Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2008  

PvdA vragen over Paradijs, Beeklustpark en ...

 

Vragen PvdA rondvraag voorbereidende raadsvergadering 2 november 2008

Tarieven Zwembad
Vanwege het instortingsgevaar heeft het zwembad Het Sportpark een paar maanden terug enige tijd helemaal dicht gezeten. Momenteel is het zwembad weer beperkt toegankelijk voor het publiek. Gebruikers worden dus nog steeds gehinderd in het uitoefenen van hun sport en hobby. Niettemin zijn de prijzen voor abonnementen en seizoenskaarten hetzelfde gebleven of zelfs gestegen. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen:

Welke voorzieningen zijn momenteel weer open voor gebruik?
Wat voor gevolgen heeft dit voor de verschillende gebruikers?
Hoelang gaat het nog duren voordat het zwembad weer helemaal toegankelijk zal zijn voor de gebruikers?
Klopt het dat de prijzen niet verlaagd zijn of zelfs zijn gestegen?
Worden de gebruikers gecompenseerd voor de beperkingen die zij treffen in het gebruik van de faciliteiten? Zoja, hoe en anders waarom niet?

Bouwwerk Ten Cate in Beeklustpark
Klopt het dat Ten Cate plannen heeft voor een bouwwerk in het Beeklustpark?
Wat is de precieze bestemming van die plannen?
Wat is de status van die plannen en welk besluit ligt daaraan ten grondslag?
Klopt het dat de aanvraag is ingediend voor een perceel met huisnummer 23 en dat deze plek niet overeenkomt met de plek in het park waar Ten Cate wil bouwen?

Paradijs
In het nieuwe bestemmingsplan Hofkamp Oost Paradijs staan twee extra bouwkavels gepland. Deze behoren toe aan projectontwikkelaar Voskamp. Onze fractie meent dat er in Noordoost voldoende vrije kavels te koop worden aangeboden, de groene longen zoveel mogelijk moeten worden ontzien, en er op dit moment geen noodzaak is om nieuwe bouwlocaties aan te wijzen.

Kunt u aangeven wat de reden is om deze kavels om te zetten in bouwkavels?

Inrichting nieuwe wijk
Bewoners van het Kollenveld kwamen afgelopen donderdag naar de voorlichtingsavond over de wijk. Er waren opmerkingen over de inrichtingen van de wijk in wording. De eerste bewoners vestigden zich er ruim drie jaar geleden. Alle bewoners weten dat ze zich vestigen in een wijk in opbouw. De algemene opmerking afgelopen woensdag was echter dat de totale opbouw van de wijk langer duurt dan in eerste instantie ingeschat werd en dat de huidige onzekere economische tijd met zich mee kan brengen dat de definitieve inrichting van de wijk nog jaren kan duren. Tijdens de avond is door vertegenwoordigers van de gemeente aangegeven dat men naar de probleamatiek wilde kijken. De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen:

Hoe is de planning van werkzaamheden om er voor te zorgen dat de wijk ook echt af is en wordt?
Wilt u onderzoeken of het mogelijk is de definitieve inrichting van woonomgeving in het Kollenveld inclusief de bestrating sneller te realiseren dan nu gepland?

De fractie van de PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina