op het ‘pluche’ brengt.

Kortom, zinnige oppositie voeren is lastig. Daarin moeten afwegingen en keuzes gemaakt worden. Wat dat betreft schiet de PvdA volledig de plank mis met haar kritiek op de sinds 2010 door het Almelose bedrijfsleven georganiseerde ‘Graduations Party’ voor geslaagden in het HAVO/VWO onderwijs. Doel daarvan is namelijk om hoger opgeleiden meer aan Almelo te binden en om studenten die daarna een universitaire studie volgen, na hun afstuderen weer te bewegen om terug naar Almelo te keren. Het Almelose cq Twentse bedrijfsleven heeft hen namelijk hard nodig!

Dat de PvdA nu na 8 jaar haar schande uitspreekt dat geslaagden van het VMBO niet welkom zijn op de ‘Graduations Party’, slaat de plank volkomen mis en is een toppunt van ‘krenterig’ denken.
Ook in de afgelopen jaren dat de PvdA een wethouder van onderwijs leverde, onderstreepte het gemeentebestuur al een betere binding met hen die de stad verlaten om te gaan studeren met hopelijk een terugkomst!

‘Fijnslijper’

Lees ook:
Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

 
12-06-2018  

19.000 varkens in de isoleer

 

Almelo gaat dan wel prat op zijn groene longen, maar de weidevogels zijn er al jaren uitgezongen.
Geen kruiden, geen bestuivende insecten, geen veldleeuwerik in de wei: dodelijk saai!

Een wegkwijnend landschap, gedomineerd door de Rabobankstal en de kwistig gierende boer!

Hij houdt domweg teveel dieren op zijn grond!

En ...de doodsteek voor de kleine sojaboeren, verdrongen van hun land door de grote agromultinationals. Hoezo "For Farmers"!

Verontrust over de financiële miskleunen in de tijd dat "het Almeloos bestuur" haar gefortuneerde burgers een zonnige toekomst voorspiegelde met het Waterrijk, stel ik voor, dat  de Rabobank de gemeente Almelo een hypotheek verstrekt voor het terugkopen van grond en varkensstallen van de maatschap Dekker. God verhoede 19000 varkens in de isoleer!

Een prachtige investering voor een biologische boerderij in de zeer nabije toekomst.

Om nog een sprankje van vertrouwen in bank en gemeente te houden, zou het de Rabobank en
gemeente Almelo sieren gemeenschappelijk de handen in een te slaan: de gemeente en de lokale Rabobank in een maatschap voor de drie grote P's: People, Planet, Profit!

Paul Bults

 
27-03-2018  

Illegale stort neemt hand over hand toe


26-03-2018 - Tubantia
OVERDINKEL - Aan de Goormatenweg in het buitengebied van Overdinkel hebben onbekenden een grote hoeveelheid afval gedumpt. Meerdere vuilniszakken, platen en een deel van een bankstel zijn achtergelaten nabij de Dinkelbrug.
'Een beter milieu begint bij jezelf', is de cynische toelichting van de politie bij de ontdekte afvaldump. Getuigen van de illegale dumping wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.
 

De gemeenten in Twente zijn al jaren bezig om het scheiden van huishoudelijk afval meer en meer te verleggen naar de burger. Naast de vertrouwde ‘grijze en groene Otto’ voor restafval en GFT-afval zie je ook de intrede van de ‘blauwe en oranje Otto’ voor het inzamelen van papier en verpakkingen zoals drinkpakken, blikjes en kunststoffen (plastics). Daarnaast de aanleg van ‘milieu-eilanden in de wijken bij winkelcentra waar men het afval kan brengen en storten in de diverse ondergrondse containers.
Doel het verminderen van afvalstromen en het vermeerderen van recyclebare stoffen voor hergebruik.
Op zich lovend, maar het einddoel 50 kg restafval per persoon op jaarbasis heeft ook een keerzijden.
In meerdere gemeenten is het diftar-systeem ingevoerd waarbij per storting wordt ‘afgerekend’ per storting en dat heeft tot gevolg dat illegaal storten lonend wordt.
In Enschede is vorig jaar het aantal meldingen verdubbeld tot boven de 6.600 illegale stortingen. De oplopende kosten bedragen nu 420.000 euro.
Op zich geen onwetend gevolg, want elders in Nederland deed zich dat al eind vorige eeuw voor toen Amsterdam Noord werd ‘overspoeld’ door het lozen van vuilniszakken die forensen mee namen uit de boven Amsterdam gelegen gemeenten waar het diftar-systeem toen al opgeld deed.
Een tweede keerzijde is dat dat afvalverwerkers met een verbrandingsoven naheffingen gingen berekenen aan gemeenten die hun jaarquotum niet haalden. Bovendien de klacht dat naat de lagere tonnage ook de calorische waarde sterk verminderde en dus minder ‘warmte’ aan het warmtenet kon worden toegevoegd voor omliggende bedrijven die die warmte nodig hebben. Import van niet gesorteerd afval is het gevolgd, want aandeelhouders (lees gemeenten) willen wel hun jaarlijks dividend ontvangen.
Twente Milieu en afvalverwerker Twence zijn die bedrijven in handen van voornamelijk Twentse gemeenten die aan de voorkant meer en meer de ‘winstproducten’ zoals glas, metaal, papier en verpakkingen dankzij rijkssubsidie afromen ten bate van de gemeentekas.
De burger maakt het met al zijn scheidingsinzet mogelijk. Maar al dat ‘gedoe’ brengt niet het milieuresultaat dat zou kunnen bij mechanische scheiding. Daarin willen de Twentse gemeenten niet investeren. Zij het dat enkele lokale politieke partijen dat juist wel willen.

Kortom het gevolg; toenemende illegale stort bij milieueilanden, het buitengebied en zelfs in natuurreservaten.

Het kan beter!!!

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (4 foto's)...

 
24-03-2018  

Varkensliefde in verkiezingstijd

 

Merkwaardig, dat de CU in  Almelo het goed vindt, dat de Megastal van de fa Dekker 19000 varkens mag bevatten. Dat de VVD zich over deze slepende kwestie zich op de vlakte houdt, verbaast me niet. Deze partij was de vorige raadsperiode bij het echec van het Waterrijk betrokken in een deal voor de opslag van 87000 varkens.
De varkensliefde bij de C.U. gaat  niet verder dan de varkenslucht met luchtwassers binnen te houden in hermetisch afgesloten mega varkenshallen.
En vooral niet praten over de miljoenen tonnen kostbaar bulkvoer, waarvoor onafzienbaar grote landbouwarealen overzee opgeofferd worden. Eindeloos gesleep met dieren. En het hele Nederlandse platteland een grote onafzienbare vlakte, een monocultuur  van raaigras. Geen grutto te bekennen.
Juist  de CU zou als behoeder van de natuur de boeren moeten stimuleren, landbouw en natuur in harmonie te brengen. "Kievit, de koekoek roept de CU!" Daar ligt  voor de CU een schone taak in de Almelose ommelanden.
Merkwaardig dan toch de opstelling van de CU, omdat ze in haar programma voor de verkiezingen juist op moet komen voor het welzijn van de mens. Onecht!
CU, keer terug op je schreden. Groter onrecht voor ons sociale varkentje bestaat niet!

Paul Bults

 
20-03-2018  

Sleepwet, de DDR zou het graag gehad hebben

 

Met de invoering van de zogenoemd ‘sleepwet’ (Wet op de Inlichtingendiensten) krijgt de overheid middelen in handen die de ‘Stasi’ ten tijde van de DDR maar al te graag gehad zou hebben. Daar werkte men nog met ‘verklikkers’ soms zelfs in het eigen gezin, zo bleek later nadat de dossiers werden geopenbaard om in te zien.
Onbegrijpelijk dan ook dat in Nederland juist ouderen voor invoering zijn van de ‘sleepwet’ waardoor ‘en masse’ informatie van individuen kan worden vergaard via telefonie en kabel en ook nog eens 3 jaar kan worden bewaard en worden gedeeld met geheime diensten van bevriende naties zoals Europese landen, de Verenigde Staten en NATO-partners inclusief Turkije. Over het huidige bewind daar en de massa-arrestaties hoeven we het verder dan niet te hebben.
Het verzamelen van ‘Big Data’ houdt ook uw App-berichten in wat toch wel als meest privé kan worden beschouwd in dit postmoderne tijdperk. Ook mogen opsporingsdiensten ‘inbreken’ in uw computer, tablet, smartphone en zo kan worden meegekeken of geluisterd in uw privé-omgeving. Uw smart-tv maar ook de moderne koelkast, de slimme energiemeter of de voortschrijdende digitale techniek in uw auto zijn middelen om uw levenswijze te volgen, net zoals de mobiele telefoon zolang de batterij er nog inzit. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden maar de controlecheque is achteraf. Alleen briefpost blijft nog privé als communicatiemiddel.
Beschouw het niet als ‘zwartkijkerij’ want in diverse rechtszaken is gebleken dat de overheidsdiensten al op individueel niveau gebruik maken van deze technieken.
De bangmakerij voor aanslagen heeft velen zwak gemaakt onder het motto ‘ik heb niets te verbergen’ en zo lijkt het raadgevend referendum een ‘makkie’ te worden voor het kabinet Rutte III om de wet binnen te slepen.    
Helpt het om terrorisme te voorkomen? Ja zeggen de inlichtingendiensten. Nee, zeggen universitaire IT-deskundigen. Met het langdurig opslaan van massale digitale data wordt de hooiberg alleen maar groter waarin de naald verborgen zit. Zij wijzen er op dat bij tal van aanslagen zoals in Londen en Parijs de daders al lang bekend waren bij de inlichtingendiensten en politie maar desondanks konden die aanslagen niet voorkomen worden.
Het reizen naar de USA is al moeilijker geworden vanwege ‘onduidelijke’ gegevens waarover de Amerikanen beschikken. Zelfs uw bankgegevens  zijn niet meer geheim. Omgekeerd mogen de Amerikaanse inlichtingendiensten alleen ‘target’ gericht werken indien voldoende vermoedens van illegale praktijken bestaan. Die informatie delen met andere naties is verboden. Alleen op spionagegebied wordt informatie gedeeld met andere mogendheden.
Maar de nieuwe wet past in het rijtje van het opslaan van meer gegevens van burgers. DiGid blijkt niet zo veilig als gedacht en zo is de vingerafdruk al verplicht bij een paspoort en wordt nagedacht over het aanleggen van een DNA-bank van alle burgers. Iets wat stilzwijgend al gebeurd bij de hielprik van elke boreling.
Kortom ik stem morgen nee tegen de ‘sleepwet’ en de politiestaat in optima forma!

‘Fijnslijper’


PS
En toch hoef ik niets te verbergen om voor te vrezen.

 
11-03-2018  

PVV geleuter


Stöteler wil geen windmolens in Almelo maar o ironie, op de flyer staat een windmolen. Die aan de Nieuwstraat waar mede- verkiezingskandidaat Mark Leus zijn handel drijft in tweedehands auto's.
 

Het verkiezingsprogramma van PVV Almelo (en dat in andere gemeenten) staat vol beloften-geleuter dat wettelijk niet mogelijk is.
Zo wordt beloofd dat er geen plek is voor een moskee, maar Nederland heeft wettelijke vrijheid van godsdienst en kan derhalve de sinds 1974 gevestigde Yunus Emre Moskee aan de Bellavistastraat niet op wettelijke grondslag gesloten noch verboden worden. Dat kan net zo min bij een katholieke of hervormde kerk noch synagoge. Ook kan nieuwbouw niet op wettelijke grondslag verboden worden indien aan alle voorwaarden voor een omgevingsvergunning worden voldaan.
PVV Almelo belooft eveneens sluiting van het AZC. Het vestigen van een asielzoekerscentrum wordt landelijk geregeld en gemeenten moeten daar aan meewerken indien aan alle voorwaarden van een omgevingsvergunning worden voldaan. Ook moeten alle gemeenten naar rato een verplicht aantal asielzoekers huisvesten indien een verblijfsvergunning is verleend. Ook dat is geen gemeentelijk proces. De belofte om het AZC te sluiten is dus pure retoriek. Daar komt bij, dat de lopende vergunning nog jaren loopt. Sluiting, wat niet kan zonder Den Haag, zou bovendien miljoenen euro’s aan besteding schelen binnen de Almelose economie. De steeds wisselende asielzoekers geven hun toelage uit in Almelose winkels. Bovendien, zijn er diverse bedrijven en een onderwijsinstelling als ‘toeleveranciers’ uit Almelo betrokken bij het AZV, en werken er zo’n kleine 80 stadgenoten. Sluiting zou meer dan 100 banen kosten. Niet te vergeten ook dat de gemeente Almelo jaarlijks 250.000 euro ontvangt aan huurpremie.
PVV Almelo wil geen overheidsstimulans van Islamitische feestdagen. Netter zou zijn geen kerkelijke feestdagen. Niet katholiek, niet hervormd, niet joods et cetera maar dat bedoelt men niet met de loze kretologie.
Dan de belofte dat Almelose teruggekeerde Syriëgangers tot persona non grata moeten worden verklaard. Almelo heeft geen Syriëgangers. Zouden die er wel zijn, ligt strafvervolging volgens de nederlandse wet eerder voor de hand.
Kortom zelfs met 35 zetels kan de PVV haar onderbuikgevoelens en beloften niet waarmaken. Het ontwricht alleen de Almelose samenleving.

Sebastian Stöteler, in het dagelijks leven deurwaarder bij GGN, maakte eerder deze week zijn eerste entree tijdens een publiek debat waarin hij bovenstaande punten aanhaalde. Volgens hem is er veel overlast op en rond het AZC en moest de politie veel opdraven om alles in goede banen te leiden. Als je de politieberichtgeving en de jaarcijfers een beetje volgt, komen ze vaker bij Preston Palace dan bij het AZC.
De boute verzinsels van Stöteler kwamen hem op hoon te staan tijdens het debat in café België. Een buurtbewoner van het AZC diende hem van repliek door te melden dat zijn aan een rolstoel gekluisterde vrouw maar al te vaak wordt geholpen door asielzoekers bij een drempel of stoeprand.

PVV Almelo belooft verder verlaging van OZB, verlagen afvalstoffenheffing, afschaffen precariobelasting, parkeren in de binnenstad gratis en terugdringing van administratieve lasten voor burgers en ondernemers. Iedereen wil wel nultarieven maar met een beetje verstand zou je dergelijke loze beloften toch niet doen?
De stad zal eerst haar financiële verliezen uit het megalomane bestuurlijke tijdperk rond de eeuwwisseling moeten wegwerken. Daar kan ook Stöteler niet omheen. Eerst dan kan er een streep door de opcenten van de OZB-heffing (15 procent) en de koppeling met de afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Parkeren 2 uur gratis in blauwe zone willen meer partijen om de trek naar de binnenstad te bevorderen. En wat administratieve lasten betreft, de hoogste lasten berekenen deurwaarders  bij het ‘uitkleden’ van mensen in financiële problemen.
Voor de laatste een kleine geruststelling. Werkgever GGN, u weet wel die van die hoge lasten bij het innen van achterstallige ziekenfondspremies, heeft Stöteler in de regio Arnhem aan het werk gezet. Hem kom je als ‘Dreverhaven’ in Almelo niet al te vaak tegen!

'Fijnslijper'

 
10-03-2018  

Zwerfvuil


Aan machinale scheiding is in de toekomst niet te ontkomen.
a. vanwege toenemende strengere recyclingeisen. China wil gerecycled plastic uit Europa al niet meer hebben vanwege teveel vermenging.
b. vanwege het veel betere resultaat dan bij omgekeerd gescheiden inzamelen waartoe burgers worden gedwongen.
c. vanwege toenemende kosten door illegale stort.
 

Bijna elke raadsfractie in Almelo heeft het afgelopen jaar wel vragen gesteld over het toenemend zwerfafval in en rond de stad. Een toename die vooral te maken heeft met de gerealiseerde afvalinzamelpunten rond winkelcentra en in de wijken.
Tegelijkertijd werd in de aflopende bestuursperiode bij raadsmeerderheid besloten het brengen van grof afval bij de gemeentewerf te beperken tot 150 kg per milieupas. Niet dat er niet voor gewaarschuwd werd dat het uit de hand zou lopen, maar ja als je de macht hebt, kun je daarvoor oren en ogen sluiten.
Inmiddels is het aantal kg per milieupas weer omhoog bijgesteld. Dat heet 'na schade en schande' wijs worden. Maar lang niet alle burgers weten van deze bijstelling en zo wordt nog steeds gedumpt hebben raadsleden vandaag kunnen waarnemen in hun flyeracties bij de diverse winkelcentra. Matrassen, beddengoed, tuinmeubels en hele zakken vol afval die niet door de openingen van de ondergrondse containers passen lagen er weer naast, zoals ook bij het winkelcentrum aan het Van Goghplein.
Nu heeft de gemeente een aantal milieucontroleurs in dienst om daar paal en perk aan te stellen, maar ook dat zet niet echt zoden aan de dijk blijkt uit antwoord van het college van B&W op vragen uit de gemeenteraad. In 2017 werd door de gemeentelijke ‘milieupolitie’ het aantal van 149 boetes uitgedeeld. Of ze ook daadwerkelijk allemaal betaald zijn, leert het antwoord niet.

