Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-03-2011  

ZGT krijgt er flink van langs in verloskunde-debat

 

ALMELO – Voorzitter Schmidt van de Raad van Bestuur van de ZGT-ziekenhuizen oogste louter hoon in het debat dat TC Tubantia organiseerde in de Businessroom van het Polmanstadion. Hij kreeg de handen niet op elkaar voor zijn voornemen de klinische verloskunde in Hengelo te concentreren. Mede omdat hij zaterdag in TC Tubantia de thuisbevallingen in Nederland vergeleek met een derde wereldland en dat werd hem door de vakwereld en de aanwezige Tweede Kamerleden en regionale politici niet in dank afgenomen.
Interviewer Gerard Smink van TC Tubantia zette Schmidt meerdere keren klem en sprak zichzelf zelfs herhaaldelijk tegen. Onderwijl zat de voorlichter van het ZGT ‘tandenknarsend’ toe te luisteren.
Zijn collega Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente was het krantenartikel ook in het verkeerde keelgat geschoten en herinnerde Schmidt er aan dat hij hem begin februari nog had aangeboden om de klinische verloskunde in Twente in een ‘joint venture’ onder te brengen maar dat Schmidt daar niet op ingegaan was.
Schmidt die econoom is en geen arts had het louter over geld en kredietwaardigheid ten opzichte van banken die zijn investeringsplannen moeten financieren. Uit het debat bleek ook dat de verloskunde in beide ZGT-ziekenhuizen zelfs winstgevend zijn en feitelijk de noodzaak tot concentratie niet bestaat. Kingma reageerde fijntjes door op te merken dat de chirurgie in het MST verliesgevend is maar bij hem geen haar op het hoofd er aan denkt om de afdeling dan maar te sluiten.
Onder druk van de talrijke aanwezige verloskundigen, de kamerleden Omtzigt (CDA), Dijksma (PvdA) en van Gerven (SP) die tevens huisarts is, professor Van der Velden van de Radboud Universiteit en voorzitter van de landelijke Stuurgroep Verloskunde en Ria Stegehuis directeur inkoop van zorgverzekeraar Menzis, werd de ‘Vrede van Almelo’ door beide kemphanen getekend en gaan zij samen nu verder kijken hoe de klinische verloskunde in Twente op basis van kwaliteit en rijtijden beter kan worden vormgegeven.
Daarbij is het niet ondenkbeeldig dat het oude plan van de gynaecologen uit 2005 weer op tafel komt en de klinische verloskunde binnen ZGT wordt geconcentreerd in Almelo - dat plan werd toen door de gezamenlijke specialisten van het ZGT afgeschoten – en Enschede de tweede klinische kraamzorgfunctie krijgt. Voor het Hengelose ZGT resteert dan een gewone verloskundige afdeling waar de eerste lijn verloskunde kan plaatsvinden.
Met een ‘koppige’ Schmidt weet je echter maar nooit!

< Fotoreportage: Jan Bril


Rapport: 'Zorg is geen Markt'

Fotoreportage (37 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina