Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-07-2012  

Pieter Omtzigt terug op CDA-lijst, HOERA !

 

Vriend en vijand heeft zich afgelopen maand verbijsterd afgevraagd waarom het CDA-Tweede kamerlid Pieter Omtzigt was verdwenen van de kandidatenlijst. De Enschedeër wordt geroemd om zijn kennis van pensioenen en werd voor enkele maanden geleden door diezelfde kamer benoemd om de Europese plannen inzake pensioenen in de gaten te houden. Hij moest voorkomen dat ruim 600 miljard euro aan opgebouwd Nederlands pensioen als sneeuw voor de zon zou verdwijnen door Brusselse plannen. Een pensioenbezit dat ook van belang is in onze nationale balans van inkomsten en uitgaven.
De CDA-top offerde echter Omtzigt omdat vier Overijsselaars op de kandidatenlijst teveel van het goede zou zijn en de oud-fractiemedewerkster Boom ook een plaatsje ’verdiende’.
Boom werd al eerder door oud- staatssecretaris Ank Bijleveld beloond met een mooie functie in Hof van Twente waar Bijleveld inmiddels burgemeester was geworden. U weet wel die Bijleveld die de ‘fingerprint’ bij het nieuwe paspoort invoerde. Het aan alle kanten ‘rammelende’ systeem dat in de landen om ons heen, zoals Duitsland en Engeland niet werd ingevoerd. Dat systeem ook dat zo lek is, dat de Amerikanen nu van elke Nederlander die een Amerikaans checkpoint passeert in het geniep uw ‘fingerprint’ en bankgegevens in bezit heeft, moest het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs toegeven.
Genoeg hierover, voor Bijleveld was de Hof van Twente een doorgangshuis naar de functie van CdK in Overijssel. Haar protegé Boom kon daarna ook snel de laan uit wegens mis-functioneren en er moest dus weer ergens een baantje ‘geritseld’ worden. De nieuwe beloning is een min of meer verkiesbare plek 15 op de kandidatenlijst.

Nu is Omtzigt een volksvertegenwoordiger waar men altijd een beroep op kan doen en dat vindt de achterban heerlijk. Omtzigt kaartte voor tal van afdelingen in het land dan ook zaken aan die door de CDA-top en de CDA-bewindslieden niet altijd als welgevallig werd beschouwd. Een ‘lastige’ jongen en ‘doorbijtertje’ als Omtzigt is men dus liever kwijt dan rijk hebben ook de bekendere ‘dissidenten’ Koppejan en Ferrier ondervonden.
Omtzigt trok aan de bel inzake de pensioenen, inzake het duperen van AOW’ers door de fiscus en in Twente wilde hij de sluiting van de Klinische verloskunde in het Almelose ziekenhuis voorkomen omdat Noord Twente dan naar Hengelo moest en de afstand te groot zou worden als het om levensreddende zaken ging.

Liefst 70 afdelingen in het land trokken aan de bel en wilden Omtzigt terug op de lijst, vooral ook om zijn pensioenkennis. Sommige afdelingen wilden Ontzigt zelfs in de top 5 en één afdeling wilde Omtzigt zelfs op plek 2 direct achter lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma.

Omtzigt zelf uitte zich in de publiciteit met de reactie dat je 'geen Kamerlid voor het leven' bent, maar het zal hem goed doen dat zoveel afdelingen zich voor hem hebben ingezet. Weliswaar staat hij sinds het congres in Utrecht nu weer op de lijst, maar wel op een onverkiesbare 39e plek. Daar zal de CDA-kiezer dus als enige iets aan kunnen veranderen op 12 september a.s.
Vandaar deze oproep; ‘Als u toch voornemens bent CDA te stemmen, stem dan op Pieter Omtzigt omdat hij wel dicht bij de burger en haar belang staat!
Wat mij betreft mag u in Overijssel ‘juffertje Boom’ totaal vergeten! Zo’n 16.000 voorkeurstemmen heeft Omtzigt nodig om de ‘ongekroonde partijtop’ terecht te wijzen!’

'Fijnslijper'

Naschrift: 05-07-2012
Volgens de Volkskrant behoort Pieter Omtzigt tot de top 10 van indieners van aangenomen moties. Liefst 57 ingediende moties werden door de Tweede Kamer aangenomen.
Dat maakte voor de 'partijbonzen' dus eigenlijk niets uit bij de poging hem af te serveren.

