Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-03-2010  

CDA bezorgt over opstelling VVD ???

 

Ja, het kan verkeren. Het CDA dat twee zetels verloor bij de gemeenteraadsverkiezing toont zich in TC Tubantia bezorgt over de opstelling van de VVD in de collegeonderhandelingen. Reden, de VVD wil vasthouden aan het standpunt om geen nieuw stadhuis op de locatie Kloosterhof te bouwen.
Het CDA bij monde van de ‘zwager van Sjoers’ Henk Slettenhaar en nieuwkomer en lijstaanvoerder Jan van Marle, houdt vast aan die locatie en ziet dat als het vliegwiel voor de herontwikkeling van de binnenstad. De PvdA neigt daar ook toe maar wil nog wel nadenken over een andere locatie. Beide coalitiegenoten van voor 3 maart zakten van 21 naar 13 zetels en zijn dus duidelijk door de kiezers ‘beloond’ over het beleid en de ontwikkelde plannen van de afgelopen vier jaar.

De VVD heeft getracht in de loop der jaren alternatieve locaties aan te dragen zoals het Twenthe Centrum (samen met D66 en burgerinitiatief dat door de machthebbers werd genegeerd) en mogelijk integreren in Fortezza.
Het college van B&W onderhandelt nu met het Twenthe Centrum over herhuisvesting van CWI Werk & Inkomen, zodat daar geen ruimtelijk alternatief meer ligt voor een deel van het eigen ambtelijk apparaat.

Chef stadsredacteur Leo van Raay van TC Tubantia noemt de opstelling van de VVD vandaag in zijn wekelijkse column een soort ‘draaikonterij’.
Feit is dat de VVD zich voor de verkiezing heeft uitgesproken tegen de Kloosterhoflocatie en drie zetels heeft gewonnen. D66 bepleitte renovatie van het huidige stadhuis en wint er twee. Voeg daarbij de komst van nieuwkomers als Cete en PVA en het zich handhaven van ALA/AOV en SP die ook tegen zijn en de realiteit gebied te zeggen dat de verhoudingen toch wel anders liggen dan de absolute heerschappij van PvdA en CDA voordien.
VVD en D66 denken aan renovatie van het huidige stadhuis en een kleinere nieuwbouw op een andere locatie. Zij zitten daarmee op de lijn van het grootste deel van de Almelose bevolking maar ook de woningbouwcorporaties en een burgerbeweging o.l.v. oud- gemeentesecretaris Marinus Snijder hebben opgeroepen tot bezinning aangaande de megalomane plannen voor de binnenstad.
Het kan toch niet waar zijn dat de VVD zijn ‘oren moet laten hangen’ naar wat het CDA en van Raaij wil?

Redactie


Collegevorming volgens professor Elzinga

Archief
Terug naar vorige pagina