Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
16-08-2011  

Plastic afval en ‘gebakken´ lucht


Met de nieuwste zijladers, ook in hybride-uitvoering, wordt het afval via de vulopening hydraulisch in de contaner geperst. (weg lucht!)
Eenmaal vol kan deze container voor een lege worden ingewisseld en kan de volle op transport naar de verwerker. Dat kan ook per spoor.
De éénmansbediening verliest op deze manier zo min mogelijk tijd en kan zijn route weer oppikken.
 

De Almelose wethouder van milieuzaken Johan Andela (VVD) heeft zijn vakantie er kennelijk opzitten, gelet op een onzinnige aankondiging in een artikeltje over het inzamelen van plastic afval in de Twentsche Courant Tubantia van heden 16 augustus.
Andela maakt in het artikeltje voorzichtig gewag van de plannen van het kabinet om het rijksfonds voor inzamelen van plastic af te schaffen. Partijgenoot Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, kwam op dat lumineuze idee en Andela zal wel gedacht hebben; Hoe vertel ik dat nu weer aan de burger?

De inzameling van plastic via containers is in Almelo dankzij de bijdrage uit dat rijksfonds namelijk net kostendekkend. Andela wil nog niet de handdoek in de ring gooien wat inzameling van plastic betreft, maar heeft in zijn vakantie zitten broeden hoe hij een kostenverhoging aan de burgers kan verkopen.

En eureka het kwartje viel! De inzameling van plastic kan in Almelo namelijk beter en dat zou kunnen door het invoeren van een extra bak aan huis of het invoeren van een speciale plastic zak om het plastic afval gewoon via een rondgang als het groen en restafval op te halen. Dat kost natuurlijk geld en veel meer dan de rijksbijdrage die mogelijk vervalt.

Andela acht het namelijk niet onmogelijk dat voor het legen van die extra bak of ophalen van de speciale zak extra door de burger betaald zal moeten worden. Volgens de wethouder is inzamelen van plastic namelijk in verhouding extra duur. “Dat heeft te maken dat plastic flessen en dergelijke hol zijn. Je vervoert veel lucht”, aldus Andela.

Vuilnisman kan deze…

‘Fijnslijper’

De efficiënte oplossing van Translift en klik hier voor een tijdelijke oplossing

 
20-08-2011  

Van Boetekleed naar Schandpaal!!

 

Uit TC Tubantia van 10-08-2011
Dolle Pret kan deurwaarder verwachten.

Citaat @CC:
Dat het nu wel mag, en eerder niet zou de gemeente uit ''service'' die 50.000 euro moeten kwijtschelden.

Ik ben het hier helemaal mee eens!!!
Indien dwangsommen niet kunnen worden geschrapt, kunnen natuurlijk wel alle gemaakte kosten en ongemakken als omzetderving e.d. worden vergoed!
Van de Looy krijgt om duistere redenen miljoenen als troostprijs, de stadsarchitect vertrekt met € 1.000.000,--. Het kan niet op in onze stad!!!
De activiteiten van Dolle Pret waren toegestaan in 2002, door de bestemmingsplan wijziging in 2006 ineens niet meer, en nu, nadat de raad zich hierover heeft uitgesproken in 2011 weer wel.
Ik wijs even op het KPMG rapport uitgewerkt van september 2010 pagina 4, waar vele aanbevelingen in staan om het ontbreken van beleid op tal van onderdelen, waaronder ook de handhaving, te verbeteren en beslisbomen e.d. in te voeren enz. enz., een helder rapport.
In het volledige KPMG rapport staat op pagina 10/167

KPMG rapport Pagina 10:
- De raad krijgt over het proces van vergunningverlening alleen de belangrijkste afwijkingen gerapporteerd die van invloed zijn op het realiseren van beleid.
- De raad ontvangt tot ultimo 2008 geen informatie over vergunningverlening en -handhaving.

Het ontbreken van deze beleidskaders e.d. gaf het bestuur in onze stad veel te veel ruimte om zoals de wethouder dit in de Raadsvergaderingen noemde "ad hoc" beleid te voeren. Later heeft hij "ad hoc" nog vertaald door willekeur.
De vraag blijft, hoeveel wijzigingen of art. 3.23 procedures zijn er voor de in dit specifieke bestemmingsplan betrokken bedrijven aan de orde geweest, en waarom is Dolle Pret niet ingepast in deze plannen?
Waarom weigerde het bestuur (welke bestuurder) van onze stad in te gaan op de aanwijzing van de Rechtbank, dat zijzelf de bevoegdheid had om met een oplossing te komen.
Wilde het bestuur van onze stad niet teveel op de stoel van de ondernemer gaan zitten, en de plannen van de inmiddels vertrokken stadsarchitect doorzetten?

En tot slot zijn er nog meer van dit soort oude (doofpot) gevallen in onze stad?
Wellicht is het nuttig om een meldpunt in te richten waar alle informatie over oude gevallen wordt verzameld en voor alle burgers is terug te vinden.

Met het ondanks alles volhouden van het eigen gelijk in dit dossier, verdient dit college m.i. de gang van het Boetekleed naar de Schandpaal!!
 

met vriendelijke groet,

J. van Willigen

Archief
Terug naar vorige pagina