Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
02-01-2010  

De rommel van de jaarwisseling etc.

 

Almelo, bijna weer onder curatele gesteld omdat de begroting over 2009 niet sluitend was te krijgen. Nog een erfenis van de gemeentelijke oude garde die inmiddels deels is afgenokt. Wellicht ook de reden, dat in tegenstelling tot andere steden die hun stad nota bene op nieuwjaarsdag al grotendeels hadden opgeruimd van de Nieuwjaarsrommel, zo was te vernemen in het Nieuws. Blijven wij nog dagenlang met deze rommel zitten, en dan druk ik mij nog loyaal uit. Want uit ervaring van vorige jaren blijven we hoogstwaarschijnlijk nog weken zo niet maanden met de prut zitten. En dat had dan weer niet met een niet sluitende begroting te maken maar met mentaliteit die al zo lang zoek was bij de gemeente Almelo. Op 15 december jl. begon men met de bomenkap op ons parkeerplein op de Schelfhorst waarvan ik in mijn column van de zelfde datum melding maakte. Hiervoor waren twee dagen uitgetrokken, een pluim voor de harde werkers van deze bomenploeg want de overlast werd beperkt tot een dag, en dat was mooi meegenomen. De tweede dag gebeurde er helemaal niets hoewel de boomwortels nog zouden moeten worden verwijderd. Ook bleef het afval van deze Aktie het zaagsel en de snippers 4 cm dik op het plaveisel liggen. Waardoor je auto en thuis ook een pruttel werd bij elke instap. De vuurwerkrommel komt daar nog bij en dan heb je een volmaakt zootje. Kenmerkend voor de mentaliteit van dit gemeentebestuur. Dit parkeerplein was altijd al het 'ondergeschoven kind' wat het schoonhouden betreft, ondanks vele verzoeken aan de gemeente om een veegwagen. We zijn nu drie weken verder en het zal nog lang duren voor het is opgeruimd, geen enkel optimisme hierover. Nooit zal de gemeente een karwei nu eens in één keer afwerken, altijd blijft er wat liggen en altijd wordt er half werk geleverd. Een waarschuwing
Voor nieuwkomers is dan ook wel op zijn plaats:
"Bezint eer u begint", er zijn andere steden!

J. Koorn, Schelfhorst, Almelo
 

 
04-01-2010  

Elektrisch rijden

 

Eens was er een boekhouder in Friesland die had uitgevonden, ja je geloofd het niet, dat auto's op water konden rijden! Dat dit verhaal serieus was te nemen bleek wel toen de boekhouder plotseling was verdwenen en waarschijnlijk was vermoord.
Tegelijkertijd waren al zijn voorstudies en tekeningen ook onvindbaar. Dit speelde naar ik meen even na de oorlog. Er is nooit meer iets van de man vernomen. Men verdacht de benzinemaatschappijen van de verdwijning, die natuurlijk een groot belang hadden dat de uitvinding niet in praktijk zou worden gebracht.

Zo ongeveer 65 jaar na dato is het wel even anders, er wordt druk geëxperimenteerd om auto's op zonne-energie te laten rijden dan wel op gewone elektriciteit. Een aantal, meestal bedrijfswagens, rijdt hier al op. Een probleem is er vooralsnog de geringe oplaadpunten, maar dat zal op termijn beslist worden opgelost. Maar het begin is er en dat is het belangrijkst. De verdachte benzinemaatschappijen hebben het dan wel lange tijd weten te voorkomen maar uiteindelijk hou je de vooruitgang niet tegen. Deze schone auto's die je in de toekomst waarschijnlijk gewoon thuis zult kunnen opladen is zeker een pluspunt voor een schoner milieu, maar voor het zover is zullen er nog wel enige hobbels moeten worden genomen.

Overigen zou water ook een belangrijk alternatief kunnen zijn. Elektriciteit moet nu eenmaal ook worden opgewekt en water hebben we genoeg. Een bijkomend voordeel is dat water sneller kan worden ingeladen en gevaar voor ontploffing is er niet naar mijn mening. Maar ik ben niet deskundig, ik laat slechts mijn gedachten hierover gaan. Ik ben er desalniettemin van overtuigd dat de toekomst nog veel in petto zal hebben op dit gebied. Wellicht rijden we straks wel op windenergie, want niets lijkt meer onmogelijk.

Met vriendelijke groet,

J. Koorn, Almelo

Over Waterstof:
Waterstofauto's veroveren de wereld

Waterstof geen duurzame oplossing

< De
Morgan Earo-8 Roadster op waterstof - topsmelheid 170 km per uur

 
06-01-2010  

Die pet past ons allemaal 1 en 2

 

Deze slogan is al van jaren geleden, je hoort het tegenwoordig niet meer. De posters zijn zelfs in de politieburelen verdwenen, terwijl juist in deze tijd het een goeie zou zijn geweest gezien de burger niet te veel van de politie moet verwachten. Voor een aanrijding met alleen maar blikschade komen ze al niet meer. Voor het bekrassen van je auto waarvan je de dader zo kunt aanwijzen en met een getuige, nee hoor ze komen niet. Hoe dat dan moet met de verzekering, die er toch graag een politierapport van heeft, ja helaas. Die pet past ons dan wel allemaal maar je mag hem niet opzetten, je mag het wel allemaal zelf uitzoeken, maar zonder pet. De politie zou ook een vriend zijn van elke burger. Was dat ook al niet zo'n slogan van toen?
Al die mooie slogans bedoeld om het imago op te vijzelen van het politieapparaat kunnen niet helpen als de politie zelf als robotten te werk gaan zonder enig gevoel of inlevingsvermogen. Een agent is geen rechter, ben je het niet eens met de bekeuring dan kan je het laten voorkomen. Wat een gedoe om een simpele overtreding als een paar minuten over tijd op een betaalde parkeerplaats enz. Ze gaan te werk als robotten maar het blijven mensen en dat is dan weer te merken dat zij ook fouten maken maar dat nooit zullen toegeven. Want ook dat moet een rechter beslissen. Kennelijk waren de slogans bedoeld dat wij, de burgers, de politie moeten helpen bij hun taak. De omgekeerde wereld dus, dat doen ambtenaren nu eenmaal. De zaak omdraaien, tot ieders irritatie. En dan wel verwachten dat men respect voor ze heeft.

J. Koorn, Almelo

Die pet past ons allemaal (2)


Omdat ik elke dag wel een column kan wijden over het miskleunen van politieagenten wil ik ten leste nog twee anekdotes vermelden die ik zelf heb ervaren.

Destijds nog werkzaam als vrachtwagenchauffeur stond ik in Almelo voor rood licht. Bij groen trok ik op om direct daarna te wachten op enig tegemoetkomend verkeer dat uiteraard voorrang heeft, waarop ik linksaf sloeg. Inmiddels was het verkeerslicht weer rood geworden. Een politiewagen sloot direct bij mij aan de bumper toen ik stond te wachten voor rood en volgde mij de gehele weg naar mijn bestemming.
Omdat ik met de cabine al voorbij het verkeerslicht was kon ik niet waarnemen dat het inmiddels weer rood was geworden en in een dergelijk geval is het geoorloofd dat je doorrijdt. Op mijn bestemming aangekomen kwamen de twee agenten mij vertellen of ik wel wist dat ik door rood was gereden. Uiteraard ontkende ik dat. Ondanks dat de agenten dit ook niet hadden kunnen waarnemen omdat zij aan mijn bumper kleefden kreeg ik niettemin een onterechte bon.
Omdat ik alleen was, was het niet zinvol hiertegen in beroep te gaan. Toen de agenten mij aanspraken straalde de machtswellust van hun gezichten, ondanks mijn protest kickten zij op het feit dat zij zelfs in staat waren onterecht te bekeuren.

