Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
13-01-2011  

Almelose bestuurders past het boetekleed

 

ALMELO - Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen wil ik reageren op de laatste ontwikkelingen inzake Dolle Pret/ Aylin. Het was het vorige college zelf, dat het probleem met Dolle Pret jaren heeft laten escaleren. Indien, als willekeurig voorbeeld, Kees Smit een aanvraag indient is de reactie:
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, en dus moet het bestemmingsplan worden aangepast! (Besluitenlijst B&W 6 juli 2010)
In een andere aanvraag is de reactie:
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, en dient dus te worden afgewezen! Dit wordt veelal adhoc beleid genoemd, ook wel willekeur, binnen de wettelijke mogelijkheden wel toegestaan door het ontbreken van Beleid, Handhaving, Beslisbomen etc. (Lees de KPMG rapportage maar eens.)
De bestuurders waren hierdoor oppermachtig en eigenzinnig in hun optreden. Zo doen we dat in Almelo!

Na vele rapporten, en een overhaast vertrek van de oude burgemeester Knip enz., is er een BCI traject ingesteld in de hoop en verwachting, dat dit deze bestuurscultuur zou kunnen verbeteren. Ik hoorde de nieuwe burgemeester kort geleden bij de start van het “Project het Verschil Maken” enige verstandige woorden uitspreken over het nog aanwezige “OUD ZEER” om vervolgens te starten met het project “Herstel van Vertrouwen”.
Verzuimd wordt echter te vermelden en te erkennen, wie, waar en wanneer, welke blunders heeft gemaakt, en dit jaren met inzet van alle middelen, inclusief het ambtelijk apparaat heeft volgehouden.
Verzuimd wordt ook te vermelden en te erkennen wie hiervan de dupe waren. De erfenis van een vorig college kan niet worden geweigerd, maar er kan wel duidelijkheid zijn over de boedel!!

Een nieuwe start is m.i. niet mogelijk zonder het oude zeer een plaats te geven en zo mogelijk te verwijderen. De handelingen rondom Dolle Pret, Aylin behoren naar mijn mening bij de vele blunders, die nu nog steeds niet openlijk worden toegegeven. Hoe langer dit nog duurt hoe meer Bestuurlijk Almelo zal worden gezien, als een stelletje ritselaars, rommelaars en knutselaars.
Van een werkelijk “herstel van vertrouwen” zal geen sprake zijn, dit ondanks de inzet van vele betrokkenen om schoon schip te maken en te willen gaan werken aan een nieuwe bruisende stad.

Dolle Pret, Aylin is m.i. wel de dupe van de weigering van B&W om tot een oplossing te komen en heeft hoge kosten moeten maken om de (ongelijke) strijd met de gemeente te moeten voeren. Tegen het tijdens de wedstrijd wijzigen van de spelregels is weinig te ondernemen.(2006)
Tijdens de Informatieve Vergadering van 28 september bleek al heel snel, dat het vanaf de wijzigingen in 2006 al die tijd mogelijk was om tot een aanvaardbare oplossing te komen, gedogen en/of ontheffing er was van alles mogelijk, maar de wil ontbrak. Ook de rechtbank gaf al bij aanvang aan, dat de gemeente de mogelijkheid had om hier zelf iets te doen, maar ook hier gaf B&W niet thuis.
Formeel kan er een dwangsom opgelegd worden enz., een nettere oplossing is volgens mij om de door Dolle Pret & Aylin gemaakte kosten in mindering te brengen op de opgelegde dwangsom.
Het dragen van een boetekleed voor bestuurlijk Almelo zou hier zeker niet misstaan.

J. van Willigen

Archief
Terug naar vorige pagina