Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-12-2008  

Bezwaar tegen besluit over De Rechter

 

ALMELO - De eigenaresse van het door haar echtgenoot in de brand gestoken Grand Café De Rechter is het niet eens met het voorgenomen besluit van het Almelose college om geen vergunning af te geven. Haar man ging op 16 juni volledig door het lint vanwege de vermeende tegenwerking van de gemeente om de vestiging in het voormaligie V&D restaurant tegen te gaan. Nadat haar echtgenoot de zaak van zijn vrouw in de brand stak, racete hij naar het stadhuis, stak zijn auto eveneens voor het bordes in de brand en gijzelde de toevallig in vergadering zittende wethouder Kuiper en vier ambtenaren. 
Het college wil de vergunning weigeren op grond van het in april aangevraagde Bibob-onderzoek dat pas op 24 oktober ruim na de gijzeling en na de wettelijke termijn van 8 weken werd uitgebracht. Na inzage in het rapport blijkt volgens de inmiddels failliet verklaarde exploitante dat de inhoud van het rapport niet strookt met wat de gemeente in het voornemingsbesluit aan haar schrijft. Ook zou het niet stroken met de in een veel bombarie georganiseerde persconferentie waarbij een deel van de pers al uren voor de persconferentie werd ingelicht terwijl de exploitante en haar juridisch adviseur het voorgenomen collegebesluit pas - per koerier - kort voor aanvang van de persconferentie bezorgd kregen.

Juridisch adviseur Eshuis heeft het over het inmiddels ingekeken Bibob-rapport over een ' detournement de pouvoir' oftewel het anders gebruik maken van de wet dan waarvoor deze bedoeld is. Ook noemt Eshuis de persverklaring van de burgemeester buiten proporties. Eshuis is overtuigd van de trainerende handelingen van de gemeente voordat echtgenoot O. door het lint ging en zegt daar ook bewijzen voor te hebben. Een oudere straf vanwege verboden wapenbezit bleek vier jaar geleden geen wettige belemmering om alle benodigde vergunningen te verlenen bij het restaurant aan de Nieuwstraat. Ook noemt Eshuis de persverklaring van de burgemeester buiten proporties. Zeker is dat een bezwaar wordt ingediend tegen het voorgenomen besluit en desnoods een beroepsschrift zal worden ingediend bij de President van de Rechtbank.

Vrijdagavond heeft kijkend Twente zich weer kunnen verbazen tijdens het RTV Oost programma 'In de Wandelgangen'. Presentator Jan Medendorp liet burgemeester Knip en de tegenpartij - mevrouw Okci en juridisch adviseur J. Eshuis - een merkwaardige stoelendans opvoeren omdat burgemeester Knip niet met hen aan dezelfde tafel wilde zitten. Kijk hier

Archief
Terug naar vorige pagina