Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
07-01-2011  

Horecavereniging Almelo stelt belachelijke eis

 

ALMELO – Tot verbazing van iedereen heeft de afd. Almelo van Koninklijke Horeca Nederland bij het college van B&W een belachelijke eis op tafel gelegd om de besluitvorming over horeca op bedrijventerreinen uit te stellen.
Begin december jl. kwam het lokale bestuur met dat verzoek omdat er volgens het afdelingsbestuur eerst een integrale discussie over de horeca in Almelo dient plaats te vinden. Het afdelingsbestuur probeert daarmee een al een jaar lopende raadsdiscussie over horeca op bedrijventerreinen op de lange baan te schuiven terwijl het in feite niet om meer gaat dan het alsnog legaliseren van Dolle Pret/Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek.

Het bedrijf kreeg in 2003 haar ontheffing t.a.v. de bestemming agrarisch gebied en dat werd op 22 maart 2006 nog eens vernieuwd voor zowel de begane grond als de bovenverdieping.

De actualisering van het bestemmingsplan voor Het Noordbroek in oktober 2006 betekende de start van de ellende van Dolle Pret/Aylin omdat het toenmalig college van B&W de activiteiten op de bovenverdieping niet pruimde terwijl dat voorheen – ook ten tijde van Centre Carts in de jaren ’90 – wel mocht. De commissie Onderzoek en Advies adviseerde legalisering maar het college negeerde dat advies.
De bestuursrechter gaf de gemeente formeel gelijk op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Reclameren tegen de wijziging was onmogelijk omdat verhuurder als exploitante niet op de hoogte waren gesteld van de bestemmingsplanwijziging, iets wat in de nieuwe wet Wro per 1 juli 2008 wel verplicht is gesteld door de regering.

De bestuursrechter adviseerde in zijn uitspraak ook een ontheffing te verlenen, dat door het toenmalige college van B&W werd genegeerd en doorging met het opleggen van controles en dwangsommen.

De besluitvorming door de gemeenteraad a.s. dinsdag is dan ook feitelijk niet meer dan het bevestigen van de status quo t.a.v. de huidige horeca-activiteiten in bestemmingsplangebieden waarin dit niet omschreven staat en dus ook voor Dolle Pret/Aylin.
Ook de horeca-activiteiten van bijvoorbeeld de nieuwe gemeentelijke sporthal IISPA, het Wokrestaurant, McDonalds en voorheen Cookers aan de Woonboulevard vinden plaats met een ontheffing terwijl het bestemmingsplan agrarisch gebied aanduid. De hele Woonboulevard staat op weidegrond, daarom mocht Praxis vorig jaar geen verfraaiende luifel aanbrengen die de bouwgrens met 20 cm overschreed.
De gemeenteraad moet dus gewoon doen waarvoor het is benoemd en zorgen voor een betrouwbare overheid.

Redactie

 
09-01-2011  

Het dwarsbomen van uitvaartverzorger Korte


De Twentelaan, met vooral veel autobedrijven, is alleen bereikbaar via de Broekerheide. Op het eind van de Twentelaan bij de keerplek zit Uitvaartverzorging Erik Korte.
 

ALMELO – De plannen van Erik Korte, uitvaartondernemer te Almelo, worden al enige tijd ondermijnd door bezwaren van buren aan de Twentelaan. Ook zijn ex- baas Vredehof Uitvaarten aan de Willem de Clerqstraat deed eerder een duit in het zakje. Directeur H. Wormgoor van Vredehof kon het kennelijk niet verkroppen dat zijn ex- werknemer voor zichzelf was begonnen en vreesde kennelijk het vakmanschap van Korte. Als bezwaar uitte Wormgoor dat Korte over te weinig parkeerplaatsen zou beschikken aan de Twentelaan 26, een verplichting die Vredehof wel werd opgelegd. Wormgoor zag dat kennelijk als rechtsongelijkheid. Korte heeft echter een lap grond gekocht naast zijn perceel (achter het pand dat Future Home huurt) waardoor inmiddels voldoende P-plaatsen op eigen terrein zijn gerealiseerd. Bovendien had Korte een optie op 1000m2 grond tegenover zijn bedrijf. Directeur Wormgoor kon dus niet anders meer dan zijn bezwaar intrekken. Zijn medecompanen van het eerste uur Future Home, Schipper Classic Cars en Kassa Office Supply gaan echter wel door met het verzet.
De gemeente Almelo ziet geen enkel probleem voor uitvaartondernemer Korte maar struikelde al twee keer door vormfouten in de vergunningprocedure en werd daarom door de bestuursrechter teruggefloten. De gemeente onderneemt echter een derde poging en wordt daarin nog steeds gedwarsboomd door directe buren/ondernemers van Korte. Zo vinden o.a. projectontwikkelaar Future Home , Kassa Office Supplies en Schipper Classic & Sportscars dat Uitvaartverzorging Korte voor verkeersoverlast zorgt die op het bedrijventerrein Twentelaan niet thuis hoort. Verkeersoverlast door automobilisten die huisontwerpen of Classic Cars willen bekijken of kantoorspullen willen kopen mag kennelijk wel.

