Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-12-2008  

Nieuwjaarsrecepties Politieke Partijen

 

Zaterdag 03-01-2009 CDA Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar willen we het nieuwe jaar samen met u beginnen.
Graag ontmoeten wij u in het Polmanstadion vanaf 17.00 uur. 

Nieuwjaarsreceptie Partij van de Arbeid Almelo
Op zaterdag 3 januari houdt de PvdA Almelo een nieuwjaarsreceptie.
Iedereen is welkom! U bent van harte welkom!

De receptie is van 18.00 tot 20.00 uur in Cafe Niels, Marktplein 1.
Sprekers zijn Hendry Bosch, afdelingsvoorzitter en Bert Kozijn, fractievoorzitter.
Bert Kozijn zal terugblikken op het afgelopen politieke jaar en alvast een voorschot nemen op het komend politieke jaar.
Er is ook muziek van Maaike en Esther (gitaar).
Graag zien we u op 3 januari as.

Bestuur, fractie en wethouders PvdA Almelo

Vrijdag 9 januari 2009 om 20:30 Nieuwjaarsbijeenkomst VVD in Ravel-bar, Theaterhotel
Vrijdag 9 januari is de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Afdeling Almelo, zoals gebruikelijk in de Ravel-bar van het Theaterhotel.
Het jaar 2009 zal in het teken staan van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Er zullen besluiten moeten worden genomen over procedures, kandidaten, lijstaanvoerder, thema's, samenwerking en wensen van u, onze leden. En dit alles in het vaste voornemen om vanaf 3 maart 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid te dragen.
Afdelingsvoorzitter Wim van der Elst en fractievoorzitter Gerrit van Woudenbergh zullen beiden hun licht over deze zaken laten schijnen. Maar de nadruk blijft zoals altijd liggen op de verdieping van de onderlinge kennismaking.
Reserveer deze datum alvast! We zien u graag verschijnen.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een veilige jaarwisseling.

 

Archief
Terug naar vorige pagina