Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-12-2008  

Zwemmers willen niet meer met politici praten

 

Geachte fractie,

Wij hebben via de krant onze grote verontrusting over het Sportpark uitgesproken. Ik heb een aantal zwemgasten gepolst of ze een gesprek wilden aangaan met U. Unaniem vinden ze, dat hier niets positiefs uit zal komen. Hun vertrouwen in de "politiek" staat op nul.
Een opmerking van een zwemgast wil ik U niet onthouden: "We gaan, U hoort ons aan, we gaan".
Elke poging van veel belanghebbende zwemmers duidelijkheid te krijgen wordt genegeerd.
Bij wie moeten ze zijn? Er is blijkbaar niemand! De Sportraad? Samenlevingsoppbouw? De directeur? De raadsleden? De wethouder- verweg?

Wij hebben een aantal vragen in de rubriek "Lezersbrieven"van Tubantia.Wij bespeuren een groot verloop onder het personeel. Wat is hier aan de hand?
En daarbij de zwemgasten die hun domicile met leedwezen in arren moede elders zoeken.

U zou eens poolshoogte kunnen gaan nemen in het zwembad en met de mensen daar gaan praten. Wie weet gaat de Sportparkproblematiek dan voor U leven!

Met vriendelijke groeten ... Paul Bults, namens vele trouwe zwemgasten

P.S. Maandag 22dec. zitten wij aan ... aan een kerstontbijt in het Sportpark. Niet bij uitstek de tijd om de troebelen van het zwembad op te lossen.
Maar iedereen is toch welkom! Dan moet U wel een keertje voor een zwemkaartje hebben gezwommen!

Archief
Terug naar vorige pagina