Het NIMBY-effect (Not in my Back Yard) slaat dus toe en zelfs Stoffer Veen, lid van de ouderraad van basisschool De Huve, vraagt zich in een mailtje af of een uitvaartonderneming daar wel thuis hoort. Volgens Veen wordt de Wiekslagen daardoor overbelast door ‘sluipverkeer’ dat op weg is om de overledenen de laatste eer te brengen. Hij vreest zelfs dat wijkbewoners met regelmaat last krijgen van een begrafenisstoet en daardoor gedwongen achteraan moeten sluiten. Nog erger vindt Veen het dat de jeugd niet meer lekker kan ravotten in de bij Korte naastgelegen groenstrook en op het nabijgelegen grasveldje en de kinderen door hun ouders tot stilte moeten worden gemaand.

Tja, egoïsme is kennelijk belangrijker dan een uitermate geschikte locatie om overledenen een laatste eer te bewijzen.

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-01-2011  

Vogelvrij ?

 

Het was toch wel een opvallend bericht vorige week op teletekst tussen al die andere in het nog zo prille, nieuwe jaar. Brandje zus en relletje zo. Ach, de bekende berichtjes die je snel even doorneemt terwijl je denkt: “Ja, ja, deel zoveel, niets nieuws onder de zon.”
Dan opeens een bericht dat er uitspringt: “ Meer dan 1000 vogels komen zo maar dood uit de lucht vallen in Arkansas.” Onverklaarbaar. Men denkt aan bliksem en vuurwerk als directe oorzaken, maar kan het tot nu toe niet duiden. Een aantal dagen later verschijnen er in de Nederlandse kranten berichten over zwermen vogels die in Zweden uit de lucht zijn komen vallen. De lijst wordt langer en er blijken her en der ook dode vissen te zijn aangespoeld. Men gist naar oorzaken en sommigen denken aan een straf van God.
Later in de week werden in het Noordzeekanaal bij Amsterdam met olie besmeurde vogels opgevangen en ten gevolge van de grote brand in Moerdijk werd een Natura 2000 gebied naar de Filistijnen geholpen.
De vogels hebben het dus zwaar te verduren en niet alleen vanwege het winterse weer. Ze hebben de strenge winter tot nu toe overleefd, maar gelukkig zijn de mensen in deze barre tijden ook niet te beroerd om een duit in het zakje te doen.
Diezelfde mens die verzint dat “natuur uit is.” In Tubantia lezen we dat natuur, die linkse hobby, uit de mode is. De broekriem moet aangehaald. De rechtse aanhang haakt af en de vereniging Natuurmonumenten en andere milieuorganisaties hebben de komende jaren 300 miljoen euro minder te besteden.
Net nu de ganzen weer vlogen en de dooi inviel. De temperatuur liep op en ’s ochtends kon je hier en daar, zij het voorzichtig, sommige vogels al weer een introotje horen fluiten.
In de winter lijkt de natuur dood en misschien wel overbodig. Komend voorjaar echter zullen de vogels hun prachtigste deuntjes weer laten horen en zal de natuur bruisen van energie en dat ook op ons allen op een overvloedige wijze overbrengen, of we willen of niet. Het zal ons geestelijk opfrissen en ons hopelijk doen beseffen dat we echt niet zonder kunnen en moeten willen.
Ondanks rampen, spontaan uit de lucht vallende vogels, een rechts kabinet dat op natuurgebied de broekriem stevig aanhaalt, zal Nederland niet “vogelvrij” worden. De lente zal het ons laten zien. Nog even geduld en dan begint het tegenoffensief.

Anne Jan Teunis.

< Roodborsttapuit

 
13-01-2011  

Almelose bestuurders past het boetekleed

 

ALMELO - Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen wil ik reageren op de laatste ontwikkelingen inzake Dolle Pret/ Aylin. Het was het vorige college zelf, dat het probleem met Dolle Pret jaren heeft laten escaleren. Indien, als willekeurig voorbeeld, Kees Smit een aanvraag indient is de reactie:
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, en dus moet het bestemmingsplan worden aangepast! (Besluitenlijst B&W 6 juli 2010)
In een andere aanvraag is de reactie:
De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, en dient dus te worden afgewezen! Dit wordt veelal adhoc beleid genoemd, ook wel willekeur, binnen de wettelijke mogelijkheden wel toegestaan door het ontbreken van Beleid, Handhaving, Beslisbomen etc. (Lees de KPMG rapportage maar eens.)
De bestuurders waren hierdoor oppermachtig en eigenzinnig in hun optreden. Zo doen we dat in Almelo!

Na vele rapporten, en een overhaast vertrek van de oude burgemeester Knip enz., is er een BCI traject ingesteld in de hoop en verwachting, dat dit deze bestuurscultuur zou kunnen verbeteren. Ik hoorde de nieuwe burgemeester kort geleden bij de start van het “Project het Verschil Maken” enige verstandige woorden uitspreken over het nog aanwezige “OUD ZEER” om vervolgens te starten met het project “Herstel van Vertrouwen”.
Verzuimd wordt echter te vermelden en te erkennen, wie, waar en wanneer, welke blunders heeft gemaakt, en dit jaren met inzet van alle middelen, inclusief het ambtelijk apparaat heeft volgehouden.
Verzuimd wordt ook te vermelden en te erkennen wie hiervan de dupe waren. De erfenis van een vorig college kan niet worden geweigerd, maar er kan wel duidelijkheid zijn over de boedel!!

Een nieuwe start is m.i. niet mogelijk zonder het oude zeer een plaats te geven en zo mogelijk te verwijderen. De handelingen rondom Dolle Pret, Aylin behoren naar mijn mening bij de vele blunders, die nu nog steeds niet openlijk worden toegegeven. Hoe langer dit nog duurt hoe meer Bestuurlijk Almelo zal worden gezien, als een stelletje ritselaars, rommelaars en knutselaars.
Van een werkelijk “herstel van vertrouwen” zal geen sprake zijn, dit ondanks de inzet van vele betrokkenen om schoon schip te maken en te willen gaan werken aan een nieuwe bruisende stad.

Dolle Pret, Aylin is m.i. wel de dupe van de weigering van B&W om tot een oplossing te komen en heeft hoge kosten moeten maken om de (ongelijke) strijd met de gemeente te moeten voeren. Tegen het tijdens de wedstrijd wijzigen van de spelregels is weinig te ondernemen.(2006)
Tijdens de Informatieve Vergadering van 28 september bleek al heel snel, dat het vanaf de wijzigingen in 2006 al die tijd mogelijk was om tot een aanvaardbare oplossing te komen, gedogen en/of ontheffing er was van alles mogelijk, maar de wil ontbrak. Ook de rechtbank gaf al bij aanvang aan, dat de gemeente de mogelijkheid had om hier zelf iets te doen, maar ook hier gaf B&W niet thuis.
Formeel kan er een dwangsom opgelegd worden enz., een nettere oplossing is volgens mij om de door Dolle Pret & Aylin gemaakte kosten in mindering te brengen op de opgelegde dwangsom.
Het dragen van een boetekleed voor bestuurlijk Almelo zou hier zeker niet misstaan.

J. van Willigen

 
15-01-2011  

“Be big.”

