Sportberichten


Plaatsing  
 
16-12-2013  

ASV'57 door met trainer en bouwplan

 

Op diezelfde jaarvergadering maakte de voorzitter ook bekend dat de bouw van het nieuw te bouwen clubhuis op schema ligt. In januari 2014 zal de bouwvergunning aangevraagd worden waarna in maart de schop in de grond zal gaan. De verwachting is dat de bouw eind 2014 afgerond zal zijn. Nog steeds verontwaardigd is de voorzitter over het feit dat de club sinds zij acht jaar geleden bekend had gemaakt nieuw te willen bouwen door de bestuurders van Almelo in verband met Waterrijk een vette worst is voorgehouden waardoor de bouw steeds moest worden uitgesteld. Hierdoor heeft de vereniging niet alleen vertraging opgelopen, maar ook financiële schade geleden doordat allerlei vergunningen moesten worden aangevraagd en er uren vrij moesten worden genomen voor vergaderingen die uiteindelijk tot niets hebben geleid. Diezelfde gemeente geeft nu niet thuis als men vraagt om een en ander te compenseren zoals bijvoorbeeld de kosten voor de aanvraag van de bouwvergunning op zich te nemen. De penningmeester kon aan de leden meedelen dat de club er financieel rooskleurig voor staat, hetgeen ook nodig is met de aanstaande nieuwbouw.

Verder werden er vijf jubilarissen (Pieter Mulder, Ralph Hoogeveen, Jurriaan de Gruil, Ruud ter Beek en Gerard Visschedijk) gehuldigd die 25 jaar verbonden zijn aan ASV 57 en die nog in allerlei geledingen actief zijn voor de vereniging. De voorzitter memoreerde in zijn slotwoord nog eens dat een vereniging niet zonder deze vrijwilligers kan en dat zij uiteindelijk de kurk zijn waarop een vereniging drijft en dat hij zich gelukkig prijst dat vele ASV-ers nog steeds bereid zijn de handen uit de mouwen te steken voor ASV 57 waardoor er een gezond en veilig voetbalklimaat voor een ieder ontstaat.

Archief
Terug naar vorige pagina