Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-12-2008  

Kloof tussen JOVD Twente en VVD Almelo

 

De VVD-fractie Almelo neemt met kracht afstand van de stellingname van de JOVD Twente inzake de grondaankoop van enkele jaren geleden door CDA wethouder A.Sjoers. De JOVD is hierover van mening dat Sjoers laakbaar heeft gehandeld en dient af te treden.

De VVD-fractie Almelo handhaaft het eerder ingenomen standpunt dat het onderzoek van BING zal uitwijzen hoe de feiten rondom de grondaankoop dienen te worden gewogen.

De VVD-fractie Almelo acht de motivering van de JOVD buitengewoon aanvechtbaar en wil daar niet mee worden verenigd  vereenzelvigd. (op verzoek VVD gewijzigd. red.)   

Gerrit van Woudenbergh
VVD fractievoorzitter
0653109498

Archief
Terug naar vorige pagina