Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-09-2010  

B&W besluiten d.d. 21 september 2010

 


B&W besluitenlijst 21-09-2010
B&W besluit: Aanpassen Beleidsruimte IOAW/IOAZ
B&W besluit: Antwoord VVD op brief nieuw stadion
Raadsbrief: Antwoordbrief aan VVD - nieuw stadion
B&W besluit: vervolgnotitie horeca op bedrijventerreinen
Raad: Debatnotitie horeca op bedrijventerreinen
B&W besluit: Benoemen leden beleidsadviescommissies
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

Archief
Terug naar vorige pagina