Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-01-2010  

VVD-vragen over burg. Schneiderssingel

 

< v.l.n.r. Mr. Bernt Schneiders (burgm. Haarlem) en zoon van wijlen burgemeester Frits Schneiders, ex- burgm. Menno Knip en ex- BBA-raadslid Marcel Hubers in 2005 bij de toast op de naamgeving van de Burgemeester Schneiderssingel.

Geacht College,

Op 11 november 2005 heeft toenmalig burgemeester Knip namens het college de “Burgemeester Schneiderssingel” geopend. In het bijzijn van de familie Schneiders is destijds aangegeven dat deze singel de komende jaren ontwikkeld zou worden tot één van de belangrijkste verkeersaders vanuit het centrum, via het Westerdok, richting het toekomstige Waterrijk.

Inmiddels is pijnlijk duidelijk geworden dat de haalbaarheid van Waterrijk op zijn minst ter discussie is komen te staan. De provincie Overijssel heeft al te kennen gegeven dat zij van mening is dat de Schneiderssingel enkel een lokaal nut dient. Daarmee is dus geen sprake van een regionaal of provinciaal belang waardoor de grondslag voor financiële steun van 50% van de totale geschatte 10 miljoen Euro kostende singel is komen te vervallen.

De VVD fractie heeft de volgende vragen:

1. Kan de wethouder - nog voor zijn beoogd afscheid op 3 maart – de raad laten weten welke specifieke afspraken omtrent financiële steun hij heeft gemaakt met de provincie Overijssel inzake de aanleg van de Schneiderssingel?

2. Is het aannemelijk dat de provincie Overijssel alsnog zal besluiten om - op basis van bijv. de Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsagenda – een regionaal nut toe te kennen aan de Schneiderssingel waardoor er wel sprake kan zijn van 50% financiering door de provincie?

3. Op welke termijn verwacht de wethouder dat de singel daadwerkelijk zal worden aangelegd?
 

Fractie VVD

G. van Woudenbergh

Wethouder Sjoers (CDA): Ik denk dat ik voorlopig nog niet weg ben (grijnzend) en nog wel 3 maanden demissionair aanblijf na de raadsverkiezing. We hebben in november met het provinciebestuur besproken het extern Overijssels programma en een werkgroep samengesteld Hoe gaan we verder? Er bestaat onderling vertrouwen en er ligt geld (5,3 milj.) op de plank voor o.a. het stationsgebied, binnenstad, Indië 2012, Waterrijk en Bleskolk.
Slettenhaar (CDA) en Veenstra (CU): Waar blijkt dan uit dat de gemeente niet zou financieren zoals van Woudenbergh stelt? Heeft de provincie (Klaasen VVD) dat gezegd?
Sjoers: Op 17 november jl. hebben wij het tegane pad met de provincie besproken zoals ik uitlegde.
Van Woudenbergh (VVD): geen reactie

Archief
Terug naar vorige pagina