Dat omgekeerd inzamelen blijkt in elke gemeente een probleem te zijn, gelet op de toename van ‘zwerfvuil’. Niet alleen rond de milieueilanden maar ook in het buitengebied. De provincie Overijssel maakte deze week bekend nog voor dit jaar 2 euroton te willen uittrekken om het ‘zwerfvuil’ in het buitengebied en natuurgebieden op te ruimen.
De gemeente Almelo wil dik 6 euroton uittrekken om elk huisadres te voorzien van een oranje Otto voor het inzamelen van plastic en verpakkingen. Verantwoordelijk wethouder Javier Cornelissen (SP) rekent zich rijk met een hogere tonnage waardoor meer rijkssubsidie in het laadje zou stromen. Een subsidie die al jaren geleidelijk naar beneden wordt bijgesteld. Er zit nog een foutje in zijn motivatie. Zo’n 20 procent van het nu al ingezamelde plastic, komt van het na-scheiden bij afvalverwerker Twence. Die 20 procent verschuift derhalve van de grijze Otto naar de nieuwe oranje Otto en moet in het rekensommetje van Cornelissen worden afgetrokken. Het ‘dekkingsverhaal’ rammelt, maar toch mag de gemeenteraad in haar laatste vergadering in de huidige samenstelling, nog een klap geven op zijn voorstel. Dat heet regeren over het graf!
 
Bovendien, professionals weten dat mechanische scheiding van afval veruit het beste resultaat brengt. Daar kan de burger nooit tegenop ondanks alle goede wil. Alleen dat kost ook geld en daarin wil Cornelissen (en zijn Twentse collega’s) niet in investeren. Niet dat dit nooit gaat gebeuren, maar in ieder geval niet indien de huidige coalitie het nog voor het zeggen heeft.

‘Fijnslijper’

 
01-03-2018  

Goa stemmen, het geet over oe !

Oproep om te stemmen, het gaat over u!
 

‘De politiek dut toch wat ze wilt’, ‘Luuster’n ho mar, ‘Allemoal zakkenvullers’, zomaar wat algemene denkbeelden over politici op een rij. De kloof tussen bestuurlijk Nederland en de burgerij is groot. Niet omdat gemeentebestuurders de burgerij niet opzoeken, maar vooral vanwege massale desinteresse van burgers tijdens informatieavonden in aanloop naar de besluitvorming. Achteraf is dan vaak het geklaag enorm en is de politicus een klungel die nergens voor deugd maar alleen geld in zijn achterzak wil stoppen.
Een desinteresse die je ook ziet toenemen in het verenigingsleven van dam- tot sportvereniging. Steeds minder mensen zijn bereid zich structureel in te zetten voor de club waar men wel lid is. In het verenigingsleven vergrijst het gilde van vrijwilligers en neemt de kritiek toe omdat men een ‘gespreid bedje’ verwacht.  Diezelfde vrijwilligers moeten zelfs meer en meer achter de contributie aan, want ‘leden’ denken dat ze maar op kunnen zeggen wanneer het henzelf uitkomt, de vereniging achter zich latend met weer een financiële tegenvaller.

De lichting burgers die zich in deze aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart wel politiek heeft geëngageerd, zal de maatschappelijke desinteresse en daarop volgende ‘klaagzang’ nog moeten ervaren, maar het zijn wel juist die mensen die mee willen denken over het algemeen belang. Een algemeen belang dat op gemeentelijk niveau maar al te vaak de gevolgen van Haags beleid moet opvangen, zoals o.a. de bezuiniging bij de Jeugdzorg en Wmo-regelingen. De grotere  steden in Twente zoals Almelo, Enschede en Hengelo etc. moeten sindsdien jaarlijks miljoenen euro’s bijpassen. En toch zie je die landelijke politici juist het voortouw nemen in de campagnes voor de komende raadsverkiezingen.
Er zijn zelfs landelijke partijen die hier en daar op gemeentelijk niveau meedoen aan de verkiezingen onder fantasienamen omdat de gevestigde naam te zeer een belemmering is geworden voor goed resultaat. Het traditionele VVD-bolwerk Vlieland is er het schoolvoorbeeld van. Geen VVD, CDA, PvdA of D66 maar namen als Nieuw Liberaal Vlieland (wel met de ‘oud- VVD‘ers’ als hoofdpersonen) of GroenWit dat vier jaar geleden werd gevormd door de PvdA’ers op het eiland.

De Onafhankelijke Senaats Fractie uit de Eerste Kamer heeft becijferd dat de kiezer op lokale partijen een derde van de bestuurlijke ‘macht’ uitmaakt maar dat dit derde deel van het volksstemmingsresultaat amper aan besturen toekomt vanwege de ‘kongsie’ door de traditioneel gevestigde orde van de landelijke partijen.
Almelo is er een voorbeeld van. De miljoenentekorten zijn ontstaan vanuit traditioneel machtsdenken over veel te grote ambities. De burger mag er jaren voor 'dokken' om het financiële ‘gat’ weer te dichten.
Haast erger is nog dat de megalomane denkers van toen zich weer beginnen te roeren nu het gat in de gemeentelijke ruif zich langzaam begint te sluiten. Dit tot schrik van het personeel van de gemeente en de oppositiepartijen die al vele jaren een kritisch geluid lieten horen aan dovenmansoren!

Dus kiek oet wa’j ankruust!

‘Fijnslijper’

 
21-02-2018  

Afval pijnpunt voor de meeste kiezers

 

De Twentse kiezer voelt zich over het algemeen slecht vertegenwoordigd door de lokale politici. Hengelo is daarbij koploper in Twente op de voet gevolgd door Almelo en Haaksbergen, blijkt uit onderzoek van Tubantia. De veranderende verwerking van huishoudelijk afval blijkt tot de meeste onvrede te leiden. Liefst 69 procent van de burgers klaagt daarover. De wettelijke taak van gemeenten wordt in een stijgend aantal Twentse steden uitbesteed aan Twente Milieu en dat zette de verandering in werking door afval steeds meer aan de bron te laten scheiden. Milieueilanden in de wijken was het toverwoord om het door de burger te scheiden afval te kunnen storten. Als extra pressiemiddel wordt het principe van de ‘vervuiler’ betaalt (diftar) ingevoerd middels het hanteren van gedifferentieerde tarieven. Alsof de burger iets kan doen aan de soms onzinnige verpakkingscultuur van de bedrijven. Hengelo loopt daarbij voorop omdat sinds 1 januari ook het restafval moet worden gestort in de ondergrondse containers van het milieueiland. Ook Wierden voerde dit jaar diftar in. Wakkere burgers hebben inmiddels de huurcontainer voor ‘bedrijfsafval’ ontdekt. Gezamenlijk loont dat ondanks de jaarlijkse gemeentelijke basisheffing. Verder geen gezeur, alles kan er in. Het mag niet, maar ja!
Scheiden moet volgens de beleidsmakers om het restafval terug te willen dringen naar 50 km per persoon op jaarbasis. De idealen van de Twentse beleidsmakers zijn hoog, erg hoog. Landelijk ligt de gestelde norm op 100 kg restafval per persoon per jaar. Maar daar hebben de Twentse bestuurders en uitvoeringsvehikel Twente Milieu geen boodschap aan. Zo lijkt het.

In Almelo trok het lokale BBA onder aanvoering van Louis Kampman, nu gefuseerd tot Lokaal Almelo Samen (LAS) vier jaar geleden flink aan de bel over de inzameling waarbij burgers meer en meer tot ‘scheidingsarbeid’ worden gedwongen. Dat leverde drie raadszetels op. Sindsdien is men in Almelo niet meer haantje de voorste om de beleidsvoornemens er kostte wat het kost door te drukken. Het beleid ontwikkelt zich in Twente nu op verschillende snelheden. In Almelo wordt papier, gft en restafval nog steeds opgehaald door Twente Milieu in 2 wekelijkse ophaalrondes. Glas en plastics brengt de burger naar het milieueiland in de buurt, maar dat bestond al langer. In Almelo komt er zelfs een inzamelbak voor plastic en verpakkingen bij aan huis. Volgens de verantwoordelijk wethouder komt dat het scheiden ten goede.

Maar waar moet al dat kunststofverpakkingsmateriaal naar toe?
China, ’s werelds grootste recyclingafnemer,  heeft per augustus 2017 de voorschriften zo aangescherpt dat inzamelaars/exporteurs het ’spul’ niet meer kwijt kunnen. De loodsen in Europa liggen overvol. Van het beetje dat China nog binnen komt, eindigt het meeste in de verbrandingsovens omdat partijen worden afgekeurd. De nota volgens nacalculatie is derhalve enorm. Ook de invoering van de nieuwe Otto voor verpakkingsmateriaal in Almelo is niet goedkoop en kost ruim 6 euroton, zo’n 200 euro per woning. Almelo rekent zich nog rijk met de al jaren dalende subsidie op inzameling van verpakkingsmateriaal. Oppositiepartij LAS waarschuwde er voor dat de wal het schip zou keren en verpakkingsmateriaal uiteindelijk toch in de verbrandingsovens in Nederland eindigt. Dit omdat het sorteerwerk van de burger veel minder recyclebare kunststoffen oplevert dan bij machinale sortering. Kortom het besef dat op papier geschreven idealen nog niet haalbaar zijn zonder investeren in machinale scheiding, is nog niet raadsbreed doorgedrongen.   
De Twentse beleidsvertegenwoordigers van meestal landelijke partijen hebben kennelijk moeite om de realiteit in te schatten. Dat geldt ook ten aanzien van de klachten uit de burgerij die zich meer en meer ergeren aan illegale stort in het buitengebied en bij milieueilanden. Ook dat kost de nodige pecunia.

Een andere afvalverwerker van de Twentse gemeenten is Twence in Hengelo. Restafval wordt er summier gescheiden en het meeste verdwijnt in de verbrandingsoven. Bij Twence klaagt men over een te laag calorisch gehalte en zo verdwijnt ook afvalhout in de ovens om warmte en energie aan de omliggende bedrijven te kunnen leveren. Twence keert jaarlijks winstaandeel uit aan de Twentse gemeenten. Dat doet ook Twente Milieu aan haar aandeelhoudende gemeenten. Die winst niet of slechts deels in mindering gebracht op de jaarlijkse afvalstoffenheffing die burgers jaarlijks wordt opgelegd.   
   
‘Fijnslijper’

 
13-02-2018  

Donorcodicil versus donor bij wet

 

Het lichaam is volgens artikel 11 van de Grondwet onaantastbaar. Zonder uw toestemming mag een arts u niet behandelen, een kapper u niet knippen en zo zijn er vele voorbeelden op te schrijven. Bovendien is artikel 11 ook geborgd via de Venice Commission van de Raad van Europa dat al dit soort wetgevingen en jurisprudentie van vele landen via een database toegankelijk maakt.

Nationaal is artikel 11 verwant aan artikel 10, zijnde de wet op de privacy. De Nederlandse staat maakt echter steeds vaker uitzonderingen op deze wetgevingen die het individu moeten beschermen. Meer en meer tappen van telefoon en internet is daar een voorbeeld van bij artikel 10.

De bescherming van de onaantastbaarheid van het lichaam volgens artikel 11 komt ook meer in verval. Het fouilleren door de politie was al een uitzondering bij verdachte omstandigheden, maar daar komt met de invoering van de donorwet in 2020 nog een uitzondering bij.
Zowel eerder de Tweede Kamer als vandaag de Eerste Kamer hebben nipt ingestemd met de wetswijziging waarbij iedere burger in dit land wordt beschouwd als donor.
Patiënten die een nieuwe nier of hart nodig hebben, juichen de wetgeving toe en uiteraard ook hun naasten. De nieuwe donorwet moet de wachtlijsten verkorten, zo is het uitgangspunt van deze wet waarover 8 jaar gestreden werd in politiek Den Haag.
Onze volksvertegenwoordigers mochten zelf hun geweten laten spreken zonder partijdiscipline. In zoverre is de stemmingsuitslag van bijvoorbeeld de senatoren met 38 voor en 36 tegen een democratische uitslag. Maar toch, een wetgeving waarbij de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam op het spel staat, verdient meer overtuiging.
Temeer omdat al die discussies geleid hebben tot een zwak compromis waarbij de familie van een potentiële donor alsnog de mogelijkheid tot donatie van een lichaamsdeel van hun dierbare kan tegenhouden.
Tot nu kon een potentiële donor dat vrijwillig laten registreren met een donorcodicil en hadden de naasten geen invloed op iemands laatste wil.
Het wordt er feitelijk niet duidelijker op nu iedereen een potentiële donor wordt bij wet. Bovendien voelt dat ook niet goed. Niet voor de potentiële donor maar ook niet voor zijn of haar familie.
Het kan haast niet anders dat velen zich nu zullen laten registreren dat men juist geen donor wil zijn. Al was het maar om de familie niet met een dringend vraagstuk te laten zitten bij overlijden.

Bovendien is lang niet iedereen geschikt als donor. En ook gaan de meesten niet in het ziekenhuis dood maar thuis. Meestal duurt dan een transport naar het ziekenhuis te lang om nog als donor te kunnen bijdragen. Bovendien is de wet op de lijkbezorging dan een belemmering. In medische kringen heeft men juist voorkeur voor verkeersslachtoffers die met assistentie van een trauma-arts zwaar gewond zijn binnen gebracht, maar het uiteindelijk niet overleven. Het stervensproces wordt dan onder medisch toezicht begeleid waarbij veel meer essentiële lichaamsdelen als weefsels, nier, lever, hart en netvlies, kunnen worden benut voor transplantatie.

Er moet nog een hele campagne op touw worden gezet om de burgers goed te informeren over de nieuwe donorwet. Invoering van de wet duurt derhalve tot 2020.
Misschien dat de regering dit nog maar eens alle vele haken en ogen moet overwegen, juist omdat het principe van onaantastbaarheid van het lichaam geweld wordt aangedaan!

‘Fijnslijper’

Lees de informatie van de Rijksoverheid over de nieuwe donorwet.
en
https://nos.nl/artikel/2217153-na-aannemen-donorwet-ruim-30-000-nieuwe-nee-registraties.html

 
10-02-2018  

Doorbraak en grondgebonden landbouw


De 'natte' Doorbraak bezuiden Almelo en het Lateraalkanaal benoorden, zorgen er voor dat de stad droge voeten houdt.
 

Het laaggelegen Almelo midden in Twente  in het verleden bij een beetje hemelwater al snel natte voeten, blijft dankzij  De Doorbraak, een watergang, bespaart van al het overtollig water.
Tegelijkertijd wordt De Doorbraak een juweeltje van natuur. Een 14 km lang zilveren lint dat door het platteland tussen de Twentse en Sallandse Heuvelrug  heen slingert. Maakbare natuur!  Een ecologische verbindingszone, waarin de rietgors, het oranjetipje,de das, de kikker en de reiger zich wonderwel thuis voelen.

Hoe mooi ook het verhaal in de Marke in Wierden door de projectleider van het Waterschap  over de aanleg en natuurlijke ontwikkeling van De Doorbraak, toch wrikt er iets. Waar blijft het ecologisch boeren met het herstel van het befaamde Twentse coulissenlandschap? Een enkele sjoemelboer met kalverliefde licht de hand met mest - en melkquota. Saaie weilanden stikvol stikstof, een deken van mest, een rampzalige terugval van insecten, uitgedunde  houtwallen, onafgebroken maaien.

Kieviten, tureluurs, grutto's, patrijzen, leeuweriken legden het loodje en de prachtige triller van de wulp ijlt nog na in mijn herinnering.

"Topboeren" noemt de Twentse CDA- politica Annie Schreier-Perik het    grootschalig agrarisch ondernemen. Maar het is een sterfhuisconstructie!

Terug naar het evenwicht in de natuur. Lang leve de ecologische boer en de terugkomst van de grutto!


Paul Bults

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-02-2018  

Amen

 

Vanavond ben ik even bij het door Tubantia en Radio Almelo, pardon AAFM, georganiseerde 3e debat ‘Stemmingmakerij’ geweest als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Lekker in de kroeg met een pint erbij. Dus de jas maar aangetrokken om te horen wat de lijsttrekkers en woordvoerders van 15 partijen te vertellen hadden. De PVV bleek het bij haar eerste mededinging naar raadszetels in Almelo te laten afweten, maar ja, dat deed de 'kopman' bij regeringsverantwoordelijkheid ook al eens. In deze geen verrassing.

Aan het begin van de debatersavond werd nog even nutteloos getracht het ‘voetvolk’ bij de les te houden. Natuurlijk werd ook geprobeerd elkaar de loef af te steken. Zo vroeg de voorman van de liberalen zich af of de voorman van de Almelose evenknie van de PVV (PVA dus) eigenlijk wel wist wat een kunstwerk was toen het over cultuur ging. Het was ook wel een schot in open doel, want de PVA’er in kwestie noemde oude geveltjes en een door de gemeente verpatste oude ophaalbrug ook kunstwerken om juist zuinig op te zijn. Subsidie voor het plaatselijke theater hoefde dan weer niet volgens de PVA’er, terwijl de gemeente juist het goedkoopst uit is van alle met Almelo vergelijkbare steden met een theater. De stad was in ruim 18 jaar in totaal dus dik 20 miljoen harde guldens goedkoper uit dan wanneer de gemeente zelf de exploitatie had behouden van het vroegere De Hagen.

De wijkcentra was ook zo’n onderwerp. De een vindt dat ze dicht kunnen, de ander dat ze juist vanwege de sociale wijkfunctie open moeten blijven en zelfs vindt een woordvoerster dat er juist meer in wijkcentra geïnvesteerd moet worden.
Ik geef het toe, de in Apeldoornse handen zijnde exploitatie van de wijkhuizen kost een smak geld. Maar dat dan alleen omdat de vrijwilligers na decennia min of meer de laan werden uitgestuurd mede door die partij die nu meer wil investeren. Dit alles zodat de kaartenbak van de sociale dienst tijdelijk iets geledigd kon worden. Naast werkervaringsplekken leverde dat ook wat Haagse subsidie op maar vaste banen kwamen er niet uit voort!
Het kan dus anders en het moet dus anders, want nu zijn de wijkcentra vooral plekken om ruimte commercieel te verhuren. Hoe anders? Daar kwam op deze avond geen duidelijk beeld uit.

In de kroeg werd er dus amper geluisterd en was het geroezemoes overheersend. Rest het nut van het debat voor de radioluisteraar zou je dan denken. Nou ja, de lokale omroepdirecteur zat per toeval in de trein huiswaarts en dus werd ‘stemmingmakerij’ gevolgd. Bij aankomst in de kroeg was zijn commentaar allerminst juichend. ‘Ik heb uit schaamte het geluid zo zacht gezet dat niemand in de trein kon meeluisteren. Wat zouden ze anders niet van dat niveau (debaters) moeten denken?’

Rest mij een Amen!

‘Fijnslijper’

 
01-02-2018  

Snot voor de ogen


Laurens ten Dam is ook een sportman die zich letterlijk het snot voor de ogen fietst.
Gelijkende foto's van profvoetballers zoek je echter tevergeefs.
 

Binnen de KNVB wordt heel wat gesteggeld om de teloorgang van ons nationale elftal om te buigen in een inhaalrace voor een betere plek op de internationale FIFA-ranking.
Je ontkomt er dan als beleidsbepalers niet aan om naar oorzaken te zoeken in de hoop met een beleidsombuiging het verloren gegane terrein te herwinnen.

Kunstgras wordt als een van de oorzaken gezien. Enorme bullshit want nagenoeg alle grote topclubs op deze aardkloot hebben trainingsvelden met kunstgras of hybride-gras, maar ook het geld en kennis om speelvelden met natuurgras optimaal te laten groeien en te prepareren.

Een andere kritiek is de samenstelling van de eredivisie met 18 clubs waarbij steevast de vaste top 3 bestaat uit Ajax, PSV en Feyenoord en soms AZ . ‘Het aantal moet terug naar 16 clubs’, zeggen de betweters. De toppers zouden dan een onderlinge nacompetitie spelen en daardoor meer ‘weerstand’ ervaren. De gedachte daarbij is dat dan het niveau beter zou worden en meer concurrerend zou zijn met het niveau van de landen die ons op de  FIFA-ranking voorbij zijn gestreefd. Een blik op die competities leert echter dat er geen enkele uit 16 clubs bestaat en dat ook in die topcompetities de koploper enorm op afstand staat net zoals in Nederland. Opnieuw dus bullshit. 

Maar wat is dan wel de oorzaak van het wegzakken op de FIFA-ranking?
Nou, gewoon een periode van minder talenten bijvoorbeeld of het steeds meer rammelen met de geldbuidel door de clubs in het buitenland. Spelers op het tweede niveau verdienen er meer dan hier in de eredivisie. Landen als Denemarken en Noorwegen kunnen daar al jaren over meepraten.
Nee, ook geld, of liever gebrek aan geld, is niet alleen de oorzaak. Wat mijns inziens ook hoog scoort, zijn de randverschijnselen van onze voetbalverzorgingsstaat. Talenten worden al vroeg in de watten gelegd en kunnen te vroeg hun zakken vullen in het buitenland. Teveel beschermd ook in trainingsarbeid. De Nederlandse trainers die in de huidige toplanden hebben gewerkt, beamen dat allemaal.
Onze talenten zouden zich bij hun club feitelijk het snot voor de ogen moeten trainen, net zoals  onze schaatsers, hockeyers (sters) en handbalsters dat doen voor veel minder geld. De voetbaldames zijn die weg al ingeslagen!

Een toptrainer/teambuilder bij de KNVB doet dan de rest. Daar hebben we bij de bond geen technisch directeur voor nodig. Die cultuurbewaker moet juist bij elke club zitten!

‘Fijnslijper’

 
19-01-2018  

Red de varkens, red de roeken, red Aadorp

 

In februari 2014 overwoog het College van de gemeente  Almelo een agrocentrum met 87000 mestvarkentjes! Gevoelig als ze was voor een pact tussen de lobby van varkenshouders en de landbouwuniversiteit van Wageningen. IJlings ingetrokken na hevig protest van de Aadorpse  bevolking!
In januari 2018 wil ondernemer Dekker van varkenshouderij Agron met als voornaamste activiteit het in recordtijd vermenigvuldigen van vleesvarkens met behulp van dekberen en kraamzeugen van van 6000 naar 19000 varkens. Een waar feest voor de groteske varkenshouderij, niet voor de dekberen!
Met de Natuurwetvergunning van de provincie Overijssel als hoeder van de natuur, kan Dekker  zijn gang gaan. De gemeente Almelo  bij monde van  de wethouder van de ChristenUnie- met hoog in het vaandel het rentmeesterschap is er nog niet uit! En rentmeesterschap is toch meer dan een centenkwestie?
Toen de populieren, habitat van de roeken, in Aadorp, grenzend aan het  Waterrijk nog tot in de hemel groeiden, - nu gekapt door de gemeente Almelo met de Natuurbeschermingswet in de hand, klotste het geld ogenschijnlijk over de planken en financierde Almelo een villapark voor de vermogenden. De grond kocht ze daar ter plekke, waaronder die van boer Dekker. Maatschap Agron kocht de grond terug na het rampzalig failliet van de Almelose uitbreidingsplannen!
En daar heeft de CU - wethouder buikpijn van! Want dat grapje kan Almelo zo maar miljoenen kosten, na bindende inspanningsverplichtingen van haar kant! Principieel als hoeder van de natuur ziet hij de kaalslag op het platteland, het teloor gaan van elke diversiteit - geen bloemenkruiden, geen insecten, geen vogels, enkel raaigras volgeplempt met reusachtige bouwsels voor koeien en varkens.
Daar staat de ChristenUnie niet voor en ook niet de mensen uit Aadorp!

Paul Bults

PRRS en mycoplasma verspreiden tot 9 km via lucht


 
17-12-2017  

Blunders

 

De gemeente Almelo heeft zich weer wat op de hals gehaald met de bouwvergunning voor een overkapt terras voor het Rijksmonument uit 1691 aan de Grotestraat waarin restaurant ‘t Wetshuys is gevestigd. De lomp ogende ‘wintervoorziening’, dat meer als een permanente overkapping oogt, ontneemt nagenoeg het zicht op het monumentale bouwwerk, blokkeert volledig de Molenstreng naar het historische Kolkje en belemmert het zicht inwaarts de City Promenade zoals de Grotestraat Noord als van ouds her de winkelstraat van Almelo ook wel genoemd wordt.

Een verleende vergunning getoetst aan de normen van welstand en het nieuwe terrassen en uitstallingsbeleid. Hoe kan dit, vraag je je af?
Is er niets geleerd van de ‘affaire’ Sinnema? Wijlen bloemenkoopman Rudie Sinnema bouwde in de jaren ’90 een bloemenkiosk op de kop van de City Promenade. Een flinke investering op het duurste stukje grond van de stad en uitgerust met koeltechnische voorzieningen om de bloemen langer verkoopbaar te houden in dit ‘glazen paleisje’.
Maar Sinnema bleef in zijn hart ook marktkoopman en stalde de bloemen tijdens de openingsuren rijkelijk uit rond zijn ‘glaspaleisje’. De doorgang belemmerend en in combinatie met de grote parasols bij ’t Wetshuys ook nog eens zicht ontnemend. De brandweer trok aan de bel vanwege de belemmerende doorgang bij calamiteiten, zoals ook eerder bij terrasbebouwingsplannen rond De Stadsherberg op de hoek van de Kerkstraat. Kennelijk speelden de overwegingen van toen, nu geen rol?
Tal van bekeuringen konden Sinnema niet stoppen in zijn uitstaldrift. Uiteindelijk moest Sinnema van overheidswege wijken. Men werd het echter niet eens over de te betalen vergoeding. Er mocht namelijk niet teveel gemeenschapsgeld aan de strijkstok blijven hangen. De ‘oplossing’ werd gevonden via een ‘vriendendienst’ van projectontwikkelaar Willy Welles van het inmiddels ter ziele Megahome. Deze kocht Sinnema uit voor een fiks niet nader geopenbaard bedrag. De gemeente kocht de opstal en grond voor een aanvaardbaar marktconform bedrag terug van Welles, maar compenseerde deze in zijn gecreëerde ‘verlies’ met gunstige bouwkavels elders in de stad. Het nog maar enkele jaren oude bouwwerk van Sinnema kon vervolgens worden gesloopt. Raadsnestor Stork (ALA) vroeg er nog naar toen de rol van Megahome eerst in 2013 ‘per ongeluk’ werd geopenbaard.

Nu dan opnieuw geblunder rond de entree van de City Promenade. Volgens Stadsbouwmeester Robin Veenink is de bonkige megalomane terrasoverkapping bij ’t Wetshuys niet in overeenstemming met de bouwaanvraag verrezen. Veenink schouwt in opdracht van de gemeente de Welstandsnormen en overlegt in deze met plannenmakers en indieners van bouwvergunningen. ‘Ik ben me rot geschrokken. Het is zo ontzettend lomp en lelijk geworden. Ik werd er verdrietig van’, zegt Veenink in Tubantia. Veenink pleit dan ook alsnog voor handhaving en wil dat de exploitanten van ’t Wetshuys de terrasoverkapping aanpassen naar het volgens Veenink zo sierlijk ogende 'papieren' ontwerp bij de bouwaanvraag.

Als Veenink gelijk heeft, dan moet dat. Maar de gemeente kan als eigenaar van het Rijksmonument natuurlijk ook de huur opzeggen per einde van de huurtermijn van ’t Wetshuys!

Dat kan wel eens de goedkopere route zijn!

(Of nog beter, bouwaanvragen gewoon weer publiceren in een weekblad, dan kan er tenminste bezwaar worden gemaakt.)


‘Fijnslijper’

 
04-12-2017  

deRepubliek; Siemens, vrijmarkt, stuitende politiek

 

Het is hartroerend hoe stad en ommeland begaan zijn met de toekomst van Siemens in Hengelo, maar het geeft ook te denken. Politiek is een veelhoofdig fenomeen, om niet te zeggen een veelkoppig monster. Het gaat al te vaak om de verscholen bijbedoelingen. Vuile handen en badkuipen schoonwaswater. Pontius Pilatus zou er bij verbleken….

Lees verder via
De Roskam

 
27-11-2017  

Schoffelen

 

Dat de politiek nog wel eens voor de muziek uitloopt, komt vaker voor. Zo ook bij de raadsmeerderheid in Almelo om mensen in de bijstand als tegenprestatie aan het onkruid schoffelen te zetten.
Op zich is er niets mis mee om mensen met recht op bijstand een tegenprestatie te laten leveren, maar dan wel binnen de regels. Zo moet dat fysiek mogelijk zijn en niet iedereen is dat, maar mag een dergelijke tewerkstelling ook niet leiden tot verdringing van regulier werk en daar lijkt dit plan al snel op. De stad heeft flink bezuinigd op het onderhoud van het openbaar terrein en dit grotendeels uitbesteed aan Twente Milieu. Gedwongen door een schuldenlast uit de periode van megalomane plannen om te willen groeien naar 100.000 inwoners. Maar de burgers klagen over hoe desolaat de stad er regelmatig bijligt en dan worden sommigen in de gemeenteraad ‘creatief’.

In Twenterand speelde enkele jaren geleden een soortgelijk iets. Daar werden ‘steuntrekkers’ ingezet om trottoirs opnieuw te bestraten. Het doel, de noodzakelijke kleinere klussen klaren om geld te besparen. De lokale stratenmakersbedrijven kwamen in opstand en met succes. Want zij moesten personeel ontslaan vanwege de bezuinigende overheid. Een schoolvoorbeeld van het verdringen van werk, terwijl arbeid toch het grondrecht kent van volwaardig betalen voor volwaardig werk.

In Almelo wil een raadsmeerderheid dus dat dat bijstandsgerechtigden in piektijden bijspringen. Let wel, met behoud van bijstand en dat is minder dan het minimumloon!
Niet aan beginnen dus. De stad telt ruim 2.800 mensen in de bijstand. Zo’n 20 procent is arbeids-onbekwaam en heeft hulp nodig. De anderen werken voor het opdoen van werkervaring bij bijvoorbeeld Soweco of zitten met subsidie in proefprojecten bij werkgevers of zijn in deeltijd aan het werk als vrijwilliger bij verenigingen en instanties om werkritme op te doen. 

Schoffelen mag best’ als gewone Nederlander, maar dan als werknemer met bijbehorend loon.
Dit met verwijzing naar de grote roerganger in Den Haag die luidkeels beweert dat werken loont !

‘Fijnslijper’

 
23-11-2017  

Vrijheid van ondernemen

 

In Nederland werd de vrijheid van ondernemen altijd als een groot goed beschouwd. Dat kapitaalkrachtige ondernemingen daarbij kleinere uit de markt drukten, was nimmer een issue.
Neem detailhandelsreuzen als IKEA, Mediamarkt en BCC zij veroverden de markt en alleen specialisatie, vakmanschap en service waren nog de middelen voor middenstandsondernemingen om het hoofd boven water te houden. Sommige familiebedrijven presteren dat al 100 jaar of meer.

Hetzelfde geldt voor zogenoemde doe het zelf bouwmarkten. Gamma en Praxis kregen de vrije hand ten koste van de kleine zelfstandige doe het zelf winkels die met franchise-modellen het tij nog wilden keren.
Nu grotere Europese spelers als Bauhaus en Hornbach zich nadrukkelijk melden op de Nederlandse markt, schreeuwen Gamma en Praxis moord en brand en wordt procesgang niet geschuwd om gemeenten in het keurslijf te dwingen.
Het verzet wordt verbreed met allianties van MKB-bedrijven die leegstand in de binnensteden wijten aan deze ontwikkeling.
Ten dele is dat waar. De komst van meubelboulevards zoog woninginrichtingen weg uit de binnensteden, maar dat is het dan ook. De grootste oorzaak van winkelleegstand in de binnensteden is te wijten aan zaken als duurder betaald parkeren, alsmaar stijgende OZB- en andere gemeentelijke heffingen maar vooral door de exploderende verkoop via webshops.

Wat Bauhaus en Hornbach doen, is niet anders dan wat eerder Gamma en Praxis zelf bewerkstelligden.  ‘Eten of gegeten worden’, is feitelijk de basis van economisch renderen en zo lang Gamma en Praxis dat nu tranen-trekkend bestrijden met hulp van MKB-allianties, komen hun klanten feitelijk tekort en loopt men voorbij aan de principes van de vrije markt. 

Het brengt misschien ook nog wat goeds. Zo’n woonboulevard als in Almelo, kan worden gesloopt indien Gamma en Praxis verdwijnen door de komst van Hornbach. De visie van de Sportboulevard kan dan mogelijk worden verdiept en de groei van leegstand is dan voor Almelo gekeerd in krimp van leegstand. Maar dat heeft dan weer niets te maken met de binnenstad. Dat is een probleem op zich en hangt meer af van de visie in het stadhuis en de creativiteit van de MKB-ondernemers. Daar is geen breed Twents onderzoek voor nodig !

‘Fijnslijper’

 
10-10-2017  

Paard in de tuin

 

Je woont in je geboortehuis en paarden is je liefhebberij. Gelukkig is er ook nog een lapje grond rondom en dan is het verleidelijk je paard bij huis te stallen. Mag dat? Wettelijk ja, want een paard is  een gedomesticeerd landbouwhuisdier, net zoals koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen en ganzen. Maar ook ezels, pelsdieren en vissen en tegenwoordig ook exoten als lama’s, struisvogels en kamelen. 

In Aadorp aan de rustieke Gravenweg , leidt het houden van een paard in de achtertuin tot problemen met de buren. Zij klagen over stank en overlast wanneer het paard getraind wordt in de ‘bak’ achter het huis van de vrijgezelle buurman. Deze hobbyfokker wil het paard voor geen goud weg doen, omdat het een nakomeling is van het paard waar hij vroeger op reed. De klagende en pestende buren willen rust en tevens dat het paard verdwijnt. De gemeente Almelo schakelde een mediator in die in overleg met klagers en paard(en)houder samen tot afspraken kwamen hoe vaak er per week met het paard in de ‘bak’ gesprongen mag worden. Ook moet de omheining van de ‘bak’ iets verder van de erfgrens.

Ja, in het rustieke Aadorp slaat ook de stadse mentaliteit toe, terwijl het toch geen mensenleven geleden is dat binnen de bebouwde van Almelo (tegenover Copyprofs aan de Bornsestraat) nog een echte stadsboerderij was met koeien en een paard. Ook werd destijds aan de Maardijk nog een springpaard in de schuur achter het huis gestald, terwijl het beestje amper door het gangpad kon.

Als na de gemeentelijke mediator-actie aan de Gravenweg ook nog het pesten is gestopt, is alles in Aadorp weer pais en vree. Zo niet, dan moet de politie handhaven, want een paard in je eigen tuin mag gewoon en pesten niet!

'Fijnslijper'

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-08-2017  

Knollenveld of 'grass'


Met de aantekening dat Vitesse in het Gelredome hybride-grass heeft van Greenfields.
 

Een fiks aantal Nederlandse voetbalsterren van weleer en heden heeft zich voor het karretje van de sportredacteurs van het Algemeen Dagblad  laten spannen om kunstgras in het vaderlandse topvoetbal te weren. Onder hen o.a. Ruud Gullit die ook wel eens wat anders beweerde.
Als hoofdreden wordt beweerd dat Nederland de aansluiting mist met de internationale top vanwege het kunstgras. Het kunstgras zou geen goede basis vormen voor de ontwikkeling. Meer blessures wordt eveneens opgevoerd maar dat is door academisch onderzoek al lang van tafel geveegd. Vroeger leerde men voetballen op straat (Cruyff) 'Het is geen voetbal meer maar een ander spelletje', is nog zo’n drogreden. Hoezo, zijn de spelregels veranderd?

De ouderen onder ons kunnen zich de discussies en klaagzangen in kranten van pakweg 40 à 50 jaar geleden nog herinneren wanneer de topclubs van toen de provincie in gingen. In de kampioensbeelden van Feyenoord was onlangs nog op TV te zien hoe de velden er soms uitzagen. Er werd toen schande gesproken over het onderhoud van velden die er vaak als een knollentuin bijlagen met gewalst zand al voor de winter in de doelgebieden. Ja, toen al werd Feijenoord geroemd om haar grasmat net zoals Feyenoord ook nu nog steeds veel tijd, moeite en geld steekt in het onderhoud van de grasmat in De Kuip. In de Amsterdam Arena, pardon Johan Cruyff Arena, wordt het ‘matje’ jaarlijks drie keer vernieuwd, omdat het gras er niet wil groeien. In het Philips Stadion branden de 'groeilampen' de hele week. We hebben het dus over de traditionele vaderlandse top 3, de clubs die over meer geld beschikken dan de andere clubs maar ondanks een betere (en vooral duurdere) trainersstaf en betere accommodaties toch de aansluiting mist met de wereldtop.

‘Het is de schuld van het kunstgras’, zeggen de actievoerders van het AD. Als kwade genius wordt Jan Smit opgevoerd, de ex- preses van Heracles Almelo die het als eerste aandurfde ‘zijn Bvo’ op kunstgras te laten uitkomen. Smit zou zich volgens de actioevoerders onsterfelijk kunnen maken door als ‘nieuwbakken’ voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB het kunstgras in het betaald voetbal ook weer af te schaffen. ‘Als hem dat niet lukt, is zijn voorzitterschap mislukt’, schrijft Sjourd Mossou zelfs in AD.

Maar hoe zit het dan werkelijk bij de internationale top? Bijna alle internationale topclubs hebben de beschikking over kunstgras. Of dat nu een buitenveld is of in een hal. Bij slecht weer of een slecht veld wijkt men voor de training met regelmaat uit naar kunstgras. Bayern München, Real Madrid,  Ac Milan, Inter et cetera hebben kunstgrasvelden op hun trainingsaccommodaties. In Engeland gebruiken de ‘toppers’ vaak hybride grasvelden. Dat is natuurgras dat door geweven kunstgrasvezels heen groeit en zo de schade van het natuurgras beperkt.   Ook het Stade de France in Parijs werd tijdens het WK Rugby van hybride gras voorzien.

Het verliezen van de aansluiting met de internationale top heeft dus werkelijk niet zoveel met gras of kunstgras te maken, maar des te meer met kapitaal. Johan Cruyff (1947) vertrok pas in 1973 op 26-jarige leeftijd bij Ajax om zijn debuut te maken bij Barcelona. Tegenwoordig worden Nederlandse talenten al rond hun 16e jaar weggelokt door buitenlandse topclubs. Denemarken en Zweden ondergingen die ervaring al eerder. Feyenoord en Heerenveen gaven al sindsdien hun ogen goed de kost in Noord Europa. PSV en Ajax kijken veel rond in Zuid Amerika. Ook steken de Nederlandse topclubs nationaal gezien het meeste geld in de scouting en in de jeugdopleiding. Zij profiteren dus het meest van alle Nederlandse clubs als er op de vaderlandse velden weer een talent internationaal wordt gescout al voordat zij bewezen hebben een echte topper te zijn.

Het geklaag over kunstgras heeft dus vooral een ‘vals’ sentiment. Jan Smit en zijn rechterhand Nico-Jan Hoogma wezen met kunstgras het vaderlandse voetbal deels de weg om goedkoper aan het ‘internationale lijntje’ te blijven hangen door vast te houden aan kunstgras. De verkoop van spelers als Oussame Tannane (St. Etienne), Robin Gosens (Serie A), Justin Hoogma (Bundesliga)en Samuel Armenteros (Serie A) is aanleiding genoeg om dat aan te nemen, Bas Dost buiten beschouwing gelaten. Jan Smit liet ook nog eens veldverwarming aanleggen om het speelveld annex trainingsveld (zonder rubberkorrels) in de winter optimaal te kunnen benutten. En ja, het zou wellicht mooi zijn dat hybride-grasvelden ook meer ingang kregen op de velden van de Nederlandse ‘toppers’. Misschien wel juist bij Ajax PSV en Feyenoord. Kan Jan Smit misschien eens aan dat koordje trekken?!

‘Fijnslijper’

PS
Van eredivisie t/m 3e divisie spelen inmiddels 55 clubs op kunstgras, ook Jong AZ, Jong Vitesse en Jong PSV.

 
19-08-2017  

Land van Lot

 

Op de website van De Roskam beschrijft hoofdredacteur Han Pape zijn visie over bestuurlijk Twente onder de noemer  De Republiek met als titel; ‘Gelukkig hebben we wél kostbare bestuurspaleizen
 

 
08-06-2017  

Oons Annie is de droad kwiet

 

Annie Schreijer-Pierik, de struise boerin uit Hengevelde en Europarlementariër voor het CDA is ’n luk de droad kwiet. Als enige van het vijftal CDA’ers heeft Schreijer namelijk geen externe accountantsverklaring ingeleverd als verantwoording van 4.300 euro per maand aan onkostenvergoeding. Nu is zij niet de enige, want van de 751 Europarlementariërs doet het overgrote deel dat niet en net zomin de Nederlandse afgevaardigden van de VVD, de PVV en de SGP, zo bleek uit een onderzoek van 44 journalisten uit de Europese Unie.

Oons Annie vindt dat ‘bonnetjesgedoe’ maar grote onzin en laat haar eigen accountant een jaaropgave maken voor de belastingdienst. Daarmee is voor haar de kous af, denkt Schreijer die het CDA diende in de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer en in 2014 als ‘lijstduwer’ met meer dan 110.000 voorkeurstemmen toch het Europarlement ‘binnenwandelde’ ten koste van een partijgenoot die bleef steken op 33.000 voorkeurstemmen. Nu hebben de CDA-kandidaten op een verkiesbare plaats een verklaring ondertekent dat zij zich aan de strengere verantwoordingsregels van het CDA houden, maar oon’s Annie niet, omdat zij geacht werd toch geen zitting te nemen in het Europarlement. Dat was dus een misrekening, want as Annie ergn’s veur geet, dan ok met volle pulle.

Oons Annie zit dus afwisselend in Brussel en Straatsburg. Voor Nederland, maar vooral voor Twente, krek ze dat deed in de Tweede Kamer. Even gaan staan tijdens de begrotingsbehandeling was voor minister-president Balkenende al reden genoeg om te verzuchten dat Twente niet wordt vergeten.
Kijk, dan kom je in de telefoonagenda van die andere voorvechter voor Twente, Henk Bolk uit Almelo. Tijdens het jaarlijkse ‘Haringhappen’ bij Bolk Transport kom je dan ook heel wat Haagse politici tegen, want Bolk wil een bredere A1 (komt), voor grotere vrachtschepen bevaarbare Twentekanalen, (komt), Twente als logistieke ‘hotspot’ (komt) en een betere wegverbinding tussen Twente en Zwolle waar nog flink aan getrokken wordt om het Bolk helemaal naar de zin te maken.

Ik ontmoette ‘Oons Annie’ voor het eerst bij dat ‘Haringhappen’. Nu geldt ze als makkelijk benaderbaar, maar in dit geval was het anders om. ‘Woar ken ik oe van?’, zei Annie tegen mij terwijl ik net een haring als God's woord in een ouderling naar binnen had laten glijen. Wijlen mijn grote vriend Harrie Nijhuis was me, adrem als hij was, voor. ‘Van’t daansen bij Veehof in Hengevelde’, grijnsde Harrie. Annie keek me nog eens aan en ik zei ’het zou zomaar kunnen want ik kwam daar in mijn jeugd nog wel eens met het Almelose ‘peerdevolk’ dat al ruim 50 jaar aan de weg timmert met de Almelose Ruiterdagen, het grootste hippische evenement in omvang in Europa. ‘Joa, joa, zij Annie in de Twentse betekenis. Alleen daarom al moet Annie de knopen van haar mantelpakje nog maar eens tellen, net zoals de bedragen van de ‘bonnetjes’ in de juiste kolom!

‘Fijnslijper’


PS
Oons Annie heeft inmiddels beterschap beloofd aan het partijbestuur van het CDA en gaat vanaf nu wel een bonnetjesadministratie aanleggen voor controle achteraf.

 
19-05-2017  

Kuyt

 

Niets ten nadele van Dirk Kuyt. Bejubeld bij Fc Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe SK, het Nationale elftal  en wederom Feyenoord. Het behaalde kampioenschap in de Kuip tegen ‘bij toeval’ Heracles Almelo, als men een week eerder niet had verzaakt op Woudestein,  noemde hij het mooiste succes uit zijn rijke sportcarrière.

De geboortige Katwijker hing deze week zijn ‘kicksen’ in de wilgen. Maar eeuwige dank voor zijn inzet met dat krachtige lijf dat hem 20 jaar op de been hield in het betaald voetbal. Twintig jaar het toonbeeld van gedrevenheid en altijd sleurend voor succes. Nooit opgeven is een drijfveer waarover maar weinigen beschikken. Dirk Kuyt deed het en moest het. Als voetballer beschikte hij niet overdadig aan technische begaafdheden. Hij was geen Pele, Cruyff, Eusebio of Messi om maar een paar wereldtoppers te noemen en zo bleek werklust zijn redding evenals de gave om teamgenoten op sleeptouw te nemen.

In het laatste jaar van zijn carrière bleek ook sleet aan dat strakke lijf. Na gedane inspanning wat meer tijd nodig om te recupereren zoals dat in wielertermen heet. Hij werd zelfs af en toe bankzitter maar ook in dit laatste voetbaljaar stond hij er weer op het cruciale moment om Feyenoord met drie doelpunten tegen Heracles aan het lang gewenste kampioenschap te helpen.

Sleet erkennen is moeilijk ook voor de nooit opgevende sportman Dirk Kuyt, gestopt na zijn mooiste titel.  ‘Na voetballen op kunstgras had ik meer tijd nodig om te herstellen’, zei Dirk deze week. Maar ja, inmiddels 36 dan wordt herstellen na inspanning en zeker de inspanning die Dirk altijd levert, altijd wat lastiger.  In dat licht bezien moet zijn weerstand tegen kunstgras dan ook eerder geduid worden. Het zij hem vergeven!

‘Fijnslijper’

 
25-04-2017  

Wees nobel

 

Na de financiële crisis van de afgelopen jaren is het grootkapitaal naarstig op zoek naar meer winst. Zo ook het Amerikaanse PPG Industries dat haar oog heeft laten vallen op haar grootste concurrent AKZO Nobel uit Nederland. Aangedreven door hedgefondsen is geen bedrijf met duurzame toekomstvisie meer veilig tegen ongewilde overnames.
Zo’n fonds is Causeway Capital uit Los Angeles, met 6,8 procent van Akzo’s kapitaal de grootste aandeelhouder en voorstander van de éénmalige verkoopcash. Een andere voorstander van verkoop is het Amerikaanse Elliott Management met ruim 3 procent aandelen. Het bestuur en de raad van commissarissen van AKZO Nobel willen echter niet verkopen, net zoals kort geleden Unilever ook niet wilde en og maar nipt kon voorkomen.
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van AKZO Nobel van woensdag bleek dat aandeelhouders met in totaal zo’n 30 procent aandelen kritisch is dat AKZO Nobel topman Ton Büchner niet met PPG Industries wil praten. Deze heeft al plannen gepresenteerd om de chemietak van AKZO Nobel nog dit jaar te verkopen om de aandeelhouders achter zich te houden. Dat blijkt weinig te helpen om de aandeelhouders die kiezen voor het snelle geld binnenboord te houden. Het stelt de wereldwijd 47.000 werknemers van AKZO Nobel niet gerust, want de praktijk leert dat diegene die wordt overgenomen ook de koopsom uiteindelijk betaald.
Het Nederlandse personeel stond op de barricaden en lieten de aandeelhouders voor aanvang van de vergadering weten hoe ongerust men is. Dat is ook minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hij is voorstander van een sterk Nederlands bedrijfsleven dat kan concurreren op de wereldmarkt. Toch lijkt AKZO Nobel, dat groter is dan PPG, niet opgewassen tegen de druk van de ‘graaiers’ die alleen maar snel geld willen verdienen door aandelen te kopen en bedrijven te verkopen. Met hen gaan dan ook vaak de kleine aandeelhouders overstag, bang dat men is dat men de boot mist en achteraf niet of minder heeft geprofiteerd.
De Tweede Kamer schreeuwt om beschermingswetgeving nu AKZO Nobel in andere handen dreigt te vallen. Zeg maar 'The Netherlands First', naar voorbeeld van ene Donald Trump. De vakbonden vrezen ontslagen evenals het personeel en dat is waar het in feite om gaat. Amerikaanse bedrijven hebben al lang bewezen dat men telkens de productie verplaatst naar landen waar de lonen goedkoper zijn. Het kan anders en het moet anders. Kijk naar Duitsland waar familiebedrijven er voor zorgen dat het land al jaren achtereen een overschot op de betalingsbalans heeft. Daar kunnen ze in Amerika een puntje aan zuigen. Het moet anders en het kan anders.
Vanaf nu koop ik geen PPG producten meer zoals Sigma Coatings, Histor, Rambo, Veveo Coatings, Boonstoppel Silicat, Siloxab, Glidden en  PPG Deltron. Een aantal van deze merken hebben zelfs een Nederlandse oorsprong en vielen al eerder in handen van PPG. Als ik die merken in het schap laat staan, kunnen u, de aannemers en de schilders het ook. 'Buy Sikkens', zeg maar of Flexa, CetaBever, Hammarite, Delux en Alabastine om een paar nobele producten te noemen,  Zegt het voort in Nederland en Europa zodat het een olievlek wordt waarop PPG onderuit gaat !

‘Fijnslijper’

20-05-2017
Kabinet wil pauzejaar invoeren bij vijandige bedrijfsovernames.

 
12-04-2017  

Klushuisjes

 

Ooit had de gemeente Almelo plannen voor een fiets- en wandelbrug over het stationsemplacement om de City Haven en de Wierdense Hoek, zoals de wijken Kerkelanden en Aalderinkshoek ook wel werden genoemd, met elkaar te verbinden. In het Almelose stadhuis dachten de ‘regerende’ partijen CDA en PvdA en wisselend D66 en VVD dat alles de hemel ingroeide. Aan de Parallelweg en de Appelstraat werden al zo’n 12-tal vooroorlogse huisjes aangekocht om ruimte te maken voor vernieuwing en de ‘oversteek’ over het station. Een enkele ‘dwarsligger’ verkocht niet aan de gemeente. Dat zorgde niet alleen voor vertraging, maar ook werd de gemeente mede daardoor ‘ingehaald’ door de financiële crisis. Nog net op tijd werd wel het nieuwe onderkomen van het ROC van Twente met o.a. haar middelbare hotelschool gerealiseerd. Dit ondanks verscherpte veiligheidswetgeving langs spoorverbindingen en stations.   
Al bijna 15 jaar staan langs de Parallelweg 11 huisjes leeg. Vervallen tot op het bot maar ook lang ‘speelplek’ voor vernieling en zelfs brand. Het college van B&W wil nu de aangekochte huisjes nog voor de zomer slopen en de grond in de verkoop doen voor investeerders met een goed plan. En ziedaar opeens zijn de verpauperde huisjes waardevol vanwege de karakteristieke gevels. Althans dat vinden de raadsfracties D66, ChristenUnie en GroenLinks (5 zetels). Zij komen te elfder ure met het plan de desolate onbewoonbare woningen weer in de verkoop te doen als klushuizen voor klussers met twee rechterhanden. Dit voor een bedrag van maximaal 50.000 euro, fors minder dan de aankoop jaren geleden was. De woningen zouden per 2 kunnen worden samengevoegd waardoor er voor ‘yuppen, hipsters, wie dan ook’ een ruime woonstek op een toplocatie bij het NS station gerealiseerd kan worden. Dat alles onder het motto; ‘Niet slopen voordat er een plan is!’
De grootste oppositiefractie LAS werd ook om steun gevraagd voor het alternatieve plan. De fractie wil echter eerst wel eens weten waarvoor de verpauperde huisjes op de balans staan. De vraag is ook of de verpaupering van dien aard is dat het zelfs wel eens heel duur kan worden om de huizen op te knappen. LAS zit op het goede spoor. De gemeente kreeg ook nog een subsidie van 1,9 miljoen euro om de huisjes aan te kunnen kopen voor sloop. Wat zou de subsidiegever willen als de huisjes weer op de kopersmarkt komen?

Feit is dat braakliggende grond makkelijker te verkopen valt dan vooroorlogse verpauperde huisjes waarvan sommigen zeggen dat de gevels een dermate belangrijk aanzicht vormen dat ze ten koste van alles behouden moeten worden. Dat was vijftien jaar geleden al niet het geval en nu waarschijnlijk eveneens niet als men de gehele gevelrij van de Parallelweg in ogenschouw neemt. Op sommige locaties is er kennelijk helemaal nooit toezicht geweest op verbouwaanvragen en is maar wat aangerommeld.

Bekijk de foto’s en klik hier voor mijn tip!

'Fijnslijper'

Fotoreportage (13 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina