Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-12-2008  

Ook VVD zet vraagtekens bij villabouw Paradijs

 

Almelo, 1 december 2008

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeenteraad van Almelo


Betreft: bestemmingsplan Oost Hofkamp/Paradijs

Geachte College

Naar aanleiding van berichten van bewoners van dit gedeelte van onze stad en onze eigen waarneming over de wijziging van het bestemmingsplan Hofkamp Oost/Paradijs hebben wij een aantal opmerkingen en vragen

In de beleving van onze fractie en die van vele bewoners, woonachtig in deze omgeving, behoort dit gedeelte van de stad grenzend aan de Bolkshoek/Waterregge wel degelijk tot de oostelijke groene long van Almelo.

Het invullen van de zg. stadsranden is wel eens zijdelings ter sprake geweest in een debat over het buitengebied van Almelo, maar volgens onze fractie is daar tot nu toe geen officieel kader door de Raad voor aangegeven.

Het bevreemdt onze fractie zeer dat dit argument door de wethouder van ruimtelijke ordening wordt gebruikt om deze nieuwe bouwkavels in dit gebied toe te staan.

Wij wijzen uw college nadrukkelijk op de precedent werking van deze voorgenomen bestemmingswijziging, aangezien er rond de stad nogal wat kleine weitjes en groen liggen, waarvan de eigenaren nu denken, als het in het Paradijs kan waarom dan bij mij niet.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Kunt u ons meedelen, wanneer het beleid voor het invullen van de stadsranden door de Raad is vastgesteld?
2. Bent u het met onze fractie eens dat het toestaan van deze twee bouwkavels voor een precedentwerking in onze stad zal zorgen?
3. Kunt u de achtergronden aangeven waarom juist deze twee kavels op dit terrein zijn toegestaan?
4. In onze beleving staat het toestaan van dit soort kavels haaks op de pogingen om de wijk Almelo-NoordOost vol te krijgen met bewoners met een wat royalere portemonnee, hoe kijkt u daar als College tegenaan?
5. Bent u bereid uw beleid ten aanzien van deze twee kavels aan te passen?

Onze fractie ziet de beantwoording van deze brief spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Gerrit van Woudenbergh
VVD-fractie

Archief
Terug naar vorige pagina