Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2008  

JOVD: Weth. Sjoers van Almelo moet opstappen!

JOVD Twente roept politici op tot openheid
 

Enschede, 1 december 2008 - De JOVD Twente is ernstig verbijsterd over het handelen van wethouder Sjoers rondom de aankoop van grond, zoals bleek uit de uitzending van Zembla d.d. 23 november 2008. Riezebos: wethouder Sjoers laat zien niet integer te zijn.

Een ernstige zaak in de gehele uitzending van Zembla, is die van wethouder Sjoers. Hij heeft via een tussenpersoon de heer Kees Smit grondaankopen gedaan in de nieuwbouwwijk het Kollenveld, en dit allemaal buiten de projectontwikkelaar om. Dit leverde hem een voordeel op van vele tienduizenden euro's ten opzichte van andere wijkbewoners. Dat Sjoers dit niet handig heeft aangepakt blijkt uit de rommelige aankoopprocedure. Burgermeester Knip heeft toestemming verleend voor de aankoop, maar is dit wel voldoende én in hoeverre werd hier een oogje dicht geknepen omtrent de hoogte van de grondprijs? Riezebos vraagt zich af hoe een politicus, die al zoveel jaar in het vak zit, zich in zo'n oncomfortabele situatie kan manoeuvreren. De positie van Sjoers als wethouder is door de gehele affaire onhoudbaar geworden, temeer Sjoers nimmer de indruk had mogen wekken niet eerlijk en betrouwbaar te hebben gehandeld. Waarom heeft Sjoers zich niet verdedigd als er daadwerkelijk niets aan de hand was, zoals zijn CDA-fractie betoogt? De JOVD Twente wacht het resultaat van het onderzoek naar de integriteit van Sjoers dan ook niet af: een man die zoveel verantwoordelijkheden heeft en zichtbaar heeft aangetoond hier niet goed mee om te kunnen gaan, dient op te stappen. En al helemaal als diezelfde persoon hoofdverantwoordelijke is voor het Masterplan van Almelo (1.5 miljard euro), waarover hij jegens de gemeenteraad al geen politieke gegronde antwoorden kan geven.

Waar de uitzending feitelijk over ging: de zaak van ondernemer Ahmet O., die op 16 juni jongstleden enkele uren wethouder Kuiper gijzelde, doet de JOVD Twente geen uitspraken. Het is aan de rechter om te oordelen over de wandaad van O. en de daaraan voorafgaande besluitvormingsprocedure van de gemeente. Het statement dat de JOVD Twente wel wil maken is dat gemeenteraad zich transparanter dient op te stellen jegens haar inwoners op het gebied van vergunningverlening. Het beeld van de ongewenste verwevenheid van politici met ondernemers is dan ook niet zo verwonderlijk. De JOVD Twente roept dan ook op tot openheid, en al helemaal als de gemeenteraad met uitzondering van de SP-fractievoorzitter, besluit om geen reacties te geven aan de media wanneer hier om gevraagd wordt. Wie niets te verbergen heeft, hoeft immers ook niet te zwijgen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Riezebos
06-42738297
voorzitter@jovdtwente.nl

http://www.jovd.nl/afdelingen/twente  

Archief
Terug naar vorige pagina