Het dagblad Trouw publiceerde een lijstje met de slimste Tweede kamerleden. Diederik Samson stond op 1, gevolgd door Pieter Omtzigt. Trouw zegt er bij dat elk Tweede kamerlid een testje van Trouw heeft afgelegd En wat twittert Omtzigt?  'Ik heb bij Trouw geen enkel testje afgelegd!'

 
06-07-2012  

Overlast Cityflat Almelo en verziendheid!


Hagengracht - De herenhuizen aan de linkerzijde werden gesloopt en 'moderne' bouw met de verkeerde steensoort kwam er voor terug.
 

Volgens een reportage van RTV Oost hebben de bewoners van de Cityflat in het centrum van Almelo veel last van hangjongeren. Bedoeld worden de flatwoningen aan de Hagengracht en naast het gemeentehuis. De woningen hebben gezamenlijke portieken en de flatwoningen kennen ook openbare doorgangen en verbindende wandelpaden. Voor onbekenden min of meer een doolhof.
De overlast wordt door verhuurder St. Joseph erkend. De woningstichting heeft daarom in 2011 het lectoraat Risicobeheersing van Hogeschool Saxion uit Enschede ingeschakeld om te bezien welke maatregelen genomen moeten worden. Een tiental aanbevelingen leverde het rapport op waaronder meer bestedingsuren vanuit het jongerenwerk. De woningstichting hoopt ook op een ander koffieshopbeleid. Bedoeld wordt hiermee de beoogde sluiting van de koffieshop tegenover de St. Georgius Basiliek aan de Boddenstraat.
De ‘hangjongeren’ laten in de reportage weten dat zij alleen maar lekker aan het ‘chillen’ zijn en kijken verbaasd bij het woord overlast.

Nu is overlast het ‘pakkie’ aan van de burgemeester en zij kijkt dagelijks vanuit haar werkkamer het betreffende woongebied in. Je zou haast zeggen dat ze de telefoon pakt als er overlast is. Blijkbaar niet dus.
Nog gekker is als men weet dat tegenover de Cityplat aan het Stadhuisplein het gemeentelijk bedrijf Stadstoezicht en Parkeerbeheer zit. Inmiddels flink uitgebreid met behoorlijk wat Boa’s. Oftewel opsporingsbevoegde personen die een bon mogen uitschrijven en gerecruteerd zijn uit de kaartenbakken met werkzoekenden. De weg oversteken en de wandelpaden doorkruisen om overlast op te sporen en aan te pakken is er kennelijk niet bij.
Om de hoek zit het plaatselijke kantoor van de ‘Hermandad’. Op surveillance gaan betekent daar op de binnenplaats in de auto stappen, de electrisch bedienbare poort uitrijden en zoef de binnenstad uit.

Vreemd toch dat al deze functionarissen, die met veiligheid en openbare orde te maken hebben, allemaal last hebben van verziendheid!
Dat geldt tevens voor St. Joseph, want het buitenonderhoud is niet het fraaiste van het complex uit de jaren tachtig!

‘Fijnslijper’

 
14-07-2012  

Het Rectorshuis


Het Rectorshuis aan de achterzijde
Het Oversticht Overijssel noemt het Rectorshuis van cultuurhistorische waarde, hoewel niet uniek. De Historische Kring Stad & Ambt Almelo en de stichting Stadsherstel zijn ook voor het behoud van de villa.
 

Het Almelose college van B&W ziet het nut en noodzaak niet in van het behouden van het Rectorshuis aan de Vriezenveensestraat, zo is te lezen in de collegebesluiten van 3 juli jl. De gemeenteraad had eerder dit jaar een motie aangenomen om dit laatste restant van het voormalige klooster De Goede Herder te behouden en dit in de verkoop van de kavel aan Tactus Verslavingszorg te verbinden.
Het college onderzocht hoeveel het zou kosten om het achterstallig onderhoud te laten herstellen en kwam uit op 350.000 euro. Dat vindt B&W teveel en wijst er op dat het gebouw niet op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Dat is niet zo vreemd, want al meer dan 10 jaar is daar geen enkel pand in Almelo aan toegevoegd. Een pand op die lijst plaatsen kost namelijk geld in de toekomst.
Hoe is dat achterstallig onderhoud eigenlijk ontstaan?

Het antwoord is simpel. Elk pand in gemeentelijk eigendom verloederd omdat er geen onderhoud wordt gepleegd. Dit soort panden komen meestal in bezit van de gemeente als onderdeel van grotere transacties en in afwachting van wat de toekomst brengt, wordt er geen ‘dubbeltje’ aan verspijkert.

Tactus wil op deze locatie wel een opvangcentrum bouwen voor 16 drugsverslaafden en kocht de kavel op voorwaarde dat het dit pand mocht slopen. Dat dit nog niet is gebeurd, heeft te maken met een nog te nemen besluit over de bestemmingsplanwijziging.
Veel Almeloërs vinden dat dit stukje cultureel erfgoed behouden moet blijven, ook vanwege de karakteristieke vormgeving van het opstal. Anderen vinden dat onzin, zo blijkt uit reacties op een artikel in TC Tubantia waarin staat dat de VVD en het CDA toch nog willen proberen het pand te redden van sloop. Coalitiepartner PvdA heeft niets met Rooms-getint cultureel erfgoed en vindt slopen wel best.

De voorstanders van sloop hikken aan tegen de uitgave van 350.000 euro gemeenschapsgeld. Geld dat echter in de loop der jaren al is uitgespaard door geen onderhoud te plegen en de verloedering te laten toestaan. Al jaren zijn de dakgoten doorgerot en is het vocht in de muren geslagen. Geen wonder dat Tactus de herstelkosten niet voor haar rekening wil nemen en liefst kale grond koopt om te kunnen bouwen.

Hoe komt Tactus op deze locatiekeuze? Louter en alleen omdat de gemeente Tactus heeft gewezen op deze locatie omdat er eerder al eens verslavingszorg De Ander was gehuisvest en dus minder bezwaar uit de buurt te verwachten is. Dat is in een eerder stadium al eens beslecht. De Ander ging uiteindelijk failliet omdat de gemeente de subsidiekraan dichtdraaide. Sindsdien sloeg de verloedering pas goed toe.

Het is dus duidelijk, een slechtere beheerder van cultureel erfgoed als de gemeente bestaat er niet!

‘Fijnslijper’


Lees ook: 'Blijft Rectorshuis Vriezenveenseweg behouden'
 

 
18-07-2012  

Kommer en kwel

 

In deze komkommertijd, waarin je soms op zoek bent naar zaken om over te schrijven, dient het hoofdonderwerp zich deze week vanzelf aan: het weer.
Je kunt werkelijk geen krant opslaan, geen radiozender of televiesiekanaal opzoeken of je hoort in geuren en kleuren hoe verschrikkelijk slecht het weer is. Wat een geklaag en wat een gezeur. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe mensen het elkaar aanzeggen en op een gegeven moment heeft iedereen het er over en lijkt het of er nog nooit een grotere ramp heeft plaatsgevonden. Zelfs de brengers van al die onheilstijdingen, de weermannen en –vrouwen, blijven niet buiten schot en moeten zich haast verantwoorden voor de regenbuien die continu op ons neerdalen. Wat een ellende.
We zien jaar na jaar de beelden van die trieste familie op de camping, die ondanks alle ontberingen er de stemming voor de camera dapper probeert in te houden. Ze “doen” de hele dag spelletjes, gezellig. Ja, ja……. Naar het toiletgebouw met lieslaarzen aan soppend door 10 cm water. Tijdens het douchen de koude luchtstroom voelen en met een dikke jas aan en paraplu op snel terug naar je voortent.
De wanhoop is onderhand compleet en de enige uitweg uit alle ellende is een last-minute naar de zon. Ach, ach, Nederland in een notendop.
Het hele probleem is dat het weer niet “maakbaar” is. Tegenwoordig bedenken we voor alles oplossingen en valt overal wel een mouw aan te passen. Alles moet meteen geregeld kunnen worden en navigatiesystemen en allerlei andere technieken stellen ons in staat om het er prinsheerlijk van te nemen. Alleen het slechte weer en de dood kunnen we nog niet uitbannen en de wanhoop van de afgelopen dagen leert ons dat we dat steeds irritanter gaan vinden. Konden we de wolken maar wegblazen. Helaas.
Echter kunnen we het ook een beetje positiever benaderen. Nog meer genieten van die paar weken vakantie die we in het diepe zuiden doorbrengen. Zongarantie en de jas thuis aan de kapstok.
Voor de mensen die in Nederland blijven, zijn er toch lichtpuntjes. We hebben hier nog geen tornado’s gehad en in het ergste geval lopen er een aantal kelders onder.
Maar kijk in het buitengebied eens naar de prachtige wolkenpartijen. Door de zon beschenen lijken ze op de geweldige, besneeuwde Alpentoppen, al is het maar even en heb je de nodige fantasie nodig. Alles is relatief nog mooi fris en groen en de prachtigste bloemen bloeien.
De fles halfvol of halfleeg maakt nogal wat verschil. Laten we elkaar niet verder de put inpraten en genieten van al het mooie in dit kikkerlandje. Je wilt toch vandaag niet liever in Syrië zitten of gelyncht worden in Afghanistan? Door papoea’s opgegeten misschien?
Wellicht staat ons nog een prachtige nazomer te wachten en een bloedhete maand augustus. Dan hoor je niemand meer.

Anne Jan Teunis
 

 
24-07-2012  

De overtreffende trap

 

We bevinden ons op een hellend vlak aangaande mobiele telefonie en internet. Waar het ooit rustig begon met af en toe een wijziging of vernieuwing, zie je de ontwikkelingen zich de laatste jaren steeds sneller opvolgen. Je vraagt je soms wel eens af waar het allemaal ooit zal stoppen en of het ooit zal stoppen.
Dit tijdperk heeft vele zegeningen gebracht. We kunnen niet meer verdwalen en dankzij buienradar fietsen we tussen alle ellende door.
Er zijn echter een paar dingen waar ik nog niet zo goed aan kan wennen. Zo wordt alles veel onpersoonlijker en vooral de jeugd schijnt nogal overgeïnteresseerd in hun mobiele toestellen. Je ziet ze bijna overal en altijd naar dat onding loeren. Midden op straat, in het trappenhuis, aan tafel tussen twee happen door.
De overtreffende trap was voor mij vorige week de keurige mijnheer in maatpak en glanzend gepoetste schoenen die bij het station de trap afbeende onder de sporen door. Al lopende hield hij een laptop voor z’n gezicht en was er gewoon mee aan het werk. Zoiets had ik nog niet eerder gezien en ik vond het een nogal vreemde situatie. Meteen moest ik denken aan een stukje in de krant nu al weer jaren geleden. In Japan liep iemand met een bril op, waar aan de binnenkant op één of andere manier internet te zien was. Sinds vorige week weet ik dat we slechts een klein stapje verwijderd zijn van deze situatie. Let maar op, het komt er aan. “Take a look inside your head.” We zullen nog meer naar binnen gericht zijn en onze eigen buurman niet meer herkennen. Ondanks alle zegeningen is dat een groot probleem van deze moderne tijd.

Anne Jan Teunis
 

 
29-07-2012  

Polletje

 

Onlangs konden de inwoners van Almelo op de site van Tubantia hun mening geven over het buitengebied. Men had de keuze uit een viertal stellingen. 535 Mensen maakten van de gelegenheid gebruik om eens te zeggen waar het op stond.
Welnu, de uitkomst is nogal duidelijk en eigenlijk verbaast deze me niet. Op een bevolking van een slordige 70000 mensen reageert grofweg 1 procent en dat zijn juist de mensen die de natuur een warm hart toedragen. Zij reageren namelijk op een dergelijke stelling.
Slechts 7 procent vindt dat er in het buitengebied gebouwd mag gaan worden. De overgrote meerderheid is van mening dat er best nog ergens iets van groen mag zijn tussen al dat grijze asfalt. Er zal blijkbaar toch bij een flink aantal mensen nog het besef zijn dat het niet leuk fietsen en wandelen is tussen alleen maar steen en beton.
Kunnen we nog iets met deze cijfers? In de strijd tegen de oprukkende en niet te stoppen bebouwing van het platteland voelt dit toch als een hart onder de riem voor dat handjevol mensen die constant in de bres springen voor de natuur.
Nog meer gesteund werd ik door een stuk in Trouw van gisteren over Jean-Jacques Rousseau. De titel: “In de natuur begint alle leven.” Peter Henk Steenhuis schrijft over het verlaten van de drukte van alle dag en de weldaad van de natuur. Rousseau beschreef de sensatie die een mens kan bespringen als hij weg van huis en werk in de natuur verkeert: het gevoel dat dit het echte leven is.
Laat de mensen die dit voelen, de 500 en een beetje sowieso, mogen blijven genieten van onder andere het buitengebied tussen Almelo en Vriezenveen, waar nog zoveel moois te zien is.
Erken de waarde en begin er pas aan te knabbelen wanneer alle braakliggende stukken grond in de stad zelf volgebouwd zijn. Het is al zo vaak gezegd, inbreiding is het toverwoord. Ten enenmale is er geen noodzaak om in het buitengebied te bouwen. Afblijven dus.

Anne Jan Teunis
 

 
30-07-2012  

Jan Smit wil andere spelregels nieuw stadion

 

ALMELO – Het plan voor een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo is al enige jaren in voorbereiding en het plan was een verkiezingsitem voor de VVD die daarmee succes had in 2010. De gemeente besloot garant te staan voor een lening van 15 miljoen euro aan de stichting Stadion Heracles met een opslagrente om een eventueel moeilijk jaar te overbruggen als de club de centen niet kan opbrengen. De benodigde grond werd voor 8 miljoen euro aangeboden en ook toonde de gemeente zich bereid om daarvoor fiks te investeren in de herhuisvesting van de clubs op het sportcomplex Ossenkoppelerhoek.
De stichting Stadion Heracles Almelo en de BVO Heracles moesten zelf de andere benodigde 15 miljoen euro bij elkaar scharrelen via sponsoren en bedrijven.

Sportwethouder Jan van Marle maakte onlangs bekend dat hij de perikelen met de clubs op de Ossenkoppelerhoek had getackeld. De clubs krijgen nieuwe onderkomens en nieuwe velden waaronder enkele met kunstgras.

Vorige week maakte voorzitter Smit bekend dat men een akkoord had bereikt met het samenwerkingsverband ‘Build to win’ (B2w), bestaande uit bouwer BAM en projectontwikkelaar Wyckerveste.
In die beoogde overeenkomst zijn voorwaarden over risico van nieuwbouw en exploitatie vastgelegd. Over de cijfers werden geen mededelingen gedaan. Wel werd duidelijk dat het vigerende bestemmingsplan moet worden verruimd om de beoogde exploitatie financieel mogelijk te maken. De BVO Heracles Almelo is gewoon huurder. Het advies om met B2w in zee te gaan kwam van de benoemde commissie waarin o.a. zitting hebben oud- KNVB directeur Henk Kesler en de voormalige burgemeester van Almelo, Menno Knip (VVD-senator Eerste Kamer).

Die verruiming van het bestemmingsplan kan echter nog wel wat voeten in de aarde hebben en tot een conflict leiden in de plaatselijke VVD.
VVD-afdelingsvoorzitter Mr. W.P. van der Elst is ook voorzitter van de lokale afdeling van het MKB en deze tekende al op voorhand bezwaar aan tegen een aantal mogelijke ontwikkelingen in het nieuw te bouwen stadion, dit om een leegzuigende werking uit het centrum te voorkomen. Ook de ondernemers van de naastgelegen Woonboulevard willen niet dat concurrerende ontwikkelingen mogelijk worden. Volgens de afspraak met de gemeente mag alleen de Plus Super mee verhuizen en mogen verder alleen sport gerelateerde ondernemingen zich er vestigen. De hotels in Almelo zien bijvoorbeeld een nieuw hotel niet zitten, tenzij het niet meer dan twee sterren wordt en de hotelexploitatie sportgericht is. Dit ook omdat er mogelijk al een nieuw hotel komt in het in ontwikkeling zijnde Almelo Nouveau aan de Nijreesingel.
Kortom de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan voor nieuwbouw van een voetbalstadion kan een spijtzwam worden voor de lokale VVD en mogelijk die gewenste verruiming in de weg staan.
Jan Smit vindt echter dat het glas nog steeds halfvol is en wil halverwege het seizoen 2013-2014 het nieuwe stadion met een capaciteit van 15.000 bezoekers in gebruik nemen. Dat aantal heeft de club nodig, net zoals meer ruimte voor de Businessleden, om de begroting van nu 8,5 miljoen euro op te krikken om van de club een stabiele middenmoter te maken.
Het laatste woord is echter aan de gemeenteraad of zij alsnog de vastgelegde voorschriften wil verruimen!

‘Fijnslijper’

Lees ook Twentesport.com: 'Voorzitter Jan Smit van Heracles Almelo maant de gemeente andermaal'
 

Archief
Terug naar vorige pagina