Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-03-2020  

Sociale isolatie en Coronavirus


Boodschappenhulp voor kwetsbaren.
 

ALMELO – Zo langzamerhand  begint bij iedereen door te dringen dat met het zich razendsnel verspreidende coronavirus Covid19 de wereld op zijn kop gaat staan. Dalende beurzen, sluitende bedrijven waaronder autofabrieken, winkels, sport en horeca, vliegtuigen massaal aan de grond, het onderwijs via internet en de scholen als opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op vitale maatschappelijke posities.

Ook bestuurlijk Nederland ligt plat, zoals opgeschorte raadsvergaderingen e.d. en zijn gemeentehuizen alleen telefonisch bereikbaar evenals huisartsenpraktijken, die gezamenlijk één coronapraktijk bemannen voor luchtwegengerelateerde klachten.
In Twente werd vandaag de eerste coronadode gemeld, een vrouw van 81 jaar uit Ootmarsum (gem. Dinkelland. Twente komt er tot nu toe genadig vanaf, maar de verwachting is dat ook Twente deze 'Danse Macabre' niet zal ontspringen!
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor een slechte afloop, hoewel het aantal IC-opgenomen patiënten onder de vijftig jaar toch ongeveer op 50 procent ligt. Totaal staat landelijk de teller op bijna 100 IC-patiënten en zijn ten gevolge van het virus nu vandaag 43 sterfgevallen te melden.

Ouderen en kwetsbaren sloten zich als eerste af van sociale contacten en minister-president Rutte deed een bewogen oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, maar riep tegelijkertijd op om om ons heen te kijken hoe we kwetsbaren en ouderen kunnen bijstaan. Lokaal Almelo Samen ondersteunt die oproep en wijst op haar facebookpagina naar diverse initiatieven hoe we hulp kunnen bieden. Zo is er landelijk het Rode Kruis met het burgerhulpnetwerk Ready2Help en is lokaal door de gemeente m.m.v. Avedan het portaal AlmeloVoorElkaar in het leven geroepen.
Doel van dit alles zorgen voor enig telefonisch sociaal contact en voor vrijwillige hulpverlening aan kwetsbaren in onze samenleving bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

Archief
Terug naar vorige pagina