Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-03-2014  

Dolle Pret op matje bij demissionaire wethouder


Zeg Johan, je haalt toch wel die 'DollePret-centjes' binnen voor je vertrekt?
 

ALMELO – Demissionair wethouder Johan Andela (VVD) heeft op de dag van de gemeenteraadsverkiezing een brief verzonden aan exploitante Hennie ter Avest van Kinderspeelparadijs Dolle Pret. Aanleiding de nog niet betaalde deurwaarderskosten bovenop de dwangsom van 50.000 euro die Ter Avest moest betalen inzake de vergunningsperikelen op industrieterrein Noordbroek.
Waar eerder een kartcentrum alle medewerking kreeg van de gemeente om de bovenverdieping volop te exploiteren, mocht dat opeens niet meer door een bestemmingsplanwijziging terwijl Ter Avest die vergunning wel bezat en niet werd geïnformeerd over de op handen zijnde wijziging en dus ook niet op tijd een bezwaar kon aantekenen.

Na veel en langdurig gekrakeel heeft de gemeenteraad later alsnog besloten dat ook Ter Avest haar exploitatie mag voorzetten maar wethouder Andela wil wel alles incasseren tot op de laatste cent. De dwangsom van 50.000 heeft Andela binnen, keurig betaald in 10 termijnen van 5000 euro maar nu die deurwaarderskosten van 19.000 euro nog.

Op 2 april zou Ter Avest volgens de brief op het matje komen omdat ze weigert die kosten te betalen Volgens Ter Avest was het inschakelen van een externe deurwaarder op zich al niet nodig gelet op de overeenkomst van gefaseerde betaling. De gemeente heeft dit middel volgens haar überhaupt niet nodig om te innen omdat men eigen deurwaarders in dienst heeft. Andela hield echter druk op de ketel en weigerde ook het beslag op te heffen dit ondanks dat de gemeenteraad de exploitatie alsnog weer mogelijk maakte.

Juridisch adviesbureau JEEJAR heeft namens Ter Avest op die ‘uitnodiging’ voor 2 april a.s. een bezwaar ingediend, mede gelet op het demissionair zijn van de als wethouder vertrekkende Andela.
Een goed gebruik tijdens een demissionaire periode is, dat bestuurders ‘heikele’ punten laten liggen om dat over te laten aan een opvolger. Voor de met een pijnlijke verkiezingsnederlaag ‘weggestuurde’ Andele telt dat schijnbaar niet, want nu moet Ter Avest op 15 april op het matje verschijnen!!!
Wordt vervolgd...

Archief
Terug naar vorige pagina