Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-12-2008  

VVD vragen over Bibob - Restaurant De Rechter

 

Almelo, 11 december 2008

Aan de burgemeester van de gemeente Almelo

Betreft: Voorgenomen beslissing op aanvraag Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning

Geachte heer Knip,

Op woensdag 10 december jl. heeft u de voorgenomen beslissing op de aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning openbaar gemaakt.

In deze voorgenomen beslissing worden tal van relevante feiten en omstandigheden genoemd die u er toe hebben gebracht om tot uw voorgenomen oordeel te komen om de gevraagde vergunningen niet te verlenen.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-fractie de volgende aanvullende c.q. verduidelijkende vraag:
- Het Bibob-onderzoek heeft volgens eerdergenoemde voorgenomen beslissing een periode bestreken van 5 jaar. Kunt u aangeven of in het onderzoeksverslag ook feiten en/of omstandigheden vermeld staan die zich voltrokken hebben voor het gijzelingsdrama en die op zich al reden zouden zijn geweest om de gevraagde vergunningen te weigeren?
- Zo ja kunt u deze feiten en omstandigheden dan nader duiden?

Graag ontvangt onze fractie zo spoedig mogelijk antwoord van u.

Met vriendelijke groet,
Drs. H.K. Nijhuis
Vice fractievoorzitter VVD Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina