Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-12-2010  

B&W besluiten d.d. 14 december 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 14 december 2010
B&W besluit: Afwijzen bezwaar wet voorkeursrecht
Raadsvoorstel: Afwijzen bezwaar wet voorkeursrecht
B&W besluit: Aankoop grond Waterrijk-Kolthof
B&W besluit: Verkoop garageboxen G. Breitnerstraat
B&W besluit: Verkoop woning Planthofsweg 21
B&W besluit: Afschrijven oninbare vorderingen
B&W besluit: Inperking bijstand medische kosten
B&W: Ter kennis genomen bedrijvenvisie Twenterand
B&W besluit: t.a.v. wielerbaan De Zwaluwen
B&W besluit: Krediet onderwijsachterstandbeleid 2011
B&W besluit: Stelpost maatschappelijke opvang
B&W besluit: Aaansluiting jeugdzorg en opvang
B&W besluit: Tussenevaluatie overeenkomst Beeklustpark
B&W besluit: Voorontwerp plan Markgraven
Raadsvoorstel: Voorontwerp plan Markgraven
B&W besluit: Bestemming waterloop Markgraven
Raadsvoorstel: Bestemming waterloop Markgraven
B&W besluit: Bestemmingsplan Turfkade noord
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Turfkade noord
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Instemmen pilot NetwerkRUD Twente
B&W besluit: Kennisname antwoord werkbudget HVM2
Raadsbrief: Kennisname antwoord werkbudget HVM2
Persbericht: Nieuwe stadsfilm in première

Archief
Terug naar vorige pagina