 

Dat is het eerste waar ik aan moest denken toen ik afgelopen zaterdag de voor de zoveelste keer gewijzigde plannen voor de binnenstad van Almelo las in Tubantia.
Laurel en Hardy hebben in 1931 een mooi stukje gemaakt met “be big” als titel. Prachtige humor en op een gegeven moment wordt er gezegd: “Een man is zo groot als de smoes die hij voor z’n vrouw verzint.”
Na het lezen van deze zin moest ik aan onze stad denken, waar het ook vaak over groot en klein gaat. Soms heb je het idee dat men de afgelopen jaren links en rechts een beetje te groot gedacht heeft voor een stad met de omvang en het inwonertal van Almelo.
Zo waren er plannen voor een monorail, een gigantisch gebouw als Fortezza, een monsterwoonwijk met 4.500 woningen, een prachtig stadhuis, een veel groter stadion enz. Natuurlijk is het goed en vooral gezond om grootse plannen te hebben en vernieuwing na te streven, maar het moet aan de andere kant wel reëel zijn voor een stad als Almelo.
De plannen die er nu liggen zijn ontdaan van alle luchtfietserij. Gewoon kijken naar de realiteit en daar nuchter je plannen op baseren. Moet het allemaal wel zo groot?
Inbreiding is volgens mij een betere optie. De binnenstad mag best wat gezelliger en drukker. Te vaak tref je op veel plekken slechts “twaalf man en een paardenkop.”
Een mooi voorbeeld van “ken je plaats” vind ik de bioscoop. Wat een prachtig gebouw. Afgelopen zondag was ik er voor de eerste keer met m’n dochter en ik ben aangenaam verrast. Keurig netjes en een uitermate correcte en vriendelijke bediening. We werden heel aardig benaderd. Petje af, want zulk gedrag van met name jeugdigen is tegenwoordig al lang niet meer standaard. We hebben heel erg genoten van de film en van de entourage.
Toen we in schemerdonker teruggingen, bewonderden we de verlichte gevels van de daken en toen wist ik het opeens. Er zijn te weinig mensen in het centrum. Hier staat een groepje van 6 personen en onder een overdekt terras zitten welgeteld twee dames achter een kopje koffie. Inbreiden dus, want een probleem van Almelo blijft de grotendeels lege, ongezellige straten. Laat de mensen naar het centrum trekken, zodat de koeien in het buitengebied ongestoord kunnen grazen. Wat heb je er aan wanneer je in een eenzaam huisje in een half afgebouwde “Waterrijkwijk” op bijna drie kilometer van het centrum woont? Maak er een karakteristieke, herkenbare en gezellige binnenstad van. Vul de gaten op.
Tenslotte wil men het water terug in de binnenstad. Een loffelijk streven, zolang we maar niet gaan lijken op Itteren en Borgharen.

Anne Jan Teunis.

 
17-01-2011  

“Come together.”

 

“Almelo moet kleur bekennen.” Zo, dat staat er en je kunt het er mee doen. Afgelopen vrijdag lazen we deze kordate woorden in Tubantia. Een mooie opdracht voor de gemeente, die er, evenals wij allen soms, niet aan ontkomt om op bepaalde momenten te laten weten waar ze staat.
Een zevental organisaties heeft het plan opgevat om de krachten te bundelen in deze barre tijden voor cultuur en natuur. Een verstandig besluit in tijden van tegenwind. Het mes moet er in. In periodes van tegenslag kan het tactisch heel wijs zijn om alle onderdelen van verslagen legers die nog over zijn te verzamelen en met frisse moed verder te strijden. Je ziet het aan de kerkgenootschappen. Zij hebben het eigenlijk allemaal over hetzelfde onderwerp en dan kun je met een beetje goede wil beter je krachten bundelen om toch nog een paar kerken open te houden en één en ander te kunnen bekostigen.
Natuur- en milieuorganisaties hebben het ook globaal gezien een beetje over hetzelfde, zodat je alle bloemetjes en bijtjes mooi kunt samenvoegen tot een krachtige organisatie.
Waarom is dit een goed initiatief en moet de gemeente kleur bekennen en deze organisaties helpen? Welnu, de gemeente gaat voor duurzaamheid. Het zou prachtig zijn om een nieuw centrum te vestigen bij het Beeklustpark en daar volop activiteiten te gaan ontplooien. De locatie is geweldig en zodoende kun je als gemeente ook aangeven dat natuur en milieu belangrijk is. De jeugd heeft altijd de toekomst en het is denk ik zeer belangrijk dat wij onze kinderen kunnen meenemen naar een mooi gebouw en ze laten onderwijzen, zodat ze later bewust met natuur en milieu omgaan. Tenslotte is het essentieel dat de jeugd er mee in aanraking komt, want dan is de kans groter dat ze er later wat op uit gaan doen.
Het lijkt me een uitermate goed plan om een krachtige organisatie een kans te bieden. Veel voorlichting in een mooi gebouw op een aansprekende locatie. De goede voorbeelden zijn reeds te vinden in onder andere Hardenberg. In Almelo is al zo veel “weggeshoveld”, waardoor er een ernstig gebrek is aan karakteristieke gebouwen en monumenten. Dit is een mooie kans om iets neer te zetten waar men de komende jaren trots op kan zijn. Investeren in de toekomst heet zoiets. De jeugd op een adequate manier onderwijzen levert Almelo op den duur heel veel op. Dat moet een paar stuivers waard zijn.

Anne Jan Teunis.

 
20-01-2011  

Publieksavond over Kraamafdeling ZGT Hengelo


Uiterst rechts: M.J.P. Schmidt - voorzitter Raad van Bestuur ZGT ziekenhuizen Almelo, Hengelo.
 

HENGELO – Op donderdagavond 27 januari a.s. geeft voorzitter M.J.P. Schmidt van de Raad van Bestuur van de ZGT-ziekenhuizen een publiekspresentatie in het gemeentehuis van Hengelo over de toekomstige ontwikkeling van de klinische kraamzorg in het Hengelose ZGT ziekenhuis. Dat staat vandaag in de gemeentelijke advertentie van de gemeente Hengelo in het weekblad Typisch Hengelo.

Eerder deze week beloofde Schmidt nog aan de gemeentebesturen uit de regio Almelo om met hen aan tafel te gaan zitten over de gedachten die leven bij de Raad van Bestuur t.a.v. de klinische kraamzorg en dat pas in april a.s. een besluit wordt genomen of de klinische kraamzorg in Hengelo wordt geconcentreerd.

Of Schmidt heeft de Almelose wethouder Theo Schouten en woordvoerder namens alle gemeenten in de regio Almelo, maandag jl. gewoon belazerd, of Schmidt is een pokeraar.
Feit is, dat het besluit kennelijk publieksrijp is om het de ‘consument’ in Hengelo wel te presenteren en voor Noord Twente te zeggen dat pas in april een besluit wordt genomen.

Eerder al werd Schouten ook belazerd, omdat de afspraak stond dat alle ontwikkelingen in de ZGT-ziekenhuizen in Hengelo en Almelo eerste met de diverse colleges van B&W besproken zouden worden voordat definitieve keuzes worden gemaakt over het al dan niet concentreren van specifieke afdelingen.

De beloften van Schmidt zijn dus feitelijk loze beloften en dat maakt hem tot een onbetrouwbare partner. Schmidt heeft schijnbaar lak aan iedereen ook aan het personeel, want sprak hij in TC Tubantia deze week eveneens niet uit dat een definitief besluit over de verplaatsing van Almelo naar Hengelo pas op 1 april genomen wordt en zij hij er eveneens niet bij dat wat hem betreft tot zolang de spandoeken van de protesterende personeelsleden in Almelo mogen blijven hangen?

Tijdens dezelfde avond wordt aansluitend ook het plan van het te ontwikkelen station Gezondheidspark bij het ZGT in Hengelo gepresenteerd. De heer Huitema - namens de gemeente als opdrachtgever - en mevrouw Schuttenbeld als projectleider van het te ontwikkelen Gezondheidspark en de ‘voorstadhalte, lichten dan de stand van zaken toe, zoals welke instellingen er in komen en hoe het station Gezondheidspark er uit gaat zien.

Je zou haast denken dat de gemeente Hengelo een flinke vinger in de pap heeft gehad om de klinische kraamzorg in Hengelo te concentreren!

‘Fijnslijper’

P.S.

Gelezen:
Onderzoek AMC / UMCG: Babysterfte hoger bij verre bevalling

Philogirl

Voor de redactie
ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, 1.030 bedden, 200 medisch specialisten, ruim 3.700 medewerkers en een verzorgingsgebied van 385.000 inwoners. Het motto is het beste van twee ziekenhuizen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. ZGT verleent hoogwaardige medische specialistische diagnostiek, behandeling en zorg. De ziekenhuizen leveren zorg op maat.
In de zorgvisie van ZGT staat de individuele zorgbehoefte van de patiënt centraal.

Het Oogzorgnetwerk bestaat uit partners in de keten van oogzorgactiviteiten en is bedoeld om de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit wordt gerealiseerd door transmurale en multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en optimalisering van voorlichting. Het Oogzorgnetwerk focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening.
De patiënt staat centraal.


Achterland ZGT Almelo groter dan Hengelo
Document Haaksbergen 2005 - Gebiedsindeling inwoners Overijssel 2004

 
23-01-2011  

Bezwaar tegen leges ID-kaart kan geld opleveren

 

De Rechtbank in Den Bosch heeft in september 2010 in een arrest gesteld dat gemeenten geen leges mogen heffen over het verstrekken van een ID-kaart. De rechter komt met dit opmerkelijk besluit omdat de overheid de informatieplicht heeft ingesteld en het daarom niet terecht is dat daarvoor leges wordt geheven. De legitimatieplicht via de ID-kaart is volgens de uitspraak in het belang van de overheid zelf en niet die van de burger. De uitspraak betreft louter de ID-kaart.

Uiteraard is de gemeente, die deze uitspraak treft, in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Maar een uitspraak kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. En de gemeenten vrezen de gevolgen t.a.v. de begroting. De gemeente Nijmegen geeft bijvoorbeeld aan op vragen van D66, dat een definitief verbod wel eens een bedrag van tussen de zes en negen euroton kan gaan kosten.

De juridische gang van zaken kan interessant zijn voor burgers die daar een slaatje uit willen slaan, omdat de nieuwe wet Bestuursrecht van toepassing is. Bent u het niet eens met het toch betalen van leges voor een ID-kaart – gemeenten gaan namelijk gewoon door met het innen van leges voor de ID-kaart – teken dan aangetekend schriftelijk bezwaar aan bij uw gemeente.
Een overheidsorgaan die namelijk geen besluit op uw bezwaarschrift neemt binnen de wettelijke termijn van twee weken, blijft in gebreke en krijgt dan automatisch boetes opgelegd. Die boetes lopen per nieuwe termijn van 14 dagen op met telkens een nieuwe boete. De eerste 14 dagen € 20,00 per dag, de tweede 14 dagen € 30,00 per dag en de derde 14 dagen € 40,00 per dag. Dus maximaal 42 dagen en een maximale boete van € 1260,00

Dat is mooi meegenomen als je krap bij kas zit!

Reactie: 26-01-2011

Geachte reactie,

Heel leuk dat jullie een stukje op internet plaatsen over de nieuwe wet "bestuursrecht" die geen nieuwe wet is. De nieuwe wet heet Wet Dwangsom. En de ingebreke gaat niet automatisch in en de "boete" gaat niet automatisch lopen. De Dwangsom krijg je pas, NADAT je een bestuursorgaan schriftelijk in gebreke hebt gesteld. Hier heb je ook een ontvangstbewijs van nodig. Zo makkelijk krijg je die dwangsom dus niet.

Nu lijkt het voor leken alsof je zomaar geld krijgt. Ajb verander dit eventjes.

MVG Ferdi Eggink

Sorry vergeten:

er is geen termijn van 2 weken, maar 6 weken om te beslissen op een bezwaar. Deze mag ook nog eenmalig verdaagd worden met 6 weken. Als dat allemaal voorbij is kun je in gebreke stellen (nogmaals 2 weken)...

