Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
21-01-2010  

notitie J.v.W. over verkoop grond Fortezza

 

Notitie, na lezing van de Verkoopoverkomst, Gorp Malherbe Notarissen te Weert - Fortezza lokatie 8-12-2004

voor de oordeelsvorming enige feiten:
Van de aankoopprijs incl. BTW € 14.994.000,00
Aankoopprijs excl. BTW € 12.600.000,00
Wordt alleen de BTW betaald: de BTW, € 2.394.000,00
Over de niet betaalde aankoopprijs excl. BTW van € 12.600.000,00
En wordt vanaf 01-07-2005 5,1 % Rente betaald € 642.000,00 per jaar.

Een prognose over de looptijd van deze uitgestelde betaling, de koopsom/lening aan de koper van € 12.600.000,00 is weinig te vinden. Het percentage 5,1 % is wel als vast percentage genoemd. Een prognosedatum voor de start van het project is in de koopovereenkomst ook niet te vinden.

Artikel 3. Lid 3
De koopsom wordt voldaan op het moment van starten van de bouwwerkzaamheden, bij 70% verkocht, betreffende het hele project.

Artikel 12 Lid 1.
Alle prioriteit geven aan een voortvarende uitvoering van dit project.
Fasering en temporisering van andere gelijkwaardige projecten, zijnde appartementen, kantoren/commerciële ruimten.

Artikel 12 Lid 3.
Koper en verkoper trekken hierin gezamenlijk op en zullen maandelijks overleggen over de voortgang.

Artikel 12 Lid 8.
Indien de commerciële ruimte zes maanden voor de prognose start bouw niet verhuurd dan wel verkocht is voor minimaal 70%, zal de koper dit voorleggen aan het College van B & W.
Oordeelsvorming van het college op dat moment zal koper al dan niet het recht geven om voor een andere bestemming te kiezen.

Naschrift:
Als lezer kan ik moeilijk volhouden, dat de B & W club van de laatste jaren ook op dit onderdeel geen open en helder beleid heeft gevoerd en burgers tijdig en volledig heeft geïnformeerd. Het was een standaard handelswijze geworden.
Het is een zegen voor onze stad, dat reeds enkele bestuurders het zinkende hebben verlaten en dat nog een aantal hun goede voorbeeld nog zullen volgen.
Dit lijkt toch verdacht veel op geritsel en gerommel, het goochelen met hele en halve waarheden en het vroegtijdig schermen met, in de toekomst te bereiken overeenstemmingen.

Stemgerechtigden, we hebben op 3 maart 2010 weer enige invloed laten we die invloed massaal gebruiken en let goed op de Verkiezingsleuzen.

m.vr.gr.

J. van Willigen


Koopcontract grond Fortezza aan van der Looy

Archief
Terug naar vorige pagina