Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-03-2010  

Besluitenlijst B&W d.d. 09-03-2010

 


Besluitenlijst B&W d.d. 9 maart 2010
B&W reactie op woonvisie gem. Wierden
B&W besluit: Uitgifte bouwkavels Aadorp en Bornerbroek
B&W besluit: Compensatie bouwvolume Hegeman Bouw
B&W besluit: Veratwoording Welzijnsgelden 2009
B&W besluit: Antwoord vragen LA opheffen Sportraad
Raadsbrief: Beantwoording vragen LA opheffen Sportraad
B&W besluit: Herziening bestemmingsplan Krikkenstraat
Raadsbrief: Herziening bestemmingsplan Krikkenstraat
B&W besluit: Crisisprotocol
B&W besluit: Nieuw stedenbeleid en bestedingsreserve
Raadsbrief: Nieuw stedenbeleid en bestedingsreserve
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina