Sportberichten


Plaatsing  
 
02-01-2014  

Oud- voorzitter KNHS - M. van den Heuvel dood

 

Aan dit voorzitterschap kwam in 2002 een einde toen Martien van den Heuvel in januari 2002 tot voorzitter van het Bestuur van de KNHS werd gekozen. Op dat moment was de KNHS ontstaan uit een fusie van zestien qua omvang sterk verschillende paardensportorganisaties met elk hun eigen geschiedenis en sfeer. Met visie en voortvarendheid gaf Martien leiding aan het Bestuur, dat voor de niet geringe taak stond van de KNHS een goede en financieel gezonde sportbond te maken.

Met grote daadkracht en inzet heeft de overledene zich ingezet om van de KNHS de sportbond te maken, die hem voor ogen stond. Toen hij begin januari 2011 om statutaire redenen (maximale zittingstermijn bereikt) zijn voorzitterschap moest neerleggen was de KNHS uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende sportbonden van ons land. De KNHS was een hechte organisatie geworden, financieel gezond, organisatorisch goed op orde en sportief gezien zeer succesvol. Onder zijn voorzitterschap werd ook de aanzet gegeven voor de recent afgeronde besluitvorming over de herstructurering van de KNHS en de inmiddels succesvolle samenwerking met het KWPN waardoor het nationale hippische centrum zijn voltooiing nadert.

Zijn passie voor de paardensport uitte zich ook op andere wijze. Tijdens vele internationale kampioenschappen gaf hij acte de présence en zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de topruiters was groot. Daarbij bleef het niet. Vanuit zijn woonplaats Den Dungen (bij ’s-Hertogenbosch) trok hij vele keren naar het hoge noorden om tuigpaardkampioenen te huldigen en naar het diepe zuiden om ponyruiters kampioenslinten om te hangen. Tijdens zijn afscheid kreeg hij een ‘Libre Amicorum’ waarin zestig nauw bij de hippische sport betrokken personen herinneringen aan de vertrekkende voorzitter ophaalden. De titel van dit boek luidde ‘Met hart en ziel’; deze titel had niet beter gekozen kunnen worden.

Tijdens zijn voorzitterschap toonde Martien van den Heuvel zich een strijdbare man. Hij pleitte en zette zich daadwerkelijk in voor hervormingen binnen de FEI, de internationale koepelorganisatie voor de paardensport, en binnen NOC*NSF, de nationale sportkoepel. Ook was het zijn vaste overtuiging, dat de paardensector één aanspreekpunt moest hebben in de Sectorraad Paarden. Het typeerde Martien van den Heuvel, dat hij het niet bij woorden liet, maar ook zelf aan de slag ging om de belangen van de paardensport en het hippische bedrijfsleven te behartigen.

Nu een einde aan zijn leven is gekomen mag worden geconcludeerd, dat zijn persoon onlosmakelijk aan de ontwikkeling van de KNHS tot een nationaal en internationaal gerespecteerde paardensportbond is verbonden en dat hij grote verdiensten heeft gehad voor de ontwikkeling en professionalisering van Indoor Brabant en de Sectorraad Paarden.
Bron: KNHS

Archief
Terug naar vorige pagina