Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-09-2013  

Stork wil alles weten over aankoop kiosk Sinnema

 

ALMELO – Dat raadsleden met enige regelmaat vragen hebben aan het college van B&W is op zich niet vreemd, maar wanneer dat vragen zijn over besluiten die al jaren achter ons liggen, behoeft dat meer aandacht.
Het gaat in deze om de aankoop van de voormalige bloemenkiosk van wijlen Ruud Sinnema op de Koornmarkt. De oudere Almeloërs kunnen zich de geschiedenis nog wel voor de geest halen. Ruud Sinnema kocht midden op de Koornmarkt een lapje grond van de gemeente om er een bloemenkiosk neer te zetten. Dat dit lukte bevreemde al veel burgers, maar toen Sinnema er enkele jaren had gezeten, begon het te ver uitstallen van bloemen de gemeente de keel uit te hangen. Sinnema bruskeerde de toezichthouders keer op keer, haalde de emmers met bloemen een metertje terug om zodra de toezichthouder uit beeld was, deze weer anderhalve meter naar voren te schuiven.

Uiteindelijk besloot het college van B&W in september 2002 dat de hele kiosk weg moest. Alleen het was inmiddels een gouden stekje geworden waar dik de kost werd verdiend en dan heeft ‘wegkopen’ zijn prijs. Vele tonnen in euro’s werd uiteindelijk betaald om het lapje grond van amper 30 m2 weer in gemeentelijke handen te krijgen zodat de glazen kiosk kon worden gesloopt.
Het mandaat om te kopen en verkopen lag/licht bij het college van B&W en de krant stond destijds vol over de sommen geld die waren verspild in amper 10 jaar tijd met deze deals. De gemeenteraad ‘mosterde’ nog wat maar kon niets i.v.m. het mandaat en zo kwam uiteindelijk het einde van de kiosk van Sinnema en kon ’t Wetshuys het terras uitbreiden.

In de collegebesluiten van dinsdag 27 augustus jl. echter een kleine opmerking over een compensatie-overeenkomst met de in financieel zwaar weer verkerende projectontwikkelaar Megahome van ondernemer en autocoureur Willy Welles, die regelmatig onderwerp is in het blad der rijken Quote. Welles die zijn bedrijf vanuit de Noordoostpolder naar Almelo verplaatste en daarna heel groot werd, kreeg n.a.v. de aankoop van de kiosk van Sinnema het recht om heel wat bouwkavels van de gemeente te kopen tegen reguliere marktprijs maar kan dat blijkbaar momenteel niet waarmaken. Dat Megahome genoemt werd in het besluit van dinsdag jl. was een volslagen verrassing voor raadsnestor Gijs Stork die zich ook niet kon herinneren dat de naam Megahome is gevallen tijdens het betreffende raadsdebat in 2003 waarin het college uitleg gaf over de aankoop van de kiosk met schijnbaar Megahome als tussenpersoon. Stork wil daarom nu van de hoed en de rand weten wat kennelijk in 2003 nog onder de pet moest blijven.

In de brief met vragen heeft Stork het ook nog over onzekerheden inzake de provinciale subsidie voor de Waterboulevard in relatie met het besluit om het bestemmingsplan voor een nieuw voetbalstadion aan de Weezebeeksingel.


Vragen ALA aan B&W d.d. 03-09-2013
B&W besluit: inzake compensatieregeling Megahome
Brief: inzake compensatieregeling Megahome

Archief
Terug naar vorige pagina