Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-03-2010  

Besluitenlijst B&W d.d. 16-03-10

 


Besluitenlijst 16 maart 2010
Beslissing op bezwaar Jur. Bureau JEEJAR - fictieve weigering
B&W besluit: Begroting 2010 OPOA
Raadsbrief: Begroting OPOA
Ondertekenen ambitiedocument overbelaste jongeren
Besluit: Verkoop jongerenbus Almelo on Tour
B&W besluit: Overhevelen budgetten 2009 naar 2010
B&W besluit: Bestuursplanning en Controlcyclus
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Éénmalige uitkering ambtenaren onder voorbehoud

Archief
Terug naar vorige pagina