Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2010  

PVA: geen genoegen met antwoorden Sportraad

 

Geacht college van B&W

Door een fractie uit de raad werd u gevraagd naar de werkelijke reden voor het opheffen van de sportraad.

Uw antwoord was de oprichting van het sportbedrijf waarmee verantwoordelijkheden voor de gemeente vervallen
en onderhoud e.d. niet meer door de gemeente worden gedaan.

1a. Met uw antwoord ontwijkt u wat gevraagd wordt, namelijk waarom wordt de sportraad ''gedumpt'' voor een sportbedrijf ?
1b. Wie heeft het initiatief hiervoor genomen ?
1c. Wie worden er hier beter van, dus graag een overzicht van de salariskosten e.d ?
1d. Graag ook een overzicht van salariskosten voor de mensen die nu in de sportraad de boel draaiende houden ?

2a. Onze vraag is waarom deze stap genomen is, want onderhoud e.d. van sportvelden vinden wij nu echt een taak
van de gemeente ?
2b. Zijn er door deze stap ook minder ambtenaren (cq inhuur derden) nodig ?

In afwachting van uw antwoorden,

Hoogachtend,

PVA
Gerwin Kamphuis

Archief
Terug naar vorige pagina