Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-03-2010  

Burgerinitiatief Binnenstad van start

 

ALMELO - Het duurde iets langer dan gepland, de start van het Burgerinitiatief voor de vernieuwing van de binnenstad. De initiatiefnemers maken zich zorgen over de grote financiële risico's die de geplande vernieuwingen en de bouw van een nieuw stadhuis met zich meebrengen. Via het Burgerinitiatief hoopt men het college van B&W en de gemeenteraad tot bezinning te brengen. Ook wil men een onderzoek of de wel gewenste vernieuwing meer op Almelose schaal kan plaatsvinden met minder afbraak en kapitaalsvernietiging. 

<< Via de eigen
website van de initiatiefnemers kan men het Burgerinitiatief ondersteunen middels het tekenen van een verklaring.

De coalitiebespreking tussen PvdA, CDA en VVD gaan ondertussen door met volledige inachtneming van radiostilte en dat kan niet de bedoeling zijn na de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart jl. De VVD als grote winnaar beloofde geen nieuw stadhuis op de locatie Kloosterhof. De verliezers PvdA en CDA willen dat wel. Het Burgerinitiatief kan dus een extra middel zijn om de beoogde coalitiepartners en de andere raadsfracties er nog eens op te duiden wat de Almelose burger werkelijk wil.

Archief
Terug naar vorige pagina