Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-03-2010  

PVA vragen over Kloosterhof en Dolle Pret

 

Geacht (demissionair) college van B&W

Vragen n.a.v. uw antwoorden 16-02-2010 aan de VVD fractie inzake de kloosterhofflat.

N.a.v. uw antwoorden d.d. 16-02-2010 hebben wij nog aanvullende vragen:

Waarom gaf het college zo vlak voor de verkiezingen veel geld uit (opdracht architect en aankoop deel Kloosterhofflat), terwijl het college heel goed wist dat de kans groot is dat er in de nieuwe raad onvoldoende draagvlak voor zou zijn ?

Vindt u niet net als wij dat u hiermee de indruk wekt mogelijk ongewenste plannen erdoor te drukken, geld uit te geven wat de meeste Almeloers ongewenst vinden ?

Dit soort handelen is precies wat de burgers niet aanstaat, niemand snapt het. Hoe kan het nu zo zijn dat Beter Wonen bij de bewoners van de Kloosterhofflat al gaat praten over verhuizen, terwijl de kans erg groot lijkt dat het nieuwe stadhuis daar niet komt ? Excuses als vertraging voorkomen vinden wij niet voldoende, want u maakt diverse bewoners mogelijk onnodig ongerust, dat weegt zwaarder (voor ons).

Vindt het college haar handelen geen onbehoorlijk bestuur ? En zo nee, wat is het dan wel ?

Dolle Pret/Aylin
Partij Vrij Almelo verzoekt B&W de raad te laten stemmen over een ontheffing voor H. ter Avest van Dolle Pret/Aylin en om de opgelegde dwangsommen in te trekken.

 

Hoogachtend,

Partij Vrij Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina