Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-12-2012  

Medische dossiers en Amerikaanse Patriot Act

 

Per 1 januari 2013 moet in Nederland het elektronisch Nationaal Patiënten Dossier van start gaan. Een eerdere poging strandde in de Eerste Kamer omdat de senatoren er toen niet van overtuigd waren dat een Nationaal Patiënten Dossier voldoende beveiligd was tegen ongeoorloofd gebruik.
In den lande zijn meerdere bundelingen van Patiëntendossiers. De Almelose huisartsen begonnen er al jaren geleden mee, zodat elke huisarts inzage heeft wanneer bij wisseldiensten een patiënt uit een andere huisartspraktijk zich bij hem meldt.
Zo’n dossier heeft ongetwijfeld voordelen, want de bevoegde huisarts kan het ziektebeeld inzien en tevens het medicijngebruik waardoor foute diagnoses en schadelijke medicijn-koppelingen kunnen worden voorkomen.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een Nationaal Patiënten Dossier, maar hoe zit het met andere belangen en hoe zit het met de waarborgen van privacy?

Algemeen bekend is, dat medewerkers in de zorg nogal wat steken laten vallen bij de archivering. Maar al te vaak worden onder werkdruk ook inlogcodes aan elkaar gegeven uit gemakzucht. Persoon A is bijvoorbeeld bevoegd, is druk doende met een patiënt terwijl persoon B iets moet weten over een andere patiënt. Het wachtwoord wordt in dat soort situaties nogal eens doorgegeven en niemand denkt er later aan om het wachtwoord weer te wijzigen. Kortom de praktijk van alle dag in de meeste ziekenhuizen, zo heb ik mij door ziekenhuismedewerkers laten vertellen.
Daarbij moet worden gedacht dat er straks minimaal 100.000 mensen in de zorg zijn die bevoegd worden en zo ook uw Burgerservicenummer weten.
Onder die medewerkers in ziekenhuizen is de kritiek op de invoering van een Nationaal Patiënten Dossier dan ook hoog en haken velen af bij het geven van toestemming, net zoals de meesten afhaken bij de griepprik.

Onlangs is eveneens gebleken dat het met de beveiliging ook niet top is. Een hacker drong door in het patiëntendossier van een ziekenhuis in Leiden. Korte tijd waren alle dossiers openbaar op het wereldwijde web.
Nu zijn er allerlei ‘verzamelaars’ op het www die persoonsgegevens verzamelen. Dat gaat van interesses voor gebruiksartikelen tot bankrekeningnummers en adressen. Vooral bij dat laatste is er een levendige handel.
Het is dus niet zeker of de gegevens van het Leidse ziekenhuis niet zijn gekopieerd!

Dan is er nog de Amerikaanse interesse over gegevens van alles en iedereen. Er werd zelfs een speciale wet uitgevaardigd die ‘Patriot Act’ wordt genoemd. De aanleiding vormde ‘nine eleven’. Sindsdien zijn alle bankgegevens van alle Nederlanders door de Amerikanen in te zien als zij dat wensen. Bij een bezoek aan de USA bent u sowieso al verplicht dat te melden.
Sindsdien worden Nederlanders ook door ‘Vadertje Staat’ uitgeleverd indien men door de USA ergens van verdacht wordt. Aan dat soort rechtsverlies doen bijvoorbeeld onze Oosterburen niet mee.
Ook volgt de USA al het mailverkeer op het www en wordt massaal het telefoonverkeer afgeluisterd.
De ‘opsporingswaan’ heeft dus ongekende vormen aangenomen. Ook in Nederland, want we staan eenzaam bovenaan in Europa wat telefoon- en mailverkeer betreft. Dit verhaal wordt dus ongetwijfeld ergens achter een bureau beoordeeld!

Na het cancelen door de Eerste Kamer van het Nationaal Patiënten Dossier, komt het initiatief nu uit de ‘markt’. Huisartsen en ziekenhuizen hebben zich verenigd het alsnog in te voeren. De huisartsen krijgen zelfs een financiële bijdrage van de Zorgverzekeraars om zoveel mogelijk patiënte over te halen om hun instemming te geven. De Zorgverzekers zeggen dat de voordelen dermate van belang zijn dat het er moet komen.
Waarom en welke belangen wegen er nog meer? De antwoorden laten zich raden. Alle gebundelde informatie kan van belang zijn om ziektebeelden van patiënten in kaart te brengen voor risico verzekeringen. Aanvullende verzekeringen kunnen dan vaker worden geweigerd. Ook hebben medicijnfabrikanten interesse. Het mag weliswaar allemaal niet, maar er is geen enkel systeem ter wereld veilig, tonen hackers maar al te vaak aan.

Het Amerikaanse bedrijf dat in Nederland het in te voeren Nationaal Patiënten Dossier beheert, valt onder de Amerikaanse ‘Patriot Act’ en is zo verplicht informatie te verstrekken indien de Amerikaanse instanties daar om vragen.
De Nederlandse wet op de persoonsgegevens en het beroepsgeheim van medici staat borg voor geheimhouding zeggen de voorstanders met minister Schippers voorop.

Toch blijkt dat de Amerikanen geen boodschap hebben aan wetgeving van andere landen. In twee Canadese deelstaten vroeg de USA medische gegevens op van patiënten die in databanken stonden van Amerikaanse bedrijven. Zonder pardon werden die gegevens vervolgens afgegeven, onthulde Mr Knoops vrijdag in het NOS Journaal.

Ik ben al het geschipper zat en doe niet mee met een NPD!

‘Fijnslijper’
 

 
03-12-2012  

Vrijwillige belastingheffing op vlees is dwaas


Co Verdaas
 

De afgelopen jaren werden we telkens in de publiciteit verrast met plannen van het kabinet Rutte I die later niet haalbaar bleken of flink moesten worden bijgesteld. Vooral de VVD’ers Teeven en Opstelten hadden daar last van in de aanloop naar de verkiezingen.
Nu in het kabinet Rutte II hebben we er weer een dwaas plan bij. Ene Co Verdaas, staatssecretaris van Economische Zaken en PvdA’er, lanceerde in het VARA-programma ‘Vroege Vogels’ het plan om vlees in de supermarkt (en slager nemen we aan) van twee prijzen te voorzien. De opslagprijs is dan een vrijwillige belastingheffing die ten goede moet komen van dierenwelzijn.

Leuk om Marianne Thieme de politieke wind uit de zeilen te nemen, maar vooral een dwaas idee dat de consument graag vrijwillig extra betaald. Dat zit er met de op stapel staande bezuinigingen en lastenverhogingen van dit kabinet, bij de meesten van ons burgers niet in!
Volgens Verd(w)aas kunnen de veehouders, na invoering van de heffing, dan een beroep doen op het geldpotje om hun stallen diervriendelijker in te richten. Nou, de richtlijnen in Nederland zijn al zo ongeveer de strengste in de wereld en ook is de bio-industrie in ons land al door Bleker een halt toe geroepen qua omvang van pluimvee-, varkens- en veehouderij. Die schaalvergroting in de bio-industrie gaat echter wel door buiten Nederland met Nederlands kapitaal en nog Nederlands subsidiegeld op de koop toe. (Zie Nieuwsuur reportage)
Bovendien zijn de perceptiekosten van een dergelijke heffing ook niet mis, terwijl de overheid juist moet krimpen, zo is beloofd bij de verkiezingen.

Kan Henk (Kamp), zijn assistent op Economische Zaken niet aan de ‘stick’ zetten en er voor zorgen dat ondernemen door agrariërs in Nederland op een normale manier loont?

‘Fijnslijper’

 
05-12-2012  

Laat je horen !

 

Het zal een rustig weekend worden zonder voetbal.
Een weekend waar jonge pupillen, junioren en senioren thuis zitten en droevig uit het raam kijken. Waarom ?

Misschien dan maar even de stad in, misschien maar even langs bij pa en moe.
Misschien wel lui op de bank kijkend naar Bundesliga of Premiership

Wie zal er daadwerkelijk stilstaan dit weekend bij de dood van een grensrechter
Wie zal zijn mond houden als de assistent bij Ajax-FC Groningen de vlag opsteekt en blijkt dat het geen buitenspel was

Wie staat er stil bij de vrouw en kinderen van Richard als de arbitrage faalt.
Staan we wel stil, bij de stilte die de KNVB ons oplegt?
Volgende week, is dan alles anders. Volgende week spelen we dan wel?

Stel je nu eens voor dat we stilstaan en niets doen.
Stel je voor dat we helemaal niet meer voetballen voordat de winterstop invalt.
Gaan we dan gewoon door met doorgaan.

Waarom geen statement, waarom nu niet gewoon voetballen.
Waarom de potentiële daders de gelegenheid geven om lekker te gaan blowen, zuipen en anderszins rotzooi te schoppen.
Waarom de ouders die niet optreden de gelegenheid geven om juist weg te kruipen.
Als een struisvogel die de storm voelt opkomen de kop in het zand stoppen.
De wind langs je veren laten waaien en pas weer opkijken als alles rustig is.

Nee, ik ben van mening dat er gevoetbald had moeten worden.
De jeugd uitleggen wat er gebeurt is.
Hand in hand spelers, ouders, scheidsrechter en grensrechters een minuut stilte in acht nemen. Hand in hand...

