Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2010  

Kamphuis (LKA) tegen invoeren reclamebelasting

 

ALMELO – Nog voor de gemeenteraad heeft gesproken over het collegevoorstel een reclamebelasting in te voeren, heeft raadslid Erwin Kamphuis (LKA) zich al publiekelijk geuit tegen die invoering. Kamphuis doet dit naar aanleiding van klachten van ondernemers/zelfstandigen binnen de zogenoemde P-ring waarvoor de reclamebelasting per 1 januari a.s. moet gaan gelden.
Het college wil de reclamebelasting invoeren ter financiering van de festiviteiten in de binnenstad.

Op voorhand heeft het college van B&W gisteren besloten om de aanschaf van nieuwe feestverlichting voor te financieren terwijl het raadsbesluit over wel of niet invoeren van de reclamebelasting nog niet is genomen. Enkele jaren geleden schoot de gemeente de winkeliersvereniging SOBA ook al financieel te hulp met de feestverlichting.

Archief
Terug naar vorige pagina