Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-04-2014  

CDA valt burgemeester aan inzake wietregulering

 

ALMELO – Het CDA in Almelo wil terug naar oude tijden met stringent beleid inzake wietregulering met als uitgangspunt dat wiet een drugs is en slecht voor de mensheid. In een brief aan burgemeester Jon Hermans laat de fractie weten niet blij te zijn met de ondertekening van het Manifest Joint Regulation waarin veel Nederlandse burgemeesters/gemeenten de achterdeurproblematiek willen reguleren voor koffieshops. Volgens het Nederlandse gedoogbeleid inzake koffieshops en verkoop van wiet mag wel worden verkocht aan meerderjarigen (18 jaar) maar mag een koffieshop niet officieel worden bevoorraad, laat staan dat wiet mag worden gekweekt. De CDA-fractie wil die bevoorrading en teelt illegaal houden maar veel burgemeesters en dus ook burgemeester Hermans willen dat reguleren in de lijn van het Nederlandse gedoogbeleid dat al door vele landen is gevolgd en zelfs voorbijgestreefd inzake de wietteelt.
In de brief van het CDA geen letter over de wijziging die de burgemeester wil doorvoeren t.a.v. de leidinggevende in een koffieshop. In Almelo werd altijd geëist dat dit door een stichtingsvorm moest geschieden om persoonlijk belang in te dammen. De burgemeester wil dat omzetten in een private rechtsvorm zodat een exploitant persoonlijk kan worden aangepakt indien men zich niet aan de regels houdt. Of die koerswijziging juridisch stand houdt, zal nog moeten blijken omdat het Nederlands recht meerdere rechtsvormen erkent.
Met de brief van het CDA is er tevens een punt van belang op tafel gegooid t.a.v. het vormen van een nieuw college van B&W. Meerdere fracties vinden dat ook de achterdeurproblematiek voor koffieshops gereguleerd moet worden. Het CDA werpt nu een drempel op.
Lees de brief van het CDA…


CDA-brief inzake ondertekenen manifest wietteelt

Archief
Terug naar vorige pagina