Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-03-2010  

Het dilemma van VVD-er Drs. Jemy Pauwels (upd)

 

ALMELO – Jemy Pauwels het kersverse jeugdige talent van de VVD wil niet overdag vergaderen. Hij deed zijn beklag bij de griffie dat de gemeenteraad teveel verplichtingen overdag voorgeschoteld kreeg en dat dit moeilijk te combineren valt met zijn full-time baan als bestuurskundige. Volgens Pauwels moet de raad een afspiegeling van de bevolking zijn en niet alleen gepensioneerden die tijd hebben. Pauwels heeft resultaat met zijn beklag want de bijeenkomst van dinsdagmiddag is van 14.00 uur verplaatst naar 18.00 uur.
Pauwels vergeet echter dat de raadsvergoeding ten bedrage van het minimum loon mede bedoeld is als compensatie voor inkomstenderving wanneer men wel eens onbetaald verlof moet nemen bij de werkgever. Deze is zelfs wettelijk verplicht om dat toe te staan.
Ja, teveel vrij nemen kan natuurlijk een bevordering bij de baas in de weg staan, maar met teveel verzuim bij raadsbijeenkomsten kom je ook nooit in de Tweede Kamer !

Redactie

Lees ook TC Tubantia

Geachte redactie,

Ik heb uw reactie op mijn schrijven richting de Raadsgriffie gezien.

U schrijft per abuis dat ik werkzaam ben als bestuurskundige. Ik ben werkzaam als investeringsmanager bij een participatiemaatschappij. Ik wil u vriendelijk vragen dit ZSM te wijzigen.

Tevens wil ik benadrukken dat mijn reactie breed gedragen wordt door zowel de leden van de Raadsgriffie als presidium alsook diverse andere fracties. Hiermee wordt aangetoond dat het probleem dat ik heb gesignaleerd inspeelt op behoefte bij de griffie en ook de andere fracties.

"Raadslidmaatschap is een functie van 7 dagen per week, 24 uur per dag. Laat ik daar helder over zijn. Het organiseren van bijeenkomsten waarvoor een zo groot mogelijk deel van de gemeenteraad wordt verwacht dienen zo veel als mogelijk in de avonden of weekenden georganiseerd te worden. Dit is een logisch gevolg van het streven naar een gemeenteraad die is samengesteld uit een diverse groep raadsleden welke een afspiegeling is van de Almelose samenleving".
Ik zou graag zien dat u bovenstaande opneemt in uw reactie.

Dank!

Vriendelijke groet,

Jemy Pauwels

De oude job (red.)

Archief
Terug naar vorige pagina