Naschrift redactie:
De regeling ‘Dwangsom bij te laat beslissen’ is ondergeschikt aan de Wet Bestuursrecht. Daarom werd ook de Wet Bestuursrecht aangepast betreffende de beslistermijnen. Voor diverse procedures gelden verschillende termijnen en opschortingen inzake een besluit. Na deze wettelijke termijnen gaat de wettelijke termijn van 2 weken tellen, waarna de dwangsom automatisch in gaat en u deze schriftelijk bij de gemeente kunt opeisen. Weigert de gemeente te betalen, dan staat de weg naar de rechter open en komen de kosten van de rechtsgang eveneens voor de gemeente.
Verwacht mag natuurlijk worden dat een ieder die daarvan gebruik wil maken, ook zelf enig onderzoek doet. Het artikel is bedoeld om u er op te wijzen dat het überhaupt kan en niet alleen voor de ID-kaart maar ook voor andere geschillen met de lokale overheid.
Je kunt natuurlijk ook met je Corolla naar een advocaat scheuren, maar of het dan netto nog iets oplevert?
Lees hier de publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop het artikel mede gebaseerd is.

 
28-01-2011  

Burgers en Meesters

 

Gisteravond was ik op een bijeenkomst van de gemeente met, inclusief mezelf, acht mensen. De bedoeling was om uit te wisselen over verbeteringen voor/in onze stad. Daarom was ook de burgemeester (als leidster van de avond) en een organisatrice aanwezig.
Waarom stuur ik jullie allen deze mail?

Onze burgemeester was er van doordrongen, dat democratieën [ook] aan het veranderen zijn. Hoe, daar had zij ook nog geen duidelijk toekomstbeeld bij, maar in ieder geval wel dat die veranderingen significant zijn.
Afgezien van de info en onderwerpen, welke de revue passeerden (grotendeels over de stad zelf, maar ook wel breder), zei de burgemeester dat wij misschien een omslag moesten maken van wántrouwen naar vértrouwen. En .... nu komt het .... zij sprak als voorbeeld over veranderingen, welke Finland heeft doorgevoerd. Zo heeft Finland o.a. haar Schoolinspectie afgeschaft!!! Om daarmee aan te geven: wij hebben het vertrouwen dat het ook goed gaat zónder ons toezicht, zónder onze bemoeienis (en zónder onze regelhantering en zónder ons zonodige ingrijpen).

Tegen het einde van de bijeenkomst heb ik de aanwezigen laten weten, dat ik zeer blij ben met dit te hebben mogen horen (van onze burgemeester).

Is in Finland de victorie van de bevrijding begonnen?

Zullen nu het aantal openbare camera's gaan áf- in plaats van toenemen? Zullen we nu de chip weer uit ons paspoort en onze ID-kaart verwijderen? Enzovoort.

Het vertrouwen in elkaar, vooral het vertrouwen tussen burgers en hun regeerders ("OVER"heid?); is dat wel niet waar de volkeren over heel de wereld momenteel naar smachten?
(Nederlands voorbeeld: 76 % van de GL-stemmers is tégen uitzending van politietrainers naar Afghanistan. Toch heet het: maar de fráctie beslist. Is dat vertrouwenwekkend? Mag dat arrogant genoemd worden? Ander Nederlands voorbeeld: in bijzonder óvergrote meerderheid wilden de Nederlanders geen Europese grondwet. Is het dan niet logisch, dat de regering op alle fronten gewantrouwd wordt?)

Behalve het afschaffen van wantrouwende maatregelen (zoals een schoolinspectie), zullen we dan ook dienen te gaan kijken naar een veel betere verdeling van deelname aan de maatschappij (ieder brengt zijn deel, zijn taak in; niet omdat het móet (wantrouwen), maar omdat iedereen daar trots op is) en naar een veel gelijkwaardiger verdeling van inkomsten (want die ongelijkwaardigheid roept natuurlijk veel criminaliteit op, naast gevoelens van wantrouwen, angst, onzekerheid, on[gelijk]waardigheid).

Wat ben ik blij, dit gisteravond van onze burgemeester te hebben mogen horen! Dat geeft hoop! Het is dus meer dan de moeite waard om de recente, huidige en komende ontwikkelingen in Finland intensief te volgen én [vooral] te bestuderen.

Wie is/was hiervan reeds op de hoogte, of kent insiders op dit vlak? Wie kent er een "Finse Nederlander", die ons zou kunnen informeren (tolk)?

