Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-03-2010  

Instellen reclamefonds is Paard van Troje

 

De voorlichting over het plan was slecht en dubbelzinnig. De heffing komt volgens het voorstel tot stand via de jaarlijkse precarioheffing en gaat gelden voor eenieder die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu hoort de gemeente ook zelf ingeschreven te staan, maar doet dat niet!
Er werd het groepje verzamelde ondernemers voorgehouden dat in de huidige precarioheffing ook al een deel reclamebelasting zit, maar dat is feitelijk onjuist. Precario wordt louter geheven over goederen die zich boven gemeentegrond bevinden. De geldstroom uit de precario gaat nu in zijn geheel naar de algemene middelen van de gemeente.

Nu werd voorgeschoteld dat het al bestaande deel van reclameheffing en de nieuwe extra heffing via een gewijzigde precario doorgesluisd wordt naar een reclamefonds onder beheer van een stichting van waaruit middenstandsfeestjes kunnen worden georganiseerd en betaald. Het probleem van de ‘freeriders’ zoals Blokker, Hema cum suis wordt daarmee getackeld, maar de aanwezige ondernemers werd niet verteld dat de jaarlijkse precarioheffing onderhevig is aan indexering en dat de ambtelijke kosten wel worden afgetrokken van de opbrengst.
Bovendien zet men met invoering er van de deur wijd open om ook in andere delen van de stad deze opslag op de precario te gaan heffen. Bijvoorbeeld bij wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen. Al was het maar om bij het laatste de kosten van een revitalisering te kunnen doorberekenen. Niet de ondernemer zelf bepaald dan waaraan hij vrijwillig bijdraagt, maar hij wordt verplicht en daarmee wordt de standplaats Almelo extra duur. In Zevenaar noent de VVD dat zelfs een vorm van communisme. Met daadwerkelijke invoering lijkt het Paard van Troje dan ook te worden binnengehaald!

Redactie

Naschrift:
In Hengelo probeert men een soortgelijke heffing via de WOZ tot stand te brengen. De democratische verhouding tot besluitvorming is daarbij beter gewaarborgd dan in Almelo. In Hengelo moet minstens 50% van de ondernemers haar stem uitbrengen waarvan 2/3 voor een heffing moet zijn. Bovendien moet dat 2/3 deel samen meer dan de helft van de huidige WOZ-gelden bijeenbrengen dan de tegenstemmers. In Almelo zijn meerdere ondernemers in de binnenstad niet gevraagd. 
De rol van de Kamer van Koophandel Gelderland/Overijssel roept hierbij vragen op omdat deze instantie kennelijk in haar gebied meewerkt aan verschillende regelingen met verschillen in de gevolgen voor het ondernemerschap. Het is bovendien discutabel of de Kamer van Koophandel dit tot haar takenpakket kan rekenen?
Als dergelijke heffingen namelijk in geheel Nederland worden ingevoerd en daar begint het op te lijken, spant men het paard achter de wagen en wordt ondernemen alleen maar duurder terwijl men allen in dezelfde vijver vist en er niet meer dan voorheen te verdelen is uit de knip van de consument.

Producten worden door de heffingen duurder, koopstromen wijzigen zich niet en het verkoopresultaat gaat omlaag omdat de consument duurder uit is.
De gemeenten waar middenstanders uiteindelijk in meerderheid nee zullen zeggen tegen dit soort ongein kunnen uiteindelijk wel eens spekkoper worden. 'Wierden, Vriezenveen, Tubbergen, Here we come !

Archief
Terug naar vorige pagina