Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
20-08-2011  

Van Boetekleed naar Schandpaal!!

 

Uit TC Tubantia van 10-08-2011
Dolle Pret kan deurwaarder verwachten.

Citaat @CC:
Dat het nu wel mag, en eerder niet zou de gemeente uit ''service'' die 50.000 euro moeten kwijtschelden.

Ik ben het hier helemaal mee eens!!!
Indien dwangsommen niet kunnen worden geschrapt, kunnen natuurlijk wel alle gemaakte kosten en ongemakken als omzetderving e.d. worden vergoed!
Van de Looy krijgt om duistere redenen miljoenen als troostprijs, de stadsarchitect vertrekt met € 1.000.000,--. Het kan niet op in onze stad!!!
De activiteiten van Dolle Pret waren toegestaan in 2002, door de bestemmingsplan wijziging in 2006 ineens niet meer, en nu, nadat de raad zich hierover heeft uitgesproken in 2011 weer wel.
Ik wijs even op het KPMG rapport uitgewerkt van september 2010 pagina 4, waar vele aanbevelingen in staan om het ontbreken van beleid op tal van onderdelen, waaronder ook de handhaving, te verbeteren en beslisbomen e.d. in te voeren enz. enz., een helder rapport.
In het volledige KPMG rapport staat op pagina 10/167

KPMG rapport Pagina 10:
- De raad krijgt over het proces van vergunningverlening alleen de belangrijkste afwijkingen gerapporteerd die van invloed zijn op het realiseren van beleid.
- De raad ontvangt tot ultimo 2008 geen informatie over vergunningverlening en -handhaving.

Het ontbreken van deze beleidskaders e.d. gaf het bestuur in onze stad veel te veel ruimte om zoals de wethouder dit in de Raadsvergaderingen noemde "ad hoc" beleid te voeren. Later heeft hij "ad hoc" nog vertaald door willekeur.
De vraag blijft, hoeveel wijzigingen of art. 3.23 procedures zijn er voor de in dit specifieke bestemmingsplan betrokken bedrijven aan de orde geweest, en waarom is Dolle Pret niet ingepast in deze plannen?
Waarom weigerde het bestuur (welke bestuurder) van onze stad in te gaan op de aanwijzing van de Rechtbank, dat zijzelf de bevoegdheid had om met een oplossing te komen.
Wilde het bestuur van onze stad niet teveel op de stoel van de ondernemer gaan zitten, en de plannen van de inmiddels vertrokken stadsarchitect doorzetten?

En tot slot zijn er nog meer van dit soort oude (doofpot) gevallen in onze stad?
Wellicht is het nuttig om een meldpunt in te richten waar alle informatie over oude gevallen wordt verzameld en voor alle burgers is terug te vinden.

Met het ondanks alles volhouden van het eigen gelijk in dit dossier, verdient dit college m.i. de gang van het Boetekleed naar de Schandpaal!!
 

met vriendelijke groet,

J. van Willigen

Archief
Terug naar vorige pagina