Een tweede geval deed zich voor te Alkmaar waar politieagenten kennelijk van het zelfde hout zijn gesneden. 's Avonds parkeerde ik de vrachtwagen langs de straat tegenover het hotelletje waar ik de nacht doorbracht. ’s Ochtends ontdekte ik de bon achter de ruitenwisser voor verboden parkeren hoewel er geen parkeerverbod te bekennen viel.
Omdat ik de wagen netjes rechts van de straat had geparkeerd en het geen obstakel vormde voor het overige verkeer, begreep ik niets van deze bekeuring. De hotelierster vond het eveneens zo onterecht dat zij aanbood mee te gaan naar het politiebureau om verhaal te halen, er van uitgaande dat e.e.a. op een vergissing zou berusten. Daar aangekomen werd verteld dat iedere Alkmaarder wist dat een vrachtwagen niet binnen de bebouwde kom mocht worden geparkeerd. Het feit dat ik geen Alkmaarder was deed niet ter zake. Tegenwoordig mag nergens meer met een vrachtwagen 's avonds worden geparkeerd binnen de bebouwde kom en dat wordt aangegeven door borden bij binnenkomst van een stad. Maar dat was hier niet het geval ook stond er geen parkeerverbodsbord op de plek waar ik parkeerde.
Desalniettemin, hoewel onterecht bleef men op het bureau bij hun standpunt en weer geen erkenning van een gemaakte fout. Hoewel al jaren is geleden ben ik er nog steeds boos om,
Grrrrrrrrrrr...J. Koorn, Almelo

 
08-01-2010  

Sneeuw en ijs

 

Waar zou zo’n eerste stukje in het nieuwe jaar nu anders over kunnen gaan dan over de sneeuw en alles wat er mee samenhangt? Na al het geknal en geschud van handjes, alle hectiek en spanning(27 miljoen of net niet), viel het pak sneeuw afgelopen zaterdagavond als een welkome, rustgevende en maagdelijke deken over ons heen.
En weer werd het zondagochtend en opnieuw was het prachtig in de natuur. Een feest om naar buiten te gaan. “De oale roop” klonk dit keer dan wel niet, evenmin als de noodkreet van een stervende zwaan, maar het was fantastisch om er op uit te trekken.
De auto’s waren en bleven bijna allemaal wit van kleur en veelal aan de ketting, zodat iedereen lekker midden op straat kon lopen. Je zag zelfs geen verschil tussen straat, stoep en voortuinen.
Eenmaal buiten de bebouwde kom werd alles nog mooier. Eén groot, wit tapijt. Zo ver je kon kijken was alles wit, van bomen tot lucht. De natuur was de baas vandaag. “Koning Winter regeert”, zoals dat zo mooi heet. Overweldigend. “Alles is voor Bassie.”
In de ochtendstilte, met een wegtrekkend zonnetje, hoorden we opeens van alles in het luchtruim. Ze kwamen uit het oosten, net als vroeger, maar dit keer waren het andere vogels: de wilde ganzen. Ze vlogen alle kanten op, maar uiteindelijk trokken ze in schitterende formaties in een mooie vloeiende V-vorm in zuidwestelijke richting.
Onwillekeurig moest ik denken aan zondagochtenden van weleer waarop de wilde ganzen op tv te zien waren. “De wilde ganzen vliegen vandaag voor……”
De stichting Wilde Ganzen steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een kansrijke toekomst voor hun gemeenschap. Ze hebben projecten in bijvoorbeeld Somalië en Namibië.
De ganzen die wij zagen vlogen met de bedoeling om ooit weer warme voetjes te krijgen. Ze deden me denken aan de ideale partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een vaste, weloverwogen koers die onverstoorbaar gevolgd gaat worden. Als leden achter elkaar gaand en staand. Opererend als team, gelijk Heracles Almelo dit seizoen. Zo willen we onze favoriete partij graag zien.
Welke partij dat is? Ik weet het nog niet, maar troost me met de gedachte dat ik daar de komende weken nog wel achter kom.
Een nieuw jaar, een nog vrijwel onbeschreven blad. De sneeuw is al niet zo maagdelijk wit meer en de eerste goede voornemens zullen ongetwijfeld reeds gesneuveld zijn. Misschien dat de winnaar van de 27 miljoen er 1 van missen kan om zout in te slaan. Rollatorrijdend Nederland kan zich deze week immers alleen maar over de snelwegen verplaatsen en daar zie je ze niet. Men zou de gulle gever eeuwig dankbaar zijn en hem alvast op het pluche helpen.
Dus heren politici: deel ons uw goede voornemens mede, opdat we in maart een bewuste keuze kunnen maken en de juiste formatie zullen kiezen. Een gunstige koers voor natuur en cultuur is ons veel waard. Hopelijk vliegen we met de juiste groep ganzen mee de komende jaren.

Anne Jan Teunis.

 
09-01-2010  

Het geweld door jongeren, waar komt dat door?

 

Al tientallen jaren is men al bezig het geweld door en onder jongeren aan te pakken. Geweld dat wereldomvattend is. Leerlingen van een school die medeleerlingen en leerkrachten neerschieten. Geweld op straat veelal zonder enige aanleiding. Enfin, we kennen de berichten die ons door de media worden voorgeschoteld in al hun verschrikkelijkheid.

Men vraagt zich af waar al die agressie wegkomt en vooral wat er aan te doen is of op z’n minst in te perken. Deskundigen bogen zich over het probleem. De overheid startte allerlei projecten met de insteek naar de geaardheid van de mens. Ondanks dat veel medewerkers met de beste bedoelingen zich met deze jongeren bezig houden, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Al spreken deze medewerkers vaak wel van een succes(je), maar het blijkt toch vaak de bekende druppel... Overigens groot respect voor deze mensen die aan dit probleemfront werken.

Hoewel ik ook niet deskundig ben, maar toch wel enig verstand bezit - al zullen sommigen dat wellicht betwijfelen - ben ik van mening niet altijd alleen kritiek te uiten maar ook eens oplossingen aan te geven hoe summier ook. Bijvoorbeeld: in plaats van geldverslindende projecten, behandeling, heropvoeding, of straffen voor die jongeren die over de schreef gaan, nu eens wereldwijd te gaan onderhandelen over het verbod op geweldsfilms en de daaraan gerelateerde computerspellen etc. Ja, daar worden de producenten niet vrolijk van want aan deze producten wordt nu juist zo goed verdiend. En daar hebben we dan meteen het probleem in al zijn naakte waarheid. Als de bekende ballonnetjes, waar onze regering patent op heeft, is er ooit besloten geen geweldfilms meer te produceren. Natuurlijk was het een ballonnetje, sindsdien is het alleen maar gruwelijker geworden. Schoot vroeger ‘Billy the Kid’ zijn pistool leeg op een tegenstander dan viel deze neer zonder ook maar een spatje bloed op zijn hemd. Tegenwoordig, om even het verschil aan te geven mocht u het nooit gemerkt hebben, zijn de bommen en granaten en rondvliegende ledematen niet genoeg om de tegenstander te elimineren. Want dat gaat de hele film of computerspel maar door. Niet dat het einde van ’t verhaal aan het einde van de film in zicht is, een vervolg is dan al weer in de maak. Er is nergens meer aan te verdienen dan de mentaliteit van de mens te vermorzelen. Een wereldwijd verbod dus, zodat de hiervoor gevoelig jongeren zich er niet meer mee kunnen identificeren en de realiteit verliezen.

Aldus resumerend: Stoppen met de productie en stoppen met de toelating van deze vormen van vermaak uit andere landen. Maak producten waar normen en waarden voorop staan. Dan zal naar enige tijd het zeker beter gaan met onze jeugd.

Voor de minister van buitenlandse zaken is hier zeker een belangrijke taak weggelegd !

J. Koorn, Almelo

 
10-01-2010  

De huwelijkse staat

 

Het instituut huwelijk, ooit een prima bedenksel van de mens, zou men meer moeten koesteren. In de loop der jaren is hiervan nogal wat afgekalfd. Omdat men wel eens wat anders wil of om een veelheid van andere redenen ruilt men de partner even makkelijk
weer in alsof het een andere auto betreft. Het huwelijk zou ook alleen voorbestemd moeten blijven voor heterostellen. Inmiddels is Portugal ook over de streep getrokken en heeft een wetsvoorstel aangenomen om homoseksuelen in het huwelijk te doen treden.
Aanvankelijk was het huwelijk in het leven geroepen om de relatie van een man en vrouw te bevestigen en te respecteren. Maar veel landen gaan er steeds meer toe over om dit voorrecht ook te verlenen aan anders geaarde medemensen. Terwijl er ook een prima alternatief
is, 'het geregistreerd partnerschap'. Homoseksuelen willen juist het 'boterbriefje' om geaccepteerd en gerespecteerd te worden en nemen met minder geen genoegen. Ook zonder het huwelijk is dat te verwezenlijken wanneer zij zich niet zo provocerend zouden opstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de bekende Gay parades waarbij zij worden rondgereden met bijna ontblootte lijven alsof het circusdieren betreft. Voor rechtgeaarde hetero's is dat een
weerzinwekkende vertoning en heeft mijns inziens juist een averechtse uitwerking. Respect en acceptatie wordt verkregen door niet voortdurend te koketteren met je geaardheid of je nu hetero of homo bent.
Je normaal te gedragen zonder aanstoot te geven. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg, bijvoorbeeld een groot aantal TV- corifeën. Een huwelijkse staat heeft dat heus niet bewerkstelligd. Er zijn mensen die homoseksualiteit zien als een ziekte, een grotere onzin
heb ik nog nooit gehoord. je bent homo door een speling van de natuur. Zoals je ook geboren zou kunnen worden met een lichamelijke of geestelijke afwijking. Al wil ik homoseksualiteit
nu niet als een beperking zien. Veelal hebben juist zij even meer capaciteit als een heteroseksueel. Niet voor niets zijn de meest succesvolste mensen juist homo. Maar desalniettemin is een huwelijk niet voor hen weggelegd juist omdat hierdoor het huwelijk langzaam aan betekenis zal gaan verliezen. Immers zou je een pedofiel ook met een kind kunnen laten trouwen of zelfs dieren deze status gunnen. In de loop der tijd kan er veel veranderen en het einde is dan zoek.

Ik pleit er voor dat het huwelijk serieuzer wordt genomen. In de fase van verliefd zijn, zal men niet altijd de juiste beoordeling kunnen maken of men met elkaar verder wil. Daarom was het een goed gegeven dat men na een aantal jaren van verkeren en een kortere periode van verloving al of niet tot een huwelijk besloot. Een ouderwetse methode zullen velen, vooral jongeren zeggen.
Weeg dat eens af tegen het alom nu gebruikelijke: Na twee dagen eerder kennisgemaakt te hebben in de disco, woont men vervolgens al samen om na twee weken de relatie weer te verbreken, maar het desalniettemin nog vaak wordt herhaald.
Kennelijk prefereert men deze methode om indruk te maken op vrienden en vriendinnen maar gaat vaak gepaard met veel verdriet en ellende. Een huwelijk is een verbintenis bedoeld voor het hele leven en dat dient goed voorbereid te worden.

De huwelijkse staat zou meer opgewaardeerd moeten worden. Een rechter zou niet te snel tot scheiding moeten beslissen wanneer er geen geestelijk of lichamelijk geweld aan de orde is.
De ontbinding van een huwelijk is tegenwoordig even makkelijk als de verbreking van een verkering, terwijl juist het huwelijk stabiliteit moet geven. Samenwonen en kinderen krijgen maar ook werken aan je relatie zijn belangrijke bindingsmiddelen. Maar gaan ook vaak teloor
door ambitie en daarmee gepaard gaande drukke werkzaamheden. Ook het geregistreerd partnerschap is vrijwel tot het zelfde niveau verheven als het huwelijk, wellicht goed dat het er is. Maar juist als mensen keuzes kunnen maken in een verbintenis gaat dat ten koste van de belangrijkheid en stabiliteit van het huwelijk. Elke verandering is geen verbetering, daarom is het beter terug te gaan naar een oude gewoonte want dat heeft zijn waarde al bewezen.

J. Koorn, Almelo


Commentaar redactie:
De geachte heer Koorn is een van de regelmatig inzendende schrijvers die hun ‘schrijfsel’ op de pagina Gastcolumn van AlmeloNieuws.nl willen publiceren. Zo lang dat gaat zonder scheldpartijen ziet de redactie van AlmeloNieuws.nl geen aanleiding om deze ‘schrijfsels’ van wie ook te weigeren. Het gaat om het verkondigen van een mening van een individu en zo wordt door de redactie van AlmeloNieuws.nl ook deze inzending beschouwd.

Jammer vindt de redactie het dat de heer Koorn in bovenstaande inzending wel heel veel op een hoop gooit en bijvoorbeeld geen rekening houdt met de scheiding van kerk en staat.
Het homohuwelijk of samenlevingscontract is niets meer dan het vastleggen van de juridische verhouding tussen relatiegenoten net zoals de burgerlijke huwelijksakte.

De heer Koorn hangt in zijn schrijfsel meer de kerkelijke oorsprong van het huwelijk aan met de daar aan verbonden ontwikkelde moraal.
Dat is voor de wetgever toch even anders, omdat deze ook rekening dient te houden met andersdenkenden in de samenleving.

 
15-01-2010  

Ons Nederland

 

Dat kennelijke verkeerde beslissingen weer tot eindeloze discussies moeten leiden is in ons land niet vreemd. Vandaag is op het nippertje de 'val van het kabinet' voorkomen in de kwestie Irak.
We hebben ook de bankencrisis die schijnbaar met vele miljarden lijkt opgelost, en waarvan we de naweeën nog wel zullen merken.
Burgemeester Leers van Maastricht is opgestapt vanwege de aankoop van een vakantiehuis in Bulgarije. Als je toch een goede burgermeester bent geweest doet dat niet meer ter zake, een fout is voldoende om 'de pijp aan maarten te moeten geven'.
Dan nog eens de kwestie van de Noord- Zuidlijn, ook een miljarden project, had er bij nader inzien niet mogen komen. Zo lijkt de cirkel rond maar dat is beslist niet het geval. De schrijfruimte is te kort om alle missers te noemen. Je vraagt je af hoe ons Nederland nog kan floreren. Is het omdat wij een rijk land zijn en daarom wel een stootje kunnen verdragen? (Bos). Maar zeker niet door goed leiderschap.
En hoe is het in godsnaam mogelijk dat ene J.P. zo lang kan blijven zitten? Wel dat vragen meer mensen zich af, maar het antwoord zal wel altijd in het duister blijven gehuld.
Ooit was er een TV progamma, waarvan mij de naam is ontschoten, die elke keer maar weer liet zien hoe er miljoenen werden verkwanseld in verkeerde projecten en probeersels. Het was echt om moedeloos van te worden. Ongetwijfeld zullen in andere landen deze fenomenen zich
ook wel voordoen. Maar Nederland zou daar nu eens lering uit hebben moeten trekken. Maar kennelijk denkt men laconiek, "ach daar gebeurt het ook wel, waar maken wij ons druk om".

Zou iemand kunnen zeggen wat er in Nederland nu wel eens goed gaat?
Ik zou het niet weten en dat zou ik nu zo graag eens willen vertellen.

J. Koorn, Almelo

 
17-01-2010  

Zwanenmeer of zwanenzang

 

In de winterse stilte van de vrije maandagochtend liep ik met m’n trouwe viervoeter langs een beek in het buitengebied. We genoten beiden van de sneeuw, de vrijheid, de betrekkelijke rust, terwijl arbeidzaam Nederland de handen weer echt uit de mouwen stak. Geen “beste wensen” meer, maar “d’r an met de lippe”.
In gedachten wandelde ik verder, totdat ik ze dichtbij ontdekte. Doodstil in het rimpelloze water van de beek, keken ze ons stoïcijns, maar zeer alert aan. Wat een rust en welk een statigheid: twee zwanen, niet zo heel erg groot en ook niet zo smetteloos wit (ze hadden wat groezelige nekjes). Ik bleef bewegingloos staan genieten van dit ultieme moment van geluk op de vroege ochtend. Op een paar meter afstand passeerden ze me tergend langzaam, waarbij het koude water als een spiegel bleef.
Zomaar een moment. Op de achtergrond de drukke ringweg en autobandengezoem, maar gefocust op de zwanen en de beek een prachtig tafereeltje waar je echt blij van wordt.
Terugkerend naar de stad liep ik door een laan met prachtige bomen. Tussen die bomen in de verte, als in vervlogen tijden, de toren van de basiliek. Toen ik me focuste op de bomen en de toren, dus met oogkleppen op (hetgeen geen probleem is voor iemand met tunnelvisie), waardoor ik de storende elementen niet zag, beleefde ik m’n tweede geluksmoment.
Even verderop viel me meer dan ooit links aan het eind van een besneeuwde vlakte de prachtige, oude boerderij op. Schitterend gelegen, schurkend tegen de rand van de stad. Prachtige villa’s dichtbij, evenals een aantal behoorlijke flatgebouwen, maar ook hier gold weer: neem alleen de boerderij en de besneeuwde vlakte in je op en opnieuw beleef je een moment van opperst geluk.
Oh, wat zouden we vele malen armer zijn zonder de groene stroken die nu dorpen en steden nog scheiden. Hoe zorgwekkend het met Nederland gesteld is wordt duidelijk aan de hand van een kaartje van Natuurmonumenten over de ecologische hoofdstructuur. Heel veel rood  (bebouwing, industrie) en heel weinig groen nog maar. Dit zet te denken.
Laten we in elk geval afblijven van de groene buffers tussen steden en dorpen, opdat we altijd kunnen blijven genieten van prachtige stukjes natuur. Dan maar met oogkleppen op en alle storende factoren in het landschap eliminerend, maar laat ons wat nog over is. We zullen dit moeten koesteren.
Dit geldt natuurlijk ook voor het Nijreesbos. Er zijn daar toch voorzieningen genoeg? Bouw van woningen in het gebied en een paar campings er bij betekenen sowieso meer verkeer, rumoer, enz. Absoluut niet bevorderlijk voor dit gebied.
Gelukkig is de verstandigste van allemaal ook meteen de bezitter van het bos. Mooier kan het niet in dit geval, want de graaf weet al jaren hoe het zit. Aan hem danken we grotendeels de prachtige groene stroken net buiten onze stad en hopelijk houdt hij inzake het Nijreesbos voet bij stuk.
Stichting NAT pleit voor inbreiding en daar ligt volgens mij de oplossing. Knap de stad op. Laat de bufferzones in stand, zodat er nog een beetje balans blijft. Nu, maar vooral voor later.

Anne Jan Teunis.

 
18-01-2010  

Plan Voskamp en wat wil de politiek?

 

Geachte redactie,

Ik heb de presentatie gezien van, ik noem het maar even: “ een ander geluid” , wel uitgaande van de huidige situatie, de mogelijkheden, de beperkingen en de nieuwe kansen.
Ik mis op uw website de volledige presentatie van de heer J. Voskamp, een gepensioneerd en waarschijnlijk daardoor ook onafhankelijker, maar betrokken medeburger.
Verder heb ik begrepen, dat naast de steun van de beide woningstichtingen van Almelo deze zienswijze ook de steun geniet van de graaf van Almelo.
Los van het feit of ik nu voorstander ben van graven en baronnen e.d., gaat het hier om iemand die wel nadenkt en dat in het verleden ook vaak heeft bewezen.

Vraag: Waar kan ik de volledige presentatie vinden?

Nu de bijdrage van de heer J. Voskamp,
Ook zonder deze nieuwe inbreng van de dhr. Voskamp was herbezinning op alle fronten al geruime tijd noodzakelijk gebleken. Zie de begrotingstekorten van 2010-2014.

Vanaf het eerste plan op naar 100.000 inwoners zijn er in het Masterplan Almelo regelmatig aanpassingen aangebracht.
In de bijdrage van de dhr. Voskamp is veel minder kapitaalsvernietiging, geen massale sloop van deel Kloosterhofflat, geen sloop Oude V & D etc. etc. , dit is al een prima uitgangspunt, geen open bruggen in stad is ook een goed idee, het stadhuis in 2 delen vlak naast elkaar is m.i. geen enkel probleem, geen grote waterwerken, maar 25/30 cm hoog, stromend water, allemaal de moeite waard om over na te denken te onderzoeken en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van Almelo.

En zeker van belang veel lagere investeringen!

Bezint eer gij begint is hier zeker aan de orde, en indien de plannen van de dhr. Voskamp worden meegenomen in het Masterplan, kan met een tien jaar kortere bouwtijd worden volstaan! Dit is dus 5 jaar of 15 jaar.

Mogelijke belemmeringen,
Zijn er vooruitlopend op een definitieve goedkeuring door de raad door B & W al onomkeerbare stappen gezet, c.q. afspraken gemaakt ? (Site letters, weet u nog)

De verkiezingen van 3 maart 2010 gaan echter over de toekomst van Almelo!! Mogen wij voor deze verkiezingen weten, wat de posities zijn van de politieke partijen?

De beste oplossing voor Almelo lijkt mij , dat er zoveel mogelijk nieuwe leiders op sleutelposities van bestaande partijen komen, dit in tegenstelling tot het oprichten van teveel nieuwe partijen met alle daarbij behorende aanloopproblemen.
Ik hoorde dit ook door de fractieleider van de SP, sinds 2006 in de raad, in de gemeenteraad duidelijk uitspreken, de eerste 4 jaar waren niet eenvoudig, maar wij gaan er de volgende zittingsperiode, beter toegerust en ingewerkt tegenaan!

Naast het terugtreden van de, voor het stimuleren van het Dualisme verantwoordelijke hr. Knip en de CDA wethouder van Broekhoven is het nu de beurt aan de m.i. al veel te lang zittende fractieleiders van het CDA en PVDA om ruimte te maken voor nieuwe mensen met andere opvattingen.

In de gemeentelijke wandelgangen wordt dit dan ook haarfijn uitgelegd, zij zijn zelf de handhavers van de oude bestuurscultuur, daar was op zich geen onderzoek voor nodig geweest, het is de raad van Almelo die onderzoeken laat instellen naar de bekende weg, ze wisten zelf alles allang en maakten dankbaar gebruik van alle mogelijkheden. Het voordeel is wel dat nu kan alles nog eens nagelezen worden in de vele rapporten.

De verbetertrajecten worden nu krachtdadig ingezet, zo word verteld vanuit het gemeentehuis.

Het zou voor iedereen prettiger zijn dat deze heren, na de verkiezingen en na het ontvangen van veel dankbrieven voor bewezen verdiensten de nieuwe club niet voor de voeten blijven lopen.

Vanuit andere posities kan men dan ervaren dat het toch anders kan!

Met vriendelijke groet,

J. van Willigen.

 
19-01-2010  

Boekt gemeente Almelo salarissen wel goed?

 

Geachte redactie,

Ik heb met veel belangstelling de begroting van de gemeente Almelo 2010-2014 doorgeworsteld. Een van mijn vragen gaat over het volgende onderwerp.

Uit de Begroting van Almelo 2010-2014 bladzijde 14/140

9 Max-2 problematiek en verworven rechten
Conform de richtlijnen worden bij iedere begroting de loonkosten geraamd volgens de max-2 systematiek. Een functie kent een waardering (functieschaal) en daarbinnen een systeem van periodieken. De loonkosten worden voor iedere medewerker, ongeacht de werkelijke inschaling, geraamd op zijn of haar functieschaal en daarbinnen op de twee na hoogste periodiek die kan worden bereikt. Sinds de start van deze systematiek in 2002 wordt er door alle afdelingen geworsteld met de financiële gevolgen van deze systematiek. De laatste jaren wordt de problematiek steeds hardnekkiger gevoeld omdat de loonkosten voor het management grotendeels tot de niet beïnvloedbare kosten behoren. In het jaarrekeningresultaat van de afdelingen zijn deze negatieve gevolgen zichtbaar.

Per eind 2008 hebben 550 medewerkers hun eindschaal en maximale periodiek bereikt. Daarnaast zijn nog eens 50 medewerkers ingeschaald op de een na hoogste periodiek. Op dit moment worden 600 van de 827 medewerkers (72%) in de begroting dus te laag geraamd. Daarnaast hebben circa 80 medewerkers een inschaling boven de functiewaardering. Dit heeft met name te maken met in het verleden verworven rechten. Het totale probleem hebben we inzichtelijk gemaakt. We kunnen deze problematiek niet in één jaar oplossen maar pas naar verloop van tijd. Voorgesteld wordt om dit probleem in 6 jaar tijd op te lossen en de personeelsbegroting gedurende 6 jaar met € 400.000 per jaar te laten stijgen. In de tussenliggende jaren zullen we de ontwikkelingen met betrekking tot deze problematiek nadrukkelijk monitoren en hierover rapporteren.

Mogelijk andere oplossing:
De gevolgen van de veel te hoge inschaling van 80 fte en de bijbehorende extra toeslagen komen ten nu laste van de burgers van Almelo.

Mij lijkt beter om te beginnen bij de 80 bovenmatig en kennelijk geweldig functionerende ambtenaren, echte toppers dus, op een regionale transferlijst te plaatsen.

De marktwaarde van deze ambtenaren moet voor andere gemeenten zeer waardevol zijn en veel gemeenten zullen in de rij staan om deze ervaren ambtenaren, geweldig presterende toppers, tegen de geldende functieschalen met daarbij behorende periodieken over te nemen.

De gemeente Almelo draagt dan alleen nog de lasten van de extra toeslagen.

Voordelen:
Voor de omliggende gemeenten heeft het veel voordelen om op korte termijn over zoveel toppers te kunnen beschikken.
De vacatures kunnen dan indien nodig worden opgevuld met jong aanstormend talent in lagere functieschalen en zo ook voor een betere doorstroming in het ambtelijk apparaat zorgen.
Per saldo kan er een positief resultaat ontstaan door deze transfer activiteiten, en het geraamde tekort van € 400.000,00 doen omslaan in een overschot.

Met dit overschot kunnen dan wel weer andere dingen worden gedaan.

Met vriendelijke groet,

J. van Willigen

 
19-01-2010  

Kamst, Voskamp en integriteit

 

Wat een bijzonder binnenstadsplan van Jan Kamst en Jan Voskamp!

Zou Almelo dan toch nog een mooie, gezellige stad kunnen worden?

Heel jammer dat Louk Mendels de integriteit van Kamst en Voskamp in twijfel trekt,
deze twee betrouwbare en eerlijke Almelose projectontwikkelaars hebben 'hart voor de stad!'
Als echte Almeloërs zijn ze betrokken bij de stad en haar inwoners en weten goed wat een stad nodig heeft.
Beiden denken vanuit een Almelo's perspectief!

Het gaat hier niet om vriendjespolitiek! En als de heren aan dit plan zouden verdienen, verdienen ze dat dan niet?
Na al die mooie gebouwen, die ze al aan de stad hebben toegevoegd?

Wat een afgunst Louk Mendels! Dit zegt toch alles over jou en niets over de heren Kamst en Voskamp!

ineke pezie.

Naschrift redactie:
Op verzoek van de heer Mendels is zijn bericht verwijderd.
Hij gaf tevens aan spijt te hebben van zijn 'zure' inzending, gebaseerd op zijn persoonlijke verstandhouding met Voskamp.
Ook liet hij weten inmiddels zijn excuses aan Voskamp te hebben aangeboden en hij zelfs een compliment heeft voor het realiseren van de nieuwe bioscoop.


Discussie is hiermede gesloten.

 

 
19-01-2010  

Reactie op J.v.W. plan Voskamp, wat wil de politiek

 

Reactie op J. van Willigen plan Voskamp (18-01-10)

Eerlijkheidshalve wil ik erkennen dat ik mij in deze criteria niet zo heb verdiept als de heer Van Willigen, maar desalniettemin lijkt mij het 'Plan Voskamp' een prima idee. Als kanttekening zou ik slechts willen opmerken dat ik persoonlijk wel liever wat meer water in de binnenstad zou zien gerealiseerd dan het huidige gootje. Maar ik ben dan ook van de generatie die de oude haven nog heeft gekend en enig nostalgie is mij dan ook niet vreemd. Wellicht is voornoemd plan dan ook uit te voeren wanneer de 'Laatsten der Mohicanen' eindelijk zijn opgestapt.
Met 'nieuw bloed' en een prachtige nieuwe burgemeester zou dat zeker moeten zijn te realiseren. En onze graaf van Almelo... die houdt wel een oogje in't zeil.

Met vriendelijk groet,

J. Koorn

 
21-01-2010  

Overwegingen.

 

Mijn idee achteraf en met de kennis van vandaag:
De heer Sjoers had beter op de markt kunnen blijven staan, wellicht zou indertijd een spoed cursus boekhouden deze beroepstetteraar geholpen hebben om dat economisch verantwoord te doen en had hij daarmee vele jaren op de markt voor veel vreugde en levendigheid kunnen zorgen, b.v. door bij extra hoge marktkramen en met een monorail verbonden verdiepte wandelpaden, tussen de kramen gratis koffie uit te delen.
Het zou nu een zegen zijn voor onze stad, als deze man vanaf heden tot na de verkiezingen van 3 maart 2010 muisstil op zijn kamer blijft en geen verdere schade veroorzaakt.
Verder hebben wij in onze stad waarschijnlijk een nieuw kerkhof nodig om bij het vertrek van deze wethouder alle lijken uit de kast te kunnen begraven. En kort daarna referendum over deze omstreden plannen!

Dan de huidige toestand:
De meeste plannen hebben volgens mij nog geen enkele definitieve status, zelfs voor de uitkomst van de schetsen voor het wellicht te bouwen nieuwe stadhuis is geen wettelijke basis, er is nog alles mogelijk.
Wie is er verantwoordelijk voor en heeft opdracht gegeven tot de grote grondaankopen van de afgelopen jaren en is het niet een salami-tactiek om wel of niet gedeeltelijk geheimzinnig voor de muziek uit te lopen en daarmee steeds een stap terug of een stap op de plaats blokkeert? Alles komt goed!

De plannen werden vanaf het begin steeds wilder/grootser, hoger enz., en werden rondom Almelo, met veel extra ambtenaren, nieuwe wijken als Waterrijk en Leemslagen gelijktijdig op de tekentafels ontworpen,allemaal om de balans in de stad te verbeteren.
Kop van Zuid achtige hoogtes (Rotterdam), en oorspronkelijk van 72000 naar 100.000 inwoners, de nieuwe balans, maar dan als voorwaarde, dat niemand in de omliggende plaatsen en plaatsjes meer kan bouwen. Het bijgestelde Plan Waterrijkje nu, met de ongeveer 90 woningen per jaar op naar 2800 in zo’n 30 jaar.

Daar liggen de oorzaken van problemen, slecht doordachte plannen, geen draagvlak, ijdeltuiterij, doordraven is nu geen realistisch beeld meer.
Dat er ook een bankcrisis is ontstaan heeft weinig met deze slechte plannen te maken en wordt m.i. onterecht als oorzaak aangewezen.(aangegrepen)

Met dank aan: In hoofdzaak,
CDA en PVDA, Leefbaar Almelo, D66 behalve de laatste 2 maanden, en o.a. de VVD met het oog op de verkiezingen steeds kritischer over begrotingen en stadhuisplannen, allemaal bedankt. Maar neem voorlopig geen besluiten meer, a.u.b.

De vraag die nu 3 maart dichterbij komt van belang is, lijkt mij de volgende:
Welke politieke partijen steunen deze plannen onverkort en welke willen en/of staan open voor een heroverweging van dit gehele plan?
Over het Eigenlijke probleem, de stad in Balans zijn in Nederland andere opvattingen en andere oplossingen, maar daarover later meer.

m.vr.gr.

J. van Willigen
(Regelmatig bezoeker van de Gemeenteraad vergaderingen.)

 
21-01-2010  

notitie J.v.W. over verkoop grond Fortezza

 

Notitie, na lezing van de Verkoopoverkomst, Gorp Malherbe Notarissen te Weert - Fortezza lokatie 8-12-2004

voor de oordeelsvorming enige feiten:
Van de aankoopprijs incl. BTW € 14.994.000,00
Aankoopprijs excl. BTW € 12.600.000,00
Wordt alleen de BTW betaald: de BTW, € 2.394.000,00
Over de niet betaalde aankoopprijs excl. BTW van € 12.600.000,00
En wordt vanaf 01-07-2005 5,1 % Rente betaald € 642.000,00 per jaar.

Een prognose over de looptijd van deze uitgestelde betaling, de koopsom/lening aan de koper van € 12.600.000,00 is weinig te vinden. Het percentage 5,1 % is wel als vast percentage genoemd. Een prognosedatum voor de start van het project is in de koopovereenkomst ook niet te vinden.

Artikel 3. Lid 3
De koopsom wordt voldaan op het moment van starten van de bouwwerkzaamheden, bij 70% verkocht, betreffende het hele project.

Artikel 12 Lid 1.
Alle prioriteit geven aan een voortvarende uitvoering van dit project.
Fasering en temporisering van andere gelijkwaardige projecten, zijnde appartementen, kantoren/commerciële ruimten.

Artikel 12 Lid 3.
Koper en verkoper trekken hierin gezamenlijk op en zullen maandelijks overleggen over de voortgang.

Artikel 12 Lid 8.
Indien de commerciële ruimte zes maanden voor de prognose start bouw niet verhuurd dan wel verkocht is voor minimaal 70%, zal de koper dit voorleggen aan het College van B & W.
Oordeelsvorming van het college op dat moment zal koper al dan niet het recht geven om voor een andere bestemming te kiezen.

Naschrift:
Als lezer kan ik moeilijk volhouden, dat de B & W club van de laatste jaren ook op dit onderdeel geen open en helder beleid heeft gevoerd en burgers tijdig en volledig heeft geïnformeerd. Het was een standaard handelswijze geworden.
Het is een zegen voor onze stad, dat reeds enkele bestuurders het zinkende hebben verlaten en dat nog een aantal hun goede voorbeeld nog zullen volgen.
Dit lijkt toch verdacht veel op geritsel en gerommel, het goochelen met hele en halve waarheden en het vroegtijdig schermen met, in de toekomst te bereiken overeenstemmingen.

Stemgerechtigden, we hebben op 3 maart 2010 weer enige invloed laten we die invloed massaal gebruiken en let goed op de Verkiezingsleuzen.

m.vr.gr.

J. van Willigen


Koopcontract grond Fortezza aan van der Looy

 
21-01-2010  

De KLM moet ze niet bruiner bakken!

 

Het schijnt dat de KLM nu discriminerend bezig is, wanneer dikke mensen moeten betalen voor twee zitplaatsen. Jawel, zij krijgen dan wel 25% korting voor die tweede plaats en mogelijk hun geld terug als het vliegtuig niet is volgeboekt. En daar zul je dan waarschijnlijk weer achteraan moeten met de te verwachten bijbehorende problemen.
Wat doet die maatschappij dan voor de minder geproportioneerde reizigers, mensen die zo dun zijn dat er twee op een stoel passen. Zouden die voor half geld mee mogen?
We kennen al de eerder ingevoerde vliegtaks, die al weer afgeschaft. Je vraagt je toch af waar ze mee bezig zijn. Alsof het halve vliegtuig vol zit met buitengewone dikke mensen. Laat toch dat enkele dikkerdje voor de normale prijs meereizen. Als dat al niet meer kan! Gooi dan de maatschappij in de verkoop!
Niet dan!

J. Koorn, Almelo

 
22-01-2010  

Plan Voskamp

 

Bij deze wil ik even reageren op de heer J. Koorn, en over het plan "Voskamp".
De heren Voskamp hebben een aantal "mooie gebouwen" neergezet. Een compliment hebben de heren verdiend.. applaus. Wat verdienen mogen ze ook.
Kan iemand mij de kosten van het bouwen van de bioscoop vertellen? Kan iemand mij vertellen of er subsidie is afgegeven voor het project, en zo ja... hoeveel? Klopt het dat de heren Voskamp het pand van de Kabouter voor noppes hebben gekregen, en voor hoeveel eurotjes is het verkocht? Al met al misschien een optelsom.. waarover in de wandelgangen heel veel verhalen rondgaan. Of ze allemaal kloppen betwijfel ik.. en als ze wel kloppen, applaus voor de heren om het zo slim te spelen.

Waar het mij uiteindelijk omgaat is het woord vriendjespolitiek. Gebeurt dat niet op alle terreinen bij de gemeente? Hoe zit dat met het pand van het waagplein, hoe zit het met vergunningen en dergelijke, die bepaalde cafe's wel voor elkaar krijgen, terwijl andere cafe's helemaal niks mogen! Is er niet maar 1 bedrijf wat alle straten en alle klussen voor de gemeente qua straatwerk doet? Vraag eens naar de prijzen.. maar kom niet aan gemeentegrond, dan ben je aan de beurt.

Ik ben nog maar jong, zal nooit kritiek hebben op bestuurders, domweg omdat ik het waarschijnlijk zelf nooit beter zou kunnen doen. Maar praat me alstublieft niet over eerlijkheid, betrouwbaarheid, integriteit en de gemeente in 1 zin, want dat zou ik nooit willen geloven. En zouden bepaalde mensen nu alleen maar dingen doen omdat ze "hart voor de stad" hebben? Nee... geld is waar alles omdraait.

Vriendelijke Groet,

Martijn

 
23-01-2010  

Verkwisting!

 

De stichting NAT maakt zich nogal druk om een stukje grond ten noorden van de N36, de uitbreiding van het bedrijventerrein Twente Noord, de zogenaamde groene driehoek tussen Almelo, Wierden en Vriezenveen.
Waarom nu toch? Er is een jarenlang traject aan voorafgegaan. Geleerde heren hebben er zich zorgvuldig over gebogen en geconcludeerd dat uitbreiding van het huidige bedrijventerrein noodzakelijk is en dan is dit het uitgelezen gebied voor die uitbreiding.
Bedrijven moeten namelijk verder. Tijd is geld en je moet de mogelijkheid tot expansie bieden. Wanneer je uit je jasje groeit, moet je een ruimer zittend exemplaar hebben. Je mag ze geen strobreed in de weg leggen, want voor je het weet stort de economie in en wonen we weer in plaggenhutten. Dit wil NAT toch niet? Kortom: wat moet dient te geschieden en ophouden met zeuren. Het is bittere noodzaak om groen op te offeren. De schoorsteen moet roken en “vooruit met de geit”. Geen tijd te verliezen: de schop er in!!
Toch wil ik hier nog even over nadenken, want iets wat kort door de bocht gaat wekt toch wel vaak enige argwaan op. Klopt het allemaal wel?
Enkele feiten op een rij zettend, beginnen er hier en daar wat wenkbrauwen te fronsen. Zo lees ik dat de milieuorganisatie Natuur en Milieu Overijssel weinig nut ziet in deze uitbreiding. Op zich niet zo verwonderlijk voor een milieuorganisatie, maar ze hebben goede argumenten.
Zo stelt men dat bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is uitgegaan van oude onderzoeksgegevens uit 2003 en 2004. Er is in tussentijd nogal wat veranderd. Wat is de actuele behoefte? Waarschijnlijk moet deze naar beneden worden bijgesteld, gelet op bevolkingsaanwas, vergrijzing, crisis enz. Eén en ander dient veel beter onderbouwd te worden.
De stichting NAT levert een staatje waaruit blijkt dat er de afgelopen jaren hooguit een hectare of 3 aan bedrijfsgrond nodig was per jaar.
Nieuwsgierig geworden heb ik zelf nog even een snelle steekproef genomen en ben als een Bob de Speurder ’s avonds eens langs een bedrijvenparkje gewandeld. Alleen al langs de rand kwam ik tot een slordige 5000 m2 aan leegstaande kantoorruimte. Voor het gemak de loze ruimtes tussen de panden niet meegerekend en zelfs niet aan stapelen gedacht. Wanneer alles in bestaande gebieden zou worden opgevuld, wil ik wel eens weten hoeveel bedrijven er dan nog met de handen in het haar zitten en op het nieuw te bouwen bedrijvenparkje terecht zullen komen.
Het vermoeden bestaat heel sterk dat de uitbreiding richting Vriezenveen helemaal niet nodig is.
Het ergst van al zal dan zijn dat we onze meer dan kostbare stukjes groen gaan opofferen voor iets wat niet nodig lijkt te zijn. Je bouwt een pand en vervolgens staat dit pand jarenlang leeg. Infrastructuur die misschien nooit gebruikt gaat worden. Welke partij kan dit aan de gewone burger uitleggen?
Ik snap er steeds minder van, terwijl ik wanhopig omhoog kijk en een heel klein wit, liggend maantje tussen de wattenwolken ontdek. Dit maantje maant me tot rust: “Maak je niet druk. Ooit komt misschien het inzicht. Wellicht staat er reeds in maart al een partij klaar die dit soort verkwisting tegen zal willen gaan.”

Anne Jan Teunis.

 
25-01-2010  

Vriendjespolitiek

 

Graag zou ik willen reageren op het bericht van Martijn van 22e dezer.

Hij vraagt zich af of er nog eerlijkheid en integriteit etc. bestaat. Zelf zegt hij dat hij nog jong is en dat blijkt ook wel uit zijn voormeldde bericht.
Per abuis wellicht, reageert hij op een door mij ingezonden bericht, maar waarschijnlijk bedoeld hij een andere schrijver.
Wat hierbij opvalt is, dat hij als jongere al zo'n negatief maatschappelijke visie heeft en daar ben ik wel van geschrokken. Wellicht heeft hij zich e.e.a. laten aanpraten. Natuurlijk is er veel aan te merken op de maatschappij, maar het positieve moet je ook niet uitsluiten. Natuurlijk draait er veel om geld en de daarmee gepaard gaande vriendjespolitiek. Immers met geld en de juiste visie kun je iets van de grond krijgen.
Wat allerlei bouwsels in Almelo hebben gekost, of hoeveel subsidie er voor is ontvangen lijkt mij dat de gewone burger daarin niet is geïnteresseerd.
Wie het wel wil weten kan mogelijk bij de gemeente terecht. Wat hij hier mee zeggen wil is mij niet duidelijk, er wordt natuurlijk veel met subsidie gebouwd, wat is daar op tegen?

Vriendjespolitiek komt helaas in alle geledingen van de maatschappij voor.
Het is nu eenmaal een afkeurenswaardig maar onuitroeibaar fenomeen omdat het bij de mens is ingebakken. We zullen er mee moeten leven.
Ik zou Martijn willen adviseren meer in de positieve richting te kijken. Want hoeveel negativiteit de maatschappij ook kent, daar staat recht tegenover veel positiviteit. De gerealiseerde projecten zijn er een voorbeeld van. Maar ook ik hoop dat de weegschaal in evenwicht blijft.

Met vriendelijke groet,

J. Koorn, Almelo

 
27-01-2010  

Kilometerheffing?

 

Na lang geouwehoer over de kilometerheffing dat de oplossing zou zijn, heeft 'minister Euro' kennelijk nu ook zijn twijfels over dit 'lapje voor het bloeden'. Wederom is er veel tijd, moeite en geld gestoken in het zoveelste lapmiddel. Maar nu mag de automobilist het zeggen. Mijns inziens was de uitslag allang bekend voor hij dit middel lanceerde. Het is dus nu alleen nog
maar duidelijker geworden want ca 89% van de ANWB-leden zijn er tegen. Natuurlijk is er ook weer kritiek dat de automobilist gevraagd wordt om hun mening. Ik hoorde o.a. dat alle
Nederlander gevraagd hadden moeten worden. Dus ook zij die nooit autorijden. De mensen in verzorging- en bejaardenhuizen, kinderen enz. Belachelijk natuurlijk. Wie zou je niet beter
kunnen vragen dan zij die dagelijks van de auto gebruikt maken. Al zouden zij nu ook weer niet per definitie moeten weten hoe het fileprobleem zou moeten worden opgelost. Maar in ieder geval ging het er om of je voor of tegen was.

Wellicht is mijn visie hierover wel te simpel en ook kostbaar, maar ik denk: "Hoe meer auto's, hoe meer asfalt". En dan kan je allerlei alternatieven bedenken om goedkoper uit te wezen,
maar al de vele plannen die in loop van jaren zijn uitgeprobeerd hebben tot niets geleid. Tel de kosten van de probeersels bij elkaar op dan hadden we allang, de knelpunten in ieder geval,
in boven elkaar gelegen wegen opgelost. Maar elke nieuwe minister van verkeer wil kennelijk op dit gigantische probleem zijn tanden breken. Wellicht kom de minister of zijn opvolger
eindelijk tot de juiste beslissing als hij op een bewuste maandagochtend in zijn limousine stapt om naar het Catshuis te rijden en hij de straat niet meer uitkomt. Mogelijk gaat bij hem dan het lampje branden al is het dan te laat. Want om een oplossing zoals ik hier aan droeg duurt ook weer jaren voor het is gerealiseerd. Hij zal zich dan realiseren dat het 'vijf voor twaalf 'is.

J. Koorn, Almelo

 
29-01-2010  

Positivo


Foto: Jan Bril
 

Het is tijd om positief te zijn. De derde maandag van januari, waarop veel mensen het niet meer zien zitten vanwege geldgebrek, donkere dagen en het niet kunnen waarmaken van de goede voornemens, ligt al weer ruimschoots achter ons. De dagen lengen en de sneeuw zal ooit weggaan. Waterrijk lijkt een waterrijkje te gaan worden en twee prachtige roofvogels vlogen in de buurt van de N36; hun domein.
Er is zoveel moois te zien in en rond Almelo en helemaal alleen kuierend door het stille centrum op zondagmiddag kwam ik daar weer eens achter.
Gericht als ik meestal ben op de noordkant van de stad, was ik even vergeten dat de echte natuur haar beginpunt vindt, daar waar de grootste beschermer ervan woont, namelijk bij Huize Almelo.
Het Hagenpark doet koud en kil aan, maar dat kan ook komen doordat het winter is. Is daar niet meer van te maken? Zo krijg ik bij meer dingen in de stad het idee dat het niet helemaal uit de verf komt. Prachtig mooi, maar op de één of andere manier toont het zich minder. Het klinkt vaag en ik kan het niet exact duiden, maar kan het ook onder andere te maken hebben met de zeer povere belangstelling voor de een paar maanden geleden georganiseerde cultuurmiddag?
Vanaf het kasteel in oostelijke richting is het wel schitterend mooi, ook in de winter. De laan er omheen en het eendjespark. De Gravenallee zelf. Hoe verder in oostelijke richting hoe mooier en dan ervaar je een voor deze tijd heel bijzonder verschijnsel: het ontbreken van autogeraas. Werkelijk overal om je heen, van de vroege ochtend tot de late avond, hoor je autogeluiden. Of je nu midden in de stad loopt of buitenaf: “de heilige koe” dringt zich altijd aan je op. Een leven zonder kan niet en moet ook niet, maar dit statussymbool is wel allesbepalend in “Madurodam”. Denk aan de klaverbladen, overvloedige verlichting, parkeerterreinen en iedereen zo’n blikken doosje voor de deur. In de Gravenallee ervoer ik de bijna absolute stilte en wat mogen we ons rijk voelen met zo’n prachtig gebied.
De Bascule imponeert door z’n hoogte. Mooie vorm en warme kleur, maar hij blijft netjes aan de overzijde van het kanaal Almelo Nordhorn, evenals alle andere huizen. Gelukkig maar. Laat het kanaal altijd de grens mogen blijven tussen bebouwing en natuur.
En ach, vanaf het zuiden zie je deze Bascule nauwelijks en nog minder storend straks wanneer het blad weer aan de bomen komt.
Vervolgens een schitterend gezicht op beide kerktorens, lopend in westelijke richting. “Twee geloven op één kussen”, prachtig gevangen in één beeld.
Opgeladen en klaar voor de nieuwe werkweek fietste ik de stad weer in. Thuis vond ik een krant in de bus over “duurzaam Almelo” met daarin ook weer allerlei positieve initiatieven voor de toekomst. Op de voorpagina de twee kerken vanuit een andere hoek en mooie zinnen als:. “Prachtig Twente” en “Een prachtig coulissenlandschap en een rijke cultuurhistorie, een kostbare erfenis van vorige generaties.”
Tenslotte een mooi nieuw stadhuis met misschien wel een groen park op het dak: wat wil een natuurliefhebber nog meer? Laat de lente maar komen. Als het kan vanaf 3 maart. Positief de toekomst tegemoet.

Anne Jan Teunis.

Archief
Terug naar vorige pagina