Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-10-2020  

Een duurzamer Almelo. Doe je mee?

 

ALMELO - Wil jij aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen met je buren, of door met je wijkgenoten een elektrische deelauto aan te schaffen? Maar blijft dit altijd bij een wens, een droom, een idee? Je bent niet de enige! Veel mooie plannen om te verduurzamen blijven steken bij slechts een plan. Maar door onze krachten én ideeën te bundelen kunnen we het verschil maken! Energiek Almelo helpt daarbij.
Energiek Almelo brengt mensen met een duurzame ambitie zoals jij met elkaar in contact, en ondersteunt in de uitwerking en realisatie van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen in de wijk, de aanschaf van een elektrische deelauto, of samen met je buren jullie woningen energiezuiniger maken.
Wil jij ook niet blijven steken bij een goed idee, maar samen met de wijk- of dorpsgenoten écht aan de slag?
Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Energiek Almelo via: info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Energiek Almelo
Energiek Almelo is een initiatief van verschillende organisaties in samenwerking met de gemeente Almelo. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven willen zij stappen zetten naar een mooier en duurzamer Almelo. “Met deze oproep kijken we of er bij de inwoners van Almelo animo is om in de wijken aan de slag te gaan met energiebesparing of energieopwekking. Veelal hebben mensen wel ideeën, maar meestal blijft het daar dan bij. Wij gaan proberen die initiatieven verder te helpen. Door samen te werken kunnen we meer bereiken en ook mensen met een laag inkomen laten profiteren van de voordelen van verduurzaming”, aldus Loet van der Heijden, van Natuur en Milieu Overijssel. “We hopen dat we in enkele wijken concrete energie initiatieven verder kunnen helpen”.

Archief
Terug naar vorige pagina