Boven elk sportcomplex een spandoek: Geweld is hier niet gewenst !

Stilte is leuk, maar zo horen ze je niet !!!

Puur op persoonlijke titel, voordat mensen mij vertellen dat ik mijn mond moet houden.


Peter van Meerten

 
07-12-2012  

Vallende sterren

 

Wanneer je geluk hebt kun je ’s avonds in het donker ergens buitenaf waar het nog stil is af en toe een vallende ster zien. Je mag dan heel nederig een wens doen en voor de meeste mensen zal het er wel op uitdraaien dat ze graag vrede willen en dat ze daar dan in goede gezondheid van mogen genieten.
Vorige week vielen de sterren bij bosjes, zo leek het wel. Deze sterren werd weinig goeds toegewenst, in het gunstigste geval het hellevuur, waar geween is en tandengeknars.
De twee grootste sterren waren neuroloog Jansen Steur en sprookjesverteller Stapel. De eerste een verslaafde neuroloog met foute diagnoses. Talloze levens verwoest. Bakken met geld verdiend, veel aanzien.
Dan Prof. Dr. Stapel. Bij het voorlezen uit eigen werk kijkt hij uit alsof hij z’n broek boordevol heeft. En terecht. Je zal maar zo’n brief moeten voorlezen en wat erger is: het gaat over jezelf en dit keer is er geen woord gelogen.
Om de week goed uit te luiden was er nog die in Almelo wereldberoemde voetballer, waarvan we het beeld nu toch ook lichtelijk moeten bijstellen. “Dronken poepen op straat”, luidt hier de beschuldiging. Ook van je voetstuk.
Nog meer sterren afgelopen jaar? Jawel, Lance Armstrong, Bram Moszkowicz en Dominique Strauss-Kahn. Zomaar een greep uit een omvangrijk oeuvre.
Ziehier de club van brave Hendrik. Wanneer je er een jaarverslag van ging maken, zou het nog een heel boekwerk worden.
Nivellering op het financiële vlak gaat waarschijnlijk niet door, maar bovenstaande toont aan dat deze op het menselijke vlak aardig lukt. Niets menselijks is onze sterren vreemd. De podiums en de voetstukken kunnen weg. Weg dus ook dat hautaine gedrag.
Dostojewski zei het al: “De mens een merkwaardig mengsel van goed en kwaad.” Uit bovenstaande blijkt maar weer eens hoe waar dit is en hoe menselijk wij allen zijn, van hoog tot laag.


Anne Jan Teunis

 
11-12-2012  

D66: Taken afstoten levert winst op. Ja, ja!

 

ALMELO – D66 fractievoorzitter Fred Gerritsen wil zoveel mogelijk gemeentelijke taken ‘afstoten’ om te voorkomen dat de gemeente geen baas in eigen huis meer blijft. Volgens Gerritsen is de binnenkort verwachte uitkomst van de ‘Stresstest’ de leidraad om dat uit te voeren. Gerritsen wil door taken uit te besteden aan bedrijven het aantal ambtenaren drastisch inperken. Volgens hem levert dat een structurele besparing op.

Of dat zo is? In het verleden ging de gemeentelijke reinigingsdienst op in Twenthe Milieu, ontvangt de gemeente als aandeelhouder dividend, maar zijn de burgers niet goedkoper uit. Ook werd in een ver verleden de huisdrukkerij af gestoten. Het personeel bleef in dienst en een digitaal geprint kopie kostte binnen een jaar het dubbele.

In het verlengde daarvan ligt openbare werken en groen voor het dagelijkse onderhoud. Uitbesteden kan, maar dat betekent niet direct dat de gemeente goedkoper uit is. De kosten-baten analyses zouden wel eens totaal anders kunnen uitpakken als Gerritsen wellicht hoopt.

De’Stresstest’ zou ook als uitkomst kunnen hebben dat het maken van plannen de gemeente Almelo buitensporig veel geld kost. Veelal wordt projectmatig extra personeel ingehuurd. Daar is al voor een groot deel een flinke streep doorgetrokken, maar is wellicht nog enig ‘kraswerk’ mogelijk. Het versmallen van de bestuurlijke en ambtelijke top is wellicht een andere suggestie die op langere termijn en deels direct besparingen kan opleveren.

Kern van de discussie is dat overheidstaken niet afnemen in een recessie. Je kunt niet zoals bij dalende autoverkoop het aantal verkopers verminderen.

De inkrimping van het personeel ligt volgens rapportage op koers, maar wellicht kan daar nog een tandje worden bijgezet. En in 2014 het aantal wethouders inperken tot maximaal vier levert ook direct geld op.

Ik vrees alleen dat als Gerritsen zelf mogelijk de vijfde wethouder zou kunnen worden, het hemd nader is dan de rok!

‘Fijnslijper’

 
18-12-2012  

Tandje bij

 

De afgelopen dagen en weken is weer alles in het werk gesteld om Nederland op te sieren voor de Kerst. Kosten nog moeite werden gespaard en sinds afgelopen weekend is het wel zo’n beetje klaar. Alles is in stelling gebracht voor die 48 uur. We krijgen nog de vieringen, de kerstmarkten en borrels en daarna gaan we onder het luisteren naar het nummer: “So this is Christmas” uitrusten van alle werk. We kijken elkaar aan en vragen: “Wat nu?”

Wat me persoonlijk opvalt is dat het toch ieder jaar een graadje erger wordt met die versieringen. Mag het een onsje meer zijn? Vooral buiten nemen de tierelantijntjes jaarlijks toe en toegegeven: het is ook best gezellig. In deze sowieso al donkere tijden, die door de crisis ook nog eens door een extra donker randje worden voorzien, hebben mensen misschien meer dan ooit behoefte aan een beetje licht en gezelligheid. Op deze plek wil ik wel toegeven dat het me allemaal niet zo heel veel meer uitmaakt. Wanneer je hoort over het doodschieten van 20 kinderen in de VS en de dagelijkse ellende en honger, kun je wel even pas op de plaats maken en één en ander relativeren.
Wel wil ik ook dit jaar weer waarschuwen tegen het steeds meer wegdrukken van het echte verhaal van Kerst. De enige artikelen die naar Kerst en het kerstverhaal verwijzen zijn de kerststallen en de kerststerren. De rest is er omheen verzonnen.
Binnenkort zullen de resultaten van de jaarlijkse enquete bekend worden gemaakt: Hoeveel procent van de Nederlanders weet nog waar het echt om gaat met Kerst? Naar verwachting zal het dalende percentage doorzetten.
We schakelden dit jaar opnieuw een tandje bij voor wat de versiering en verlichting betreft en leverden tegelijkertijd wat kennis in aangaande de werkelijke betekenis van Kerst. Te vrezen valt dat die kennis jaarlijks nog minder wordt, want volgens Tubantia(di 18-12) gaan volgend jaar nogal wat kerken sluiten. De Blijde Boodschap zal dan steeds minder klinken. Tandje bij is in werkelijkheid stapje terug.


Anne Jan Teunis

 
21-12-2012  

Cordon sanitaire voor politieke lastpakken?

 

Zo in de wandelgangen verneem je nogal wel eens iets over hoe het reilt en zeilt in het Almelose politieke landschap. Bijvoorbeeld de brief van de raadsleden Gerwin Kamphuis (LKA) en Harry de Olde (PVA) aan gedeputeerde staten met een oproep om het college van B&W onder curatele te stellen, is helemaal fout gevallen bij het college en de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA.
Vooral waarnemend raadsvoorzitter Stapel (PvdA) schijnt zich nogal opgewonden te hebben. De man doet zijn ‘stinkende’ best om ‘salonfähig’ te worden, want hij wil naar horen zeggen Mieke Kuik-Verweg opvolgen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing. Hij schijnt zelfs Harry de Olde ‘toegebeten’ te hebben dat hij rondom de Olde en Kamphuis een ‘cordon sanitaire’ wil leggen om hen politiek lam te leggen.

Met welk recht vraag ik me af? Als men er van overtuigd is dat het financieel droevig gesteld is met de gemeenteknip en desondanks grootse miljoenen euro’s kostende plannen (stadhuis) wil doorzetten over de rug van de Almelose burgers, is het zelfs de morele plicht om hogere instanties te informeren en dat mag zonder last of ruggenspraak met wie dan ook. Het heeft bovendien geen zin om ruggenspraak met coalitiepartijen te houden die een dergelijk besluit hebben doorgedrukt.

Raadsnestor Gijs Stork riep het ook al eens in een vorige collegeperiode dat scherp provinciaal toezicht noodzakelijk was gelet op de grootse plannen en investeringen die het toenmalig college zich permitteerde. Ook hem werd dat destijds niet in dank afgenomen. Ook nu zie je aan de houding van collegeleden en coalitiepartners dat men moeite heeft met een kritische houding van raadsleden. Voor hen het advies het boekje ‘Hoe wordt ik een goed raadslid?’ eens te lezen.

Vandaag opende Twentsche Courant Tubantia met de inleiding, Crisis dringt diep door: minder geboorten, huwelijken en verhuizingen.

Zou het kunnen zijn dat de criticasters in de gemeenteraad een betere maatschappelijke en politieke antenne hebben?

Je zou er haast stapel van worden!

‘Fijnslijper’ 

Archief
Terug naar vorige pagina