Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-04-2014  

LAS-vragen over dwangsom Dolle Pret

 

ALMELO – Het voort durende geschil over de dwangsommen en deurwaarderskosten die opeenvolgende colleges van B&W in rekening brengen bij Kinderspeelparadijs Dolle Pret zijn de fractie LAS (BBA/ALA/Almelooooo) kennelijk een doorn in het oog. Exploitante Ter Avest betaalde volgens afspraak de tot 50.000 euro opgelopen dwangsom keurig in termijnen van 5.000 euro maar is het niet eens over de bijkomende kosten van 19.000 euro van deurwaarder en advocaat die de gemeente inschakelde.
De dwangsommen werden opgelegd n.a.v. een bestemmingsplanwijziging waardoor de festiviteiten in de bovenzaal ‘illegaal’ werden. Zowel de commissie van advies als de bestuursrechter oordeelden in het verleden dat de gemeente niets in de weg stond om die activiteiten te legaliseren, maar daar moest uiteindelijk de gemeenteraad aan te pas komen.
LAS wil nu weten van het demissionaire college of die dwangsommen en kosten überhaupt wel ‘moreel’ verantwoord zijn en stelde per brief daarom de nodige vragen aan wethouder Johan Andela die de onderneemster op het matje wilde roepen. LAS vindt in ieder geval dat de wethouder de ‘zaak’ op ‘hold’ moet zetten nu hij demissionair is.

<< Deze activiteiten mogen weer na ingrijpen van de gemeenteraad. Desondanks weigert B&W medewerking om de huwelijksambtenaar in de bovenzaal te laten verschijnen om huwelijken te sluiten. Dat doet de gemeente wel op allerlei andere locaties in de stad, desnoods in de kroeg, de bajes of bij u thuis of in de tuin in een partytentje.


De brief van LAS met vragen aan B&W

Archief
Terug naar vorige pagina