Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-12-2008  

bericht gemeente: Wethouder Sjoers integer

 

CONCEPT - PERSBERICHT


Almelo, 16 december 2008
Gemeenteraad Almelo: wethouder Sjoers integer

Het raadsdebat over de integriteitstoets op de grondtransactie van wethouder Sjoers heeft een heldere conclusie: de wethouder heeft integer gehandeld. Het debat werd dinsdagavond 16 december gevoerd naar aanleiding van de bevindingen van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) dat de integriteitstoets verrichtte.

Wethouder Sjoers is opgelucht over de uitkomst van het debat. “Ik ben blij met het heldere rapport en de steun van de gemeenteraad. Mijn integriteit stond ter discussie en dat is naar mijn mening het ergste wat je als mens en dus ook als bestuurder kan overkomen.”
Het rapport geeft aan dat wethouder Sjoers een zakelijke prijs heeft betaald voor de kavel en volgens de regels transparant heeft gehandeld. Wethouder Sjoers zou volgens BING consequent zijn geweest als hij de aankoop van een strook grond van Dura Vermeer ook had gemeld aan het college.”Omdat hij hiervoor ook een zakelijke prijs heeft betaald, is zijn onafhankelijkheid ook hier niet in het geding”, aldus BING.

In Almelo geldt een integriteitcode voor zowel bestuurders, raadsleden als ambtenaren. Tjidens het raadsdebat is afgesproken dat het is goed om alle integriteitafspraken nog eens tegen het licht te houden. Hoe gaan we met elkaar om, welke afspraken maken we daarover en wie controleert die regels?

Burgemeester Knip: “We hebben de laatste tijd veel over ons heen gekregen: het gijzelingsdrama, het BIBOB-onderzoek van het ministerie van Justitie naar grand cafe De Rechter en nu het integriteitsonderzoek naar wethouder Sjoers. Gedurende die onderzoeken was het voor ons niet altijd mogelijk om direct te reageren of openheid van zaken te geven. In de media ontstond daardoor het beeld van een zich van commentaar onthoudende gemeente die met twee maten meet. Dat is pertinent onjuist, maar het beeld is wel ontstaan bij sommige mensen. De uitslag van deze twee onafhankelijke onderzoeken is luid en duidelijk, maar we zullen de komende tijd energie moeten steken in het terugverdienen van het vertrouwen van veel burgers.”

Afdeling Voorlichting

Gemeente Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina