Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
16-08-2014  

Rechter maakt gehakt van weigering gemeente


Hennie ter Avest van Kinderspelparadijs Dolle Pret

Archieffoto: Freek Buitenweg
 

ZWOLLE/ALMELO – De bestuursrechter in Zwolle heeft gehakt gemaakt van de weigering van de gemeente Almelo om exploitante Ter Avest van Kinderspelparadijs Dolle Pret inzage te geven in de afhandeling van een opgelegde dwangsom aan Toon Kolenbrander Sloopwerken te Bornerbroek. Ter Avest vroeg daarom en deed daarbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ter Avest leeft in onmin met de gemeente Almelo vanwege een aan haar opgelegde dwangsom van 50.000 euro en bijkomende kosten van zo’n 17.000 euro. Dolle Pret betaalde wel de 50.000 euro maar niet de bijkomende kosten. In die kosten zaten o.a. bijscholingskosten van de door de gemeente ingehuurde stadsadvocaat van kantoor Damsté.
Ter Avest kreeg die dwangsommen wegens de exploitatieactiviteiten in de bovenzaal van Dolle Pret die in strijd waren met het bestemmingsplan. De gemeente veranderde het bestemmingsplan ondanks dat Ter Avest al een vergunning bezat, maar stelde haar daar niet van op de hoogte. Een bezwaar kwam derhalve te laat. De gemeenteraad ‘repareerde’ dat jaren later waardoor Ter Avest de bovenzaal alsnog mag exploiteren, maar de opeenvolgende colleges van B&W hielden vast aan het innen van de dwangsom en de bijkomende kosten.

Ook de milieuaffaire Kolenbrander sleepte zich jaren voort. Ter Avest wil daarom weten of de gemeente Almelo in de zaak Kolenbrander eenzelfde beleid heeft gevoerd inzake de afhandeling en inning van dwangsom en kosten. Zij heeft gegronde vermoedens dat dit niet zo is en schakelde daarom juridisch adviesbureau JEEJAR in.

Ter Avest maakte de zaak eerst aanhangig bij de onafhankelijke commissie van advies van de gemeente Almelo maar kreeg slechts gedeeltelijk inzage, zijnde de brieven van de gemeente d.d. 13 maart 2008 en 30 januari 2009 aan Kolenbrander. De eerste was de aankondiging van de dwangsom en de tweede brief, de verbeurdverklaring.
Over de daadwerkelijke betalingen gaf het Almelose college van B&W geen inzage, omdat dit de privacy van Kolenbrander zou aantasten.

De bestuursrechter in Zwolle veegt nu de vloer aan met de weigering van de gemeente en veroordeelde de gemeente tot het openbaar maken van de brieven van de gemeente Almelo aan Ter Avest. Daaruit zou moeten blijken wat er door Kolenbrander aan de gemeente is betaald.
De bestuursrechter veroordeelde de gemeente Almelo ook tot de kosten van het geding, zijnde 1.461 euro plus 328 euro aan griffiekosten.

Lees ook:
Dolle Pret op matje bij demissioniare wethouder

Vragen van LAS over dwangsom Dolle Pret zoek
Dolle Pret met ondertoon in Raad Almelo

Red.: Het dossier van deze onverkwikkelijke bestuurlijke affaire is te groot om alle eerdere publicaties hier te melden.

Archief
Terug naar vorige pagina