Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
21-12-2012  

Cordon sanitaire voor politieke lastpakken?

 

Zo in de wandelgangen verneem je nogal wel eens iets over hoe het reilt en zeilt in het Almelose politieke landschap. Bijvoorbeeld de brief van de raadsleden Gerwin Kamphuis (LKA) en Harry de Olde (PVA) aan gedeputeerde staten met een oproep om het college van B&W onder curatele te stellen, is helemaal fout gevallen bij het college en de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA.
Vooral waarnemend raadsvoorzitter Stapel (PvdA) schijnt zich nogal opgewonden te hebben. De man doet zijn ‘stinkende’ best om ‘salonfähig’ te worden, want hij wil naar horen zeggen Mieke Kuik-Verweg opvolgen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing. Hij schijnt zelfs Harry de Olde ‘toegebeten’ te hebben dat hij rondom de Olde en Kamphuis een ‘cordon sanitaire’ wil leggen om hen politiek lam te leggen.

Met welk recht vraag ik me af? Als men er van overtuigd is dat het financieel droevig gesteld is met de gemeenteknip en desondanks grootse miljoenen euro’s kostende plannen (stadhuis) wil doorzetten over de rug van de Almelose burgers, is het zelfs de morele plicht om hogere instanties te informeren en dat mag zonder last of ruggenspraak met wie dan ook. Het heeft bovendien geen zin om ruggenspraak met coalitiepartijen te houden die een dergelijk besluit hebben doorgedrukt.

Raadsnestor Gijs Stork riep het ook al eens in een vorige collegeperiode dat scherp provinciaal toezicht noodzakelijk was gelet op de grootse plannen en investeringen die het toenmalig college zich permitteerde. Ook hem werd dat destijds niet in dank afgenomen. Ook nu zie je aan de houding van collegeleden en coalitiepartners dat men moeite heeft met een kritische houding van raadsleden. Voor hen het advies het boekje ‘Hoe wordt ik een goed raadslid?’ eens te lezen.

Vandaag opende Twentsche Courant Tubantia met de inleiding, Crisis dringt diep door: minder geboorten, huwelijken en verhuizingen.

Zou het kunnen zijn dat de criticasters in de gemeenteraad een betere maatschappelijke en politieke antenne hebben?

Je zou er haast stapel van worden!

‘Fijnslijper’ 

Archief
Terug naar vorige pagina