Met mijn hartelijke groet aan elk-ander,

Bert Maathuis
Almelo

 
30-01-2011  

Beste Chris...

 

Beste Chris.

Je was er vanaf het eerste uur bij toen AlmeloNieuws.nl werd opgericht. We hebben veel meegemaakt tijdens het roerige begin. Altijd en overal een mening over en meestal terecht. Je ongedwongen manier van schrijven, en niet te vergeten lijst de Vries. AlmeloNieuws.nl heeft politiek gezien in Almelo veel stof laten opwaaien. Bij Leefbaar Almelo was je de krent in de pap. Ook daar drukte je een stempel op die je altijd niet in dank werd afgenomen, maar je had toch weer vaak het gelijk aan je kant. Je was het kleurrijke figuur in de Almelose politiek die ze nu ontberen. Niemand zou je column lezen maar toch wisten ze te vertellen waar je over schreef. Ik vind het een aderlating voor AlmeloNieuws.nl dat je stopt. Maar ik kan me voorstellen dat je, gezien het Almelose politieke klimaat, er een beetje moe van wordt. Ook ik heb AlmeloNieuws.nl en Almelo verlaten , maar dan om privé redenen. Toch hoop ik nog een keer met je plaats te nemen in het rookhol om nog een keer de politiek op hun Almelose plichten te wijzen. Het ga je goed.

Dick Dooren

 
31-01-2011  

Wa´k nou zie?

 

Een aantal jaren geleden was dit een leuk humoristisch programma op tv, waarin nogal vreemde gebeurtenissen plaatsvonden.
Vorige week vond ikzelf een antwoord op deze vraag. Iedereen heeft wel eens zo’n metalen bout in het wegdek gezien met daaromheen een gele cirkel. Het lijkt met een beetje fantasie op een gebakken spiegelei. Navraag bij een aantal mensen leert dat vrijwel niemand precies weet wat het voorstelt. De meesten vermoeden wel dat het met bepaalde metingen te maken heeft, maar net als ikzelf wist men het over het algemeen niet precies en dat is wel een geruststelling, want je voelt je soms zo dom.
Een erg aardige man kwam aanrijden in een auto en zette een stukje weg af om er vervolgens een gasbrander te plaatsen. Toch wat ongerust kwam ik aanlopen om te informeren wat hij ging doen en of we niet geëvacueerd moesten worden. Vriendelijk legde hij één en ander uit.
De bouten met gele cirkels zijn richtpunten voor Cessna vliegtuigen. Deze punten bevinden zich door heel Nederland om de twintig kilometer in alle windrichtingen. Zo krijg je Nederland verdeeld in allemaal vierkanten. Vanuit de lucht worden foto’s gemaakt en zo kan men het hele land precies in kaart brengen.
De man was van het bedrijf Cyclomedia uit Waardenburg. De basis van dit bedrijf werd in 1980 gelegd en via allerlei ontwikkelingen produceerde het in 2009 voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een luchtfoto van heel Nederland met een resolutie van 10 cm. Een zeer professioneel bedrijf, concludeer je na het bezoeken van hun site. Ze verrichten erg nuttig werk. Op dit moment werkt 85 procent van de gemeenten in Nederland met Cyclorama’s (een 360 graden panoramafoto) en luchtfoto’s van Cyclomedia. Gebruikersmogelijkheden zijn onder andere de beoordeling van vergunningaanvragen, milieuzaken en onderhoud aan wegen en pleinen.
Erg nuttig dus, die spiegeleieren in het landschap. Alles in kaart en niets verborgen. Stilletjes wenste ik dat er ergens nog een verborgen stukje natuur zou zijn, waarvan niemand het bestaan zou weten en waarvan je pas de schoonheid ontdekte wanneer je het gebied zou bezoeken.
Het kan niet meer, want werkelijk alles is wel ergens geregistreerd. Ondanks alle prachtige en vooral nuttige technieken en toepassingen wordt de totale controle van tegenwoordig me soms een beetje te eng, want je kunt je werkelijk nergens meer verstoppen, al was het maar voor een ogenblik.

Anne Jan Teunis

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina