Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-04-2014  

Brandbrief corporaties voor betaalbare huren

 

ALMELO – De in Almelo actieve woningbouwcorporaties Beter Wonen, St. Joseph en Mijande Wonen hebben er in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad op aangedrongen om prioriteit te stellen bij betaalbare huurhuizen. De brief is opmerkelijk omdat opeenvolgende colleges van B&W vele jaren achtereen beweerden dat er in Almelo een teveel aan goedkope woningen was en te weinig ruimte voor luxere woningen. Partijen als Leefbaar Almelo, SP en wat langer geleden BBA drongen altijd aan om zorg te blijven dragen voor betaalbare woningen. De opeenvolgende colleges ontwikkelden echter plannen als Waterrijk en Almelo Noord om mensen met een dikkere knip naar Almelo te lokken. Deels gingen ook de corporaties mee in die ontwikkeling door duurdere appartementengebouwen te ontwikkelen en mede omdat corporaties werden geacht zelf verdienend te zijn om door te groeien.
Nu de prioriteit weer bij sociale woningbouw komt te liggen, vragen de corporaties de gemeenteraad daar rekening mee te houden tijdens de collegeonderhandelingen. Feitelijk had dat al gemoeten in het raadsprogramma voor de komende jaren. De corporaties wijzen in hun brief op de zichtbaar toenemende armoede en lastendruk en de zorg die dat met zich meebrengt voor betaalbare huurwoningen. Die zorg is niet uit de lucht gegrepen, want veranderende wetgeving maakt huurwoningen duurder en minder toegankelijk voor middeninkomens.
De corporaties sloten onlangs nog wel een akkoord met het demissionaire college maar vragen de raad nu om instemming zodat men voort kan met de uitvoering. Het begrip duurzaam wordt daarbij naar beneden gesteld en men wil afzien om bestaande huurwoningen allemaal te voorzien van het energielabel B uiterlijk in 2021.

<< De goedkopere huurwoning blijft dus een energielek met dure energierekening voor de laagste inkomens. En daar zou de gemeenteraad dus werkelijk iets aan moeten doen!

Archief
Terug naar vorige pagina