Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2008  

ALA maakt zich zorgen over bouw villa's Paradijs

 

Vragen van Almelo’s Liberaal Alternatief

Voorbereidende Raad dd 2 december 2008

Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied‘ en het bestemmingsplan ‘Oost Hofkamp/Paradijs’
Het structuurplan Almelo van 2003, vastgesteld door de GemeenteRaad op 6 maart 2003, is nog steeds richtinggevend voor deze bestemmingsplannen.
In een informatie bijeenkomst over het bestemmingsplan Buitengebied werd gesteld dat de groene longen buiten dit bestemmingsplan vielen. Dit blijkt maar gedeeltelijk waar want alleen de noordelijke en de westelijke groene long worden niet in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen. Hiervoor zal, volgens de plannenmakers een apart bestemmingsplan gemaakt worden.

Vragen:
1. Waarom een apart bestemmingsplan voor de noordelijke en de westelijke groene long?
(het bureau dat de bestemmingsplannen ontwikkelde kon op deze vraag geen antwoord geven, leek het zelf ook niet te begrijpen)

2. De oostelijke groene long (wel opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied) wordt in de Bolkshoek een stuk kleiner dan in het structuurplan. Waarom deze afwijking?

3. In het ontwerp bestemmingsplan buitengebied en in het ontwerp bestemmingsplan Oost Hofkamp/Paradijs worden het Paradijsbos en de weilanden tussen Seeland, Bolkshoekweg en Loolee uit de Oostelijke groene long gehaald en als stedelijkgebied aangemerkt. Dit is in strijd met het structuurplan en met de opvatting dat de oostelijke groene long behouden moet blijven. Welk besluit ligt hieraan ten grondslag?

4. Tussen het Kollenveld en het Paradijsbos is een groenstrook opgenomen, naar ALA meent, op aandringen van de eigenaren van het Paradijsbos. Het doel hiervan was de bebouwing op afstand te houden zodat het wild zijn rustgebied zou behouden in het paradijsbos en de aanwezige beschermde vogels niet weg zouden trekken. Een goede zaak, maar hoe valt dit te rijmen met de voorstellen dit bos tot stedelijk gebied te verklaren en er zelfs bouwkavels te plannen?

Archief
Terug naar vorige pagina