Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-12-2008  

Eenmalige uitkering minima Gemeente Almelo

 

Eenmalige uitkering sociale minima 2008 Gemeente Almelo

De Tweede Kamer heeft geld beschikbaar gesteld om mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum extra financieel te ondersteunen. Per huishouden is een bedrag van 50 euro beschikbaar. De gemeente voert de regeling uit.
Om voor de éénmalige uitkering in aanmerking te komen mag het maandelijkse inkomen op 1 november 2008 niet meer zijn dan:

Jongeren 18 tot 21 jaar
Alleenstaande € 252,-
Alleenstaande ouder € 544,-
Gehuwden/samenwonenden (beiden jonger dan 21 jaar) zonder kind € 504,-
Gehuwden/samenwonenden (1 jonger en 1 ouder dan 21 jaar) zonder kind € 982,-
Gehuwden/samenwonenden (beiden jonger dan 21 jaar) met kind € 796,-
Gehuwden/samenwonenden (1 jonger en 1 ouder dan 21 jaar) met kind € 1.274,-

Mensen tussen 21 en 65 jaar
Gehuwden/ samenwonenden € 1.460,-
Alleenstaande ouder € 1.315,-
Alleenstaande € 1.025,-

Mensen van 65 jaar of ouder
Gehuwden/samenwonenden (beiden ouder dan 65 jaar) € 1.535,-
Gehuwden/samenwonenden (1 ouder en 1 jonger dan 65 jaar) € 1.533,-
Alleenstaande ouder € 1.380,-
Alleenstaande € 1.120,-

Mensen in een inrichting
Gehuwden / samenwonenden € 594,-
Alleenstaande (ouder) € 388,-

De spelregels:
 Het inkomen op 1 november 2008 (peildatum) is bepalend voor het recht op de uitkering.
 Mensen die al klant zijn bij de afdeling SEZ van de gemeente hoeven niets te doen. Zij krijgen tussen 1 en 10 december 2008 het bedrag op hun rekening overgemaakt. Als u op 15 december niets heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de gemeente.
 Mensen die geen klant zijn en denken recht te hebben op de extra uitkering kunnen zich voor een aanvraag melden bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.
 Mensen die een studiebeurs ontvangen komen niet in aanmerking voor de uitkering.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Almelo, of ga naar www.50eurovoorminima.nl. Op deze site kunt u zelf uitrekenen of u in aanmerking komt.

Als u een aanvraag wilt indienen, moet u de volgende bewijsstukken meenemen:
 een geldig legitimatiebewijs (wanneer u samen met uw partner aanvraagt moet van u beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd);
 een bewijs van uw rekeningnummer (bank- of giropas of bank- of giroafschrift);
 een salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van november 2008. (Als u een heffingskorting van de belastingdienst ontvangt, moet daarvan ook een bewijsstuk meenemen).

Archief
Terug naar vorige pagina