Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2008  

Vragen LA over; loverboy's, coffeshops en...

 

Vragen leefbaar almelo voor de VBR van 021208
Oa: - loverboyproblematiek stand van zaken/ coffeeshopbeleid en de achterdeur/ vervolg pooksbelten en begeleidingstraject exbewoners/ mensenrechten molukken (en partnersteden internationaal)

1. loverboyproblematiek - nav een bijeenkomst afgelopen vrijdag in de bieb de volgende vragen – welke inzet levert de lokale overheid op het gebied van de aanpak van de loverboyproblematiek, wat is de stand van zaken, is er enig cijfermateriaal beschikbaar, lokaal en regionaal en landelijk, is men er ondertussen wat serieuzer mee bezig dan in de tijd dat de burgemeester zelfs nog durfde te beweren dat er in almelo niets aan de hand was, worden deskundigen ingezet op het gebied van voorlichting en dergelijke, zijn er voldoende middelen beschikbaar gesteld voor een goede en brede aanpak van alle bijkomende problematiek?

2. coffeeshopbeleid en de achterdeur – is er vanuit Almelo iemand geweest op de weedtop in Almere, zo ja wie en wat is t resultaat daarvan voor Almelo, zo nee waarom niet, wat is de opstelling van het college en de raad in deze kwestie, is Almelo voor legaliseren, zijn er suggesties voor alternatieve aanpak van de problematiek, wil Almelo bijvoorbeeld net als Eindhoven een pilot starten?

3. pooksbelten en traject oudbewoners – het college geeft aan dat rapportage niet meer nodig is nu er geen bewoners meer zijn, maar wij willen wel graag weten wat de stand van zaken is oa mbt de verdere ontwikkeling, maar veel meer nog met t oog op de exbewoners en hun huidige situatie, de zorgplicht die de gemeente heeft voor haar inwoners, en de problemen waar beide partijen zich voor gesteld zien mbt het vervolg van hun wooncarrière en verdere leven; zijn er nog rechtszaken lopende, zijn alle beloftes aan de bewoners nu correct nagekomen en zijn de bewoners daar nu ook daadwerkelijk mee verder geholpen?

4. mensenrechten – nav een schrijven aan en van de gemeente mbt de mensenrechten op de Molukken en alle problematiek aldaar vragen wij nogmaals te streven naar een beter gespreid internationaal beleid en daarbij te kijken naar de mogelijkheden van partnersteden in landen die onze aandacht en steun nodig hebben, is college en raad met ons van menign dat mensenrechten op allerlei manieren verbetered kunnen worden, ook door bijvoorbeeld inzet van anderen als Almelo als partnerstad, in plaats van alleen maar met economische of financiële belangen onzerzijds, ziet het college mogelijkheden voor het opzetten van netwerken van partnersteden over de hele wereld, wil het college proberen ok al haar partnersteden onderling met elkaar in contact te brengen, is het college bereid te komen met gegevens over het internationaal beleid en de mogelijkheden van bijvoorbeeld partnersteden op de Molukken, China, Indonesië, Afrika of waar dan ook, bijvoorbeeld door te laten zien waar we voor staan en wat we als stad na willen streven, een betere verdeling van alles op deze aarde.

Archief
Terug naar vorige pagina