Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
12-09-2018  

Minder en meer


'Over de ruggen van de arbeider'
Dit bronzen werk van Jan Kip uit 1984 staat in Almelo bij de Kloosterhofflat in het centrum van de stad en symboliseert de verhoudingen tussen de vroegere Twentse 'textielbaronnen' en hun arbeiders.
 

Gaat de Nederlander er volgend jaar nog wel financieel op vooruit? ‘Werken moet lonen’, zegt minister-president Rutte al jaren met steun van zijn achterban VVD. Het ‘wondermiddel’ belastingverlaging is volgens Rutte de sleutel om dat te bewerkstelligen terwijl internationale financiële organisaties zoals o.a. het Internationale Monetaire Fonds (IMF) al een paar jaar verkondigen dat er in Nederland ruimte is voor een behoorlijke loonsverhoging omdat de loonontwikkeling achter blijft bij omliggende landen. Werkgevers bestrijden dat en blijven aan de zuinige kant in de diverse vaderlandse cao-onderhandelingen. Welvaart moet dus zwaar bevochten worden, weet ook inmiddels 'Oom agent'.

Rutte III geeft buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse multinationals inmiddels wel een douceurtje van begroot 1,4 miljard euro en bij nadere berekeningen zelfs 1,9 miljard euro.  Tenminste indien de regeringspartners CDA, D66 en ChristenUnie in de ‘kruiwagen’ blijven zitten.

Het Midden- en Kleinbedrijf dreigt de rekening te gaan betalen want ergens moet dat douceurtje toch in rekening worden gebracht. Daar zitten die ondernemers niet op te wachten en ook internationale verenigingen van aandeelhouders zien het vestigingsklimaat in Nederland er niet beter door worden. Wel zien die aandeelhouders en ondernemers het ondernemersklimaat toenemen indien de belasting op arbeid afneemt. Maar dat wordt juist in de plannen minder als voorgenomen, zo werd gelekt uit de begroting die op Prinsjesdag moet worden gepresenteerd.  Maar ja als Shell, Unilever en Philips het wil, wil ook Rutte ja zeggen tegen de afschaffing van dividendbelasting. Dat wordt volgend jaar een harinkje minder happen in Twente!

Volgens alle beloften van Rutte, gaan alle werkenden er volgend jaar ietsje op vooruit. Voor uitkeringsgerechtigden zat dat er vanaf het begin al niet en ook pensionado ’s zien nog geen extra ‘bestedingsruimte’ ontstaan in hun knip.

Dat de gaskraan in Groningen verder ‘dicht’ moet, snapt welhaast iedereen. Dat dit geld kost, eveneens. En dan is de burger als eerste aan zet om dat te betalen. Zo gaat de energiebelasting omhoog als eerste aanzet. Maar er is meer. Ook de Co2-emissierechten zijn inmiddels fors gestegen en dat dreef de handelsprijzen van elektriciteit inmiddels in 6 maanden op van 37 euro/MWu naar 63. Daar komt bij dat in Duitsland de kerncentrales een estafette-sluiting meemaken waardoor meer elektriciteit uit kolen moet worden gemaakt. In België kampt men met ‘gebrekkige’ kerncentrales die meer uit staan dan draaien. Elektriciteit moet daarom meer en meer worden geïmporteerd. De Vereniging Eigen Huis heeft berekend dat de energiebelasting op gas en elektriciteit gemiddeld met ingang van volgend jaar met 150 euro duurder wordt. Voor de laagste inkomens wordt dat nog meer omdat deze meestal in de meest tochtige huizen van ons land wonen omdat woningstichtingen nauwelijks tot niets hebben gedaan aan isolatie.

Maar er is meer dat het inkomen uit werk en uitkering afroomt. Zo gaan ook de zorgkosten naar verwachting met zo’n ‘tientje’ per maand per persoon omhoog. Voor een gezin dus 20 euro minder te besteden per maand. Tel er 12,50 aan extra energieheffing bij en het tellertje staat al op – 32,50 per gezin.
De hogere inkomensgroepen kunnen dat nog afdekken met de netto-salarisstijging die voor hen is voorzien. De lagere en waarschijnlijk ook de middeninkomens al niet meer.
Zie verder de explosieve stijging van de prijzen in de supermarkt van de laatste maanden dan weet u waarschijnlijk wel welke kant de ‘bal voor u oprolt’.

Maar toch voorspel ik dat het aantal miljonairs in de komende jaren fors verder zal groeien. Misschien wel met 15 procent want in de afgelopen jaren was dat al 10 procent ondanks de crisis en dankzij de zuinigheid op de loonontwikkeling.
Leve ‘zakkenvullend’ Nederland!

Tenzij…  u voor 27 mei 2019 wakker wordt en de Haagse volgelingen van de ‘zakkenvullers’ de laan uit stuurt.


‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina